Företagens övergång till molntjänster fortsätter i en häpnadsväckande takt. Företagen söker i allt högre grad efter de fördelar som molnteknik har utöver lokala distributioner.

Med molnleverantörer som ständigt levererar ökande förbättringar av kostnadsbesparingar, SkalbarhetSäkerhet, och affärskontinuitet kommer denna trend bara att utvecklas.

Den marknaden för molntjänster är nu ett stort ekosystem av leverantörer, tekniker, produkter och tjänster. Gartners prognoser för enbart den globala marknaden för offentliga molntjänster är att den växer med 17 % för att nå 266,4 miljarder USD.

2018 2019 2020 2021 2022
BPaaS (Moln företagsprocess tjänster) 41.7 43.7 46.9 50.2 53.8
PaaS (Moln applikation Infrastrukturtjänster) 26.4 32.2 39.7 48.3 58.0
SaaS (Moln Applikationstjänster) 85.7 99.5 116.0 133.0 151.1
Molnhanterings- och säkerhetstjänster 10.5 12.0 13.8 15.7 17.6
IaaS (Moln System infrastrukur tjänster) 32.4 40.3 50.0 61.3 74.1
Total marknad 196.7 227.8 266.4 308.5 354.6

Intäktsprognos för offentliga molntjänster över hela världen (tabellkälla: Gartner) Obs: Summorna kanske inte summerar på grund av avrundning.

Bland 1000-talets leverantörer har en handfull teknikföretag etablerat sig som hushållsnamn i molnbaserad databehandling. När vi tänker på molnleverantörer – Amazon Web Services, Google Cloud Platform och Microsoft Azure är de tre branschjättarna som vi kommer att tänka på.

Idag kommer vi att jämföra två av dessa molnjättar: Google Cloud vs Azure, som redan har jämförts Google Cloud vs AWS i en tidigare artikel.

I den här guiden går vi igenom komplexiteten som omger molnteknik och förklarar allt i lekmannens termer för att göra den så lättförståelig som möjligt.

Här på Kinsta använder vi uteslutande Google Cloud-plattform, men vi kommer att ge dig en opartisk åsikt.

Varför Google Cloud vs Azure

Om du överväger en flytt till molnet är det omöjligt att undersöka molntjänstleverantörer och inte avslöja Google Cloud och Microsoft Azure som en del av den utforskningen.

Redan innan molnbaserad databehandling inleddes var både Google och Microsoft globalt erkända ledare inom teknikutrymmet. Även om de levererar olika produkter och tjänster är dessa molnjättar kända för expertis, innovation och excellens inom både hårdvara och programvara. Det är på denna grund som de har byggt sina molnplattformar för att dominera framför konkurrenter.

Under 2019 var Gartner utannonserad Google och Microsoft i sin Magiska kvadrat som ledare för molnet Infrastruktur som en tjänst (IaaS) Över hela världen. Amazon Web Services är den enda andra leverantören som delar denna utmärkelse.

De fick sin position som ledare genom överlägsenhet i båda axlarna ”Fullständighet av vision” och ”Förmåga att utföra” inom IaaS-rymden.

2019 Magisk Kvadrat för molninfrastruktur som en tjänst, över hela världen (Bildkälla: Gartner)
2019 Magisk Kvadrat för molninfrastruktur som en tjänst, över hela världen (Bildkälla: Gartner)

Google Cloud och Microsoft Azure fortsätter att växa

Oavsett om du tittar på IaaS-, SaaS- eller PaaS-lösningar, Google cloud och Azure erbjuder 100-tal marknadsledande molnprodukter och tjänster att välja mellan. En lista som fortsätter att expandera när de förnyar och utvecklas för att erbjuda fler och fler lösningar.

Både Google och Microsoft finns i de 5 främsta leverantörerna av offentlig molninfrastruktur, som utgör 80 % av IaaS-marknaden, enligt data från Gartner.

Dessa molnteknikjättar fortsätter att utöka sin kundbas och båda rapporterar en imponerande intäktstillväxt under hela 2019. Med siffror som tyder på att molnleverantörerna inte bara håller jämna steg med Amazons webbtjänster – den ledande molnleverantören – men aktivt ta marknadsandelar.

Intäkter från Google Cloud Platform 2019

Under första halvåret 2019 rapporterade Google en imponerande tillväxt genom sina finansiella rapporter för F1 Och F2 (och andra). Trots bristande tydlighet i det ekonomiska bidraget från Googles molntjänster till de totala intäkterna Googles vd Sundar Pichai rapporterade företaget att de var på väg att uppnå en årlig intäktsökning på 8 miljarder dollar från Google Cloud Platform. En häpnadsväckande ökning med 100% från en årlig intäkt på 4 miljarder dollar vid samma tidpunkt år 2018.

Även om Google inte nådde upp till Wall Streets förväntningar för företagsomfattande intäkter i sin Finansiella rapport för tredje kvartalet fortsätter verksamheten att rapportera en imponerande tillväxt i sina molntjänster. Med dessa siffror som tyder på att Google fortsätter att ta marknadsandelar från Amazon Web Services. Och med AWS rapporteras bara en 35% tillväxt i AWS molnintäkter under samma period.

Under sin telefonkonferens för det fjärde kvartalet 2019, Pichai meddelade Googles fortsatta tillväxt av molnintäkter.

Om du vill veta mer, se till att du kolla in vår djupgående Marknadsandelsguide för Google Cloud Platform för att lära dig mer.

Microsoft Azure-intäkter 2019

När man tittar på intäkter från Microsoft Azure-molntjänster – som med Google – är det svårt att avslöja de faktiska bidragen. Verksamheten fortsätter att ge brist på transparens och rapporterar sina Azure-intäkter inom en ”Intelligent Cloud”-gruppering. Det döljer också att det är SaaS-produkter – som Office 365 och Dynamics 365 – som en del av intäktsgruppen ”Produktivitet och affärsprocesser”.

Bortsett från transparensen visar teknikjätten en imponerande tillväxt under 2019. Jämförelsevis – under samma tidsperiod som Google – meddelade Microsoft azure-intäktstillväxt över 60 % jämfört med Q1Q2 (på andra), Q3 Och Q4.

Medan konsekvent Azure-intäktstillväxt på 60% säkerställer att Microsoft också tar marknadsandelar från Amazon Web Services, fortsätter de att förlora mark till Google Cloud Platform.

Jämförelse av Google Cloud vs Azure-funktioner

Uppgiften att jämföra och kontrastera Google Cloud vs Azure-funktioner kan vara både svår och tidskrävande. Varje leverantör erbjuder nu över 100+ molnprodukter. Även om de erbjuder samma tjänst har den ett annat namn för deras jämförande produkt. Det gör det enkelt att gå vilse i detaljerna.

Tack och lov är de två plattformarna mycket lika, med Google Cloud-plattformen och Azure-plattformen produkter grupperade i samma kategorier. För att spara tid och ge klarhet har vi gjort det hårda arbetet med att jämföra de mest populära produkterna från nyckelkategorier.

