Wanneer bezoekers van je site Error 520 in hun browser zien, dan stuurt Cloudflare dit bericht omdat de server een lege, onbekende of onverwachte respons heeft teruggestuurd.

De 520-error kan je het beste stapsgewijs oplossen door eerst de oorzaak te vinden en dan de bijbehorende oplossing uit te voeren.

Laten we meteen beginnen.

Probleemoplossing Error 520

Aangezien Error 520 wordt veroorzaakt door een probleem aan de kant van je server, kan je het beste beginnen met het nakijken van de logboeken.

Error 520
Een voorbeeld van hoe Error 520 er op een site uit kan zien.

Cloudflare uitschakelen

Voordat we beginnen, is het nodig om Cloudflare uit te schakelen. Doordat Cloudflare niet langer een factor is, kan je het probleem isoleren bij het repliceren van de foutmelding.

Stap 1

We beginnen met in te loggen op Cloudflare. Zoek vervolgens je site in de lijst en klik erop.

Klik op je site.
Klik op je site.

Stap 2

Ga vervolgens naar het tabblad DNS en daarna naar de oranje wolk in de tabel van de sectie Proxy status. Je weet dat Cloudflare is uitgeschakeld wanneer de wolk een grijze kleur aanneemt.

The DNS tab
Klik op de oranje wolk om Cloudflare uit te schakelen.

Cloudflare pauzeren

Een andere opties is om Cloudflare te pauzeren.

Stap 1

Klik na het inloggen op je site in de lijst.

Klik in de lijst op je site nadat je hebt ingelogd.
Klik in de lijst op je site nadat je hebt ingelogd.

Stap 2

Scrol vervolgens omlaag totdat je de sectie Advanced Actions tegenkomt in de sidebar. Klik nu op de link Pause Cloudflare on Site.

Klik op de link om Cloudflare te pauzeren.
Klik op de link om Cloudflare te pauzeren.

Stap 3

Je krijgt nu een pop-up te zien waarin je wordt gevraagd te bevestigen dat je Cloudflare wilt pauzeren. Zeg ja en klik op de knop Confirm.

Klik op Confirm om Cloudflare te pauzeren.
Klik op Confirm om Cloudflare te pauzeren.

Ga in de ontwikkelmodus

Als je Cloudflare wil pauzeren noch uitschakelen, dan kan dit. In het geval je Cloudflare ingeschakeld wil laten staan en toch de error 520 wil oplossen, dan kan je hiervoor de ontwikkelmodus gebruiken.

Stap 1

Na in te hebben gelogd op Cloudflare, klik je op het tabblad Caching die je bovenaan de pagina vindt.

Ga naar het tabblad Caching.
Ga naar het tabblad Caching.

Stap2

Ga nu naar de sectie Development Mode en klik op de schakelknop Off. Nu zou er “On” moeten staan.

Schakel de ontwikkelmodus
Schakel de ontwikkelmodus in door op de schakelknop te klikken.

De logboeken van je server raadplegen

Nu Cloudflare is uitgeschakeld, gepauzeerd of in de ontwikkelmodus staat, kan je beginnen met het oplossen van Error 520. Dit doen we door naar de foutenlogboeken van je server te kijken.

Elke host bewaarde logboeken op een andere plek, dus neem contact op met de jouwe als je niet zeker weet waar je jouw logboeken kan vinden.

Als je hostingprovider gebruik maakt van cPanel, kan je onderstaande stappen volgen.

Stap 1

Log in op cPanel en ga in het dashboard naar de sectie genaamd Metrics. Klik nu op de knop Errors.

Klik op de knop Errors in Metrics.
Klik op de knop Errors in Metrics.

Stap 2

De foutenlogboekpagina geeft fouten in omgekeerde chronologische volgorde weer, naast een maximum van 300 van de meest recente berichten. Als je host de instellingen heeft gewijzigd, kan dit aantal hoger liggen.

Bekijk het foutenlogboek van cPanel
Bekijk het foutenlogboek van cPanel om fout 520 op te lossen.

Je logboek controleren op Error 520 met MyKinsta

Als je je WordPress-site host bij Kinsta, dan kan je de onderstaande stappen volgen om je foutenlogboek te controleren.

Stap 1

Log in op MyKinsta, en ga naar Websites in het menu aan de linkerkant. Selecteer vervolgens de te fiksen site in de lijst die je nu ziet.

Klik op Websites in het menu van MyKinsta.
Klik op Websites in het menu van MyKinsta.

