Het implementeren van versiebeheer zou een eenvoudige onderneming zijn als je alleen zou werken met een lokale repo. Dit is echter niet het geval bij veel professionele projecten. In plaats daarvan zal een team zijn resources bundelen in een remote repo met behulp van een host zoals GitHub. Daarom is het belangrijk om te leren hoe je naar GitHub pusht, omdat het iets is dat je zult moeten doen als onderdeel van je werkproces.

Dit artikel laat je zien hoe je naar GitHub pusht met behulp van de command-line. Ook kijken we naar speciale apps om het proces soepeler te laten verlopen. Aan het einde van het artikel bespreken we waarom je pull requests zou moeten leren en hoe ze samenhangen met het pushen van code. Laten we eerst eens kijken hoe je GitHub gebruikt voor je projecten.

Hoe een developer of programmeur GitHub gebruikt

GitHub is om een aantal redenen een essentieel hulpmiddel voor developers en programmeurs van over de hele wereld. Je kunt er je code op een centrale locatie opslaan, waardoor het eenvoudig toegankelijk is en je beter kunt samenwerken met andere developers.

Het logo van GitHub, met het woord "GitHub" in zwarte tekst op een witte achtergrond.
Het logo van GitHub.

Je kunt ook wijzigingen in je code bijhouden en teruggaan naar vorige versies als dat nodig is. Daarnaast biedt GitHub tools om problemen en bugs te beheren, waardoor het eenvoudiger wordt om je codebase te onderhouden.

Samenwerking is een van de belangrijkste redenen om GitHub te gebruiken als je versiebeheersysteem (VCS) voor teams op afstand. Hiermee kun je code delen, wijzigingen bijhouden en samenwerken aan problemen zonder veel gedoe. Dit kan de efficiëntie ten goede komen en ook leiden tot een betere kwaliteit van de code.

GitHub geeft je ook een pijnloze manier om meerdere versies van een codebase te beheren, wijzigingen bij te houden en ze terug te draaien als dat nodig is. Grote projecten en open-source samenwerkingsverbanden zijn slechts twee manieren waarop GitHub zijn waarde kan laten zien.

Zelfs voor eenvoudige gebruikssituaties kan GitHub ideaal zijn. Je kunt bijvoorbeeld code opslaan voor je webontwikkelingsproject en op afstand updates pushen als je wijzigingen aanbrengt. Ook continue integratie/continue deployment (CI/CD) projecten zullen profiteren van automatisering in de vorm van GitHub Actions tijdens bouwfasen.

Een deel van de GitHub Actions website, die een grijze box laat zien met het dialoogvenster, "Build, Test, and Publish" samen met een knop. Er zijn lijnen die lijken op een flow chat die verbinden met drie vakjes voor Linux, macOS en Windows systemen, elk met het commando, "run: npm test". Er zijn ook grijze lijnen die lopen en samenkomen vanuit die vakken.
Een voorbeeld van hoe GitHub Actions in een workflow passen.

Over het geheel genomen biedt GitHub – en andere remote VCS hosts zoals GitLab – een platform voor samenwerking, versiebeheer en andere ontwikkelworkflows. Het kan helpen om het ontwikkelproces te stroomlijnen en de kwaliteit van de code te verbeteren. Als zodanig zul je willen leren hoe je naar GitHub pusht, omdat deze kennis je bijna elke dag ten goede zal komen.

Zo push je naar GitHub vanaf de Terminal (command-line)

De rest van dit artikel zal je laten zien hoe je naar GitHub pusht. Het is een proces dat eenvoudig te begrijpen en uit te voeren is.

Je moet er echter wel voor zorgen dat je je project van tevoren instelt, anders zul je fouten tegenkomen. In ons eerste gedeelte kijken we naar welke tools en vaardigheden je nodig hebt, om vervolgens het proces zelf in detail te bekijken.

Wat je nodig hebt om naar GitHub te pushen

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je je project zo instelt dat het het gebruik van een remote repo ondersteunt en het pushen in je workflow integreert. Als zodanig heb je allereerst een Git repository nodig – een ‘repo’ om je code in op te slaan. Beschouw dit als een map die de bestanden bevat die bij je project horen.