I det här avsnittet täcker vi grunden för en molndistribution, inklusive beräkning, lagring, nätverk och säkerhet. Allt detta använder vi här på Kinsta för att leverera våra toppmoderna skalbara hostings för våra kunder. Vilket hjälpte oss att bli en av de snabbast växande hostings i Europa och Amerika.

Så låt oss komma igång:

Beräkna

I den här första kategorin av beräkning kommer vi att fokusera på virtuella datorer (virtuella datorer). Jämföra och kontrastera installationen av Microsoft Azure och Google Cloud Platform.

I korthet antar varje leverantör en liknande metod för virtuella datorer, som utgör en grundläggande del av alla moln miljöer och kommer att köra nästan alla typer av kund arbetsbelastning som du kan tänka dig.

Molnjättarna har olika namnkonventioner för virtuella datorer. De är kända som Virtuella Azure-datorer på Microsoft Azure och Beräkna motor på Google Cloud Platform. Båda leverantörerna använder också olika terminologi och begrepp på hög nivå.

För bättre tydlighet i jämförelsen, kartlade Google differentieringarna för Azure och Compute Engine, vilket du kan se i tabellen nedan:

Funktionen Azure Beräkna motor
Virtuella datorer Virtuella datorer Instanser av virtuella datorer
Bilder Avbildning (både startdiskett och full maskin) Avbildning (endast startdiskett)
Anpassade bilder Allmänna virtuella Azure-datorer Anpassade bilder
VM-mallar Mallar för Resurshanteraren Instansmallar
Automatisk förekomstskalning Automatisk skalning av Azure Automatisk skalning av beräkningsmotor
Importformat för virtuella datorer som stöds Vhd Raw
Distributionslokalisering Regional (motsvarande molnplattformszoner) Zonal
Föregripbara virtuella datorer Ja Ja
Stegvisa ögonblicksbilder Ja Ja

Mappning av terminologi på hög nivå för Azure till Google Compute Engine

Funktioner för virtuell dator

När du etablerar virtuella datorer i Compute Engine och Azure upptäcker du att plattformarna erbjuder dig många av samma funktioner. Du kommer att kunna:

 • Distribuera och avsluta VM-instanser på begäran med automatisk skalning.
 • Installera en rad tillgängliga operativsystem på den virtuella datorn.
 • Använd startdiskavbildningar för att skapa vm-instanser.
 • Hantera VM-instanser utan begränsningar.
 • Tagga dina virtuella datorer för enkel identifiering.

Åtkomst till virtuell dator

När det gäller åtkomst till virtuella datorer finns det några viktiga skillnader mellan Google Cloud vs Azure. Dessa skillnader beror på vilken typ av maskin du använder.

För Linux-datorer finns det skillnader i SSH-baserad maskinåtkomst. Med Compute Engine kan du skapa en SSH-nyckel när du behöver den, även om den virtuella datorn redan körs. Plattformen stöder också SSH från webbläsaren, vilket ger direkt åtkomst till dina virtuella datorer via en webbläsare, vilket undviker att lagra nycklar på din lokala dator.

Med Azure finns det ingen SSH-webbläsaråtkomst och du måste inkludera din egen nyckel om du vill ha SSH-baserad åtkomst.

När det gäller Windows-datorer är åtkomsten liknande på plattformarna. Både Compute Engine och Azure har stöd för åtkomst till dina virtuella datorer via standardkanaler som RDP (Remote Desktop Protocol) och Windows Remote Management Service.

VM-typer

Både Google och Microsoft erbjuder 100-tal maskintyper som kan distribueras i många olika konfigurationer. Du kan skala dina vm-resurser för att möta efterfrågan, öka antalet processorer och GB RAM till extrema avancerade specifikationer. Dessa toppar för närvarande med:

 • Virtuella Datorer med Google Compute Engine som skalar upp till 416 virtuella diskar och 11 776 GB RAM.Google Compute Engine VMs scaling up to 416 vCPUs and 11,776 GB RAM.
 • Microsoft Azure VMs scaling up to 416 vCPUs and 11,400 GB of RAM.

Båda plattformarna delar samma kategorisering av datortyper för att hjälpa till med ditt resursval. Beroende på dina krav kan du välja maskintyper från delade kärnkategorier, allmänna ändamål, minnesoptimerade, beräkningsoptimerade, lagringsoptimerade, GPU och högpresterande kategorier.

Vi har sammanställt följande tabell som listar de aktuella datortyperna för båda tjänsterna.

Maskintyp Azure Beräkna motor
Delad kärna Ej tillämpligt f1-mikro – g1-liten
e2-mikro – e2-medium
Allmänt syfte A1 v2 – A8 v2
B1LS – B20MS
D2a v4 – D96a v4
D2as v4 – D96as v4
D2 v3 – D64 v3
D2s v3 – D64s v3
D1-5 v2 – D5 v2
DS1-5 v2 – DS5 v2
n1-standard-1 – n1-standard-96
n1-highmem-2 – n1-highmem-96
n1-highcpu-2 – n1-highcpu-96
n2-standard-2 – n2-standard-80
n2-highmem-2 – n2-highmem-80
n2-highcpu-2 – n2-highcpu-80
e2-standard-2 – e2-standard-16
e2-highmem-2 – e2-highmem-16
e2-highcpu-2 – e1-highcpu-16
Minnesoptimerad E2 v3 – E64 v 3
E2a v4 – E96 v4
E2as v4 – E96as v4
E2s v3 – E64s v3
D11 v2 – D15 v2
DS11 v2 – DS15 v2
G1 – G5
Gs1 – Gs5
M8ms – M128ms
M208s v2 –
M416ms v2
S96 – S576m
m1-ultramem-40 – m1-ultramem-160
m2-ultramem-208 – m2-ultramem-416
Beräkningsoptimerad F2s v2 – F72s v2
F1 – F16F1s –
F16s
c2-standard-4 – c2-standard-60
Lagringsoptimerad L8s v2 – L80s v2
L4s – L32
Ej tillämpligt
GPU NC6 – NC24
NC6 Promo –
NC24r Promo
NC6s v2 – NC24s
v2
NC6s v3 – NC24s
v3
NV6 Promo – NV24 Promo
NV12s v3 – NV48s
v3
ND6s – ND24s
ND40rs v2
NVIDIA® Tesla® T4 – NVIDIA® Tesla® K80
NVIDIA® Tesla® T4 Virtual Workstation – NVIDIA® Tesla® P100 Virtuell arbetsstation
Hög prestanda H8 – H16mH8
Promo – H16mr
Promo
Ej tillämpligt
Konfiguration av

anpassad virtuell datorresurs

Nej Ja

Obs: Azure och Compute Engine lägger regelbundet till nya VM-typer. En fullständig lista för varje tjänst finns i Virtuella Azure Linux-datorerVirtuella Azure Windows-datorer och Beräkningsmotor för maskintyper.

Nätverk

Google Cloud och Azure fortsätter att använda och expandera sina egna nätverksinfrastrukturer, i samarbete med partner, för att koppla samman sina globalt distribuerade datacenter. De har ambitiösa expansionsplaner och erbjuder toppmoderna nätverkstjänster för att erbjuda höghastighetsanslutning över virtuella datorer, andra molntjänster och lokala servrar.