Stap 2

Klik nu op het tabblad Logs. Normaal gesproken wordt hier het foutenlogboek weergegeven. Als je hier niets kan vinden, dan betekent dit dat er simpelweg geen fouten op je site zijn opgetreden.

tabblad Logs
Als er fouten zijn, dan zal je ze in het tabblad Logs vinden.

Zo interpreteer je het foutenlogboek

Elk bericht in een foutenlogboek volgt een bepaalde structuur. En zodra je dit doorhebt, kan je beginnen met het interpreteren van de foutmeldingen.

[Fri Oct 11 17:00:30 2019] [error] [client 123.4.56.7] error description: /path/to/file/with/error

De datum en de tijd van het bericht worden als eerst vermeld, gevolgd door de LogLevel-richtlijn die je iets vertelt over de ernst van het bericht.

Daarnaast staat het IP-adres van de client. Dit is degene die het probleem heeft “veroorzaakt”.

Ten slotte wordt het daadwerkelijke bericht weergegeven. Het is mogelijk dat het de locatie van het getroffen bestand bevat.

Dit zijn de “ernstniveaus” van LogLevel die kunnen worden vermeld in de berichten van je foutenlogboek:

 • Emerg – Dit laat je weten dat het probleem een noodgeval is en de server niet beschikbaar is.
 • Alert – Neem onmiddellijk actie als je dit niveau ziet.
 • Crit – Dit geeft een kritieke toestand aan.
 • Error – Dit geeft aan dat er een fout is opgetreden.
 • Warn – Een bericht met dit niveau dient als waarschuwing voor een probleem dat je aandacht vereist, maar is niet kritiek.
 • Notice – Dit betekent dat je server normaal functioneert, maar dat er belangrijke details beschikbaar zijn over de status van je server.
 • Info – Met dit niveau wordt algemene informatie gegeven.
 • Debug – Deze berichten bevatten details wanneer je debugging hebt ingeschakeld.

Een cURL-opdracht gebruiken om Error 520 op te lossen

Om het probleem op te sporen kan je ook een cURL-opdracht gebruiken door deze te testen met de origin server.

curl -vso /dev/null --user-agent "Mozilla 5.0" -H "Host: your-site.com" http://123.45.6.789/wp-login.php

Zorg ervoor dat je “jouwsite.nl” vervangt met je daadwerkelijke domein. Ook moet je “123.45.6.789” vervangen door het IP-adres van je site. Als je de inlogpagina hebt gewijzigd, moet je tevens het gedeelte “wp-login.php” wijzigen.

Een succesvolle responsheader ziet er ongeveer zo uit:

* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 123.45.6.789...
* Connected to 123.45.6.789 (123.45.6.789) port 80 (#0)
> GET /login HTTP/1.1
> User-Agent: Mozilla 5.0
> Accept: */*
> Host: your-site.com
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/html
< Date: Day, DD, Month Year Hour:Minute:Second Timezone
{ [12345 bytes data]
* Connection #0 to host 123.45.6.789 left intact

Als het er ongeveer zo uitziet, dan betekent dit dat alles in orde is en je site zonder Error 520 bereikt kon worden.

Aan de andere kant, als je een responsheader te zien krijgt dat er als in onderstaand voorbeeld uitziet, dan betekent dat de Error 520 is opgetreden toen Cloudflare actief was.

* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 123.45.6.789...
* Connected to 123.45.6.789 (123.45.6.789) port 80 (#0)
> GET /login HTTP/1.1
> User-Agent: Mozilla 5.0
> Accept: */*
> Host: your-site.com
>
* Empty reply from server
* Connection #0 to host 123.45.6.789 left intact

Hoe een HAR-bestand te genereren

Een HAR is een HTTP-archiefbestand. Het bevat de archieven van de aanvragen die naar de origin server en door Cloudflare zijn gestuurd.

Ook deze bestanden kunnen je helpen het probleem op te sporen, wanneer je deze gebruikt om de responsheaders van de origin server en Cloudflare (die wordt gebruikt als proxy) te vergelijken.

Ook wordt het gebruikt om te bevestigen dat de headers te groot zijn – als dat de oorzaak was van Error 520.

Met onderstaande stappen kan je een HAR-bestand maken in je browser:

Chrome

Stap 1

Open je browser en klik met de rechtermuisknop op de pagina. Klik hier op Inspect.

Klik met de rechtermuisknop in Chrome en klik op Inspect.
Klik met de rechtermuisknop in Chrome en klik op Inspect.
Stap 2

Zodra het paneel is geopend, klik je op het tabblad Network en zorg je ervoor dat er een rode cirkelknop aan de linkerbovenkant van het paneel te vinden is. Mocht je een grijze knop zien, klik er dan op.