Het hele versiebeheerproces begint in een lokale omgeving op je computer. De exacte stappen om dit te doen volgen later, maar misschien heb je deze kennis al (of weet je waar je erbij kunt)

Je hebt ook een GitHub account nodig. Je kunt ook ook een andere online VCS host gebruiken, zoals GitLab, BitBucket, Buddy en meer. De instructies die we je hier geven zullen voor het grootste deel ook op andere platforms werken. Het vergelijken van deze hosts valt echter buiten het bereik van dit artikel.

Om je code naar GitHub te pushen, kun je de command-line (opdrachtregel) of een grafische gebruikersinterface (GUI) gebruiken. Het grootste deel van ons artikel zal gaan over de command-line workflow, maar er is ook een sectie over het gebruik van een GUI, omdat sommige onverminderd populair zijn. Merk echter op dat elke GUI zijn eigen proces kan hebben om naar GitHub te pushen, wat betekent dat wellicht jouw stappen er wat anders uitzien als je een andere GUI hebt.

Zorg er tot slot voor dat je de juiste toegang tot je repo hebt. De documentatie van GitHub is uitgebreid, en je zou moeten kijken naar HTTPS toegangstokens of Secure Shell (SSH) toegang. Zonder dit kun je niet aan de slag!

1. Maak een GitHub repository aan

De eerste stap is het maken van een nieuwe online repo binnen GitHub. Hoewel je dit vanaf de opdrachtregel kunt doen, is het net zo eenvoudig om het met een webbrowser te doen.

Zodra je inlogt of je aanmeldt bij GitHub, ga dan naar de rechterbovenhoek van het scherm en zoek naar een Plus uitklapmenu naast je profiel avatar. Als je dit opent, laat het je een paar opties zien, waaronder New repository:

Een deel van de GitHub interface dat een lijst van laatste wijzigingen binnen de GitHub repo toont. Bovenaan staat een uitklapmenu met een aantal opties. De optie New repository is blauw gemarkeerd.
Kiezen om een nieuwe repository in GitHub aan te maken.

Als je hierop klikt, kom je op de pagina Create a new repository. Dit laat je een aantal instellingen zien om je remote repo in te stellen:

Het Create a new repository scherm binnen GitHub. Er zijn een aantal opties hier, zoals het benoemen van een eigenaar, het instellen van een repository naam, de repo privé of openbaar maken, en initialisatie opties. Er zijn instellingen voor readme en .gitignore bestanden, en de optie om een geschikte licentie te kiezen.
Een nieuwe repository aanmaken in GitHub.

De opties die je hier instelt zullen uniek zijn voor de behoeften van jouw project. Maar als je al een lokale repo hebt om naar GitHub te pushen, zouden we zo weinig mogelijk aanvinken om te zorgen dat lokaal en remote zoveel mogelijk in sync zijn.

Vanaf hier klik je op de Create repository knop, en GitHub zal de dingen onder de motorkap instellen. Nu kom je op de repo startpagina met instructies over hoe je een nieuwe lokale repo instelt die linkt naar de remote repo met behulp van de opdrachtregel. Het pad dat je volgt hangt af van of je nog geen repo hebt of de inhoud van een bestaand project wilt klonen.

Als je Git al geïnitialiseerd hebt en je lokale repo al gevuld, dan hoef je niets uit te voeren vanaf stap twee. In plaats daarvan kun je meteen door naar de derde stap, waar we kijken naar het pushen van code naar GitHub vanuit je lokale repo.

2a. Kloon je remote Git repo

Als je nog geen lokale repo hebt, zal de GitHub versie de enige zijn. De beste manier om beide locaties te synchroniseren is door het git clone commando op je computer te gebruiken. Je hebt echter wel de URL voor je repo nodig.

Om deze te krijgen, ga je naar de repo binnen GitHub, en zoek je naar de groene Code uitklapoptie boven je lijst met bestanden:

Een deel van een repo binnen Github. Het hoofdgedeelte van de afbeelding toont het groene Code uitklapmenu, compleet met de HTTPS URL voor de repo zelf, en opties om een ZIP-bestand van de repo te downloaden, en om het te openen met GitHub Desktop.
Het Code uitklapmenu openen in GitHub.

Als je hem niet ziet, komt dat waarschijnlijk omdat je nog geen gevulde repo hebt. Let op dat je de URL van de repo kunt kopiëren uit het blauwe Quick Setup vak bovenaan het scherm. Schakel simpelweg over naar HTTPS met de knoppen en kopieer de URL.