I det här avsnittet kommer vi att utforska de kärnnätverksprodukter som erbjuds av Google och Microsoft, samt en snabb titt på tillgänglighet och Latens.

Produkt Google Cloud-platform Microsoft Azure
CDN Google Cloud CDN Azure CDN
Dedikerad sammanlänkning Cloud interconnect CDN Interconnect ExpressRoute
DNS Cloud DNS Azure DNS
Nätverksbelastning Utjämning av molnbelastning Azure-belastningsutjämnare
Virtuella nätverk Virtuellt privat moln Virtuella Azure-nätverk
Nivåer Nätverkstjänstnivåer Ej tillämpligt

En jämförelse av motsvarande molnnätverksprodukter för Google Cloud vs Azure (Tabellkälla: Google)

Platser

Google Cloud och Azure erbjuder var och en ett globalt nätverk av datacenter i flera regioner, länder och platser. Varje leverantör har distinkta tillgänglighets zoner som är bra för redundans, fel tolerans och låg latens. Medan Azure erbjuder ett större antal regioner har Google Cloud ett betydligt högre antal platser.

Google Cloud-nätverksplatser är för närvarande tillgängliga i 25 regioner, över 60 zoner och över 200 länder, och nya regioner har nyligen lagts till, t.ex. Seoul och Salt Lake city.

Google Cloud regionalt nätverk
Google Cloud regionalt nätverk

Microsoft Azure-nätverksplatser finns för närvarande i ett bredare spektrum av 58 regioner och 140 zoner.

Microsoft Azures regionala nätverk
Microsoft Azures regionala nätverk

CDN

Både Google och Azure erbjuder en liknande CDN (Content Delivery Network) lösning som hjälper dig att minska laddningstiderna, spara bandbredd och hastighetsrespons för dina program, webbplatser och tjänster.

Namngivna Google Cloud CDN Och Azure CDN erbjuder varje plattform djup integration med sina inbyggda plattformar – erbjuder avancerad loggning och övervakning. Samt ett antal säkerhetslösningar som är utformade för att erbjuda motståndskraft mot DDoS-attacker (Distributed Denial of Service).

Dedikerad sammanlänkning

I vissa situationer kan du upptäcka att din lokala VPN inte ger den hastighet eller säkerhet som krävs för vissa arbetsbelastningar. I det här scenariot kan du vända dig till Azure och Google för att hyra en höghastighetsnätverkslinje med garanterad kapacitet. Båda plattformarna erbjuder en rad tjänster:

Peering av bärare

Operatörs peering är en form av dedikerad sammanlänkning till moln leverantören via en tredjeparts leverantör, från vilken du hyr en linje. Azures erbjudande är Express Route, medan Google har sammanlänkning av moln.

Medan varje leverantör erbjuder anslutningshastigheter på upp till 100 Gbps, har Express Route ett bredare val med 102 leverantörer jämfört med Cloud Interconnects 24 leverantörer. ExpressRoute erbjuder också en privat hyrd linje, medan Cloud Interconnect-linjer använder offentliga nätverk.

Direkt peering

Direkt Peering är en tjänst som för närvarande erbjuds av Google, inte Azure. Tjänsten möjliggör en direkt anslutning mellan ditt företagsnätverk och Googles edge-nätverk, utan mellanhanden. Att ansluta dig direkt till Googles tjänster och möjliggöra utbyte av molntrafik med hög genomströmning – tillgängligt på mer än 100 platser och 33 länder över hela världen.

Content Delivery Network (CDN) Peering

Google erbjuder också CDN-peering. Så att du direkt kan ansluta dina resurser i molnet och en CDN-leverantör med Googles nätverkskantplatser. Google stöder detta för flera CDN-leverantörer via sin CDN-sammanlänkning Tjänst. Återigen – hittills – erbjuder Azure inte en konkurrenskraftig CDN-peering-produkt. Även om det stöder dedikerade anslutningar till Akamai och Verizon CDN inom sin Azure CDN-tjänst.

DNS

DNS-tjänst konverterar dina läsbara domännamn till de IP-adresser som servrar använder för att kommunicera med varandra.

Både Google Cloud och Azure erbjuder hanterade DNS-tjänster som skalar i molnet – så kallade Azure DNS Och Moln DNS. Nästan identiska i funktioner, båda stöder de vanligaste DNS-posttyperna och anycast-baserad servering. På senare tid har Google utökat sitt funktionserbjudande till att stödja DNSSEC, något som Azure DNS ännu inte har anammat.

Nätverksbelastning

Google Cloud och Azure varje erbjudande tjänster för belastningsutjämning för att hjälpa dig att distribuera trafik över flera instanser. Allt i syfte att förbättra tillgängligheten och feltoleransen. Låt oss ta en titt på några av de sätt som de tillhandahåller detta med hjälp av olika belastningsutjämningstyper:

HTTP(S) Belastningsutjämning

Azure och Google erbjuder belastningsutjämning i lager 7, vilket hjälper dig att distribuera klientförfrågningar i programlagret för att uppnå en mer sofistikerad routning än vad lager 4 belastnings utjämningen kan tillhandahålla.

Belastningsutjämning för TCP/UDP

Båda plattformarna stöder också belastningsutjämning i lager 4 och distribuerar dina klientbegäranden inom en region på nätverks transportlagret.

SSL belastningsutjämning

Båda leverantörerna stöder också SSL belastningsutjämning, vilket ger dig kryptering och dekryptering av data som smugglas till eller från dina tjänster.

Virtuella nätverk

Du kan skapa isolerade och säkra virtuella nätverk både på Azure och Google Cloud. Varje plattform ger dig möjlighet att distribuera flera nätverk som kan segmenteras ytterligare i mindre undernätverk. Virtuella datorer som distribueras i dessa virtuella nätverk kommer att ha kapacitet att kommunicera över undernät utan ytterligare konfiguration.

Azure-erbjudandet kallas Virtuella Azure-nätverk och är ett regionalt erbjudande. Medan Google-erbjudandet kallas Virtuellt privat moln (VPC) och är en global resurs. Om du tittar närmare på funktionerna och funktionerna erbjuder Google VPC vissa funktioner som Azure saknar. Till exempel delat nätverk, så att administratörer kan ge flera projekt behörighet att använda ett enda delat virtuellt nätverk och motsvarande resurser.

Nivåer

Google Cloud Platform erbjuder nätverkstjänstnivåer som en del av sitt produktutbud, så att du kan optimera ditt nätverk på prestanda och pris. Google är den första stora offentliga molnleverantören som introducerar ett nivåindelat molnnätverkstjänsterbjudande. Hittills erbjuder Microsoft Azure inget jämförande alternativ.

Via Google kan du välja mellan en Premium- och Standard-nivå. Om du väljer Premium-nivån får du tillgång till Googles högpresterande, låga latens och mycket tillförlitliga globala nätverk. Tjänsten dirigerar din trafik genom de snabbaste vägarna med minst hopp för att påskynda transporten och förbättra säkerheten. Du får tillgång till ytterligare nätverkstjänster som global belastningsutjämning och du skyddas av ett globalt serviceavtal.

