Det finns ingen konkurrens om PHP’s kungadöme på webben. Det driver 79 % av alla webbplatser i någon grad. Utvecklare har organiserat och paketerat några vanligt förekommande PHP-funktioner, som i paketerad form kallas PHP-ramverk. Som ett resultat så har PHP blivit mer flexibelt.

CodeIgniter och Laravel är två av dagens mest inflytelserika PHP-ramverk. Deras exceptionella erbjudanden har i hög grad gynnat dagens internetlandskap.

Om du exempelvis letar efter teknik för webbutveckling för att bygga din webbapplikation eller om du vill göra karriär inom webbutveckling så är ett av dessa ditt bästa val. Det väcker dock frågan: Vilket av dem?

I den här artikeln så försöker vi besvara den frågan genom att undersöka varje ramverks arkitektur, viktiga funktioner, viktiga skillnader och användare.

Så, CodeIgniter vs Laravel? Låt oss djupdyka!

Kolla in vår videoguide om CodeIgniter vs Laravel:

Vad är CodeIgniter?

CodeIgniter-logotypen. (Bildkälla: <a href="https://nabtron.com/codeigniter-404-error-inner-pages/" target="_blank" rel="noopener">Nabtron</a>)
CodeIgniter-logotypen. (Bildkälla: Nabtron)

CodeIgniter är ett PHP-ramverk. Precis som andra PHP-ramverk så förhindrar detta exempelvis att du skriver samma PHP-kod flera gånger. Men trots att det är ett PHP-ramverk så ger det ett anmärkningsvärt minimalt fotavtryck och en förbättrad prestanda.

Den 28 februari år 2006 så lanserade EllisLab ramverket CodeIgniter. År 2014 så överförde de dock CodeIgniter-behörigheten till British Columbia Institute of Technology (BCIT). Hittills så har BCIT ansvarat för alla versionssläpp och allt underhåll av CodeIgniter.

CodeIgniter är det bästa valet om du vill ha en enkel men tilltalande PHP-verktygslåda för att skapa en fullt fungerande webbapplikation. Även om flera andra PHP-webbramverk liknar varandra så har CodeIgniter många fördelar som gör det till en av marknadsledarna.

Precis som många andra PHP-ramverk så bygger CodeIgniter på modell-vy-kontrollant-arkitekturen (MVC). När en användare exempelvis begär en resurs så är kontrollanten alltså den första som reagerar. Som ett resultat så utvärderar kontrollanten sedan användarens begäran innan den begär nödvändiga data.

Diagram över CodeIgniter-arbetsflödet. (Bildkälla: CodeIgniter)
Diagram över CodeIgniter-arbetsflödet. (Bildkälla: CodeIgniter)

CodeIgniter tillhandahåller bibliotek med ett enkelt användargränssnitt och en logisk struktur för att få tillgång till dessa bibliotek, tillsammans med plugins, hjälpmedel och andra resurser. Som ett resultat så förenklas användningen av PHP’s komplexa funktioner samtidigt som det bibehåller hög prestanda.

CodeIgniter’s huvudfunktioner

CodeIgniter’s huvudfunktioner. (Bildkälla: Chapter247)
CodeIgniter’s huvudfunktioner. (Bildkälla: Chapter247)

Låt oss ta en titt på huvudfunktionerna i CodeIgniter:

 • Följer MVC: CodeIgniter MVC-ramverket snabbar exempelvis upp utvecklingen av din webbplats och förbättrar prestandan genom att separera logik- och presentationsmoduler. Kontrollanten behandlar begärandet, databasen utför modellens åtgärd och vyerna visar resultatet.
 • Lättviktigt: Det centrala systemet i CodeIgniter använder några få små bibliotek och laddar ytterligare bibliotek vid behov. Som ett resultat så blir det smidigt och snabbt. Därför så skapar CodeIgniter både snabba webbapplikationer samt minimalt genomförbara produkter (MVP) och prototyper.
 • Inbyggd säkerhet: CodeIgniter är pålitligt tack vare sina krypterings- och dekrypteringsmöjligheter. Det har XSS-filtrering, CSRF-skydd, lösenordshantering och validering av indata för att skydda dina webbapplikationer. Hot som SQL-injektion, cross-site scripting-attacker och exekvering av fjärrkod är ingen match för detta ramverk.
 • Bibliotek och hjälpmedel: Ramverket CodeIgniter förenklar kodningen med inbyggda funktioner som formulär, matriser, filhantering, cookies, strängar och kataloger. Det har alla verktyg som du behöver för att bygga och ändra bibliotek och hjälpmedel, och du kan använda dem i framtiden med hjälp av ExpressionEngine, ett innehållshanteringssystem (CMS) med öppen källkod.
 • Enkel migrering: Att flytta från en server till en annan är enkelt med CodeIgniter. Företag förlitar sig enbart på CodeIgniter eftersom det erbjuder en sömlös migreringshjälp. Du kan exempelvis enkelt flytta gamla data till detta ramverk. Det går även att förlita sig på dess stora och hjälpsamma community om du har problem med migreringen.
 • Testdriven utveckling: CodeIgniter tillåter testdriven utveckling, vilket hänvisar till ett stegvis testsystem. Som ett resultat så blir det möjligt för dig att utvärdera webbplatsens prestanda under utvecklingsfasen med hjälp av en steg för steg-process och omfattande tester.
 • Abstraktionslager för databaser: Ramverket CodeIgniter inkluderar ett databasabstraktionslager som gör att du kan skapa, infoga, uppdatera och radera data utan att skriva SQL-kod. Det blir lättare att koppla ihop olika databaser i samma app, inklusive MySQL, MSSQL, Oracle, MySQLi, PostgreSQL och SQLite.
 • Snabb inlärning: Du kan lära dig CodeIgniter och börja utveckla professionella applikationer med detta på mycket kort tid. Om du har minsta lilla PHP-erfarenhet så bör detta vara en lätt sak för dig.
 • Detaljerad dokumentation: CodeIgniter’s omfattande och felfria dokumentationsflöde kommer att hjälpa dig att snabbt installera och komma in i ramverket.
 • Stöd från CodeIgniter’s community: CodeIgniter har ett rikt stöd från sitt community. Om du stöter på problem med avancerad utveckling i detta ramverk så finns det många skickliga proffs som kan hjälpa dig.

