Java släpptes första gången 1995 och är ett av världens mest populära och långlivade programmeringsspråk.

Detta har lett till att det finns en stadig efterfrågan på Java-utvecklare, och en stadig ökning av antalet arbetstillfällen. Trots att programmerings-trenderna ständigt förändras. Statista rapporterar faktiskt att en tredjedel av alla programvaruutvecklare använde Java år 2022 – en siffra som förväntas förbli stabil under de kommande åren.

Men vilken typ av lön kan en Javautvecklare förvänta sig?

I den här artikeln så undersöker vi den genomsnittliga lönen för en Java-utvecklare beroende på tjänstgöringsgrad, bakgrund och plats. Vi kommer även att ta upp Java-utvecklarens roller och ansvarsområden, samt förväntad karriärutveckling och bästa praxis för att säkra jobbet (och den rejäla lönecheck som ofta följer med).

Kolla in vår videoguide om Lön och jobb-beskrivningar för Java-utvecklare

Vad är en Javautvecklare?

En Javautvecklare är en person som utvecklar programvara, applikationer och webbplatser med hjälp av programmeringsspråket Java (inte att förväxla med JavaScript).

Eftersom användningen och tillämpningen av Java är otroligt varierande så kan Java-utvecklare arbeta med väldigt många olika projekt och tekniker. Beroende på arbetets omfattning eller det projekt som de arbetar med så arbetar Java-utvecklare ofta tillsammans med andra utvecklare. Det kan exempelvis handla om programvaruingenjörer och företagsledare för att leverera användbara produkter.

Men innan vi går in på den exakta rollen för en Javautvecklare så ska vi ta en närmare titt på själva språket. Genom att först lära känna språket så kan du få en bättre förståelse för omfattningen av Javautveckling och de faktorer som påverkar en Javautvecklares lön.

Java är ju ett av världens mest långlivade och populära programmeringsspråk, men hur mycket tjänar en Javautvecklare? Hitta svaret här ⬇️Klicka för att tweeta

Vad är Java?

Java, som utvecklades av Sun Microsystems 1995, är ett allmänt, objektorienterat programmeringsspråk som används inom en mängd olika tekniker.

Java
Java

Sedan de första versionerna så har Java vuxit och utvecklats under två decennier till det mycket flexibla och säkra språk som vi känner till idag. Tack vare att Java är kompatibelt med flera plattformar så kan det användas överallt. Det kan exempelvis nyttjas på allt ifrån bärbara datorer och superdatorer till smartphones och spelkonsoler.

En av Javas mest unika egenskaper är Java Virtual Machine eller JVM, en mycket kompatibel plattform för att köra Java-applikationer. Andra programmeringsspråk måste översätta eller kompilera högnivåkod till binärt ”maskinspråk” som är specifikt för varje operativsystem. Java översätter i stället till bytekod och kör den i JVM i stället för direkt på operativsystemet.

Java Virtual Machine (JVM)
Java Virtual Machine (JVM) (Källa: TechVidvan)

Detta gör att Java kan köras på alla enheter och operativsystem där JVM är installerat. Som ett resultat så får Java-utvecklare en enorm flexibilitet. De behöver ju inte oroa sig för operativsystemspecifika konventioner eller prestandaproblem. Utvecklare som arbetar i C eller C++ måste däremot ”arbeta nära hårdvaran” genom att noggrant skriva kod som är specifik för enhetens operativsystem eller centrala processorenhet (CPU).

Java ger även utvecklare användbara verktyg, t.ex. klassbibliotek. Dessa hjälper till att effektivisera utvecklingen med hjälp av färdiga komponenter. I kombination med en syntax på hög nivå som är lätt att läsa så är Javautveckling vanligtvis mycket enklare än andra programmeringsspråk. Som ett resultat så krävs det ibland lägre tekniska krav för vissa utvecklarroller.

Vem är en Javautvecklare?

En Javautvecklare är en person som utformar, utvecklar, testar och hanterar Java-applikationer.

Det är förstås bara den mest allmänna beskrivningen. Java är både allmänt användbart och extremt flexibelt. Detta gör att Java-utvecklare kan arbeta med ett brett spektrum av projekt. Spotify och Twitter är bara några av de många Java-applikationer som du kan använda dagligen.