Premiumnivå för Google Cloud Platform
Premiumnivå för Google Cloud Platform

Om du väljer standardnivån ansluter du till ett nätverk med lägre prestanda som är jämförbart med andra offentliga moln leverantörer. Dina nätverkstjänster, som belastningsutjämning, kommer att vara regionala och du har inget globalt serviceavtal. Detta är ett val för dig om kostnaden är ett övervägande, där du är villig att offra prestanda.

Standardnivå för Google Cloud Platform
Standardnivå för Google Cloud Platform

För att förstå skillnaderna som detta gör för din tjänst kan du regelbundet kontrollera prestandamätningarna från Cedexis, som jämför latens och genomströmning. Vilket du kommer att se på bilden nedan, erbjuder Premium-nivån för närvarande nästan 20% minskning i latens mot standardnivån.

Svarstid för nätverk på Google Cloud Platform – Premium Tier vs Standard Tier
Svarstid för nätverk på Google Cloud Platform – Premium Tier vs Standard Tier

Genom att kolla på dataflödet kommer du också att se att premiumnivån erbjuder en 100% ökning av dataflödet jämfört med standardnivån.

Google Cloud Platform Nätverksgenomströmning – Premium Tier vs Standard Tier
Google Cloud Platform Nätverksgenomströmning – Premium Tier vs Standard Tier

Vi förstår vikten av snabbhet i servicen. Det är därför vi är här på Kinsta använder Google Cloud Platform premiumnivå för alla våra kunder. För att säkerställa blixtsnabba laddningstider och minska avståndet som dina data måste resa.

Lagring

Att förstå de olika lagrings- och disktyper som din molnleverantör använder är oerhört viktigt. Dessa enheter kommer direkt att påverka förväntat dataflöde (IO), max IOPs per volym/instans och möjligheten att burst-kapacitet under korta tider – vilket har en betydande inverkan på prestanda.

När vi jämför Lagring av Google Cloud vs Microsoft Azure fokuserar vi på de primära lagringsalternativen: blocklagring och objektlagring.

Blockera lagring

Blocklagring är i huvudsak en virtuell disk som körs på en molnbaserad virtuell dator. Google Cloud levererar blocklagring med hjälp av beständiga diskar – som erbjuder SSD- och HDD-lagring – som kan ansluta till instanser som körs på Compute Engine eller Google Kubernetes Engine.

Microsoft Azure levererar sin blocklagringslösning i form av sidblobar, lagrade på Virtuella Azure-datorer, som körs på en virtuell Azure-dator.

Förutom metoden för datalagring är beständiga Compute Engine-diskar och virtuella Azure-hårddiskar (VHD) mycket lika. Var och en erbjuder nätverksanslutna diskvolymer och möjligheten att ansluta lokala diskar om det skulle behövas.

Nedan finns en detaljerat utseende på hur blocklagringsmappningar över beständiga Compute Engine-diskar och Azure VHD:s:

Blockera lagring Virtuella Azure-datorer Beräkna beständiga diskar för motorn
Volymtyper Standardlagring (hårddisk), Premium Storage (SSD) Standard beständig disk (HDD), SSD-beständig disk
Förvaltningssystem Ohanterade diskar, hanterade diskar Ej tillämpligt (Google Cloud-hanterat på projektnivå)
Bifogad volym Kan endast kopplas till en instans i taget Skrivvolymer :Kan endast kopplas till
en instans i taget. Skrivskyddade volymer: Kan kopplas till flera instanser
Maximal volymstorlek 4 TiB 64 TB
Redundans Ja Ja
Ögonblicksbild Ja Ja
Diskkryptering Krypterad som standard Krypterad som standard

Tabell som jämför blocklagringsfunktioner på Azure VHDs och Google Compute Engine beständiga diskar

Följande Tabell tittar på hur Compute Engine lokalt anslutna diskar jämförs med Azure:

Blockera lagring Azure Compute Engine
Tjänstenamn Lokal SSD Lokal SSD
Bifogad volym Bunden till instanstyp Kan kopplas till alla icke-delade kärninstanser
Kopplade volymer per instans Varierar beroende på instanstyp Upp till 8
Lagringskapacitet Varierar beroende på instanstyp 375 GB per volym
Live-överföring Nej Ja
Redundans Ingen Ingen

Tabell som jämför funktioner på lokalt anslutna diskar för Compute Engine och Azure

Lagring av distribuerade objekt

Distribuerad objektlagring är ett sätt att lagra data som objekt, även kallade blobbar. Varje objekt består av själva data, en mängd metadata och en nyckel som fungerar som en unik identifierare. Objektlagring kan implementeras på flera nivåer, inklusive enhetsnivå, systemnivå och gränssnittsnivå.

Det distribuerade objektlagringserbjudandet från Azure kallas Azure Blob-lagring och Google Cloud erbjuder Molnlagring. De liknar varandra på många sätt, använder unika nycklar för att identifiera objekt och stöder metadatainformation som innehåller objektstorlek, datum för senaste ändring och medietyp. De stöder båda funktionen att redigera och lägga till anpassade metadatafält och används oftast för datatyper, inklusive statiskt webbinnehåll och media.

Varje plattform stöder ytterligare funktioner, inklusive objektkryptering, replikering, versionshantering, livscykelhantering och ändringsmeddelanden. Tillsammans med en avtal om drifttidstjänstnivå (SLA) och policyer som gäller för kredit bör du inte uppfylla dessa krav. Du kan hitta deras policyer och garantier i Serviceavtal för Azure Storage och Serviceavtal för molnlagring.

Naturligtvis finns det också skillnader i hur tjänsterna levereras. Med tabellen nedan som beskriver en högnivå titt på jämförande egenskaper och terminologi för Azure Blob Storage och Google Cloud Storage:

Funktionen Azure Blob-lagring Molnlagring
Enhet för utplacering Behållare Hink
Identifiering av distribution Unik nyckel på kontonivå Globalt unik nyckel
Emulering av filsystem Begränsad Begränsad
Objekttyper Blockera blobbar, lägga till blobbar, sidblobar Objekt
Metadata för objekt Ja Ja
Versionshantering av objekt Manuell ögonblicksbild per objekt Automatisk versionshantering av alla objekt i en hink(måste aktiveras)
Hantering av objektlivscykel Ja (genom livscykelregler eller Azure Automation) Ja (inbyggt)
Meddelanden om objektändring Ja (via Azure Event Grids) Ja (via Pub/Sub)
Serviceklasser Redundansnivåer: LRS, ZRS, GRS,RA-GRS-nivåer: Het, Cool, Arkiv Standard, nearline, coldline, arkiv
Distributionslokalisering Zonindela och regionala Regionala och multiregionala
Redundans Ja Ja

Tabell som jämför funktioner för objektlagring är Azure Blob Storage och Google Cloud Storage

Säkerhet

När vi pratar om molnsäkerhet fokuserar vi på underliggande tekniker, kontroller, processer och policyer som kombineras för att skydda dina molnbaserade system, data och infrastruktur.