A portion of the GitHub screen showing the Quick Setup box in blue. It has a header that reads, “Quick setup – if you’ve done this kind of thing before” and options to set up the repo in GitHub Desktop or copy both the HTTPS and SSH URLs for the repo. There is also a snippet of code to create a new repo on the command line.
De Quick setup opties gebruiken om een repo URL adres in GitHub te kopiëren.

We geven echter de voorkeur aan het genereren van een .gitignore bestand, omdat je dit sowieso nodig hebt. Je kunt gitignore.io gebruiken om te zoeken naar de tools die je gebruikt en van daaruit een compleet .gitignore bestand genereren om te uploaden naar de repo:

Toptal's GitIgnore website. Het is wit, met een blauwe werkbalk bovenaan. In het midden is er een zoekbalk met een groene bevestig knop om naar elementen te zoeken, en een blauwe titel die zegt,
De gitignore.io website.

Hoe dan ook, zodra je het Code uitklapmenu kunt openen, zal het URL’s voor je repo tonen. Er zullen opties zijn voor HTTPS, Secure Shell (SSH,) en andere. De meest voor de hand liggende aanpak is echter om de HTTPS URL te gebruiken. Je kunt op het kleine pictogram Copy naast de URL in kwestie klikken om deze naar je klembord te kopiëren.

Ga vervolgens terug naar je Terminal of opdrachtregel en voer het volgende uit:

git clone <full-github-url>

Zodra je het commando uitvoert, zal Git de remote repo naar je lokale omgeving kopiëren.

2b. Initialiseer Git in je lokale projectmap

Voor situaties waarin je nog geen lokale versie van je remote repo hebt, moet je er een initialiseren. Het meeste werk dat je doet zal lokaal zijn, met het op gezette tijden pushen van de wijzigingen naar de remote server. Dit zijn de stappen:

  • Allereerst: cd naar een map die je wilt gebruiken voor je project.
  • Vervolgens voer je het git init commando uit. Dit zal Git initialiseren in je lokale projectmap en een verborgen .git map aanmaken.
  • Voeg je .gitignore bestand toe aan de root van de lokale map van je project, omdat je sommige wijzigingen met betrekking tot systeembestanden niet wilt stagen.

Op dit punt moet je je huidige bestanden indexeren. Je doet dit op de gebruikelijke manier met git add, waarna je de wijzigingen commit:

git add .

git commit -m “Initial Commit”

git branch -M trunk

De laatste regel verandert je main branch in iets anders naar keuze als je nog niet van master bent overgeschakeld. Deze laatste benaming wordt tegenwoordig als problematisch geschouwd omdat het negatieve connotaties heeft met slavernij, dus het is aan te raden om het te veranderen. We hebben hier trunk gebruikt, maar main is ook acceptabel. Als je weet dat je deze regel niet nodig hebt, kun je hem weglaten.

Nu ben je klaar om te leren hoe je naar GitHub pusht!

3. Voeg een nieuwe remote origin toe en push je code naar GitHub

Als je een nieuw remote repository op GitHub hebt gemaakt, moet je een nieuwe ‘remote origin’ toevoegen aan je lokale repository. Dit is in wezen de link naar je remote repo, zodat je lokale repo weet waar je de upstream wijzigingen naartoe moet sturen.

Om dit te doen, voer je het volgende commando in je terminal in:

git remote add origin <github-url>

In technische zin kan de remote die je toevoegt elke naam zijn. De meesten noemen het echter “origin”, omdat je maar één remote add gebruikt en het absolute duidelijkheid biedt. Op dit punt kun je naar GitHub pushen met het volgende:

git push -u origin trunk

Dit commando zal je code naar de nieuwe remote origin pushen – met de naam “origin” – en de upstream branch op “trunk” zetten Je kunt ook iedere willekeurige branch naar de remote repo pushen als dat nodig is.

Een git push commando uitvoeren in de Terminal.
Een git push commando uitvoeren in de Terminal.

Zodra het proces is voltooid, moet je controleren of de push een succes was. Er zijn een paar manieren om dit te doen. Je kunt bijvoorbeeld naar de repo op GitHub gaan en kijken of de wijzigingen live zijn:

Een repo homepage op GitHub. Het toont het pad voor de repo, een selectie van navigatieopties om verschillende taken uit te voeren, en een lijst met wijzigingen gebaseerd op een recente commit. Er is ook informatie over de repo, zoals zijn licentie, beschrijving en release schema.
De status van een Git repo in GitHub controleren.