Vem använder CodeIgniter?

Sedan starten år 2006 så har CodeIgniter betjänat alla från nya utvecklare till välkända branschnamn. Många företag förlitar sig nu på CodeIgniter.

Låt oss ta en titt på några betydande CodeIgniter-användare:

 • Search Engine Optimization, Inc.
 • California State University
 • NetSuite Inc
 • Casio Computers
 • The Mail & Guardian
 • Nissan
 • NetSuite Inc
 • Freedcamp
 • McClatchy
 • Buffer

Vad är Laravel?

Laravel’s officiella logotyp. (Bildkälla: GitHub)
Laravel’s officiella logotyp. (Bildkälla: GitHub)

Laravel är ett PHP-ramverk som förenklar PHP och gör utvecklingsprocessen enklare för utvecklare. Det tillhandahåller olika komponenter och mallar. Som ett resultat så slipper du börja från början när du utvecklar en applikation i PHP.

Tack vare Laravel’s rika ekosystem och många kompatibla paket och tillägg så föredrar många utvecklare detta för att snabba upp sin utvecklingsprocess. Laravel har exempelvis gjort PHP snabbare och hjälpt utvecklare att ta det till nästa nivå. Faktum är att Laravel har bidragit till att förhindra att PHP dör ut.

Laravel Eloquent ORM. (Bildkälla: TheCodework)
Laravel Eloquent ORM. (Bildkälla: TheCodework)

Precis som CodeIgniter så använder Laravel-utveckling MVC-arkitektur för att göra utvecklingsprocessen enklare för dig. Det håller presentationslagren och affärslogiken åtskilda.

Laravel MVC-arkitektur. (Bildkälla: Net Solutions)
Laravel MVC-arkitektur. (Bildkälla: Net Solutions)

När du skapar en webbplats med PHP från grunden så har du kanske lagt märke till att både användargränssnittet och databasbegärandet finns i en enda fil. Med MVC-mönstret så kan du separera dessa i tre komponenter för att göra apputvecklingen enklare och mer organiserad.

Till skillnad från andra moderna ramverk för webbutveckling så gör Laravel dessutom att du kan använda rå SQL. Det inkluderar även en flytande frågebyggare och Eloquent ORM med alla databaser som stöds, till exempel MariaDB eller MySQL.

Laravels huvudfunktioner

Laravel ramverkets funktioner. (Bildkälla: MavenCluster)
Laravel ramverkets funktioner. (Bildkälla: MavenCluster)

Laravel inkluderar flera funktioner för att ge en vacker och robust webbupplevelse. Låt oss gå igenom några av de viktigaste aspekterna av Laravelramverket:

 • Mallmotor: Laravel’s lättviktiga mallmotor, Blade, gör den mer tilltalande än andra. Du kan skapa fantastiska layouter, integrerad CSS och robusta JavaScript-strukturer med hjälp av den. Du kan dessutom ändra, finjustera och rensa layouter utan skript genom att använda den dynamiska mallmotorn.
 • Välformulerad objektrelationell mappning (ORM): Laravel’s ramverk för objektrelationell mappning (ORM) har en vackert enkel ActiveRecord-implementering för databasinteraktion. Istället för SQL så kan du skriva databasfrågor i PHP. Det kombinerar även applikationstabeller och databastabeller genom att tilldela matchande modeller. Som ett resultat så blir det snabbare än tidigare PHP-ramverk.
 • MVC-arkitektur: Larvel’s MVC-arkitektur separerar utseende och affärslogik. Som ett resultat så snabbas utvecklingen upp. Den förbättrar dokumentationen, inkluderar olika inbyggda funktioner, ökar säkerheten och skalbarheten och ökar prestandan. Dessutom så förenklar MVC exempelvis ostrukturerad kodning, vilket underlättar större projekt.
 • Datamigrering: Laravel inkluderar ett migreringssystem som gör att du kan ändra databasstrukturen med hjälp av PHP-kod. Ramverkets schemabyggare gör det möjligt att migrera databaser utan att komma ihåg dem. Denna automatiserade process gör att du kan migrera utan avbrott eller förlust.
 • Inbyggda paket: Det fina ramverket Laravel inkluderar många inbyggda paket som hjälper dig att hålla din kod ren. Paketet Socialite integrerar exempelvis Facebook- eller Google-autentisering på din webbplats genom ett registreringssystem med ett enda klick.
 • Stark säkerhet: Laravel’s viktigaste funktion är säkerheten. Det hanterar din webbplats säkerhet internt genom sitt inbyggda säkerhetssystem. Systemet skyddar exempelvis Hashed and Salted Laravel, där du inte kan spara lösenordet i klartext. På samma sätt så förhindrar Laravel hackers att på distans installera skadlig kod på din server genom att avlyssna alla begäranden och processer.
 • Artisan: Artisan är ett kommandoradsverktyg som effektiviserar och automatiserar rutinmässiga kodningsuppgifter i Laravel. Den mäktiga komponenten Symfony Console driver detta. Den kan exempelvis generera en MVC-filstruktur eller ett databasschema, utföra kodmigrering och hantera tillgångar enligt kraven.

