Dit artikel bevat een lijst van frameworks en talen samen met informatie of ze werken met Kinsta Applicatie Hosting en Database Hosting.

Als je het framework of de taal die je wilt gebruiken hier niet vermeld ziet, neem dan contact op met onze verkoop- of ondersteuningsteams.

Adobe contentserver

Misschien. Applicatie Hosting en Database Hosting ondersteunen momenteel geen applicaties die persistente opslag (persistent storage) vereisen. Als Adobe Content Server persistente schijfopslag nodig heeft, kunnen we het momenteel niet hosten; zo niet, dan kunnen we het hosten maar geen technische ondersteuning bieden.

Angular applicaties

Ja. We kunnen Angular applicaties hosten; je moet echter de gids over hosting van statische sites volgen.

Met name statische sites vereisen een script genaamd start in hun package.json bestanden en gebruiken het serve pakket om hun statische assets te leveren (index.html, stijlen, lettertypen, afbeeldingen). Vergelijkbaar met de Gatsby hello world repository.

ASP.NET

Ja. Gebruikers kunnen apps draaien die gebouwd zijn met Dotnet Core. DotNet Core kan worden gedraaid in Linux containers; zie dit voorbeeld.

.NET evolueert naar een Core/Cross-platform ondersteunde/cloud-ready omgeving. De ASP.NET Core Runtime Docker hub bevat enkele vooraf gebouwde Docker containers voor Core, en .NET samples bevatten enkele voorbeelden voor het gebruik van typische MS SQL + ASP.NET Core opstellingen met Docker compose.

Astro

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Astro.

Cascade CMS

Misschien. Je kunt Cascade CMS waarschijnlijk wel hosten met een Dockerfile – er is een GitHub repository – maar het vereist veel aanpassingen. Je zult moeten weten hoe je Dockerfiles schrijft en de technische eisen van Cascade CMS moeten begrijpen. Kinsta kan hiervoor geen technische ondersteuning bieden.

CodeIgniter

Ja. CodeIgniter is een op PHP gebaseerde applicatie, dus tijdens het deploymentproces installeert Kinsta automatisch de dependencies die in je composer.json bestand zijn gedefinieerd.

commercetools

Ja. commercetools gebruikt Java, JavaScript en PHP en kan worden uitgevoerd op Applicatie hosting.

Databasereplica’s

Nee, we bieden momenteel geen databasereplicas.

Dedicated IP adressen

Nee. We verstrekken geen dedicated IP adressen. Elke nieuwe deployment kan een pod geïnstalleerd krijgen op een andere host, wat resulteert in een ander IP adres. Een verandering van IP adres kan ook optreden als Kubernetes een pod naar een andere host moet verplaatsen vanwege resourceverbruik of als de nodepool waar hij op staat bezig is met een upgrade.

Deno

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Deno.

Directe SSH toegang tot pods

Nee. We bieden momenteel geen directe SSH toegang tot pods; dit is echter iets wat we in de toekomst hopen te ontwikkelen. Voor een database kun je externe verbindingen gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevens.

Django

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Django. Je kunt deze gids volgen over het opzetten van een Django applicatie bij Kinsta.

Docusaurus

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Docusaurus. Je kunt onze gids volgen over het opzetten van een statische site met Docusaurus.

Flask

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Flask.

Flutter

Ja. Als de Flutter app een webapplicatie is en een Dockerfile heeft, kun je hem hosten op onze applicatiehosting.

Gatsby

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Gatsby.

Go

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Go.

Headless applicaties zoals sanity.io

Ja. De backend zou het Sanity platform gebruiken en de front-end ReactJS.

Om dit te laten werken op applicatiehosting moet je scripts in package.json in het Sanity project aanpassen zodat ze er als volgt uitzien:

"scripts": {

"dev": "npx -y @sanity/cli start",

"build": "npx -y @sanity/cli build",

"start": "npx -y serve dist"

},

Je moet ook de tijdelijke domeinnaam van MyKinsta  (de-app-naam.kinsta.app) toevoegen die aan de app is toegewezen bij de instellingen van de project/API/CORS origin.

Incremental Static Regeneration op Next.js

Ja. Dit werkt op applicatiehosting; voor meer informatie over het configureren van de app, zie dit Next.js artikel.

Jamstack

Ja. We hebben de volgende voorbeeld GitHub repos:

Java

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Java.

Joomla

Misschien. Applicatiehosting ondersteunt alleen stateless applicaties, en Joomla is niet ontworpen voor gebruik in een stateless omgeving. Het is echter technisch mogelijk om Joomla als een stateless app te draaien. Er is een plugin die de statische bestanden kan opslaan op S3, en er is een officiële Joomla docker image.

Laravel

Ja. We hebben een snelstart voorbeeld GitHub repo voor Laravel.

Magento

Nee. Magento vereist persistente schijfopslag, die we momenteel niet aanbieden als onderdeel van applicatiehosting.

Mastadon

Misschien. Het is mogelijk om Mastadon op onze applicatiehosting te draaien, maar het vereist veel resources, dus de kosten om het te draaien kunnen hoog zijn. Je zou waarschijnlijk de 4GB pod nodig hebben, omdat die ~1,5GB RAM gebruikt. Er is ook nog geen persistente opslag, dus als je pod wordt gecycled of verplaatst, zou hij alles opnieuw moeten ophalen. De pods starten niet vaak opnieuw op, maar als ze dat doen, reset het bestandssysteem terug naar het oorspronkelijke containerbestandssysteem.

