Tegenwoordig heeft bijna elke software of webapplicatie een database in de backend nodig. De toename van transacties per seconde en de terabytes aan opgeslagen data vraagt ​​om een ​​stabiel en flexibel framework voor het onderbrengen en aanbieden van die data.

Bij startups komt natuurlijk ook het kostenvraagstuk aan de orde. Maar wat als we je zouden vertellen dat je deze database gratis en zonder verplichtingen kunt gebruiken en zelfs kunt bouwen?

Ja, je hebt het goed gehoord: de PostgreSQL database garandeert alles wat we hierboven hebben genoemd, inclusief een paar extra voordelen! In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van PostgreSQL bespreken die het mogelijk maken om stand te houden in een snel evoluerend segment.

Tijd om aan de slag te gaan.

Wat Is PostgreSQL?

PostgreSQL Logo
PostgreSQL Logo (Bron Afbeelding: Uberconf)

PostgreSQL is een open-source, zeer stabiel databasesysteem dat ondersteuning biedt voor verschillende functies van SQL, zoals externe sleutels, subquery’s, triggers en verschillende door de gebruiker gedefinieerde typen en functies. Het breidt de SQL taal verder uit en biedt verschillende features die dataworkloads minutieus schalen en reserveren. Het wordt voornamelijk gebruikt om data op te slaan voor veel mobiele, web, geospatiale en analytische applicaties.

We zullen in dit artikel diep ingaan op elk aspect van PostgreSQL, te beginnen met de belangrijkste features in de volgende sectie. Laten we aan het werk gaan.

Belangrijkste features van PostgreSQL

Er zijn een paar belangrijke features van de PostgreSQL database die hem uniek en populair maken in vergelijking met andere databases. Momenteel is het de op één na meest gebruikte database, na MySQL.

Laten we deze features in meer detail bekijken.

Betrouwbaarheid en naleving van normen

PostgreSQL biedt ACID semantiek voor transacties en heeft volledige ondersteuning voor externe sleutels, joins, views, triggers en opgeslagen procedures, in veel verschillende talen. Het bevat de meeste datatypen van SQL, zoals INTEGER, VARCHAR, TIMESTAMP en BOOLEAN. Het ondersteunt ook de opslag van binaire grote objecten, inclusief afbeeldingen, video’s of geluiden. Het is betrouwbaar omdat het een groot ingebouwd community ondersteuningsnetwerk heeft. PostgreSQL is een fouttolerante database dankzij de write-ahead logging.

Extensies

PostgreSQL biedt verschillende robuuste featuresets, waaronder point-in-time recovery, Multi-Version Concurrency Control (MVCC), tablespaces, gedetailleerde toegangscontroles, asynchrone replicatie, een verfijnde queryplanner/optimizer en write-ahead logging. Multi-Version Concurrency Control maakt gelijktijdig lezen en schrijven van tabellen mogelijk, waarbij alleen gelijktijdige updates van dezelfde rij worden geblokkeerd. Op deze manier worden clashes vermeden.

Schaalbaarheid

PostgreSQL ondersteunt Unicode, internationale strings, multi-byte stringcoderingen en is locatiebewust voor sorteren, hoofdlettergevoeligheid en opmaak. PostgreSQL is zeer schaalbaar – zowel in het aantal gelijktijdige gebruikers als in de hoeveelheid data die het kan beheren. Bovendien is PostgreSQL platformonafhankelijk en kan het op veel besturingssystemen worden uitgevoerd, waaronder Linux, Microsoft Windows, OS X, FreeBSD en Solaris.

Dynamisch laden

De PostgreSQL server kan ook door de gebruiker geschreven code in zichzelf opnemen via dynamisch laden. De gebruiker kan een objectcodebestand specificeren; bijvoorbeeld een gedeelde bibliotheek die een nieuwe functie of type implementeert en PostgreSQL zal deze naar behoefte laden. De mogelijkheid om zijn werking on-the-fly aan te passen, maakt hem bij uitstek geschikt voor het snel implementeren van nieuwe opslagstructuren en applicaties.