Vem använder Laravel?

Laravel, det mest populära ramverket för webbutveckling, har skapat en betydande efterfrågan. Som ett resultat så förlitar sig företag av alla storlekar på Laravel.

Några av de största företagen som har anammat Laravel är bland annat:

 • BBC
 • Pfizer
 • Novell, Inc.
 • TourRadar
 • 9GAG
 • Alpha Coders
 • About You
 • Laracasts
 • Alison
 • Invoice Ninja

CodeIgniter vs Laravel: En jämförelse huvud mot huvud

Nu när vi känner till CodeIgniter och Laravel, deras funktioner och tillämpningar, så ska vi jämföra dem på flera viktiga parametrar.

Likheter

Även om dessa ramverk har många skillnader så har CodeIgniter och Laravel även vissa likheter. Så låt oss börja med likheterna först innan vi går in på CodeIgniter vs Laravel.

CodeIgniter’s och Laravel’s likheter inkluderar:

 • PHP-ramverk: Både CodeIgniter och Laravel är PHP-ramverk. Som ett resultat så är PHP kärnan i både CodeIgniter och Laravel. Båda representerar samma språk, trots sina olika funktioner.
 • MVC-arkitektur: Både CodeIgniter och Laravel följer MVC-utvecklingsmönstret. CodeIgniter kräver dock inte strikt lydnad för MVC-mönstret, medan Laravel är starkt beroende av det.
 • Öppen källkod: CodeIgniter och Laravel är båda PHP-ramverk med öppen källkod. Du kan alltså hitta källkoden för både Laravel och CodeIgniter på GitHub. Var och en kan modifiera och anpassa dessa tekniker till sina specifika behov.
 • Aktivt register: CodeIgniter och Laravel har båda stöd för databasmönstret aktivt register. Det gör det möjligt att hämta, infoga och ändra databasinformation med minimal skriptning. CodeIgniter använder en modifierad version, medan Laravel arbetar med detta genom Eloquent ORM.

Autentisering och säkerhet

Autentisering är en kritisk komponent i webbsystemets säkerhet. CodeIgniter och Laravel har vart och ett sina egna effektiva autentiseringssystem.

CodeIgniter

CodeIgniter har ett inbyggt autentiseringsbibliotek som kallas Shield. Det är säkert, flexibelt och kan utvidgas för att passa många typer av webbplatser.

Det erbjuder flera autentiseringsfunktioner. Detta inkluderar exempelvis sessionsbaserad autentisering, autentisering med personlig åtkomsttoken, rollbaserad åtkomstkontroll, överstyrning av behörigheter per användare med mera.

Laravel

 Laravel sanctum-autentisering. (Bildkälla: <a href="https://dev.to/nicolus/laravel-sanctum-explained-spa-authentication-45g1" target="_blank" rel="noopener">Dev</a>)
Laravel sanctum-autentisering. (Bildkälla: Dev)

Laravel har ett inbyggt autentiseringssystem som kallas Laravel Sanctum. Detta gör det enkelt att implementera autentisering. Varje användare i din applikation kan generera flera API-tokens för sitt konto med Sanctum.

Dessutom så erbjuder Laravel paket för autentisering, exempelvis Laravel-UI, Breeze och JetStream. De låter dig implementera ett automatiskt verifieringssystem med hjälp av något av dessa alternativ. Som ett resultat så slipper du skriva ytterligare kod för autentisering.

Utvidgbarhet och skalbarhet

Skalbarhet är förmågan att öka din applikations trafik, prestanda och totala storlek. Utvidgbarhet är förmågan att utöka dess kapacitet utan att ändra koden eller arkitekturen.

Både CodeIgniter och Laravel står på fast mark när det gäller utbyggbarhet och skalbarhet.

CodeIgniter

CodeIgniter är exceptionellt lättviktigt. Rasmus Lerdorf beskriver det som det lättaste ramverket eftersom det inte har några konventioner och betydande overhead. Som ett resultat så blir det anmärkningsvärt skalbart.

CodeIgniter tillåter dig att utöka sina hjälpmedel, klasstillägg, bibliotek och krokar. Det hjälper dig även att skapa centrala systemklasser, ersätta eller ta bort standardfunktioner och utöka kontrollanter på vilket sätt som helst för att uppnå utbyggbarhet.

Följaktligen så kan du uppnå skalbarhet med CodeIgniter genom att cachelagra modifieringar utan att påverka prestandan.