Java-tillämpningar (Källa: DataFlair)
Java-tillämpningar (Källa: DataFlair)

Här är några av de viktigaste applikationerna som en Javautvecklare vanligtvis arbetar med.

 • Skrivbords-GUI: er: Java är ett viktigt språk för att bygga Windows-baserade skrivbordstillämpningar med grafiska användargränssnitt (GUI). Detta är de mer ”traditionella” applikationer som du laddar ner och kör direkt på din dator.
 • Mobila tillämpningar: Operativsystemet Android bygger på Java, vilket innebär att Android-utvecklare måste använda Java i sina mobilapplikationer.
 • Inbäddade system: Småskaliga datorer som tjänar ett visst syfte, t.ex. styrning av trafikljus och avläsning av sensorinformation. Många inbyggda system programmeras i C, men Java är ett populärt val för en mer robust hårdvara.
 • Webbapplikationer: Onlineformulär, kundvagnar, filkonvertering och ordbehandlare i webbläsaren är bara några av de många webbapplikationer som kan byggas i Java.
 • Applikationsservrar: De flesta större applikationer är beroende av en applikationsserver för att tillhandahålla affärslogik och andra viktiga funktioner. Här körs en JVM på den fysiska programservern för att ge dynamiska svar på användarnas förfrågningar.
 • Webbserver: Java används ofta för att driva många av de webbservrar och applikationer som gör webben så dynamisk. Många Java-utvecklare inom detta område bygger kundportaler och instrumentpaneler för att behandla användares/kunders förfrågningar.
 • Företagsapplikationer: Till skillnad från de andra tillämpningarna som vi har behandlat så använder dessa storskaliga tillämpningar Java för att tillhandahålla logik och funktionalitet. Detta gäller för hela företaget (snarare än för specifika användare). Ett överväldigande antal företagsapplikationer väljer Java tack vare dess säkerhet, prestanda och skalbarhet.
 • Vetenskapliga tillämpningar: Java’s kraftfulla beräkningsfunktioner gör det idealiskt för många vetenskapliga och matematiska tillämpningar. MATLAB är ett mycket välkänt exempel som används flitigt inom forskarvärlden.
 • Stora data: Spark, Hadoop och många andra verktyg för stora data byggs med hjälp av Java. Java är visserligen inte ett lika högpresterande som språk som R. Men det  erbjuder ändå en oöverträffad flexibilitet och har redan stöd av många ledande verktyg och tillämpningar.
 • Affärsapplikationer: Förutom företagsapplikationer så driver Java andra typer av affärsapplikationer. Det handlar exempelvis om programvara för hantering av kundrelationer (CRM), lagerhanteringssystem, bokföringsverktyg med mera.

Som du förmodligen redan kan gissa vid det här laget så arbetar Java-utvecklare vanligtvis på backend.

Viktiga skillnader mellan frontend och backend (Källa: Kenzie Academy)
Viktiga skillnader mellan frontend och backend (Källa: Kenzie Academy)

En applikation kan ju ha instrumentpaneler och gränssnitt som vetter mot användaren ( frontend). Backend nyttjar istället Java (eller något annat programmeringsspråk) för att tillhandahålla sina kärnfunktioner.

Förutom att koda centrala programfunktioner så ansvarar Javautvecklare för att samarbeta med andra utvecklare, ingenjörer och intressenter i resten av stacken. Även om utvecklingsteam finns i alla former och storlekar så är bra utveckling nästan alltid en samarbetsprocess som bygger på god kommunikation.

Som vi kommer att se senare kan utvecklare ha många ansvarsområden – och inget jobb är exakt likadant.

Vem anställer Java-utvecklare?

Många av världens ledande teknikföretag anställer Java-utvecklare för att bygga och underhålla sina applikationer.

Microsoft, Google och Amazon anställer Java-utvecklare
Microsoft, Google och Amazon anställer Java-utvecklare

Dessa tillämpningar kan omfatta webbtjänster på backend, mobilapplikationer och till och med frontend-tjänster eller fristående programvarupaket. Här är bara några av de stora teknikledarna som anställer Javautvecklare.

