Als je programmeur bent, weet je dat het schrijven van code vaak een tijdrovend en foutgevoelig proces kan zijn. Uitzoeken hoe je je programma of webapplicatie kunt laten doen wat jij wilt en dat vervolgens uitleggen aan anderen, zoals je team of andere stakeholders, kan even frustrerend als bevredigend zijn.

Dat is waar pseudocode om de hoek komt kijken.

Pseudocode is een manier om code weer te geven met een combinatie van eenvoudige, natuurlijke taal én elementen van programmeertaal. Of je nu net begint in de wereld van het programmeren of een doorgewinterde pro bent: het begrijpen van pseudocode is een tijdbesparende truc die je altijd in je proces kunt integreren.

In dit artikel verdiepen we ons in wat pseudocode is, hoe het gebruikt wordt, en waarom het een essentiële tool is voor elke developer.

Laten we er meteen beginnen.

Wat is pseudocode?

Pseudocode is een manier om code, zoals algoritmen, functies en andere processen weer te geven met een combinatie van natuurlijke taal en programmeertaalachtige elementen.

Het wordt “pseudo” code genoemd omdat het niet echt uitvoerbaar is. In plaats daarvan is het een manier voor mensen om de logica van codering te begrijpen en te plannen – om de stappen van een programma te beschrijven op een manier die voor mensen gemakkelijk te begrijpen is, terwijl het toch gedetailleerd genoeg is om snel te worden omgezet in een specifieke programmeertaal.

Hier is een eenvoudig voorbeeld van pseudocode, waarin we de basislogica uitwerken om een bezoeker bij zijn naam te begroeten als hij naar onze site of app navigeert:

PROCESS GreetUser
  INPUT userName
  DISPLAY "Hello, " + userName + "!"
END

Zoals je ziet is de bovenstaande pseudocode niet geschreven met syntaxis van een echte taal of framework. In plaats daarvan gebruikt het eenvoudige, universeel begrijpelijke taal- en programmeerelementen – zoals PROCESS, DISPLAY, en + – als syntaxis, waardoor het voor iedereen eenvoudig te volgen is.

Dat is een van de krachten van het schrijven van pseudocode: door de bedoelingen van de code vast te leggen in een gemeenschappelijke syntaxis, kun je alle programmeer- en vaardigheidsdrempels overbruggen. We zullen hier meer over vertellen in de volgende paragraaf.

Voordelen van het schrijven van pseudocode

Een van de belangrijkste voordelen van pseudocode is dat het developers in staat stelt hun code te schetsen zonder te verzanden in de syntaxis en structuur van een specifieke taal. Dit maakt het gemakkelijker om fouten in de logica van een programma of functie op te sporen, zonder dat je echte code hoeft te schrijven of te debuggen.

Bovendien kan pseudocode gemakkelijk worden aangepast aan verschillende programmeertalen, waardoor het een handige tool is voor developers die bekend zijn met meerdere talen en hun ideeën daartussen moeten vertalen. Stel je voor dat je je Node.js script kunt uitleggen aan een Laravel developer! Dit kan vooral nuttig zijn voor teams die samen aan een project werken, omdat pseudocode kan worden gebruikt als gemeenschappelijke taal om ideeën en features te communiceren.

Hier zijn de belangrijkste voordelen die pseudocode kan opleveren voor developers, zowel beginnende als ervaren:

 • Verbeterde efficiëntie: Door de stappen van een proces in pseudocode uit te schrijven, kunnen developers tijd besparen door hun code te plannen voordat ze in de details of syntaxis van een specifieke programmeertaal duiken. Dit kan programmeurs helpen fouten te voorkomen en de noodzaak van debuggen te verminderen.
 • Gemakkelijker te lezen: Omdat pseudocode zo eenvoudig is geschreven dat iedereen het kan begrijpen, is het voor developers gemakkelijker om code te lezen en te begrijpen, vooral als ze met een team werken of oude code moeten herzien.
 • Grotere flexibiliteit: Omdat pseudocode niet gebonden is aan een specifieke programmeertaal, kan het gemakkelijk worden aangepast aan verschillende talen. Dit maakt het een handige tool voor developers die bekend zijn met meerdere talen en hun ideeën daartussen moeten vertalen.
 • Verbeterde samenwerking: Pseudocode kan worden gebruikt als gemeenschappelijke taal voor een team van developers om te communiceren en samen te werken aan een project. Dit kan vooral nuttig zijn voor teams die samen aan een project werken, want met pseudocode kunnen developers hun ideeën duidelijk en beknopt overbrengen.
 • Lokaal beheer: Omdat het niet uitvoerbaar is, hoeft je pseudocode niet online gehost te worden of verbonden te zijn met externe scripts zoals een volwaardige app dat zou doen. Het kan worden gemaakt en opgeslagen in een bestand op je lokale machine, in een cloudbestand, of zelfs gekopieerd in een e-mail.