Architectuur van PostgreSQL

De PostgreSQL server heeft een eenvoudige structuur, bestaande uit een gedeeld geheugen, achtergrondprocessen en een datadirectorystructuur. In deze sectie bespreken we elk onderdeel en hoe ze met elkaar omgaan. Hieronder zie je een illustratie van de PostgreSQL architectuur. In eerste instantie wordt een verzoek door de client naar de server gestuurd. Vervolgens verwerkt de PostgreSQL server data met behulp van gedeelde buffers en achtergrondprocessen. Het fysieke bestand van de PostgreSQL databaseserver wordt opgeslagen in de datadirectory.

PostgreSQL Architectuur Illustratie
PostgreSQL Architectuur Illustratie (Afbeeldingsbron: Wikimedia Commons)

Gedeeld geheugen

Het gedeelde geheugen is gereserveerd voor caching van transactielogboeken en databasecaching. Het bevat verder elementen zoals gedeelde buffers, WAL buffers, werkgeheugen en onderhoudswerkgeheugen. Laten we elk onderwerp hieronder verder bekijken.

Gedeelde buffers

Deze buffers dienen om de server DISK IO te minimaliseren. Om dit doel te bereiken, is het redelijk om de waarde van de gedeelde buffer in te stellen op 25% van het totale geheugen als we een dedicated server voor PostgreSQL hebben. De standaardwaarde van de gedeelde buffers vanaf versie 9.3 is 128 MB. Het is absoluut noodzakelijk om te proberen de strijd te minimaliseren wanneer meerdere gebruikers er tegelijkertijd toegang toe hebben. Veelgebruikte blokken moeten zo lang mogelijk in de buffer blijven. Hierdoor heeft hij zo snel mogelijk toegang tot de data.

WAL buffers

WAL buffers slaan tijdelijk wijzigingen in de database op. Het WAL bestand bestaat uit inhoud die op een vooraf bepaald tijdstip is geschreven door de WAL buffer. WAL bestanden en WAL buffers zijn belangrijk om de data te herstellen tijdens backup en herstel.

Werkgeheugen

Deze geheugenruimte wordt gebruikt voor bitmapbewerkingen, sorteren, samenvoegen van joins en hash-joins om data naar tijdelijke schijfbestanden te schrijven. De standaardinstelling vanaf versie 9.3 is 4 MB.

Werkgeheugen voor onderhoud

Dit geheugenslot wordt gebruikt voor databasebewerkingen zoals ANALYZE, VACUUM, ALTER TABLE en CREATE INDEX. De standaardinstelling vanaf versie 9.4 is 64 MB.

Achtergrondpocessen

Elk achtergrondproces is integraal en vervult een unieke functie om de server te beheren. Hieronder worden enkele belangrijke achtergrondprocessen nader uitgewerkt:

Checkpointer proces

Wanneer een checkpoint optreedt, wordt de dirty buffer naar het bestand geschreven. De Checkpointer schrijft in wezen alle dirty pagina’s van het geheugen naar de schijf en ruimt het gedeelde buffergebied op. Als de database crasht, kan dataverlies worden gemeten door het verschil te bepalen tussen de laatste checkpointtijd en de PostgreSQL stoptijd.

Achtergrond writer proces

Het werkt logboeken en backupinformatie bij. Tot versie 9.1 was dit proces geïntegreerd samen met het checkpointer proces dat regelmatig werd uitgevoerd. Vanaf versie 9.2 werd het checkpointerproces echter gescheiden van het achtergrondschrijfproces.

WAL writer

Dit proces schrijft en spoelt de WAL data op de WAL buffer periodiek naar de permanente opslag.

Archiver

Indien ingeschakeld, heeft dit proces de verantwoordelijkheid om de WAL logbestanden naar een opgegeven map te kopiëren.

Logger/Logging collector

Dit proces schrijft een WAL buffer naar het WAL bestand.

Databestanden/datadirectorystructuur

PostgreSQL heeft verschillende databases, die samen een databasecluster vormen. Na initialisatie worden template0, template1 en Postgres databases gemaakt. Het aanmaken van een nieuwe database door de gebruiker gebeurt via templatedatabases, die bestaan ​​uit de systeemcatalogustabellen. Hoewel de lijst met tabellen in template0 en template1 hetzelfde is na initialisatie, kan alleen de template1 database de objecten maken die de gebruiker nodig heeft, daarom wordt de gebruikersdatabase gemaakt door de template1 database te klonen.