Laravel

Diagram över skalbarhet i Laravel. (Bildkälla: DigitalOcean)
Diagram över skalbarhet i Laravel. (Bildkälla: DigitalOcean)

Laravel tillåter utökning av sina kärnkomponenter efter behov. Du kan alltså lägga till en komponent eller ändra den på vilket sätt som helst. Genom att ändra och utöka Request-objektet så kan du lägga till föredragna hjälpmetoder.

Laravels skalbarhet gör det till ett bra val för storskaliga applikationer. Du kan balansera HTTP-begäranden med belastningsutjämnings-applikationen HAProxy. Dessutom så eliminerar en tokenbaserad autentiseringsmetod behovet av att ta hänsyn till sessionstillståndet.

Genom att använda MySQL, AWS och andra avancerade cachelagrings-tekniker så kan du dessutom enkelt skala Laravel-applikationer.

Inbyggda moduler

Med hjälp av moduler så kan du dela upp komplexa webbapplikationer i mindre moduler för att snabba utvecklingen. När det gäller inbyggda moduler så skiljer sig CodeIgniter och Laravel avsevärt åt.

CodeIgniter

CodeIgniter erbjuder ingen modulfunktionalitet. Det är därför en utmaning att dela upp projekt i olika arbetsdelar.

Modularitet är dock möjlig i CodeIgniter om du skapar en sådan med hjälp av de modulära tilläggen.

Laravel

Laravel har inbyggda modulfunktioner som uppmuntrar dig att dela upp ett större projekt i mindre moduler. Uppdelningen gör det möjligt för dig att arbeta med skilda delar av ett projekt utan att hantera projektet som helhet.

En annan betydande fördel med att använda ett modulärt tillvägagångssätt är att det inkluderar en mappstruktur. Det ordnar dina funktioner i en överordnad katalogstruktur. Som ett resultat så kan du undvika att klasser, modeller, konfigurationer, översättningar osv. som är specifika för en funktion överlappar andra moduler.

Nedan så följer en lista över några standardmässiga Laravel-paket som hjälper till att snabba upp utvecklingen:

 • Passport: Laravel Passport implementerar snabbt en OAuth2-server för API-autentisering i din Laravel-applikation. Alex Bilbies League OAuth2-server driver den.
 • Envoy: Envoy ger en kortfattad syntax för att ställa in regelbundna aktiviteter som du kör på dina fjärrservrar. Det har för närvarande endast stöd för Mac- och Linux-enheter.
 • Cashier: Cashier erbjuder uttrycksfulla, flytande gränssnitt till Stripe- och Braintree-prenumerationsfaktureringssystemen. Det hjälper dig att skapa faktureringskoder för prenumerationer, kuponger, prenumerationsmängder, uppsägningsfrister och PDF-filer för fakturor.
 • Scout: Scout synkroniserar sökindex med Eloquent-poster och lägger till fulltextsökning i Eloquent-modeller.
 • Socialite: Socialite tillhandahåller ett lättanvänt OAuth-gränssnitt för Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, GitHub och Bitbucket.

Lärandekurva

Om du har PHP-erfarenhet så bör CodeIgniter och Laravel vara bekanta. Båda ramverken har dock väsentligt olika funktioner som kan leda till undantag.

CodeIgniter

CodeIgniter är ett relativt enkelt ramverk att lära sig och att börja arbeta med. Det liknar i många avseenden att arbeta med PHP från grunden. Installationsprocessen för CodeIgniter är dessutom exceptionellt okomplicerad. Den tar endast några sekunder.

Eftersom CodeIgniter har få inbyggda funktioner så måste du installera plugins från externa källor för att få mer avancerade funktioner. De kan verka komplicerade, men i genomsnitt så är de relativt enklare än andra ramverks plugins.

Laravel

Om du är bekant med PHP och MVC-arkitektur så kan du lätt förstå funktionerna i Laravel. Att lära sig Laravels egenskaper kan dock verka utmanande vid första anblicken om du är nybörjare.

Utan tidigare kunskaper om Laravel så kan du exempelvis behöva omfattande forskning och förståelse för moduler, eller så kan mappstrukturen verka utmanande att förstå.

Installationen av Laravel är mer komplex än installationen av CodeIgniter. Du kan dock få tillgång till installationsinstruktioner för Laravel från den officiella dokumentationen. Som ett resultat så blir saker och ting enklare för dig.

Struktur och flexibilitet

Laravel och CodeIgniter använder båda ett MVC-ramverk i sin arkitektur. Men båda har olika sätt att använda samma struktur.

CodeIgniter

CodeIgniter’s applikationsarkitektur. (Bildkälla: Krishna Web Developers)
CodeIgniter’s applikationsarkitektur. (Bildkälla: Krishna Web Developers)

CodeIgniter är skapat för att erbjuda högsta möjliga prestanda i en snygg miljö på kortare tid. Således är varje fas i utvecklingsprocessen avsedd för optimal användbarhet.

Intressant nog så är modell och by valfria i CodeIgniter. Endast kontrollanten är obligatorisk. Som ett resultat så är CodeIgniter inte särskilt strikt när det gäller MVC, tack vare dess objektorienterade programmering (OOP).

Därför så behöver du inte förlita dig enbart på MVC-strukturen när du använder CodeIgniter. Detta ger dig exempelvis mer frihet och flexibilitet i utvecklingen.