Bovendien is het schrijven van pseudocode gemakkelijk te implementeren in elk stadium van je ontwikkelingsproces. Zelfs als je het nog nooit hebt gebruikt, kun je nu meteen beginnen – ongeacht waar je bent qua codeerervaring – en meteen van de hierboven geschetste voordelen profiteren.

Gebruikelijke use cases van pseudocode

Vanwege de inherente flexibiliteit van pseudocode zijn er tal van toepassingen voor pseudocode – zelfs buiten het domein van het programmeren.

Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen voor developers:

 • Plannen en ontwerpen van processen: Pseudocode kan worden gebruikt om de stappen van een proces, functie of algoritme te plannen, zodat developers de logica kunnen doordenken en ervoor kunnen zorgen dat die correct is, voordat ze die in een specifieke programmeertaal implementeren.
 • Ideeën overbrengen aan niet-technische belanghebbenden: Pseudocode kan gebruikt worden om de stappen van een proces of algoritme duidelijk uit te leggen aan niet-technische belanghebbenden, zoals projectmanagers of klanten, op een manier dat ze het concept gemakkelijk kunnen begrijpen.
 • Samenwerken met een team: Pseudocode kan worden gebruikt als gemeenschappelijke taal voor een team van developers om te communiceren en samen te werken aan een project, ongeacht hun individuele programmeerkennis.
 • Code aanpassen aan verschillende programmeertalen: Omdat pseudocode niet gebonden is aan een bepaalde programmeer- of scripttaal, kan het snel en gemakkelijk worden aangepast en vertaald naar verschillende talen. Dit is vooral handig voor developers en teams die met meerdere talen werken.
 • Leren van programmeerconcepten: Pseudocode kan een nuttige tool zijn om de grondbeginselen van programmeren te onderwijzen, omdat het leerlingen in staat stelt zich te concentreren op de logica en structuur van een programma zonder te verzanden in syntaxis.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden; er zijn er nog veel meer. De mogelijkheden om pseudocode in je voordeel te gebruiken zijn vrijwel onbeperkt.

Zo schrijf je pseudocode

Er is niet één juiste manier om pseudocode te schrijven. Hetzelfde gebrek aan specifieke syntaxis dat het zo flexibel maakt, is precies wat het uitsluit van specifieke en vaste syntaxisregels.

Hoewel sommige talen zoals Pascal en Basic syntax specifieke richtlijnen voor pseudocode bieden, kun je in feite pseudocode schrijven met elke terminologie die je wilt, zolang je termen alomtegenwoordig zijn en de logica te volgen is.

Toch zijn er enkele basisstappen en richtlijnen voor pseudocode waar de meeste developers zich aan houden. Daar gaan we nu op in.

Stappen voor het schrijven van pseudocode

Hier zijn enkele algemene stappen die je kunt volgen om goede pseudocode te schrijven:

 1. Open je teksteditor: Pseudocode wordt meestal geschreven in een tekst of HTML editor, Je kunt je favoriet kiezen en een nieuw bestand openen.
 2. Bepaal je doel: Bepaal het doel van je programma of functie. Wat wil je dat het doet?
 3. Splits het in onderdelen: Splits het probleem op in kleinere, beter hanteerbare brokken. Dit kan je helpen om duidelijker over het probleem na te denken en maakt het gemakkelijker om de stukken zo te ordenen dat ze werken waar en wanneer ze moeten werken.
 4. Organiseer het in stappen: Schrijf de stappen van je programma in logische volgorde uit. Gebruik natuurlijke taal, en vermijd het gebruik van specifieke programmeerconstructies of methoden zoals controlestructuren of type casting.
 5. Laat je regels inspringen: Gebruik inspringen om de structuur van je programma te laten zien. Je kunt bijvoorbeeld de regels code laten inspringen die in een loop horen.
 6. Test het: Test je pseudocode om er zeker van te zijn dat deze duidelijk en logisch is. Je kunt dit doen door het mondeling door te nemen of door iemand anders het te laten lezen en je te vertellen wat de pseudocode volgens hem zou moeten doen.

Als je pseudocode eenmaal geschreven is, moet je die omzetten in een uitvoerbaar script. Je kunt dit buiten je projecten oefenen door bij te dragen aan open source Git repositories, code-uitdagingen aan te gaan, en vragen te stellen/beantwoorden op StackOverflow of binnen je developmentcommunity.

Constructies pseudocode

Ondanks het ontbreken van een gedefinieerde syntaxis van pseudocode, zijn er verschillende algemene programmeerconstructies die developers vaak gebruiken bij het schrijven van pseudocode. Laten we ze eens bekijken.

Sequenties

Een sequentie is een groep statements die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd. Ze worden gebruikt om een sequentie van eenvoudige handelingen uit te voeren of te herhalen. Enkele bekende sequentiecommando’s die vaak in pseudocode worden gebruikt zijn INPUT, SET, PRINT, READ, DISPLAY, SHOW, en CALCULATE.

Hier is een voorbeeld van een pseudocode die enkele van deze commando’s gebruikt:

PROCESS CalculateCost
  INPUT price, quantity
  SET cost = price * quantity
  PRINT "The cost is: " + cost
END

Deze pseudocode definieert een proces genaamd CalculateCost dat een prijs en hoeveelheid opneemt, deze met elkaar vermenigvuldigt om de kosten te berekenen, en dan het resultaat weergeeft.

Conditionals

Met conditional statements kan een programma beslissingen nemen op basis van bepaalde voorwaarden, en vervolgens het programma bepaalde statements laten uitvoeren als aan een voorwaarde wordt voldaan (of niet). IF-ELSE, IF-IF ELSE-ELSE, en CASE statements worden vaak gebruikt in pseudocode.

Hier is een voorbeeld van een IF-ELSE script in pseudocode:

IF user = returning
  PRINT "Welcome back!"
ELSE
  PRINT "Welcome!"

In het bovenstaande voorbeeld beschrijven we een proces dat een “Welcome back!” bericht toont aan gebruikers die eerder zijn geweest, maar alleen “Welcome!” toont aan nieuwe gebruikers.

Iteraties

Iteraties herhalen een reeks stappen binnen een grotere functie of proces. Ze zijn vaak bedoeld om dezelfde bewerking uit te voeren op meerdere items in een lijst of om een proces te herhalen totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Iteraties zijn handig om een reeks stappen meerdere keren te herhalen en kunnen worden uitgevoerd met verschillende soorten lussen, waaronder FOR, WHILE, en DO-WHILE lussen.

Laten we eens kijken naar een pseudocode die een FOR loop gebruikt om een lijst met getallen te itereren:

PROCESS PrintWholeList
  INPUT listOfNumbers 
  FOR each number in listOfNumbers
  PRINT number
  END FOR
END

In de bovenstaande pseudocode neemt ons PrintWholeList proces een lijst met getallen op en itereert dan door de lijst en toont elk getal op het scherm. Met de FOR loop kan het proces het PRINT commando herhalen voor elk item in de lijst.

Als alternatief kunnen we de gewone pseudocode gebruiken om hetzelfde te bereiken als onze bovenstaande loop. In pseudocode is het gebruikelijker om de trefwoorden REPEAT en UNTIL te gebruiken in plaats van DO-WHILE:

PROCESS PrintWholeList
  INPUT listOfNumbers 
  SET counter = 0
  REPEAT
  PRINT listOfNumbers[counter]
  SET counter = counter + 1
  UNTIL counter = length of listOfNumbers
END

Zoals je hier ziet, kunnen we de namen, trefwoorden en syntaxisstukken wisselen zoals we willen. Dit is slechts één demonstratie van de flexibiliteit van pseudocode. De kunst is ervoor te zorgen dat de logica stabiel is en toch namen te gebruiken die alomtegenwoordig genoeg zijn om door iedereen gelezen te worden.