De data die nodig zijn voor het cluster worden opgeslagen in de datadirectory van het cluster, ook wel “PGDATA” genoemd. Het bestaat uit verschillende submappen. Hieronder worden enkele belangrijke genoemd:

 • Global: De globale submap bestaat uit clustergewijze tabellen, zoals de gebruikersdatabase.
 • Base: De Base submap is de fysieke locatie van de standaard tablespace. Het bevat verschillende submappen per database, waarin de systeemcatalogi zijn opgeslagen.
 • PID: Het PID bestand bestaat uit de huidige postmaster process ID (PID).
 • PG_VERSION: Deze submap bevat de informatie over de databaseversie.
 • PG_NOTIFY: Deze submap bevat de LISTEN/NOTIFY statusdata. Deze bestanden kunnen handig zijn voor het troubleshooten.

Waarom PostgreSQL gebruiken?

Naast het bieden van een scala aan features zoals indexen, views en opgeslagen procedures, heeft PostgreSQL nog veel meer te bieden, namelijk:

 • Language Support
 • Taalondersteuning
 • Open-source
 • Object-relationele database
 • Prestatie
 • Uitbreidbaarheid
 • Loadbalancing mogelijkheden
 • Betrouwbaarheid
 • Internationalisering

Laten we deze in meer detail bekijken.

Taalondersteuning

PL/PGSQL is een native proceduretaal die wordt aangeboden door PostgreSQL en die verschillende moderne features heeft. Het ondersteunt het JSON datatype dat lichtgewicht is en zorgt voor de flexibiliteit die in één pakket is opgenomen. Als gevolg hiervan ondersteunt PostgreSQL verschillende programmeertalen en protocollen, waaronder Perl, Ruby, Python, .Net, C/C++, Java, ODBC en Go.

Open-source

Het is gratis en open-source – dit is verreweg het belangrijkste voordeel van PostgreSQL. Het stoelt op meer dan 20 jaar community ontwikkeling, wat op zijn beurt heeft bijgedragen aan zijn hoge integriteitsniveau. De broncode is beschikbaar onder een open-sourcelicentie waarmee je deze zonder extra kosten kunt gebruiken, wijzigen en implementeren zoals je dat wilt.

Object-relationele database

Objecten, klassen en overloading van functies worden direct ondersteund in PostgreSQL. Het is mogelijk om datatypen uit te breiden om aangepaste datatypen te maken, vanwege hun objectgeoriënteerde kenmerken. Dit garandeert een hoge flexibiliteit voor ontwikkelaars die werken met complexe datamodellen die database-integratie vereisen.

Tabelinheritance is een andere feature die door PostgreSQL wordt ondersteund vanwege de objectgeoriënteerde kenmerken. De onderliggende tabel kan de kolommen van de bovenliggende tabel inheriten, naast de andere kolommen die de onderliggende tabel bezit, waardoor deze van zichzelf verschilt.

Prestatie

Schrijfbewerkingen in PostgreSQL kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd zonder dat lees-/schrijflocks nodig zijn. Indexen worden gebruikt om query’s te versnellen bij het verwerken van grote hoeveelheden data, waardoor databases een specifieke rij kunnen vinden zonder door alle data te hoeven bladeren.

Met PostgreSQL kun je zelfs een expressie-index maken, die werkt op het resultaat van een expressie of een functie in plaats van alleen op de waarde van een kolom. Gedeeltelijke indexering wordt ook ondersteund, waarbij slechts een deel van de tabel wordt geïndexeerd. Het ondersteunt ook parallellisatie van leesquery’s, Just-in-time (JIT) compilatie van expressies en nested transacties (via savepoints) voor geweldige prestaties en efficiëntie.

Uitbreidbaarheid

PostgreSQL is zeer uitbreidbaar omdat de werking ervan catalogusgestuurd is, d.w.z. informatie wordt opgeslagen in databases, kolommen, tabellen, enz. PostgreSQL bevat niet alleen een grotere hoeveelheid informatie in zijn catalogi, maar ook details over de datatypen, toegangsmethoden, functies, enzovoort. Je kunt zelfs zo ver gaan dat je je codes uit verschillende programmeertalen schrijft zonder je database opnieuw te compileren, en je datatypes te definiëren.