Microsoft och Google är kända för ett djupt engagemang för att tillhandahålla de högsta nivåerna av molnsäkerhet. Med varje leverantör fortsätter att utveckla en säkerhetsmodell byggd på en utvecklande historik som sträcker sig över mer än ett decennium.

På en hög nivå levererar de molnsäkerhet på tre sätt:

 • Molnplattformens säkerhet – att leverera säkerhetsfunktioner som är inbyggda i molnplattformens infrastruktur, vilket ger skydd som standard.
 • Säkerhet i molnplattformen – leverera säkerhetsprodukter och tjänster inom plattformen som kan konfigureras för att skydda dina program och data.
 • Säkerhet var som helst – utöka säkerhetsfunktioner utanför molnplattformen för att skydda dina tillgångar oavsett plats.

I det här avsnittet kommer vi att jämföra några av de viktigaste funktionerna i Google Cloud-säkerhet vs Azure-säkerhet.

Överensstämmelse

Med den fortsatta ökningen av regeringskontrollen av information från både regeringar och bransch är efterlevnaden av din molnplattform avgörande. Både Google och Azure implementerar strikta säkerhetspolicyer och processer som säkerställer att de uppfyller några av de tuffaste efterlevnadskraven, inklusive CSA STJÄRNAGDPRHIPPA (på andra), PCI-DSS (pci-DSS), och en rad ISO-standarder.

Hittills har Azure-efterlevnad är den högsta av alla molnleverantörer och uppfyller 90+ efterlevnadsstandarder i över 50 globala regioner. Googles efterlevnad är också imponerande och uppfyller 45 efterlevnadsstandarder.

Kryptering

Kryptering av dina data är ett kritiskt krav, oavsett om de finns i molnet. Kodning av data säkerställer att – om de skulle fångas upp – är att det nästan omöjligt att dechiffrera utan en dekrypteringsnyckel.

Inom deras molninfrastruktur kan Azure och Google Cloud stöder kryptering som standard med 256-bitars AES. De erbjuder dig också möjligheten att styra dina egna krypteringsnycklar och leverera kryptering i vila och under transport. Google hänvisar till sin tjänst som Tjänst för hantering av molnnyckel, medan Microsoft hänvisar till sin Azure-tjänst som nyckelvalv

Brandväggar

Brandväggar tillhandahåller den första raden av nätverksförsvar för all infrastruktur. Både Google Cloud och Azure tillhandahåller toppmoderna brandväggar som ger dig konfigurationsfunktioner genom brandväggsregler så att du kan styra vem som har åtkomst till nätverket.

Azure erbjuder ytterligare brandväggar-som-en-tjänst-produkter, inklusive dess Azure-brandväggBrandvägg för Azure Web Application, och den nylanserade Azure-brandväggshanteraren, som alla är molnbaserade.

På Kinsta förstår vi vikten av säkerhet. Den är inbyggd i vår arkitektur från grunden och använder Google Cloud-plattformen för att leverera säker WordPress-hosting för alla våra kunder. Dessutom levererar Kinsta ett annat säkerhetslager som helt isolerar varje konto och WordPress-webbplats med Linux-behållare (LXC) och LXD för att orkestrera dem.

Kinsta arkitektur
Kinsta arkitektur

Hantering av identitetsåtkomst (IAM)

Ett identitets åtkomst hanterings system ger dig kontroll över vem som kan komma åt ditt system och stoppa oönskade besökare vid ytterdörren.

Båda leverantörerna erbjuder ett inbyggt IAM-system, Google har identitets och behörighetshantering (IAM) och Microsoft har Azure Active Directory. De kombinerar ett liknande utbud av funktioner och funktioner som inkluderar användarroller, åtkomst principer och multifaktorautentisering.

Levererar kontroll över vem som har tillgång till dina program och data, vad de kan komma åt och vad de kan göra med dina data.

Delat ansvar

Säkerhet i molnet är ett delat ansvar. En nyckelfaktor för att upprätthålla din moln säkerhet är att förstå uppdelningen mellan vilka säkerhets uppgifter som finns kvar hos dig och vilka som hanteras av leverantören.

Både Azure och Google Cloud platform har tydliga modeller för delat ansvar som hjälper dig att förstå vem som gör vad. Nedan kan du se en visuell skildring av det delade ansvaret för varje leverantör:

Azure
Modell för delat ansvar för Azure Cloud Platform (bildkälla: Microsoft)
Modell för delat ansvar för Azure Cloud Platform (bildkälla: Microsoft)
Google Cloud Platform
Google Cloud Platform Delad ansvarsmodell (Bildkälla: Google)
Google Cloud Platform Delad ansvarsmodell (Bildkälla: Google)

Talang

Google och Microsoft investerar stort i den fortsatta sysselsättningen och expansionen av sina säkerhetsavdelningar. Med varje leverantör som arbetar för att locka till sig och behålla de allra bästa talangerna inom cybersäkerhetssektorn, vilket säkerställer den fortsatta utvecklingen och förbättringen av deras molnsäkerhetstjänster.

När det gäller siffror har Microsoft en fördel med mer än 3500 cybersäkerhetsexperter, jämfört med Googles 550 cybersäkerhetsexperter. Båda leverantörerna utnyttjar också aktivt expertisen på den bredare cybersäkerhetsmarknaden genom sina respektive Azure och Belöningsprogram för Googles sårbarhet. Erbjuder ekonomiska belöningar upp till $ 100,000 för eventuella upptäckta säkerhetsbrister.

Support och drifttid

Stöd

När du distribuerar en molntjänst kan du stöta på situationer där du behöver ytterligare vägledning och support. Både Google Cloud och Azure erbjuder omfattande dokumentation för att utbilda dig om tekniska specifikationer. Tillsammans med vägledning om hur du konfigurerar, distribuerar och underhåller deras utbud av molntjänster.

Utöver detta erbjuder båda leverantörerna också gemenskap-supportplattformar som är hem för ett stort nätverk av molnanvändare och experter. Dessa forum har ämnen som sträcker sig över självstudier, diskussioner och träffar.

Nedan finns länkar till respektive dokumentation och gemenskap-supportportaler:

Så småningom kommer du att stöta på en situation där du behöver en mer djupgående expertvägledning av omedelbar natur. I den här situationen är det bättre att ha en officiell supportlösning på plats, direkt från molnleverantören.

Både Azure och Google Cloud har molnsupport planer tillgängliga. Se till att du läser och förstår planerna och tillhörande avgifter för att säkerställa att du får den service du behöver, till ett pris som du har råd med.