MVC i CodeIgniter separerar data, presentation och logik och erbjuder inbyggda komponenter för att hantera e-post, databaser och sessioner. Dessutom så fungerar dessa inbyggda funktioner oberoende av andra delar, så det är lätt att underhålla och uppgradera.

Laravel

Laravel ramverkets arbetsflöde. (Bildkälla: How-To Geek)
Laravel ramverkets arbetsflöde. (Bildkälla: How-To Geek)

Även Laravel är baserat på MVC-arkitekturen. Men till skillnad från CongeIgniter så följer Laravel MVC-arkitekturen väldigt strikt. Som ett resultat så kan Larvel på ett skickligt sätt upprätthålla MVC-strukturen från arkivering till interna operationer.

Det är ganska enkelt att initiera. Först så måste du skapa en modell som genererar en databastabell. Sedan så interagerar du med den modellen med hjälp av en kontrollant-fil för att visa resultaten i en vy-fil.

Om du inte är bekant med MVC-arkitekturen så kan det dock vara svårt att använda Laravel-ramverket eftersom det inte tillåter dig att ignorera strukturen.

Prestanda (hastighet)

Prestandajämförelse för PHP-ramverk
Prestandajämförelse för PHP-ramverk

PHP är mer känt för sin stabilitet än för sin hastighet. Som ett resultat så är CodeIgniter och Laravel lite blyga när det gäller hastighet.

Med detta sagt så finns det uppenbara märkbara skillnader, om än på en mindre skala.

Du kan dock förbättra ditt PHP-prestandajämförelseindex med hjälp av intelligenta cachelagrings-strategier och optimering av databasåtkomst.

CodeIgniter

CodeIgniter är ett lättviktigt ramverk och dess kärna kräver endast några få små bibliotek. Och om kärnan behöver något ytterligare bibliotek så laddas detta på begäran. Följaktligen så är kärnan i CodeIgniter smalare och snabbare än Laravel.

CodeIgniter är även marginellt snabbare än Laravel tack vare sin högre exekveringshastighet. Det kan exempelvis utföra begäranden 20 % snabbare än Laravel.

Noterbart är att CodeIgniters prestanda beror på projektfaktorer som antalet samtidiga användare.

Laravel

Laravel’s exekveringstid. (Bildkälla: Medium)
Laravel’s exekveringstid. (Bildkälla: Medium)

Kort sagt så är Laravel långsammare än CodeIgniter. Laravel är dock som en traktor som drar en tung last på en smidig släpvagn, så förväxla inte hastighet med kraft.

Den goda nyheten är att Laravel kan gå snabbare om du snabbar upp det med rätt optimering.

Du kan implementera Laravel’s smarta cachelagring av konfigurationer och router, begränsa oanvända bibliotek, optimera classmap och composer-autoladdning samt använda JIT-kompilatorn och kön. På så sätt kan du optimera Laravel’s prestanda och din apps laddningstid med minst 20 ms.

Felhantering

Felhantering avser den process genom vilken en applikation återhämtar sig från ett fel och fortsätter att fungera normalt. Den förutser, upptäcker och åtgärdar applikations-, programmerings- och kommunikationsfel.

Både CodeIgniter och Laravel har system för felhantering, men de hanterar loggmeddelanden på olika sätt.

CodeIgniter

CodeIgniter inkluderar ett enkelt felhanteringssystem. Det visar alla fel under utveckling och testning, men inga i produktion. Du kan ändra detta genom att redigera .env-filen och ställa in variabeln CI ENVIRONMENT.

CodeIgniter genererar tre typer av meddelanden:

 • Felmeddelanden
 • Felsökningsmeddelanden
 • Informationsmeddelanden

Med felloggningsfunktionen i CodeIgniter så kan du spara fel som textfiler. Det genererar felmeddelanden oavsett klass- eller funktionsomfång.

Laravel

Felhantering i Laravel. (Bildkälla: Wikitechy)
Felhantering i Laravel. (Bildkälla: Wikitechy)

Laravel har ett inbyggt felhanteringssystem som meddelar dig om varje fel. Det upptäcker och loggar fel och undantag automatiskt och skickar rapporten till dig för vidare åtgärder.

Du hittar undantagsloggarna i klassen AppExceptionsHandler. Klassen har två metoder:

 • report () metod
 • render () metod

Popularitet och arbetsmarknad

CodeIgniter vs Laravel på Google trend
CodeIgniter vs Laravel på Google trend

CodeIgniter och Laravel är de mest populära PHP-ramverken. Varje ramverk har sin användarbas som har valt dem delvis tack vare deras betydelse.

Låt oss jämföra de två ramverkens popularitet och arbetsmarknad baserat på deras användningsprocent på olika plattformar och communities.

CodeIgniter

Enligt flera statistiska uppgifter så är CodeIgniter det näst mest populära PHP-ramverket efter Laravel. CodeIgniter har 18,2k stjärnor på GitHub.

Vissa yrkesverksamma är kanske mindre benägna att välja CodeIgniter som sitt verktyg. Det är dock många stora och välkända företag som förlitar sig på det. Unified Infotech, Zendesk, Space India, Casio Computer Co, Nissan och McClatchy är några av de företag som använder CodeIgniter, vilket tyder på en stabil och lovande arbetsmarknad för utvecklare.

Enligt ZipRecruiters lönedata så tjänar CodeIgniter-utvecklare mellan 66 000 och 105 000 dollar per år i USA.