Loadbalancing mogelijkheden

Dit garandeert hoge beschikbaarheid en taakverdeling door middel van standby serverwerking, continue planning, voorbereiding van de primaire voor standby servers, het opzetten van een standby server, streamingreplicatie, replicatieslots, trapsgewijze replicatie en continue archivering in standby. Bovendien ondersteunt PostgreSQL synchrone replicatie, waarbij twee database instances tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd en de masterdatabase tegelijkertijd wordt gesynchroniseerd met een slave database, waardoor een hoge beschikbaarheid wordt gegarandeerd.

Betrouwbaarheid

Naast het veilig opslaan van data en het toestaan ​​van de gebruiker om de data op te halen wanneer het verzoek wordt verwerkt, wordt het ondersteund door een community van contributors die regelmatig bugs vinden en proberen de software te verbeteren, waardoor PostgreSQL zo betrouwbaar is.

Internationalisering

Het proces van het ontwerpen van software zodat het in verschillende regio’s kan worden gebruikt, staat bekend als internationalisering. Het ondersteunt internationale tekensets via multi-byte tekencoderingen, ICU sorteringen, Unicode, en het is locatiebewust voor sorteren, formatteren en hoofdlettergevoeligheid. Het bekijken van door PostgreSQL gegenereerde berichten in de taal van jouw keuze is een voorbeeld van Internationalisering.

Wanneer PostgreSQL te gebruiken

Moet je complexe query’s en relaties opbouwen die regelmatig moeten worden bijgewerkt en consequent moeten worden onderhouden op de meest kosteneffectieve manier? PostgreSQL zou een geschikte optie kunnen zijn. PostgreSQL is niet alleen gratis, maar is ook platformoverschrijdend en niet alleen beperkt tot het Windows besturingssysteem. Als je data wilt analyseren, biedt PostgreSQL een enorme hoeveelheid reguliere expressies als basis voor analytisch werk.

Het is ook een van de beste databases als het gaat om CSV ondersteuning. Eenvoudige commando’s zoals “kopiëren van” en “kopiëren naar” helpen bij de snelle verwerking van data. Als er een importprobleem is, geeft het een foutmelding en stopt het importeren onmiddellijk. De volgende secties behandelen enkele van de meest voorkomende toepassingen van PostgreSQL in de moderne wereld. Laten we beginnen.

Geospatiale data van de overheid

De PostGIS Geospatial database extensie add-on voor PostgreSQL is ongetwijfeld nuttig. Bij gebruik in combinatie met de PostGIS extensie ondersteunt PostgreSQL geografische objecten en kan het worden gebruikt als een geospatiale dataopslag voor geografische informatiesystemen (GIS) en locatiegebaseerde services.

Financiële Sector

PostgreSQL is een ideaal DBMS systeem voor de financiële sector. Omdat het volledig ACID compatibel is, is het een ideale keuze voor OLTP (Online Transaction Processing), omdat deze databases regelmatig moeten worden geschreven, gelezen en bijgewerkt, met de nadruk op snelle verwerking. Het is ook geschikt voor het uitvoeren van databaseanalyses. Het kan worden geïntegreerd met alle software die wiskundige bewerkingen uitvoert, zoals Matlab en R.

Wetenschappelijke data

Wetenschappelijke data vereisen terabytes aan data. Het is noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk met de data om te gaan. PostgreSQL biedt prachtige analyses en een krachtige SQL engine. Dit helpt om een ​​grote hoeveelheid data makkelijk te beheren.

Webtechnologie

Websites hebben vaak te maken met honderden of duizenden verzoeken per seconde. Als de ontwikkelaar op zoek is naar een kosteneffectieve en schaalbare oplossing, is PostgreSQL de beste keuze. PostgreSQL kan dynamische websites en apps draaien als onderdeel van een robuust alternatief voor de LAMP stack, d.w.z. de LAPP stack. (Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Python en Perl)

Productie

Veel startups en grote ondernemingen gebruiken PostgreSQL als de belangrijkste oplossing voor dataopslag voor producten, oplossingen en applicaties op het internet. De prestaties van de supply chain kunnen worden geoptimaliseerd door dit open-source DBMS te gebruiken als storage backend. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven de bedrijfskosten van hun bedrijf verlagen.

Operationele uitdagingen van PostgreSQL

We hebben tot nu toe alleen positieve dingen van PostgreSQL benoemd, dus het is niet meer dan eerlijk dat we je een aantal tekortkomingen laten zien die je misschien tegenkomt tijdens het ploeteren met PostgreSQL. Hier zijn een paar operationele uitdagingen die je tegen kunt komen tijdens het adoptieproces van PostgreSQL.