Supportplaner för Google Cloud
 • Google Cloud erbjuder supportplaner i två typer – rollbaserat stöd och premiumsupport.
 • Rollbaserat stöd har tre nivåer – Bas, Utveckling och Produktion som sträcker sig från gratis till $ 250 / månad per användare.
  • Varje nivåökning erbjuder ytterligare supporttyper, snabbare svarstider, fler kommunikationskanaler, ökad tillgänglighet och alternativ för eskalering av problem.
  • Det är möjligt att kombinera rollbaserade supportplaner för utveckling och produktion.
 • Premiumsupport är den högsta supportnivån med en prislapp som kan vara uppemot $ 150,000 per år och inkluderar en extra kostnad till 4% av GCP / G-Suite-utgifter beroende på de tjänster som används.
  • Premiumsupport erbjuder snabba svarstider på 15 minuter, en dedikerad kontohanterare, utbildning, nya produktförhandsvisningar med mera.
  • Supporten är helt anpassningsbar – du kan uppskatta dina kostnader med Google Priskalkylator för molnplattform.
 • Google Cloud erbjuder också äldre supportalternativ som sträcker sig över brons-, silver-, guld- och platinastödplaner – som snart kommer att dras tillbaka helt.
Azure-supportplaner
 • Det finns 5 Azure-supportplaner tillgängliga – Bas, Utvecklare, Standard, Professionell Direkt och Premier.
 • Grundläggande supportplaner, supportplaner för utvecklare och standard är direkt jämförbara med Google Clouds rollbaserade supportplaner med billigare priser som sträcker sig från gratis till $ 100 / månad per användare.
  • Varje nivåökning lägger till ytterligare stödlager, inklusive fler supporttyper, fler kommunikationskanaler, snabbare svarstider och allmänt arkitekturstöd.
 • Professionell Direkt-support placerar sig mellan det rollbaserade och Premier-stödet, med en prislapp på $ 1000 / månad per användare.
  • Det riktar sig till företag som har ett affärskritiskt beroende av Azure.
  • Support är ett steg över standard – med svarstider under 1 timme, arkitekturstöd, driftstöd, utbildning och en dedikerad kontohanterare.
 • Premier-support är den högsta supportnivån – du måste kontakta Microsoft för priser.
  • Det riktar sig till företag med beroende av Azure i flera produkter.
  • Supporten erbjuder svarstider på 15 minuter, anpassningsbar arkitektur och operativ support, utbildning på begäran, en utsedd teknisk kontohanterare och startstöd.

Förstklassig expertsupport är avgörande för alla tjänster.

Det är därför Kinstas hela supportteam är mycket skickliga WordPress- och Linux-ingenjörer. Du får tillgång till experter som är aktiva bidragsgivare i WordPress-kärnan, öppen källkod-projekt och till och med de som utvecklar plugins. Du får samma nivå premiumstöd oavsett om du är ett litet och medelstort företag eller ett Fortune 500-företag. Att göra vår supporttjänst oöverträffad.

Drifttid

Upprätthållande av drifttid för din webbplats tjänster är avgörande för ditt företag. Eventuella avbrott kommer att ha en negativ inverkan på produktiviteten i ditt företag, med personal som inte kan komma åt nyckelsystem och kunder som inte kan göra köp via din webbplats.

Inom deras villkor, Google cloud Och Azure Serviceavtal för kärnprodukter ger en månatlig drifttid på 99,99 % – till exempel beräkning och lagring. Naturligtvis är ingen leverantör perfekt och därför kommer stilleståndstider att uppstå.

Om du vill hålla koll på tjänststatusen – avgörande i ett avbrott – kan du kontrollera varje molnleverantörers aktuella prestanda via följande instrumentpaneler:

Om du är intresserad av att spåra tidigare incidenter, inklusive deras orsaker och varaktighet, erbjuder båda leverantörerna en incidentstatushistorik:

Med det sagt har båda leverantörerna exemplarisk prestanda och därför är sannolikheten för avbrott minimal. Med den globala närvaron av Google Cloud- och Azure-nätverk i 100-tal regioner och platser erbjuder båda leverantörerna ett robust redundansalternativ även i händelse av omfattande avbrott.

Fakturering och prissättning

Prissättning är en av de svåraste jämförelseaspekterna när man tittar på molnleverantörer. Det finns så många variabler, där varje leverantör erbjuder en unik metod för prissättning och fakturering.

Nedan är bara några variabler som kommer att påverka dina molnkostnader, vilket gör direkta jämförelser mellan leverantörer och en verklig utmaning:

 • Virtuella datorer – antal instanser, antal processorer, GB Ram krävs, operativsystem.
 • Lagringsdiskar – typ av data, lagringsstorlek, redundanskrav.
 • Prenumerationsmodell – inköp per sekund, minut, timme, dag, månad eller år.
 • Betalningsmodell – välja betala per resa, reserverade instanser eller ett långsiktigt avtalsläge.
 • Plats – där ditt datacenter finns.

För att ytterligare komplicera utmaningen har många molnleverantörer inte ett enkelt sätt att beräkna kostnader. Google Cloud och Azure är inget undantag.

För att hjälpa dig kommer vi att ge dig några verktyg, information och vägledning så att du kan komma igång med din egen anpassade prisjämförelse från Google Cloud vs Azure.

Prisjämförelse för Google Cloud vs Azure

Som du kommer att se från Google cloud Och Azure produktsidor finns det 100-tal olika tjänster att välja mellan. Eftersom varje produkt har sin egen översikt och prissättningsavsnitt kan du snabbt förlora bort potentiella kostnader. Även när du parkopplar några beräknings-och lagrings resurser.

Tack och lov erbjuder båda leverantörerna en priskalkylator. Så förutsatt att du känner till de molnresurser du behöver kan du ta det första steget för att skapa en jämförbar prisuppskattning:

Det finns också ett antal gratis jämförelseverktyg tillgängliga på webben som kan ge dig en hög nivå på kostnaderna. Cloudarado (molnarado) är ett sådant verktyg, där indata av vissa grundläggande molnresurskrav kommer att börja ge dig några jämförelser av kostnadsparker.

Som ett exempel valde vi en enda VIRTUELL-instans som kör ett Linux OS, som drivs av 16CPUs och 32 GB RAM och 2 TB lagring. Detta gav en omedelbar kostnadsuppskattning som beskrivs nedan:

Molnleverantör Cloud hosting erbjudande Pris per månad
Google Cloud Anpassad maskin 32 GB RAM / 16x CPU2 TB-disk $ 421
Microsoft Azure D16 v3 Maskin 64 GB RAM / 16x vCPUs400 GB + 1,61 TB disk $ 627

Även om dessa kostnadsfria jämförelseverktyg kan vara till hjälp för att få en snabb kostnadsuppskattning, måste du dyka in i detaljerna med Google Cloud- och Azure-kalkylatorerna för att få en korrekt förståelse för dina potentiella kostnader.

Så låt oss dyka lite djupare och titta närmare på en prisjämförelse för plattformarna. Vi fokuserar specifikt på beräkningskostnaderna för virtuella datorer i Google Compute Engine och Azure – eftersom beräkningsresurser vanligtvis uppgår till två tredjedelar av de totala molnkostnaderna. De utgör också grunden för de flesta andra tjänster.

Antaganden för jämförelse av molnprissättning

För jämförelse mellan äpplen och äpplen har vi behållit samma region, processorer och operativsystem för virtuella Azure-datorer och beräknings motor:

 • Region: US East- North Virginia (Google – us-east4, Azure – east-us).
 • Operativsystem: Linux – Gratis (CentOS).
 • virtuella processorer/kärnor: 4.

