Gebruik van WP All Import, de WordPress-importfunctie, en vergelijkbare plug-ins om XML-bestanden, CSV-bestanden, WXR-bestanden en afbeeldingen te importeren is een gebruikelijke taak voor ontwikkelaars en sites met content die regelmatig verandert. Echter, het is net zo gebruikelijk, helaas, dat er time-outs en prestatieproblemen optreden terwijl er zo´n importproces loopt.

In dit artikel gaan we de acties bespreken die je kunt ondernemen om je een weg te banen wanneer het importproces niet goed loopt.

Houd er rekening mee dat wij geen absolute garanties kunnen geven dat een importproces goed loopt op ons platform. Als het niet lukt bij Kinsta, adviseren wij de import uit te voeren in een lokale ontwikkelomgeving en de geactualiseerde database of tabel vervolgens te importeren in je website database.

Waarom veroorzaken importprocessen time-outs en prestatieproblemen?

Er zijn twee soorten time-outs waarmee importprocessen doorgaans te maken krijgen:

Het is trouwens niet ongewoon dat de websiteprestatie minder wordt wanneer er een flink importproces gaande is. Dat komt omdat PHP en MySQL volop bezig zijn met dat proces. Dit heeft tot gevolg dat de gewone toeloop naar de site even moet wachten totdat PHP en MySQL de handen weer vrij hebben om de gevraagde pagina te tonen.

Omgaan met PHP-time-outs

Als je tegen een PHP-time-out oploopt, moeten de max_execution_time en max_input_time misschien verlengd worden. Op ons platform staan die waarden standaard op 300 seconden (5 minuten). De maximale waarde voor een PHP-time-out op ons platform is weer afhankelijk van je huidige hostingabonnement.

Een tijdelijke verhoging van de time-outwaarde voor een periode van minder dan 4 uur kan van pas komen bij het afronden van een eenmalig importproces. Als je denkt (geregeld) meer tijd nodig te hebben, zul je moeten opwaarderen naar een Enterprise-abonnement.

We staan geen time-outs op permanente basis toe van langer dan 600 seconden. Onze ervaring heeft geleerd dat sites die een langere time-outduur op permanente basis nodig hebben, aanzienlijke stabiliteitsproblemen ondervinden tijdens die langlopende processen. In plaats van onstabiliteit van je website voor lief te nemen bij processen die herhaaldelijk een langere time-outduur vergen, verdient het de voorkeur om samen met een ontwikkelaar te kijken of het langlopende proces zelf valt aan te passen. Dat is beter dan steeds maar weer de time-outduur verlengen.

Als je een tijdelijke of permanente verlenging van je time-outduur wilt aanvragen, maak je een ondersteuningsticket aan.

Omgaan met HTTP-time-outs

Bij sites die gehost worden door Kinsta, treden HTTP-time-outs in de regel op na 60 seconden. Het ontwerp van onze infrastructuur maakt het onmogelijk de duur van een HTTP-time-out te verlengen.

Indien je tegen een HTTP-time-out aanloopt, zijn er twee dingen die je zou kunnen proberen om het probleem op te lossen:

Houd er wel rekening mee dat wanneer je een importproces – dat een wijziging in de content van je website betreft – via SSH laat lopen, dat iets is dat buiten het bestek valt van de dienstverlening van ons ondersteuningsteam. Daarom, als je niet gewend bent te werken met SSH, is het zaak om eerst goed te leren omgaan met dit krachtige hulpmiddel. Neem anders een ontwikkelaar in de arm om samen het importproces via SSH te laten lopen.

Omgaan met prestatieproblemen van je site

Als het importproces soepel loopt, maar je site tegelijkertijd matige prestaties laat zien, heb je twee mogelijkheden:

Opschaling van het abonnement om meer PHP-workers tot je beschikking te krijgen, werkt echter niet altijd. Als je site traag is, omdat de database (MySQL) bezig is content in de database te zetten, dan gaat het toevoegen van PHP-workers niet bijdragen aan het verbeteren van de prestatie van je site.

Hulp halen

Als je alle suggesties in dit artikel uitgeprobeerd hebt en nog steeds problemen ondervindt en graag een beetje assistentie zou willen hebben, dan kun je een beroep doen op ons ondersteuningsteam. Zorg er wel voor dat je voldoende informatie bij de hand hebt vóór je dat doet.

Zodra je die informatie bij de hand hebt maak je een ticket aan bij het ondersteuningsteam van Kinsta. Houd er wel rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat ieder importproces ook vlekkeloos gaat lopen.

Vervolgacties – lokale ontwikkelings-workflow

Als het niet mogelijk blijkt het importproces te laten lopen in een Kinsta-omgeving, dan is de volgende stap: het ontwikkelen van een nieuwe workflow om het importproces in een lokale ontwikkelingsomgeving te laten lopen. Zorg er wel voor dat een ontwikkelaar bij dit proces betrokken is, om ervan verzekerd te zijn dat er geen gegevens verloren gaan en dat de database van je site niet beschadigd raakt.

In het algemeen is de gang van zaken zo, dat je een kopie van je site neerzet in een lokale ontwikkelingsomgeving waarin je alle time-outlimieten kunt controleren. Vervolgens rond je het importproces in die lokale omgeving af. Als dat eenmaal gebeurd is, exporteer je een kopie van de WordPress-database of van de geactualiseerde tabellen vanuit je lokale omgeving. Dan maak je een back-up van je live website, verwijder je de database (of aangetaste tabellen) uit je live website en importeer je de database of tabellen die zojuist je geëxporteerd hebt uit je lokale omgeving.


Als je dit artikel leuk vond, dan zal onze support je zeker bevallen. Alle hostingpakketten van Kinsta hebben 24×7-ondersteuning van onze ervaren WordPress-ontwikkelaars en -engineers. Chat met hetzelfde team dat onze Fortune 500-klanten ondersteunt. Bekijk onze pakketten