 • Gebrek aan een Mature Database Ecosystem: PostgreSQL heeft een van de snelstgroeiende communities, maar in tegenstelling tot traditionele databaseleveranciers heeft de PostgreSQL community niet het comfort van een ontwikkeld database ecosysteem.
 • Het gebrek aan expertise: PostgreSQL is vaak gekoppeld aan verschillende databases, zoals MongoDB. Nu heeft elke database gespecialiseerde vaardigheden nodig, en het inhuren van technisch personeel met de gewenste PostgreSQL vaardigheid kan een hele opgave zijn. Naast beheertools voor PostgreSQL moeten database-experts en DevOps teams verschillende databases van meerdere leveranciers aanpakken. Dit kan moeilijk te beheren zijn als je niet kunt schakelen tussen bestaande processen.
 • Inconsistentie: aangezien PostgreSQL een open-sourcetool is, kunnen verschillende IT ontwikkelingsteams binnen een organisatie er organisch gebruik van gaan maken. Dit kan leiden tot een nieuwe wegversperring: het ontbreken van één enkel kennispunt voor alle exemplaren van PostgreSQL binnen de IT omgeving. Een ander probleem dat kan ontstaan ​​doordat verschillende teams hetzelfde probleem proberen op te lossen, is dubbel werk en overtollig werk.

Belangrijkste alternatieven van PostgreSQL

Hier zijn een paar belangrijke alternatieven van PostgreSQL die je kunt gebruiken voor je WordPress website.

MySQL

MySQL logo
MySQL logo (Afbeeldingsbron: Mecdata)

Als je aan databases denkt, dwalen je gedachten meteen af ​​naar MySQL. Het was lange tijd een vrij alomtegenwoordige optie voor ontwikkelaars voordat er levensvatbare alternatieven opdoken. Het werd in 2019 door ruim 39% van de ontwikkelaars gebruikt. Hoewel het de veelzijdigheid van PostgreSQL mist, kan het toch van pas komen voor verschillende gebruiksscenario’s, zoals schaalbare webapplicaties.

MySQL wordt sinds de oprichting in 1995 door Oracle onderhouden. Oracle biedt ook elite versies van MySQL met eigen plugins, aanvullende services, extensies en robuuste gebruikersondersteuning. Om MySQL beter te begrijpen, moet je een beter begrip hebben van client servermodellen en relationele databases. Simpel gezegd, je data wordt opgedeeld in verschillende afzonderlijke opslagruimtes, ook wel tabellen genoemd, in plaats van alles in een solitaire grote opslageenheid te laden. Dit is de essentie van een relationele database.

Behalve dat het een betrouwbaar en solide databaseplatform is, is het vrij eenvoudig te beheersen. De leercurve is niet zo steil als sommige van zijn tijdgenoten, omdat je geen volledige kennis van SQL hoeft te hebben om met MySQL te gaan werken.

Als je WordPress gebruikt voor je website en wilt begrijpen hoe je MySQL sneller kunt laten werken, kun je het beste je database verfijnen om af te stemmen op hoe je WordPress gebruikt. In technische termen staat dit bekend als een MySQL Performance Tune. Het voor de hand liggende voordeel van het optimaliseren van MySQL is kortere laadtijden en een over het algemeen snellere website. Afgezien hiervan, als je je database goed onderhoudt, zou je een gestage verbetering in je groei moeten zien, zelfs als deze zich uitbreidt.

MariaDB

MariaDB logo.
MariaDB logo (Afbeeldingsbron: Docker Hub)

MariaDB is een commercieel ondersteunde fork van het MySQL Relational Database Management System dat een fundamenteel verschillende benadering biedt om aan de behoeften van de moderne wereld te voldoen. De speciaal gebouwde en pluggable storage engine van MariaDB biedt ondersteuning voor workloads die voorheen een breed scala aan gespecialiseerde databases nodig hadden. Hierdoor kan het een one-stop-shop zijn voor organisaties, of het nu in de cloud is of gewone hardware die ze leuk vinden.

Je kunt MariaDB binnen enkele minuten inzetten voor analytische, transactionele of hybride gebruiksscenario’s om ongeëvenaarde operationele behendigheid te leveren zonder in te leveren op belangrijke bedrijfsfeatures. Dit omvat volledige SQL en echte ACID compliance.