Laravel

Enligt JetBrains forskning så använder 50 % av PHP-användarna för närvarande Laravel. Yrkesverksamma älskar särskilt dess extrema stabilitet och förmågan att hantera omfattande och komplexa system.

Enligt uppgifter som har sammanställts från olika tekniska källor, sociala medier och diskussionsforum på nätet så är det mycket populärt. På GitHub så har Laravel exempelvis 71,2 000 stjärnor, vilket återspeglar ramverkets popularitet.

De mest populära ramverken för backends. (Bildkälla: Statistics and Data)
De mest populära ramverken för backends. (Bildkälla: Statistics and Data)

Stora företag som Pfizer, BBC, About You och TourRadar använder Laravel för att bygga och underhålla digitala plattformar. Dessutom så använder populära applikationer som Laracasts, Barchart och AsgardCMS Laravel som backend-server.

Enligt Glassdoor så ligger de flesta Laravel-utvecklares löner på ungefär 83 000 till 166 000 dollar per år.

Stöd och community

PHP har varit en pålitlig teknik under mycket lång tid. Som ett resultat så är ett stort antal användare beroende av PHP och dess ramverk.

PHP-användare och -utvecklare uppmärksammar även varje ramverk av denna anledning. Som ett resultat av detta så har ramverkets community en stor betydelse. Du kommer med andra ord att få mycket hjälp om du söker den. Det är ganska enkelt: Du lär dig av erfarna användare när du behöver och instruerar andra när de söker hjälp.

CodeIgniter

CodeIgniter har en omfattande dokumentation på sin officiella webbplats som förklarar och går igenom de flesta av dess funktioner. Den kan vara din primära och officiella resurs för inlärning och support.

CodeIgniter har flera aktiva communities på Facebook, Reddit, Stack Overflow, LinkedIn och liknande plattformar. Dessa communities har tusentals medlemmar som ofta lägger upp och delar relevant CodeIgniter- och PHP-innehåll.

Oavsett om du är nybörjare eller en avancerad CodeIgniter-utvecklare så rekommenderar vi att du går med i de communities som anges ovan. Där kan du lära dig allt som du behöver som du inte hittar i den officiella dokumentationen.

Laravel

Laravel är det mest populära PHP-ramverket bland webbutvecklare. Som ett resultat så har det ett stort community av utvecklare på GitHub, Facebook, LinkedIn, Reddit, Stack Overflow och många andra forum på nätet.

Varje community-hubb är aktiv och erbjuder viktiga Laravel-relaterade råd och oändlig support. Om du arbetar med Laravel så kan dessa communities hjälpa dig – eller så kan du hjälpa dem.

Dessutom så har den officiella Laravel-webbplatsen en välorganiserad dokumentation, vilket är en utmärkt plats att börja om du vill lära dig att använda Laravel.

Mallar och API: er

Trots att båda är PHP-ramverk så har CodeIgniter och Laravel olika filosofier för mallmotorer. De delar dock ett fokus på att använda API: er.

CodeIgniter

CodeIgniter levereras med en grundläggande mallmotor som kallas Template Parser Class. Du kan arbeta med rena HTML– och CSS-filer när du arbetar med CodeIgniter. Du kan även integrera vissa mallmotorer från tredje part som Smarty eller Twig.

CodeIgniter tillhandahåller även en API Response trait som du kan använda med alla styrenheter. Som ett resultat så kan du förenkla vanliga svarstyper utan att behöva komma ihåg vilken HTTP-statuskod som ska returneras.

Laravel

Laravel inkluderar även en mallmotor som kallas Blade. Syntaxstrukturen i Blade är enkel men riklig. Blade är mer sammanhängande och enkel än många mallmotorer eftersom den liknar vanliga HTML-filer.

Ramverket Laravel har en enkel lösning för API-autentisering med hjälp av en slumpmässig token som ges till varje användare. Så en API-vakt med en token-drivrutin är redan specificerad i din konfigurationsfil config/auth.php.

Dessutom så gör Larvel’s resursstarka styrenheter att det är enkelt att skapa Restful API: er. I routes/API så kan du exempelvis skapa en route för den resursstarka kontrollanten.

Syntaxer

CodeIgniter har en mallmotor som heter Template Parser Class, men den är inte nödvändig; faktum är att om du använder ren PHP så går visningsfilerna snabbare.

Å andra sidan så använder Laravel uteslutande Blade template syntax.

Låt oss diskutera var och en av dem mer i detalj.

CodeIgniter

CodeIgniter är objektorienterat och bygger på PHP, HTML och CSS för att konstruera webbapplikationer. CodeIgniter behöver inte heller någon mallmotor, men vissa utvecklare gillar dem. Som ett resultat så finns Template Parser Class där för dig som vill använda det. Du kan alltså antingen använda PHP: s inbyggda mallmotor eller lägga till ett tredjepartsverktyg som Smarty.