Je kunt echter ook git log vanaf de commandoregel uitvoeren:

De bovenkant van een Terminal venster dat de uitvoer van een git log commando laat zien. De commit hash wordt in geel weergegeven, met branch informatie in rood. Er is informatie over de auteur en datum van de vastlegging, samen met een vastleggingsbericht voor elk.
Een git log commando in de Terminal uitvoeren en de uitvoer bekijken.

Dit commando toont elke commit voor je repo, inclusief degene die je zojuist gepushed hebt. Als de commit in de log staat, was de push een succes.

Hoe naar GitHub pushen zonder fouten

In sommige gevallen kun je een foutmelding tegenkomen als je code naar GitHub probeert te pushen:

Een Terminal venster dat heeft geprobeerd om een git push commando uit te voeren, en op een fout is gestuit. De titel van deze foutmelding luidt,
Een RSA sleutel foutmelding krijgen na het uitvoeren van een git push.

Dit gebeurt als je al een beveiligde verbinding met GitHub hebt via een oud project, maar een oude RSA sleutel gebruikt. We hebben een handleiding over hoe je dit probleem in het algemeen kunt oplossen. Maar om dit speciek op te lossen voor GitHub, kun je het volgende uitvoeren:

ssh-keygen -R github.com

Dit zal je ‘bekende hosts’ bestand bijwerken en dan een bevestigingsbericht weergeven:

Een hoek van een Terminal scherm dat de resultaten laat zien van het verwijderen van oude keygens voor github.com uit je 'known hosts' bestand. Het commando schrapt het bestand, vindt de hostnaam, werkt het bestand bij en geeft een pad naar waar een kopie van het originele bestand is opgeslagen.
Een oude hosts sleutel verwijderen met de Terminal.

Voer vanaf hier het volgende uit om de nieuwe RSA sleutel toe te voegen aan je bestand met bekende hosts:

curl -L https://api.github.com/meta | jq -r '.ssh_keys | .[]' | sed -e 's/^/github.com /' >> ~/.ssh/known_hosts

Het kan zijn dat je hier ook een fout ziet die te maken heeft met het jq pakket. Als dit het geval is, kun je een van de volgende opties uitvoeren, afhankelijk van je besturingssysteem:

  • Windows: curl -L -o /usr/bin/jq.exe https://github.com/stedolan/jq/releases/latest/download/jq-win64.exe
  • Mac: brew install jq
  • Linux: apt-get update | apt-get -y install jq

Zodra dit is geïnstalleerd, voer je het commando opnieuw uit en wacht je tot het is voltooid:

De bovenkant van een Terminal venster dat het resultaat laat zien van het uitvoeren van een commando om een nieuwe RSA sleutel te maken en toe te voegen aan het known hosts bestand. Het toont het volledige commando en een samenvatting van de gegevensoverdracht.
Een nieuwe RSA sleutel maken met behulp van de Terminal.

Je kunt nu eindelijk het commando git push opnieuw uitvoeren en deze keer zou je moeten zien dat het proces voltooid is. Zo niet, dan is het probleem waarschijnlijk te wijten aan onjuiste SSH sleutels of zelfs dat je beveiligde verbindingen moet opzetten met behulp van speciale sleutels. We hebben een volledige handleiding over hoe je nieuwe SSH sleutels voor GitHub aanmaakt, en ook in GitHub’s documentatie vind je uitgebreide informatie.

Een GUI gebruiken om je code naar GitHub te pushen

Hoewel het proces van het pushen van code naar GitHub eenvoudig is als je het eenmaal hebt ingesteld, zijn er genoeg stappen, vereisten en subprocessen om rekening mee te houden. Een GUI kan het proces vereenvoudigen.

Je profiteert op die manier van alle functionaliteiten van de command-line, maar met een mooiere interface (met drag-and-drop in sommige gevallen.) Bovendien is het vaak makkelijker om wijzigingen te visualiseren en te beheren via een GUI, vooral als je niet bekend bent met command-line tools.

Als je weet dat je nooit je GUI app hoeft te gebruiken om een andere remote VCS host te benaderen, dan zou GitHub Desktop perfect kunnen zijn.

De GitHub Desktop interface, die een geschiedenis van commits aan de linkerkant laat zien, en codeverschillen binnen een specifieke commit in het hoofdvenster. Er zijn een aantal regel toevoegingen die groene markering gebruiken.
De GitHub Desktop app.