MariaDB biedt de volgende producten aan haar gebruikers:

 • MariaDB Enterprise: MariaDB Enterprise is een absolute, production grade open-source database oplossing die analytische, transactionele of hybride analytische/transactionele workloads elegant kan aanpakken. MariaDB Enterprise beschikt ook over de mogelijkheid om te schalen van kolom en standalone databases naar volledig gedistribueerde SQL databases die miljoenen transacties per seconde kunnen uitvoeren. Het stelt je ook in staat om interactieve, geïmproviseerde analyses uit te voeren op miljarden rijen.
 • MariaDB Community Server: MariaDB Community Server is de open-source relationele database die tegenwoordig door een overgrote meerderheid van ontwikkelaars wordt gebruikt. De MariaDB Community Server is niet alleen compatibel met Oracle, MySQL en verschillende andere databases, het blijft ook gegarandeerd voor altijd open source. Opvallende features zijn onder meer kolomvormige opslag voor analyses, moderne SQL, pluggable storage engines en hoge beschikbaarheid.
 • MariaDB SkySQL: SkySQL staat bekend als een Database-as-a-Service (DBaaS) aanbod dat de volledige kracht van MariaDB Enterprise naar de cloud brengt, samen met zijn ondersteuning voor analytische, transactionele en hybride workloads. SkySQL is gebouwd op Kubernetes en vernieuwd voor cloudservices en infrastructuur. SkySQL heeft naam gemaakt op dit gebied door selfservice en gebruiksgemak te combineren met eersteklas ondersteuningsmogelijkheden en ondernemingsbetrouwbaarheid. Dit bevat dus alles wat nodig is om cruciale databases in de cloud veilig te laten draaien in combinatie met enterprise governance.

Dankzij de compatibiliteit met MySQL kun je MariaDB vrijwel zonder gevolgen gebruiken als een “stand-in” voor MySQL.

Best practices voor je database

Als je denkt aan beginnersvriendelijke platforms voor beginnende website eigenaren, denk je waarschijnlijk aan WordPress. Met WordPress kun je veel bereiken zonder enige voorafgaande codeerervaring. Om maximale waarde uit WordPress te halen, moet je echter nog steeds een duidelijk begrip hebben van hoe sommige van de basiselementen werken. Als je bijvoorbeeld al geruime tijd WordPress voor je website gebruikt, is het waarschijnlijk een goed moment om inzicht te krijgen in hoe WordPress databases werken.

Dit roept meteen een veelgestelde vraag op, waarom heeft WordPress toch een database nodig? Het ziet er misschien niet zo uit, maar WordPress is meer dan op het eerste gezicht lijkt. Er is veel werk aan de winkel achter de schermen om het efficiënt te laten werken, ongeacht de grootte van je website.

Om dieper te graven, moet je weten dat een WordPress website uit veel verschillende soorten data bestaat. Nu is het een goed idee dat al deze informatie wordt opgeslagen in een geconsolideerde WordPress database. Deze database is een integraal onderdeel van je WordPress website en slaat alle wijzigingen op die jij of je bezoekers aanbrengen en zorgt ervoor dat je website naadloos werkt. Hier is enkele data die is verzameld in je WordPress database:

 • Organisatorische informatie zoals tags en categorieën.
 • Instellingen voor de hele site.
 • Pagina’s, berichten en gerelateerde content.
 • Thema en plugin gerelateerde data.
 • Opmerkingen en data van gebruikers.

Wanneer je een WordPress website installeert, is een onderdeel van het proces het maken van een database ervoor. Meestal gebeurt dit automatisch. Er is echter een bepaling als je handmatig een database wilt maken of zelfs een bestaande database wilt gebruiken met een nieuwe website.

In het volgende gedeelte worden de aanbevolen werkwijzen voor je WordPress database besproken.