Därefter så ska vi titta på lite CodeIgniter-syntax:

CodeIgniter Kontrollanter

 • CI_Controller
 • default
 • index

CodeIgniter-variabler

 • $config
 • $db
 • $lang

CodeIgniter-funktioner

 • is_php()
 • is_really_writable()
 • load_class()
 • is_loaded()
 • get_config()
 • config_item()
 • show_error()
 • show_404()
 • log_message()
 • set_status_header()
 • get_mimes()
 • html_escape()
 • remove_invisible_characters()
 • is_https()
 • function_usable()
 • get_instance()
 • _error_handler()
 • _exception_handler()
 • _stringify_attributes()

CodeIgniter-konstanter

 • ENVIRONMENT
 • FCPATH
 • SELF
 • BASEPATH
 • APPPATH
 • VIEWPATH
 • CI_VERSION
 • MB_ENABLED
 • ICONV_ENABLED
 • UTF8_ENABLED
 • FILE_READ_MODE
 • FILE_WRITE_MODE
 • DIR_READ_MODE
 • DIR_WRITE_MODE
 • FOPEN_READ
 • FOPEN_READ_WRITE
Klass för mallparser

Låt oss titta på hur man använder Template Parser Class. Du kan initialisera den som andra klasser i CodeIgniter:

$this->load->library('parser');
Analysering av mallar

Du kan använda parse() för att rendera enkla mallar:

$data = array(
    'blog_title' => 'My Blog Title',
    'blog_heading' => 'My Blog Heading'
);

$this->parser->parse('blog_template', $data);
Säkerhetsklass

När det gäller säkerhetsklasser så kan du använda metoden xss clean() för att filtrera data med XSS-filtret:

$data = $this->security->xss_clean($data);
Cross-site Request Forgery (CSRF)

Följande ändring i filen application/config/config.php aktiverar CSRF-skydd:

$config['csrf_protection'] = TRUE;

Laravel

Som vi diskuterade tidigare så använder Laravel den inbyggda Blade-templatingmotorn och dess syntax. Som ett resultat så blir det enkelt att använda mallmotorn och skriva syntax.

Laravel Blade är strukturerad med villkor och slingor. Den är även mycket användarvänlig. För att exempelvis göra en Blade-mall så behöver du bara spara visningsfilen som .blade.php i stället för .php.

Laravel Blade-syntax. (Bildkälla: Medium)
Laravel Blade-syntax. (Bildkälla: Medium)

Låt oss härnäst ta en titt på lite Laravel Blade-syntax.

Visning av data

Sätt värdet på en variabel mellan parenteser för att skriva ut detta:

{{$variable}};
Blade-slingor

De slingdirektiv som tillhandahålls av Blade-templatmotorn är följande: @for, , @endfor, @foreach, @endforeach, @while, och @endwhile:

@for ($i = 0; $i < 10; $i++)
 The current value is {{ $i }}
@endfor
@foreach ($users as $user)
<p>This is user {{ $user->id }}</p>
@endforeach
@forelse ($users as $user)
<li>{{ $user->name }}</li>
@empty
<p>No users</p>
@endforelse
@while (true)
<p>I'm looping forever.</p>
@endwhile
Tärnära operatorer

Den ternära operatören i Blade är Laravel’s alternativ till if-else-angivelser:

{{ User::has('email') ? 'Yes' : 'No' }}
If-uttalanden

Du kan skapa if-uttalanden med direktiven: @if, , @elseif, @else och @endif. Dessa direktiv fungerar på samma sätt som deras motsvarigheter i PHP:

@if (count($records) === 1)
 I have one record!
@elseif (count($records) > 1)
 I have multiple records!
@else
 I don't have any records!
@endif
Rå PHP

Ibland så är det bra att lägga till PHP-kod i dina vyer. Du kan exempelvis använda direktivet Blade @php för att köra ett enkelt PHP-block i din mall:

@php
 $counter = 1;
@endphp
Staplar

Med Blade så kan du trycka på namngivna staplar som du kan visa i en annan vy eller layout. Det är användbart att ange vilka JavaScript-bibliotek som krävs för barnets vyer:

@push('scripts')
 
@endpush
CSRF-fält

Du kan inkludera ett dolt CSRF-tokenfält i appens definition av ett HTML-formulär så att middleware kan kontrollera begärandet. Med hjälp av direktivet @csrf Blade så kan du generera tokenfältet:


@csrf
...

CodeIgniter vs Laravel: Jämförelsetabell

Låt oss jämföra CodeIgniter vs Laravel sida vid sida och gå igenom några av de mest grundläggande programmeringsparametrarna:

CodeIgniter Laravel
Skapat 2006 2011
Kategori Ramverk för webbutveckling Ramverk för webbutveckling
Baserat på PHP PHP
Arkitektur MVC MVC strikt
Öppen källkod Ramverk med öppen källkod Ramverk med öppen källkod
Minsta PHP-version 7.3 8.0
Utökningsbart Stödjer utbyggbarhet Stödjer utbyggbarhet
Skalbarhet Skalbar ram Superskalbar ram
Inlärningskurva Relativt lätt Något utmanande vid användning av avancerade funktioner.
Marknadsandel 0.22% 0.32%
GitHub-arkiv 18.2k 69.5k
Inbyggda moduler Erbjuder inga inbyggda moduler Erbjuder inbyggda moduler
Mallmotor PHP-ägd Blade Template Engine
Databasmodell Objektorienterat Relationellt objektorienterat
Programmeringsparadigm Objektorienterat händelsestyrt funktionellt Komponentorienterat
HTTP-stöd Stödjer inte HTTPS Stöder anpassade HTTPS-sökvägar
Autentisering Erbjuder ingen inbyggd autentisering Erbjuder inbyggd autentisering
Testning av enheter Erbjuder inte inbyggt stöd för enhetstestning Erbjuder inbyggt stöd för enhetstestning
Stöd för databaser MySQL, PostgreSQL, SQLite3 MariaDB, MYSQL, PostgreSQL, SQLite3, SQL Server

CodeIgniter vs Laravel: Vilket ska du välja?