Zorg ervoor dat de opnameknop rood is in het tabblad Network.
Zorg ervoor dat de opnameknop rood is in het tabblad Network.
Stap 3

Klik op de optie Preserve log die je naast de opnameknop kan vinden en klik op de knop Clear.

Selecteer de optie om het logboek te bewaren
Selecteer de optie om het logboek te bewaren en zorg vervolgens dat je eerdere berichten wist.
Stap 4

Laad nu de pagina die de Error 520 oproept. Klik vervolgens met de rechtermuisknop ergens in het gebied met berichten van de Chrome Developer Tool.

Selecteer Save as HAR with Content en sla het bestand op je computer op.

Sla het HAR-bestand op je computer op.
Sla het HAR-bestand op je computer op.

Firefox

Stap 1

Open Firefox en klik met de rechtermuisknop ergens op de pagina. Klik nu op Inspect Element.

Selecteer Inspect Element
Selecteer Inspect Element nadat je met de rechtermuisknop ergens op de pagina hebt geklikt.
Stap 2

Ga naar het tabblad Network en bezoek de pagina waar de Error 520 optreedt. Klik met de rechtermuisknop op de berichten in het paneel en selecteer de optie Save All as HAR.

Sla het bestand op je computer op.

Klik met de rechtermuisknop en sla het HAR-betand op.
Klik met de rechtermuisknop en sla het HAR-betand op.

Edge

Stap 1

Open Edge en klik met de rechtermuisknop ergens op de pagina. Klik op Inspect.

Klik op Inspect nadat je met de rechtermuisknop ergens op de pagina hebt geklikt.
Klik op Inspect nadat je met de rechtermuisknop ergens op de pagina hebt geklikt.
Stap 2

Ga naar het tabblad Network en zorg ervoor dat de ronde opnameknop rood is. Is dat niet geval, klik er dan op. Selecteer de optie Preserve log en klik vervolgens op het pictogram om de huidige berichten te wissen.

Klik om het logboek te bewaren en eerdere berichten te wissen.
Klik om het logboek te bewaren en eerdere berichten te wissen.
Stap 3

Ga naar de pagina waar je de Error 520 tegenkomt. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de berichten in het ontwikkelaars-toolpaneel en selecteer de optie Save all as HAR with content.

Sla het bestand op je computer op.

Safari

Stap 1

Open Safari en klik met de rechtermuisknop op de pagina (voor Windows) of druk op CMD op je toetsenbord en klik (voor Mac). Klik in de lijst op Inspect Element.

Kies de optie Inspect Element
Kies de optie Inspect Element nadat je met de rechtermuisknop op de pagina hebt geklikt.
Stap 2

Ga naar het tabblad Network. Selecteer de optie Preserve Log en ga vervolgens naar de pagina van de Error 520.

Selecteer de optie Preserve Log in het tabblad Network.
Selecteer de optie Preserve Log in het tabblad Network.
Stap 3

Klik op de knop genaamd Export en sla het HAR-bestand op je computer op.

Exporteer het HAR-bestand.
Exporteer het HAR-bestand.

De vaakst voorkomende oorzaken van Error 520 oplossen

Nu je je eigen foutenlogboek hebt, kan je deze doorzoeken om te zien of je een van de onderstaande problemen tegenkomt. Volg daarna de bijbehorende stappen uit om het probleem voor eens en voor altijd op te lossen.

Origin Server PHP Application Crashed

Een veel voorkomend probleem dat Error 520 veroorzaakt, is dat een van de PHP-applicaties op je server is gecrasht. Door PHP opnieuw op te starten, wordt de fout opgelost.

Stap 1

Met SSH kan je onderstaande opdracht voor Apache-servers invoeren:

apache2ctl restart

Voor Nginx-servers kan je PHP herstarten met de onderstaande opdracht:

service nginx restart

PHP opnieuw opstarten in MyKinsta

Als je site wordt gehost door Kinsta, kan je met een aantal simpele klikken PHP opnieuw starten.

Stap 1

Log in op MyKinsta en klik aan de linkerkant op Websites. Klik vervolgens in de lijst op je site.

Kies je site in de lijst van MyKinsta.
Kies je site in de lijst van MyKinsta.
Stap 2

Ga nu naar het tabblad Tools en klik op de knop PHP herstarten.