Een databasebeheertool gebruiken

De basisfunctie van databasebeheer tools is om je naar de inhoud van je database te laten kijken. Om een ​​database soepel te laten functioneren, kan het gebruik van een databasebeheertool de beste keuze zijn. In het algemeen consolideren databasebeheertools functies die voldoen aan de behoeften van drie verschillende databaseprofessionals:

 • Database-analisten kunnen de data uit meerdere bronnen halen. Dit wordt gevolgd door het opschonen, integreren en voorbereiden van de data voor analyse. Voor database analisten is het een integrale vereiste om samen te kunnen werken aan datasets en query’s zonder afhankelijk te zijn van IT voor toegang.
 • Databaseontwikkelaars hebben tools nodig waarmee ze de eerste keer hoogwaardige code kunnen schrijven en deze naadloos kunnen onderhouden. Databaseontwikkelaars waarderen samenwerkings- en automatiseringstools voor programmeren. Hierdoor kunnen ze ontwikkelingscycli verkorten zonder escalerend risico.
 • Databasebeheerders maken gebruik van tools die zijn ontwikkeld om de prestaties en gezondheid van de database bij te houden. Ze pakken taken aan, van het ontrafelen en diagnosticeren van prestatiebelemmeringen tot het uitvoeren van wijzigingen in het databaseschema.

Wanneer je de markt afspeurt naar een databasebeheertool die voldoet aan je zakelijke vereisten, moet je op zoek gaan naar tools die testen, databaseontwikkeling en implementatietaken kunnen integreren in het continue leverings- en continue integratieproces, waardoor het gemakkelijker wordt om de applicatieontwikkeling bij te houden.

Een effectieve tool voor databasebeheer moet ook datavisualisatie mogelijk maken van tabelresultaten in grafieken, histogrammen en grafieken, met gemakkelijke distributie naar besluitvormers. Het zou beheerders ook moeten helpen om problemen te lokaliseren voordat ze zich voordoen in productie door te focussen op SQL statements en applicaties die niet goed meegroeien met de toename van het transactievolume.

Adminer (voorheen bekend als phpMinAdmin) is een gratis, open-source databasebeheertool die tal van handige features en een elegantere UI (gebruikersinterface) biedt. Je kunt deze handige databasebeheertool eenvoudig op je server implementeren en je hoeft alleen maar het enkele PHP bestand te uploaden, je browser ernaar te verwijzen en je aan te melden.

Een databaseplugin gebruiken

Als je de kwaliteit van een website wilt beoordelen, hoef je niet verder te zoeken dan de database. Elke informatiekorrel die aan je website is gekoppeld, vindt zijn weg naar je WordPress database. Een deel ervan is cruciaal, terwijl een deel je gewoon tegenhoudt. Dit omvat onder meer slechte tabellen, oude concepten, spamcommentaar. Om te voorkomen dat ze je website hinderen, moet je WordPress database plugins gebruiken.

Databaseplugins kunnen in verschillende vormen voorkomen. Sommige plugins kunnen worden gebruikt om de database met ongewenste bestanden maandelijks of wekelijks op te schonen. Andere plugins kunnen worden gebruikt om een ​​backup van je database te maken voordat je wijzigingen aanbrengt, bijvoorbeeld tijdens een migratie. Afgezien van het verbeteren van de snelheid van je website, kun je databaseplugins gebruiken om een ​​efficiëntere gebruikerservaring te bieden en tegelijkertijd je kansen op een hogere positie in zoekmachines te vergroten.

Diagnose en reparatie van je database

Als WordPress gebruiker heb je waarschijnlijk een aantal terugkomende WordPress fouten gehad. Dit is een van de meest voorkomende foutmeldingen die je mogelijk bent tegengekomen:

Error Establishing a Database Connection.
Error Establishing a Database Connection

Het belang van het repareren van je database zou vrij duidelijk moeten zijn. Niet alleen belemmeren WordPress fouten de goede werking van je website, ze kunnen ook een nadelig effect hebben op de consumentenervaring. Mislukte installaties en updates, downtime en ontbrekende resources kunnen een deuk in je inkomstenpotentieel achterlaten en je geloofwaardigheid schaden.

Samenvatting

PostgreSQL is een open-source en gratis relationeel databasebeheersysteem dat zich richt op SQL compliance en uitbreidbaarheid. Op basis van meer dan 30 jaar actieve ontwikkeling is PostgreSQL een van de meest gebruikte open-source databasetools over de hele wereld.

In dit artikel hebben we enkele van de meest opvallende kenmerken van PostgreSQL, de architectuur van PostgreSQL, de gebruiksscenario’s, voordelen, operationele uitdagingen en belangrijke alternatieven besproken. We hebben het afgesloten met een paar aanbevolen werkwijzen om je WordPress database in topconditie te houden terwijl je doorgaat met opschalen.