Hittills så har du fått en glimt av de flesta fördelarna och nackdelarna med dessa två PHP-ramverk. Du har även fått kunskap om att både CodeIgniter och Laravel, trots att de delar samma rot, har sina skillnader och sina egna styrkeområden.

Båda ramverken inkluderar exempelvis många funktioner för att förenkla, stabilisera, säkra och skala ditt projekt med PHP på ett sätt som passar din utvecklingsprocess.

Som ett resultat så måste du vara säker på vilken typ av system som du vill konstruera och vilken nödvändig teknik som krävs innan du kan välja det ena framför det andra.

Nedan så följer några tankar som kan hjälpa dig att avgöra om du ska använda CodeIgniter vs Laravel på olika sätt. Som alltid så skiljer sig preferenserna från en utvecklare till en annan.

När ska du använda CodeIgniter?

Du kan använda CodeIgniter om ditt projekt kräver följande:

 • Bättre resultat, mindre kod: CodeIgniter är välkänt för att producera bättre resultat med färre rader kod. Det snabbar upp utvecklingen av webbappar eftersom du inte behöver bibliotek från tredje part.
 • Enkel och felfri konfiguration: CodeIgniter har en linjär och flexibel mappstruktur som hjälper till att förenkla PHP-syntaxen. Denna konstruktionsstil gör exempelvis att du snabbt kan skapa webbapplikationer utan att stöta på syntaxfel. CodeIgniter fungerar bra för enkla och skalbara webbplatser.
 • Snabbare prestanda: Med en snabbare exekveringshastighet och utvecklingsprocess så ligger CodeIgniter före Laravel. Välj exempelvis CodeIgniter för att bygga en snabb och effektiv webbplats. Prestandan kan dock variera för större webbplatser.
 • Du är en nybörjare: CodeIgniter är det bästa valet om du är en ny utvecklare som vill bygga en app. Det håller allting kortfattat och strömlinjeformat åt dig.

När ska du använda Laravel?

Användningsområden för Laravel. (Bildkälla: Aglowid)
Användningsområden för Laravel. (Bildkälla: Aglowid)

Om ditt projekt kräver något av följande så bör du använda Laravel:

 • Stora, komplexa webbplatser: Laravel är ett bättre val för omfattande webbplatser som har flera operationer igång samtidigt. Ramverket har djup och kan på ett skickligt sätt hantera ett mer komplext system, medan CodeIgniter kan kämpa med större projekt.
 • Numeriska beräkningar: Laravel kan vara ett bättre val om din webbplats kräver att du utför numerisk analys – exempelvis aktie- eller handelswebbplatser. Det kan hantera större datamängder och dess multitrådsfunktion utför komplexa beräkningar utan att det påverkar prestandan.
 • Snabb utveckling: Tack vare sina förbyggda mallar och hjälp från sitt community så är Laravel ett av de snabbaste ramverken för applikationsutveckling.
 • Hög säkerhet: Laravel har ett inbyggt säkerhets- och auktoriseringssystem som använder hash-algoritmen BCrypt för lösenordskryptering. Dessutom så förbjuder Laravel lagring av lösenord i klartext i databasen. Så om du vill ha en webbplats med hög säkerhet är Laravel det rätta valet.
 • Du är en expert: Om du är en erfaren Laravel-utvecklare med en bakgrund som inkluderar arbete med mellanliggande system så kan Laravel vara det perfekta verktyget för dig.

Sammanfattning

CodeIgniter och Laravel är arvtagare till PHP. Under de senaste åren så har programmerare världen över berömt dessa ramverk för deras unika funktioner och användbarhet.

Dessa ramverk har båda sina fördelar, men i slutändan så är det användarnas behov och din utvecklingsprocess som bör avgöra vilket ramverk som du använder.

Båda är pålitliga och effektiva och kommer att förbli ett gångbart utvecklingsalternativ under en lång tid framöver. En teknik kan dock uppfylla alla dina behov, medan den andra kan vara otillräcklig.

Istället för att leta efter den mest kraftfulla tekniken, så bör du leta efter den teknik som ger dig den mest tillförlitliga och effektiva lösningen för ditt projekt och dess omfattning.

Oavsett vilket PHP-ramverk som du väljer så kommer du exempelvis att behöva en plats att hosta ditt projekt när det är klart. Kinsta erbjuder en toppmodern applikationshosting och databashosting för att tillgodose alla dina behov i en enda lättanvänd plattform.

Du kommer även att kunna dra nytta av Kinsta’s branschledande säkerhetsåtgärder och deras expertsupport dygnet runt, så tänk på detta när du är redo att gå mot lansering.

Har du någonsin arbetat med ett projekt med CodeIgniter eller Laravel? Hur blev det? Dela dina tankar i kommentarerna nedan!

Zadhid Powell

Zadhid Powell is a technical author with a passion for Fintech and B2B SaaS. His writings clearly and precisely express the sophisticated world of AI and data engineering, making complex concepts accessible to everyday readers. His ideology blends technical knowledge and market trends, providing readers with extensive insights into the evolving tech world.