Vi har valt instanser med jämförbart RAM-minne och 4 processorer i typerna instanser/virtuella datorer:

 • Allmänt syfte.
 • Beräkningsoptimerad.
 • Minnesoptimerad.
 • GPU-instanser/virtuella datorer.

Nedan finns en tabell som innehåller de valda instanserna för jämförelsen:

Typ av instans Virtuell Azure-dator Azure RAM
(GiB)
Compute Engine Google RAM
(GiB)
Allmänt syfte B4MS (B4MS) 16 n1-standard-4 15
Beräkningsoptimering F4 (F4) 8 c2-standard-4 16
Optimerat minne E4 v3 16 n1-highmem-4 26
GPU NC6 (nc6) 56 NVIDIA® Tesla® T4 64
Pay-As-You-Go

Både Google Cloud och Azure erbjuder pay-as-you-go. Även om denna typ av prissättningsmodell ger dig flexibilitet att kontrollera utgifterna, kommer det till en kostnad, med pay-as-you-go som är den dyraste prissättningen per timme.

Typ av instans Virtuell Azure-dator Azure-pris
(per timme)
Compute Engine Google-pris
(per timme)
Allmänt syfte B4MS (B4MS) $0.166 n1-standard-4 $0.150
Beräkningsoptimering F4 (F4) $0.199 c2-standard-4 $0.167
Optimerat minne E4 v3 $0.252 n1-highmem-4 $0.166
GPU NC6 (nc6) $0.9 NVIDIA® Tesla® T4 $1.40

Tabell som visar timpriser för Compute Engine vs Azure

Som du kan se i tabellen ovan har Google Compute Engine det lägsta priset för maskintyperna Allmänt, Beräkningsoptimering och Minnesoptimering jämfört med dess Azure-motsvarigheter.

Detta beror på skillnader i faktureringsmetoder. Azure erbjuder endast ett fast pris för betalning per användning-instanser, Google erbjuder Ihållande användningsrabatter som läggs till automatiskt när du har passerat ett visst värde. Detta rabattbelopp skalas upp, ju mer du använder tjänsterna, med besparingar som börjar på 15% och ökar upp till 60%. Utan denna diskonteringsmetod skulle Google Compute Engine faktiskt vara dyrare per timme.

Intressant nog erbjuder Google Cloud också en ännu högre rabatt med I förebyggande virtuella datorer. Om du är öppen för att Compute Engine avslutar dina instanser om de behövs för alternativa resurser kan du göra en ännu större kostnadsbesparing. En snabb titt på n1-standard-4-processorn visade en prisnedgång på 75% från $ 0.15 / timme till $ 0.04 / timme om du valde en förebyggande maskintyp. Det är viktigt att notera att förebyggande maskintyper endast är tillgängliga som en del av Google Clouds pay-as-you-modell.

Om man tittar på GPU-instanser har Azure fördelen här med ett betydligt lägre GPU-pris tack vare sina inbyggda processorer. Google Cloud använder tredjeparts NVIDIA-plattformen för att leverera sitt GPU-erbjudande, vilket avsevärt ökar prispunkten, även när ihållande användningsrabatter tillämpas.

Utfäst användningsrabatter jämfört med reserverade instanser

Om du menar allvar med din molndistribution och är villig att göra ett långsiktigt åtagande i förväg kan du göra betydande besparingar över en pay-as-you-go modell. Både Google Cloud och Azure stöder långsiktiga prissättningsmodeller och erbjuder sig att belöna åtaganden i förväg på 1 år eller 3 år.

Google Clouds långsiktiga prenumerationsmodell, som kallas för Engagerad användning, lovar besparingar på upp till 75%. Medan Azure-motsvarigheten till Reserverade instanser, lovar lika imponerande besparingar på upp till 80%.

Som med allt moln finns det ett antal variabler som påverkar rabattnivån du får. En snabb utforskning av priskalkylatorerna kommer att avslöja att instanstyper, plats och operativsystem bara är några av de variabler som kommer att påverka besparingarna. Det finns utan tvekan många fler, så var flitig med att gräva ut och tillämpa dessa variabler.

1 års åtagande

Med det i åtanke, låt oss nu jämföra hur ett 1-årigt åtagande genom engagerad användning och reserverade instanser har påverkat prisjämförelsen mellan de två molnjättarna.

Typ av instans Virtuell Azure-dator Azure-pris
(per timme)
Compute Engine Google-pris
(per timme)
Allmänt syfte B4MS (B4MS) $0.0974 n1-standard-4 $0.1280
Beräkningsoptimering F4 (F4) $0.1248 c2-standard-4 $0.1407
Minnesoptimering E4 v3 $0.1564 n1-highmem-4 $0.1594
GPU NC6 (nc6) $0.5733 NVIDIA® Tesla® T4 $0.88

Tabell som visar timpriser för 1 års engagerad användning av Compute Engine jämfört med 1 års reserverad instans av Azure

Överraskande, med Azure som erbjuder rabatter upp till 40% för en 1-årig reserverad instans, har saldot skiftat. Virtuella Azure-datorer har blivit ett billigare alternativ i alla fyra kategorierna allmänt syfte, Optimera beräkning, minnesoptimering och GPU-maskintyper. I det här scenariot avslöjades Google Compute Engine vara upp till 30% dyrare.

3-års Engagemang

För att slutföra jämförelsen, låt oss se om ett treårigt åtagande genom engagerad användning och reserverade instanser har någon ytterligare effekt på prisjämförelsen mellan dessa plattformar:

Typ av instans Virtuell Azure-dator Azure-pris
(per timme)
Compute Engine Google-pris
(per timme)
Allmänt syfte B4MS (B4MS) $0.0626 n1-standard-4 $0.0914
Beräkningsoptimering F4 (F4) $0.0786 c2-standard-4 $0.094
Minnesoptimering E4 v3 $0.1 n1-highmem-4 $0.1239
GPU NC6 (nc6) $0.3995 NVIDIA® Tesla® T4 $0.64

Tabell som visar timpriser för 3 års engagerad användning av beräknings motor jämfört med 3-årig reserverad instans av Azure (från och med januari 2020)

Genom att förbinda sig till ett 3-årigt reserverat fall har det inte skett någon förändring jämfört med det 1-åriga åtagandet om vilken leverantör som är billigare. Azure fortsätter att erbjuda högre rabattnivåer på upp till 62%, jämfört med Googles 39%, mot motsvarande pay-as-you-go-modell, vilket säkerställer att Compute Engine förblir dyrare i alla fyra kategorierna allmänt syfte, Beräkningsoptimerad, Minnesoptimerad och GPU-maskintyper.

I det här 3-åriga åtagandescenariot var Googles maskintyper upp till 46 % dyrare än sina Azure-motsvarigheter.