Je kunt enkele van deze constructies gebruikt zien in de pseudocode voorbeelden waar we later mee zullen werken.

Best practices pseudocode

Zoals we al eerder zeiden, is er geen strikte syntaxis voor het schrijven van pseudocode, omdat het geen echte programmeertaal is.

Dat gezegd hebbende, zijn hier een paar algemene richtlijnen die je kunnen helpen om telkens duidelijke, effectieve pseudocode te schrijven:

 1. Gebruik natuurlijke taal: Pseudocode moet worden geschreven op een manier die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is, met gebruik van natuurlijke taal in plaats van technisch jargon.
 2. Houd het eenvoudig: Vermijd het gebruik van ingewikkelde taal of syntaxis, en concentreer je op het duidelijk en beknopt uitdrukken van de stappen van het algoritme of proces.
 3. Wees specifiek: Wees zo specifiek mogelijk bij het schrijven van pseudocode, inclusief informatie zoals namen van variabelen en specifieke waarden.
 4. Laat onnodige details weg: Als je je druk maakt over welke hoofdletterconventie je moet aannemen of of je puntkomma’s moet gebruiken, ben je te moeilijk aan het denken. Maak je pseudocode tekst zo eenvoudig en duidelijk mogelijk.
 5. Gebruik programmeerachtige elementen: Hoewel pseudocode niet in een specifieke programmeertaal moet worden geschreven, kan het nuttig zijn om elementen als loops, conditional statements en functie calls te gebruiken om het de lezers gemakkelijker te maken de stappen van je programma te begrijpen.
 6. Gebruik inspringen om hiërarchie aan te geven: Indentatie kan gebruikt worden om de hiërarchie van de stappen in je programma te laten zien, waardoor de logica en structuur gemakkelijker te begrijpen zijn.

Door deze richtlijnen te volgen kun je duidelijke en effectieve pseudocode schrijven die jij en anderen kunnen gebruiken als leidraad voor het implementeren van je functie of algoritme in een specifieke programmeer- of scripttaal.

Voorbeelden en vertalingen pseudocode

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van pseudocode, samen met hun vertalingen naar uitvoerbare code in verschillende talen en frameworks.

PHP

Laten we om te beginnen wat pseudocode schrijven die de logica van het optellen van alle getallen in een gegeven lijst moet nabootsen:

PROCESS FindTotal
  INPUT listOfNumbers
  SET sum = 0
  FOR EACH number IN listOfNumbers
  SET sum = sum + number
  END FOR
  PRINT sum
END

Onze pseudocode logica volgt deze stappen:

 1. Geef de functie een naam.
 2. Ontvang de lijst met getallen van de eindgebruiker.
 3. Maak een variabele genaamd sum om het numerieke totaal in onder te brengen terwijl het wordt berekend.
 4. Iterate elk getal in de lijst één voor één, en voeg elk getal toe aan het totaal van de som.
 5. Nadat alle getallen zijn opgeteld, beëindig je de iteratie (loop).
 6. Laat de uiteindelijke som zien die is verkregen door alle getallen bij elkaar op te tellen.
 7. Beëindig de functie.

Nu we de logica van onze functie kennen, kunnen we deze pseudocode vertalen naar elke andere taal of framework. Laten we eens kijken hoe het er vertaald in PHP uit zou kunnen zien:

function findTotal($listOfNumbers) {
  $sum = 0;
  foreach ($listOfNumbers as $number) {
  $sum += $number;
  }
  echo $sum;
}

Node.js

Laten we vervolgens wat pseudocode schrijven die we kunnen gebruiken om te controleren wat de huidige tijd is voor onze bezoeker, en hem dan de juiste begroeting sturen op basis van het tijdstip:

PROCESS TimedGreeting
  GET userTime
  IF userTime > 6:00 + < 12:00
  PRINT "Good morning!"
  ELSE IF userTime > 12:00 + < 18:00
  PRINT "Good afternoon!"
  ELSE
  PRINT "Good evening!"
END

De logica van onze pseudocode volgt deze stappen:

 1. Geef de functie een naam.
 2. Zoek de tijd van de gebruiker.
 3. Als de tijd van de gebruiker tussen 6:00 AM en 12:00 PM ligt, toon dan het bericht “Good morning!”
 4. Als de tijd van de gebruiker tussen 12:00 PM en 6:00 PM ligt, toon dan het bericht “Good afternoon!”
 5. Voor elk ander tijdstip, toon het bericht “Good evening!”
 6. Beëindig de functie.

Vertaald naar Node.js zou het er zo uit kunnen zien:

function timedGreeting() {
  const userTime = new Date();
  if (userTime.getHours() > 6 && userTime.getHours() < 12) {
  console.log('Good morning!');
  } else if (userTime.getHours() > 12 && userTime.getHours() < 18) {
  console.log('Good afternoon!');
  } else {
  console.log('Good evening!');
  }
}

Python

Laten we voor ons volgende voorbeeld wat pseudocode schrijven om de logica te schetsen voor het omkeren van een string (in dit geval een zin) die een gebruiker ons geeft:

PROCESS ReverseString
  INPUT string
  SET reversed_string = reverse of string
  PRINT "The reversed sentence is: ", reversed_string
END

Onze pseudocode logica volgt deze stappen:

 1. Geef de functie een naam.
 2. Vraag de gebruiker om een string en accepteer wat hij opgeeft.
 3. Sla de waarde van de stringvariabele van de gebruiker op.
 4. Deel de opgeslagen string op om hem te reversen, en sla het resultaat op in een nieuwe variabele.
 5. Toon de reversed string op het scherm.
 6. Beëindig de functie.

Vertaald naar Python zou het er zo uit kunnen zien:

string = input("Enter a sentence: ")
reversed_string = string[::-1]
print("The reversed sentence is: ", reversed_string)

In sommige gevallen zal je werkelijk vertaalde code korter zijn dan je pseudocode. Dat is prima. Zolang de logica van je pseudocode goed is en je vertaalde code naar behoren werkt, kun je de verschillen in lengte negeren.

Processen in de echte wereld

Dankzij zijn leesbaarheid en flexibiliteit kan pseudocode zelfs gebruikt worden om processen te definiëren die buiten de wereld van het coderen liggen.

Stel dat je de stappen wilt vastleggen die nodig zijn om je slaapkamer te schilderen. De pseudocode voor zo’n klus zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

PROCESS PaintBedroom
  INPUT color
  PREPARE bedroom
  REMOVE furniture from room
  COVER floors with drop cloth
  TAPE off trim
  PAINT walls
  SETUP ladder
  LOAD paint roller with paint
  ROLL paint onto walls
  ALLOW paint to dry
  FINISH
  REMOVE tape and drop cloth
  REPLACE furniture
  DISPOSE of trash
END

Omdat het schilderen van een slaapkamer een fysieke handeling is die niets met computers te maken heeft, hoef je dit natuurlijk niet te vertalen naar een programmeertaal. Maar door je te houden aan pseudocode best practices en conventies, kun je zien hoe gemakkelijk het is om zelfs echte processen in kaart te brengen en te communiceren via pseudocode.

Samenvatting

Als developer weet je hoe kostbaar je tijd is. Die zou je waar mogelijk moeten beschermen door strategieën toe te passen die je tijd, moeite en frustratie besparen.

Het schrijven van pseudocode is een uitstekende tijd- en inspanningbesparende maatregel voor developers van alle talen en vaardigheidsniveaus, en het kan soepel worden geïntegreerd in je werkproces zonder dat je extra tools of overhead nodig hebt. Door hun code duidelijk en beknopt te plannen met behulp van pseudocode, voordat ze zich storten op het schrijven en testen ervan, kunnen developers tijd besparen, fouten vermijden en gemakkelijker samenwerken met hun teamleden.

Welke andere toepassingen heb jij gevonden voor pseudocode? Laat het ons weten in de commentaarsectie!