In het configuratiescherm van MyKinsta kan je PHP opnieuw starten.
In het configuratiescherm van MyKinsta kan je PHP opnieuw starten.

Cloudflare IP Addresses Aren’t Whitelisted

Een andere reden waarom de Error 520 kan optreden is als de IP-adressen van Cloudflare niet op de witte lijst staan. Je kan ze op de witte lijst zetten, maar hoe je dit doet verschilt per hostingprovider.

Als je niet zeker weet hoe je IP-adressen op de witte lijst kan zetten, neem dan contact op met je host, helemaal als je überhaupt geen instellingen hiervoor kan vinden.

Bij Kinsta worden IP-adressen van Cloudflare standaard op de witte lijst geplaatst, dus bij ons hoef je je geen zorgen te maken dat dit de oorzaak is van het probleem. Ook heeft dit geen invloed op de andere mogelijke oorzaken van dit probleem.

TCP Idle Timeouts Are Shorter Than 300 Seconds

Het Transmission Control Protocol (TCP) kan ook de oorzaak zijn van Error 520.

TCP is een standaardprotocol dat een netwerkverbinding tot stand brengt en onderhoudt. Als het TCP is ingesteld op een time-out van minder dan 300 seconden, kan dit ertoe leiden dat Error 520 verschijnt.

Je kan met een CLI-opdracht de time-out van de TCP-service wijzigen:

set service Service-HTTP-1 -svrTimeout 500

Headers Exceed 8 KB

Deze oorzaak is meestal te wijten aan te veel cookies of te grote cookies. Het HAR-bestand dat je eerder hebt gedownload komt hier van pas en kan aangeven of dit inderdaad de oorzaak is.

Cloudflare heeft een limiet van 8KB wat betreft headers.

Als je een plugin hebt geschreven die te veel cookies vereist of te veel gegevens bevat, probeer deze dan te verminderen. Ook als je veel plugins gebruikt die op hun beurt allemaal cookies nodig hebben, doe je er goed aan om een aantal hiervan te verwijderen (zorg dat je altijd plugins van hoge kwaliteit gebruikt).

Elementor gebruikers

Wanneer je probeert om je WordPress site te bewerken met Elementor en je krijgt de 520 fout – “Web server is returning an unknown error” – kun je het volgende controleren.

Allereerst kun je een andere webbrowser proberen.

Als het probleem zich nog steeds voordoet en je site zich achter Cloudflare bevindt, heb je mogelijk een probleem met de Rocket Loader feature van Cloudflare.

Het probleem werd veroorzaakt omdat Rocket Loader automatisch het laden van scripts verandert in asynchroon, wat ervoor zorgt dat de Site Editor niet werkt en waardoor je geen wijzigingen kan aanbrengen.
Door regels te maken in Cloudflare kun je dit probleem oplossen.

Voor Elementor pagina’s: Site URL/*elementor*
Voor Elementor templates: Site URL/?elementor_library=*

Empty Response from Your Server

Dit probleem treedt op wanneer je site geen HTTP-statuscodes of respons-body heeft. Om dit op te lossen, moet je ervoor zorgen dat je DNS-instellingen correct zijn ingesteld voor het domein van je site.

De precieze stappen die je moet uitvoeren zijn afhankelijk van je DNS-host. Als je hostingpakket DNS bevat, neem dan contact op met je hostingprovider.

Belangrijk om op te merken hierbij is dat zodra je je DNS-instellingen bijwerkt, het tot 72 uur kan duren voordat deze wijzigingen globaal zijn doorgevoerd. Het kan dus zijn dat je site mogelijk maximaal drie dagen niet beschikbaar is.

Nadat je je DNS-instellingen hebt gewijzigd, moet je het cachegeheugen van je site wissen. Als je een cachingplugin hebt geïnstalleerd op je WordPress-site, raadpleeg dan de documentatie als je niet zeker hoe je de cache kan wissen binnen de plugin.

Ook kan je de cache van je site wissen via je hostingprovider. Neem contact op met hen als je wil weten hoe je dit voor jouw site kan doen.

Als je site door Kinsta wordt gehost, klik dan in het menu op Websites en ga naar jouw site.

Klik vervolgens op Tools en klik op de knop Website-cache legen.

Je kan met MyKinsta de cache van je site legen.
Je kan met MyKinsta de cache van je site legen.

Als je je DNS-instellingen hebt bijgewerkt, je site is weer beschikbaar, je hebt de cache van je site gewist en krijgt nog steeds de Error 520 te zien, start dan de server opnieuw op.