Kostnadsfria provperioder

Om du precis har börjat, inte är redo att binda dig eller inte behöver betydande resurser, erbjuder båda molnleverantörerna en gratis nivå med utvärderingsversioner över en rad av sina produkter och tjänster. Gratis nivån på Google Cloud Platform består av två komponenter:

 • En 12-månaders kostnadsfri provperiod med tillgång till Google Cloud-tjänster och 300 DOLLAR i kredit, som måste spenderas inom den 12 månader långa provperioden
 • Tillgång till vanliga Google Cloud-resurser som alltid är kostnadsfria, med en begränsad användningspolicy

Föga förvånande finns det en rad krav på stödberättigande för den kostnadsfria nivån, till exempel att inte ha varit en betalande kund eller tidigare har slutfört en kostnadsfri provperiod.

Om du kvalificerar dig får du ”alltid fri” tillgång till 18 kärnprodukter från Google Cloud som sträcker sig över beräknings-, databas-, lagrings-, dataanalys-, hanterings- och utvecklarverktyg, AI & maskininlärning och säkerhetstjänster.

Nedan följer några av de viktigaste produkterna tillsammans med deras servicebegränsningar:

 • 1 F1-mikro VM-instans med en hårddisk på 30 GB per månad – endast tillgänglig i den amerikanska regionen.
 • 5 GB molnlagring – med 5 000 klass A-åtgärder och 50 000 klass B-operationer per månad.
 • 1 NoSQL-dokumentdatabas med 1 GB lagring – 50 000 läsningar, 20 000 skrivningar, 20 000 borttagningar per dag.
 • 28 instanstimmar per dag med App Engine.

Den Kostnadsfria utvärderingsversionen av Azure antar ett liknande tillvägagångssätt med två komponenter, det finns dock några viktiga skillnader:

 • En 12-månaders kostnadsfri utvärderingsversion av vissa Azure-tjänster med begränsad användning och 2 000 kr i kredit – som måste spenderas under de första 30 dagarna.
 • Tillgång till vanliga Azure-resurser som alltid är kostnadsfria, även med förbehåll för en begränsad användningsprincip.

Liksom Google Cloud finns det ett antal begränsningar för stödberättigande som du måste uppfylla innan du kan kvalificera dig för den kostnadsfria nivån.

Om du kvalificerar dig för det kostnadsfria Azure-kontot, till skillnad från Google Cloud där du kan testa alla tjänster i 12 månader, får du bara tillgång till 20 Azure-tjänster. Dessa inkluderar viktiga produkter som virtuella Linux- och Windows-datorer, hanterade diskar, fil- och blob lagring och SQL-databaser. Dessa tjänster kommer med begränsad användning som du kan utöka med $ 200 av gratis kredit.

Du låser också upp för alltid fri tillgång till bredare 25+ Azure-produkter som inkluderar beräkning, databaser, nätverk, identitet, säkerhet, utvecklarverktyg, analys, hantering & styrning, AI & maskininlärning och behållartjänster.

Nedan är några av dessa kärnprodukter:

 • Azure App Service för 10 webb-, mobil- eller API-appar med 1 GB lagring.
 • Azure Active Directory för identitets hantering – stöd för enkel inloggning (SSO) för 10 appar per användare.
 • 5 kostnadsfria användare på Azure DevOps.
 • Fri tillgång till DevTest Labs för att skapa snabba, enkla och magra apptestmiljöer.

När det gäller den kostnadsfria nivån har Google Cloud övertaget över Azure på lång sikt. Google Cloud erbjuder de viktigaste elementen i en molndistributionsgrund – VM-instanser och lagring – som en del av dess ”alltid gratis” erbjudande. Medan Azure erbjuder VM-instanser och lagring inledningsvis upphör dessa tjänster att gälla efter 12 månader.

Är Google Cloud billigare än Azure?

Även efter att ha undersökt flera produkter, tjänster och prissättningsmodeller för varje molnleverantör finns det inget definitivt svar på om Google Cloud är billigare än Azure.

Det verkliga svaret är att det beror på. Det beror på så många variabler som vi har berört i den här artikeln. Vilken produkt tittar du på, resurskraven för den produkten, vilket datacenter du ska köra tjänsten från, om du är villig att engagera dig i förväg till långsiktiga tjänster och många fler subtila element som vi ännu inte ens har upptäckt.

Du har redan sett i vår prisjämförelse av Google Cloud vs Azure compute services hur ändringsbar prissättningsstrukturen kan vara. I en pay-as-you-go-modell kan VM-instanser i Google Compute Engine konfigureras för att låsa upp rabatter som gör det 75 % billigare än att köra virtuella Azure-datorer.

Och ändå kommer övergången till ett initialt åtagande på 3 år att se prissättningen och Virtuella Azure-datorer bli upp till 30% billigare än Compute Engine-instanser.

I slutändan är svaret på om Google Cloud är billigare än Azure förlitar sig på dig. De unika molnkraven i ditt företag kommer att definiera vilken molnleverantör som är det billigaste alternativet för ditt företag. Men jag lämnar dig också med en sista fråga, betyder billigare att det är bättre?

Sammanfattning

När vi jämför dessa två molnjättar har vi sökt samma svar som många söker: vilket är bättre, Google Cloud eller Azure?

Efter att ha slutfört en omfattande utforskning och sammanställt vår forskning är det ärliga svaret att vi fortfarande inte vet. Båda leverantörerna erbjuder ett otroligt utbud av högkvalitativa produkter och tjänster, var och en med en lång lista av fördelar som överväger nackdelarna.

Här på Kinsta, vi är partiska till Google Cloud. Det är därför vi använder den för att driva våra lösningar för applikationshosting, databashosting och hanterade WordPress-hosting. Google Cloud fortsätter att förbättra sin toppmoderna plattform. Växer och utvecklar sina erbjudanden samtidigt som de planerar nya datacenterplatser för det kommande året.

Googles accelererande popularitet och framgång återspeglas av fördubblingen av dess årliga molnintäkter, vilket minskar både Marknadsandel för Azure tillsammans med AWS marknadsandel. Om du bryr dig om hastighet och prissättning är Google Cloud Platform definitivt något du borde kolla in.

Azure har också gjort stora framsteg under de senaste åren. Ett resultat av att Microsofts VD, Satya Nadella, flyttade företaget till en ”molnet först”, ”mobil först”-strategi. Liksom Google fortsätter Microsoft imponerande expansionsplaner för datacenter och investerar kraftigt i att förbättra sin nätverksinfrastruktur.

Azures funktioner för efterlevnad, redundans och tillgänglighet gör det till en enormt tilltalande plattform. Med plattformen ger också en imponerande tillväxt på 60% under det senaste året, sannolikt kommer det att fortsätta.

Men vi skrapar fortfarande bara på ytan. Med ett bredare perspektiv kan den ständiga konkurrensen mellan ledande molnleverantörer bara vara bra. När de försöker vinna marknadsandelar från varandra kommer vi att dra nytta av nya och förbättrade produkter och tjänster, bredare tillgänglighet och lägre priser. Länge må det fortsätta.

Kanske finns det en molndatorleverantör du föredrar framför en annan? Berätta om dina tankar och skäl i kommentarerna nedan.

Edward Jones

Edward Jones is a technology writer with 8 years of industry experience. He has published over 300 articles with major publications that include Microsoft, IBM, and Entrepreneur.