Mobiele applicaties

Misschien. Het hangt van de app af; je kunt de backend van een mobiele app hosten met applicatiehosting, maar niet het bouwen of distribueren van de mobiele app zelf.

MODX

Misschien. MODX is een PHP open-source CMS-platform, maar het kan persistente opslag vereisen die applicatiehosting momenteel niet ondersteunt. Als de site kan draaien zonder persistente opslag kan hij gehost worden op applicatiehosting.

Moodle

Nee. Moodle heeft een persistente opslag/volume nodig om goed te functioneren; het kan niet functioneren als een stateless applicatie (waar geen kritieke bestanden naar het bestandssysteem worden geschreven zodat de applicatie goed kan functioneren). Dat betekent dat we dit niet kunnen ondersteunen, want bij elke deployment zouden sommige gegevens waar Moodle op vertrouwt worden gewist.

MSSQL

Nee. MSSQL vereist permanente opslag, die we momenteel niet aanbieden als onderdeel van applicatiehosting. Wanneer persistente opslag beschikbaar is in applicatiehosting, zou het mogelijk moeten zijn om het te draaien, volgens dit artikel.

n8n

Ja. Volgens de Docker n8n Documentatie wordt persistente opslag aanbevolen als best practice, maar is het niet expliciet vereist:

“Het is belangrijk om nog steeds gegevens in de map /root/.n8n bij te houden, omdat deze n8n gebruikersgegevens bevat en, nog belangrijker, de encryptiesleutel voor referenties… …Het bijhouden van de map /root/.n8n, zelfs bij gebruik van alternatieve databases, is de aanbevolen beste praktijk, maar niet expliciet vereist.”

Daarom zou het ook op applicatiehosting zonder persistente opslag moeten werken als je een database gebruikt; het zal echter het beste werken als persistente opslag beschikbaar is binnen applicatiehosting.

NodeJS

Ja. We hebben de volgende snelstartvoorbeeld GitHub repos voor NodeJS:

We hebben verschillende gidsen die je kunt volgen:
Een Node.js applicatie opzetten
Een Node.js applicatie opzetten met een Dockerfile
Een Node.js applicatie opzetten om e-mails te versturen

NuxtJS

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor NuxtJS.

PHP

Ja. We hebben de volgende snelstartvoorbeeld GitHub repo’s voor PHP:

Je kunt deze gids volgen over het opzetten van een PHP applicatie bij Kinsta.

Prestashop

Nee. Het officiële docker-compose bestand specificeert een persistent opslagvolume, en wij ondersteunen momenteel geen persistente opslag.

QPDF

Misschien. QPDF is een commandline-tool. De website vermeldt dit ook:

QPDF is opgenomen in de meeste Linux distributies en vele andere softwaredistributies.

Dit geeft aan dat ze een op Dockerfile gebaseerde applicatie hebben, die vertrouwt op de CLI tool. Er zijn enkele openbare repositories op GitHub die QPDF installeren binnen de Dockerfile met enkele commando’s; hier is een voorbeeld. Als je dezelfde commando’s toevoegt aan de Dockerfile, kun je QPDF gebruiken; we hebben het echter niet getest op ons platform.

QPDF is een C++ lib, en vereist mogelijk aanvullende componenten geïnstalleerd op de Linux instantie zodat het succesvol gecompileerd kan worden.

Ruby

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Ruby on Rails.

Scala

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor Scala.

Shopify

Misschien. Alle repo’s in de Shopify github zijn voor verschillende delen van hun applicatie, je kunt niet de hele site zelf hosten. Je kunt echter Hydrogen gebruiken om een zelf gehoste aangepaste storefront te maken, die bruikbaar zou zijn op applicatiehosting als je er een Dockerfile voor maakt.

Shopware

Ja. Shopware is een open headless commerce platform aangedreven door Symfony 5.4 (PHP) en Vue.js 2.6 en kan draaien op applicatiehosting.

Spider Storage Engine in MariaDB

Nee. Dit wordt momenteel niet ondersteund omdat het een hoger niveau van databaseclustering gebruikt.

Statamic

Ja. Statamic is gebaseerd op Laravel, wat betekent dat het een gewone op PHP gebaseerde applicatie is, dus tijdens het deploymentproces installeert Kinsta automatisch de dependencies die in je composer.json bestand zijn gedefinieerd.

Symfony

Ja. Symfony is een PHP framework om websites en webapplicaties te maken en kan draaien op applicatiehosting.

SvelteKit

Ja. SvelteKit is een UI framework dat je componenten compileert naar vanilla JavaScript en kan draaien op applicatiehosting.

Velo van Wix

Nee. Velo heeft geen self-hosted optie. Je kunt alleen Wix Cloud gebruiken, dus je hebt geen toegang tot de code voor gebruik op onze applicatiehosting.

VuePress

Ja. We hebben een snelstartvoorbeeld GitHub repo voor VuePress.

Windows Server applicaties

Misschien. Als de applicatie in een Linux container kan draaien kun je hem misschien hosten binnen applicatiehosting.

Wix

Nee. Wix is niet open source, dus je hebt geen toegang tot de code om de applicatie of website naar onze hostingdiensten te verplaatsen.

Yarn

Ja. Yarn wordt ondersteund voor applicatiehosting.