Als je de optie niet kan vinden in je instellingen, neem dan contact op met het supportteam van Kinsta en we helpen je hier graag mee.

Missing Response Headers

Volgens Mozilla:

“Een responsheader is een HTTP-header die kan worden gebruikt in een HTTP-respons en die geen verband houdt met de inhoud van het bericht. Responsheaders, zoals Age, Location of Server worden gebruikt om meer gedetailleerde context van de respons te geven.”

Ontbrekende responsheaders kunnen om meerdere redenen worden veroorzaakt.

Het beste is om in dit geval een debuggingtool als Fiddler te gebruiken om de oorzaak op te sporen en het daarna op te lossen.

Server not Returning Proper HTTP Error Responses

Wanneer je server een “Invalid Error”-respons heeft verstuurd, kan dit de Error 520 hebben veroorzaakt. Dit betekent dat het bericht niet paste in de standaardlijst met HTTP-responscode.

Het wordt ofwel veroorzaakt door je server of iets servergerelateerds, zoals PHP-applicaties of plugins die door je WordPress-site worden gebruikt.

Als je de bron van de onjuiste errorcode niet kan vinden, neem dan contact op met support voor verdere hulp.

Cloudflare opnieuw inschakelen

Controleer of je de fout opnieuw te zien krijgt. Als dit wel zo is, houd dan Cloudflare uitgeschakeld en probeer het probleem op te lossen.

Als de Error 520 is opgelost, kan je Cloudflare opnieuw inschakelen.

Stap 1

Log hiervoor in op Cloudflare en – als je Cloudflare hebt uitgeschakeld door de wolk grijs te kleuren – begin dan door de site in de lijst te selecteren.

Selecteer de site waarop je Cloudflare wil inschakelen.
Selecteer de site waarop je Cloudflare wil inschakelen.

Stap 2

Klik op het tabblad DNS en klik dan op de grijze wolk om Cloudflare opnieuw in te schakelen.

Klik op de grijze wolk om Cloudflare in te schakelen.
Klik op de grijze wolk om Cloudflare in te schakelen.

Cloudflare herstellen na pauzeren

Stap 1

Als je Cloudflare hebt gepauzeerd, dan kan je deze herstellen door in te loggen op Cloudflare en op je site in het dashboard te klikken.

Selecteer de site waar je Cloudflare wil herstellen.
Selecteer de site waar je Cloudflare wil herstellen.

Stap 2

Ga dan naar het tabblad Overview en scrol omlaag tot je bij de sectie Advanced Actions gekomen bent – deze kan je vinden in de rechtersidebar van de pagina.

Klik op de link Enable Cloudflare on Site.

Klik op de link om Cloudflare opnieuw in te schakelen.
Klik op de link om Cloudflare opnieuw in te schakelen.

Ontwikkelmodus uitschakelen

Stap 1

Als je eerder de ontwikkelmodus van Cloudflare hebt ingeschakeld, kan je deze uitschakelen door in te loggen. Klik vervolgens op je site.

Selecteer je site.
Selecteer je site.

Stap 2

Ga nu naar het tabblad Caching.

Klik op het tabblad Caching.
Klik op het tabblad Caching.

Stap 3

Scrol omlaag naar de sectie Development Mode en klik op de schakelknop die nu op “On” staat.

Klik op de schakelaar om de ontwikkelmodus uit te schakelen.
Klik op de schakelaar om de ontwikkelmodus uit te schakelen.

Wat te doen als niets werkt

Als je nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met de support van Cloudflare.

Geef ze de volgende gegevens:

 • De volledige URL(‘s) van de aangevraagde bron toen de fout optrad.
 • Cloudflare’s Ray ID van de pagina waar je het Error 520-bericht te zien kreeg.
 • De output van http://jouwsite.nl/cdn-cgi/trace, waarbij je “jouwsite.nl” vervangt met je daadwerkelijke domeinnaam.
 • De twee HAR-bestanden: een van wanneer Cloudflare op je site was ingeschakeld op je site en een van wanneer Cloudflare was uitgeschakeld.

Samenvatting

De Error 520 kan al snel verwarrend lijken, helemaal omdat het een Cloudflare-foutmelding is. Toch wordt het wel degelijk veroorzaakt door een probleem met jouw server, waardoor Cloudflare geen verbinding kan maken.

De bovenstaande stappen zijn de oplossingen voor de meest voorkomende oorzaken van Error 520. Mocht je alles geprobeerd hebben en nog steeds tegen problemen aanlopen, neem dan contact op met Cloudflare of de support van je hostingprovider.