Met de app kun je repositories aanmaken en beheren, wijzigingen committen en die wijzigingen naar GitHub pushen met slechts een paar klikken. Het werkt met drag-and-drop functionaliteit en heeft ook een ‘visual diff’ tool die het identificeren van codewijzigingen tussen versies vereenvoudigt:

Een gedeelte van de GitHub Desktop interface dat een enkele commit en zijn wijzigingen laat zien. Het toont het verwijderen van witruimte met rode markering, en regel toevoegingen met groene markering.
Verschillen bekijken in een commit met GitHub Desktop.

Sourcetree is een andere populaire Git GUI die we ook bespreken in onze lijst met tools voor webdevelopment. Hoewel de VCS van onze voorkeur BitBucket is (omdat het een Atlassian product is), kun je de tool nog steeds gebruiken met GitHub. De “merge conflict resolution” tool is daarnaast erg handig en is een van de opvallendste features.

GitKraken is de best uitziende GUI app die je kan vinden en biedt een prima gratis versie voor lokale en publieke repos. Deze tool ondersteunt alle grote VCS hosts – GitHub natuurlijk, maar ook GitLab en BitBucket, onder andere. We zijn fan van de visuele weergave van repo’s en de oplossing biedt daarnaast doordachte functionaliteiten voor teams.

GitHub Desktop gebruiken om naar GitHub te pushen

Hoewel het proces voor elke app iets anders zal zijn, is GitHub Desktop erg gelikt. Je werkt binnen een enkel scherm dat verschillende vensters en panelen gebruikt. Zodra je een wijziging aanbrengt in een bestand (dat je kunt openen in een editor naar keuze met een rechtsklik contextmenu), commit je met behulp van een kleine widget op het scherm:

De GitHub Desktop interface die een wijziging aan een bestand aan de linkerkant laat zien, en de specifieke wijzigingen in het hoofdvenster. Er is één regel verwijderd die rood gemarkeerd is, en twee toevoegingen die groen gemarkeerd zijn. In de linker benedenhoek zie je de commit message box. Het is paars gemarkeerd en laat je het vastleg bericht en de beschrijving typen. Er is een blauwe "Commit to trunk" knop om de commit te bevestigen.
Een wijziging committen binnen GitHub Desktop.

Deze commit wordt onderdeel van de Push Origin sectie in de bovenste werkbalk: Als je geen wijzigingen hebt om te committen, zal er ook een melding zijn om je commits naar de origin remote te pushen:

De GitHub Desktop interface laat zien dat er geen lokale wijzigingen zijn. Er zijn een aantal opties in het hoofdvenster om commits naar de remote repo te pushen, de repo in een editor te openen, die bestanden op je computer te bekijken, en de repo pagina in GitHub's webinterface te bekijken.
Wijzigingen naar de remote origin pushen binnen GitHub Desktop.

Dit is een one-click oplossing om wijzigingen naar je GitHub repo te pushen. De hele workflow is snel, pijnloos en eenvoudig uit te voeren.

Kinsta’s Applicatie Hosting en GitHub gebruiken

Als je een klant van Kinsta bent, kun je al je applicaties bij ons onderbrengen. Met onze Applicatie Hosting  en Database Hosting kun je bijna elke app deployen in een aantal talen, zoals PHP, Node, Python en meer. Je maakt verbinding met GitHub zonder dat je een heleboel Git commando’s hoeft te gebruiken.

Om te beginnen log je in op je Kinsta dashboard en navigeer je naar het scherm Applicaties. Het ziet er kaal uit als je het voor het eerst opent:

Het MyKinsta dashboard, met de pagina Applicaties. Er is een paarse afbeelding van trechters en buizen en een klein gedeelte met een knop Dienst toevoegen in het paars en een knop Meer informatie in het wit. Er zijn ook korte instructies over wat het betekent om je eerste dienst toe te voegen.
De pagina MyKinsta Applicaties binnen het Dashboard.

Als je echter op de knop Dienst toevoegen klikt, krijg je de optie om een app of een database te implementeren. Voor dit voorbeeld kiezen we Applicatie:

Een close-up van het dialoogvenster op de pagina voor het aanmaken van een applicatie. Er is een paarse knop Dienst toevoegen met een vervolgkeuzelijst om een Applicatie of Database te maken. Er is een witte knop Meer informatie en er wordt uitgelegd wat je kunt verwachten als je een nieuwe dienst hebt gemaakt.
Een nieuwe dienst toevoegen met de betreffende knop binnen het Applicatie scherm van Kinsta.

Kinsta zal je dan vragen om verbinding te maken met GitHub om repo’s van het platform te importeren:

De pagina MyKinsta Applicaties toont een popup dialoogvenster om te integreren met GitHub. Er is een korte beschrijving van wat je doet, en knoppen om zowel de integratie te annuleren als door te gaan met GitHub.
Kiezen voor integratie met GitHub wanneer je een nieuwe dienst toevoegt.

De wizard die daarna komt helpt je bij het instellen van je applicatie. Je moet eerst een repo van GitHub kiezen en dan de main branch selecteren:

De wizard Applicatie toevoegen toont de vier stappen om een app in te stellen en te integreren met GitHub. Er zijn een aantal opties, zoals het kiezen van een repo en branch, het toevoegen van een applicatienaam, het kiezen van een datacenter locatie, en meer. Onderaan staat een paarse Doorgaan knop en een witte Annuleren knop.
Het instellen van de applicatiedetails voor je deployment binnen de MyKinsta Applicatie toevoegen wizard.

Je moet je applicatie ook een naam geven binnen MyKinsta en een datacenter selecteren. Zodra je op Doorgaan klikt, moet je de instellingen voor de omgeving van de build aanpassen:

Het onderdeel Build omgeving van de wizard Applicatie toevoegen. Het toont een vervolgkeuzelijst om een van de drie buildmachine-opties te selecteren en vervolgens een gedeeltelijke sectie om een Dockerbestand te kiezen voor je deployment.
Opties om je buildomgeving in te stellen binnen de MyKinsta deployment wizard.

Hier heb je een paar opties:

  • Kies een build machine uit de lijst.
  • Stel een container image in, via automatisering of vanaf een specifiek pad van jezelf.

Hierna moet je je resources en processen instellen. Onze Quickstart voorbeelden bevatten de relevante webprocessen die je nodig hebt, maar je kunt ook je eigen processen. Let op dat je zoveel processen kunt hebben als je budget toelaat:

Het Resources gedeelte van de wizard Applicatie toevoegen. Het toont opties om een procesnaam in te stellen, een procestype te selecteren, een startcommando toe te voegen, een podgrootte te selecteren en een instance-aantal op te geven. Er is ook een witte knop Nieuw proces toevoegen.
Resources opgeven in het scherm van de wizard Applicatie toevoegen.

Zodra je de maandelijkse gebruikskosten hebt bekeken, kun je de betaling uitvoeren. Als het goed is kun je nu Applicatie Hosting met de GitHub integratie gebruiken. Er valt nog veel meer te ontdekken over onze Applicatie Hosting en Database Hosting, en onze documentatie is uitgebreid en diepgaand.

Samenvatting

GitHub is een essentieel hulpmiddel voor developers en programmeurs. Het biedt een gecentraliseerde opslagplaats om code op te slaan, bij te houden en samen te werken. Als je eenmaal leert hoe je je code vanuit een lokale repo naar GitHub kunt pushen, kun je meedoen met die samenwerking.

Met de opdrachtregel is het eenvoudig om je code naar GitHub te pushen en je hebt maar een handvol commando’s nodig als je alles hebt ingesteld. Je kunt echter een speciale GUI app overwegen, zoals GitKraken of GitHub Desktop. Hierdoor hoef je geen command-line te gebruiken en kan je bijna elke taak van Git laten uitvoeren vanuit een vertrouwde interface.

Bovendien is GitHub uitstekend in combinatie met Kinsta’s hoogwaardige Applicatie Hosting en Database Hosting. Hiermee kun je je GitHub repo aansluiten op ons netwerk van 25 datacenters en een veelheid aan verschillende frameworks ondersteunen. De op verbruik gebaseerde prijzen zijn daarnaast concurrerend en liggen binnen het bereik van de meeste gebruikers!

Heb je vragen over het pushen naar GitHub? Stel ze gerust in de comments hieronder!

Jeremy Holcombe Kinsta

Content & Marketing Editor at Kinsta, WordPress Web Developer, and Content Writer. Outside of all things WordPress, I enjoy the beach, golf, and movies. I also have tall people problems ;).