 • Google: Många populära Google-tjänster använder Java, varav Google Docs är det mest kända exemplet. Förutom att koda och underhålla nya funktioner för dessa så anlitar Google även Java-utvecklare för att bygga sina Android-applikationer.
 • Microsoft: Webbläsaren Edge och många andra stödjande Microsoft-applikationer byggs med hjälp av Java. Många Javautvecklare från Microsoft arbetar med frontend (grafiska gränssnitt för skrivbord) och backend.
 • Amazon: Java är Amazons mest använda programmeringsspråk för webbutveckling, programutveckling och bearbetning av stora datamängder. Som ett resultat av detta så anställer Java hundratals utvecklare för att hjälpa till att underhålla sin massiva infrastruktur och sina produktionsservrar.
 • Netflix: Världens mest populära streamingtjänst använder Java för nästan allt. Som ett resultat av detta så söker de alltid efter talangfulla Java-utvecklare.

Men mjukvaruföretag är inte de enda som anställer Javautvecklare. Många försäkringsbolag anlitar exempelvis Java-utvecklare för att bygga och underhålla applikationer. Dessa gör det sedan möjligt för kunderna att lämna in skadeanmälningar, tillhandahålla försäkringsinformation, göra betalningar och så vidare.

Är Java-utvecklare efterfrågade?

Ja! Med över 9 miljoner Java-utvecklare världen över så är Java-utveckling här för att stanna. Särskilt med tanke på att det redan utgör grunden för många nya tekniker och företagssystem.

Eftersom antalet programvaruutvecklare förväntas öka till 28,7 miljoner år 2024 (en ökning med 3,2 miljoner från 2020) så är Javautveckling (och programvara i allmänhet) ett lovande karriärsteg.

Arbetsbeskrivningar för javautvecklare

Liksom de flesta roller inom mjukvaruutveckling eller teknik så delas Java-utvecklare vanligtvis in i tre huvudnivåer: junior-, medel- och seniorutvecklare.

Utvecklares nivåer (Källa: Altexsoft)
Utvecklares nivåer (Källa: Altexsoft)

Som det framgår av diagrammet ovan så anställer vissa företag även praktikanter. De är ofta utvecklare med liten eller ingen erfarenhet. Även om detta kan verka kontraintuitivt så kan det vara ett utmärkt sätt att investera i nya talanger samtidigt som man ser till att deras färdigheter är väl lämpade för företagets mål.

Praktikant-anställningar är dock få och sällsynta – och förekommer sällan på stora företag eller teknikjättar. Även om alla företag inte kategoriserar Javautvecklare på detta sätt så bör det dock ge dig en grundläggande uppfattning om vad du kan förvänta dig.

Arbetsbeskrivning för junior Javautvecklare

Junior- eller instegsjobb är typiska för nyutexaminerade, praktikanter eller alla som vill komma in i branschen. Vissa företag kallar dessa för associerade eller biträdande tjänster.

Du behöver inte nödvändigtvis ha arbetslivserfarenhet. De flesta arbetsgivare vill dock ha bevis på att du har byggt något i Java och/eller tagit kurser. Även om en universitets- eller högskoleexamen är bäst, har många passionerade utvecklare förtjänat sina jobb genom att visa upp sitt arbete på en portfolio-webbplats.

Juniorutvecklare arbetar under noggrann övervakning för att utveckla små och kodfokuserade funktioner. Även om de vanligtvis inte behöver ha en medvetenhet om ”helheten” så kommer deras erfarenhet som juniorutvecklare att göra det möjligt för dem att ta sig an större uppgifter i framtida roller.

Arbetsbeskrivning för Java-utvecklare på medelnivå

Positioner på medelnivå gäller vanligtvis för dem som har minst tre till fem års erfarenhet av programvaruutveckling.

Även om tidigare erfarenhet av Java (t.ex. några år som junior Java-utvecklare) är idealiskt, så är det inte alltid nödvändigt. Arbetsgivare kan dock vilja se Java-projekt (eller motsvarande erfarenhet), vilket gör att en gedigen portfolio återigen är mycket användbar. Kandidaterna bör även kunna diskutera sin allmänna erfarenhet och kunskap om Java.

På jobbet så arbetar utvecklare på medelnivå med betydligt mindre övervakning än junior- utvecklare. De fokuserar generellt på att skriva enskilda delar av den ”stora bilden” Där en juniorutvecklare skulle ha skrivit enskilda rader kod eller mycket enkla algoritmer kan utvecklare på medelnivå skriva hela klasser eller metoder.

Utvecklare på medelnivå förväntas även vara mer strategiska lagspelare och kunna ta fram innovativa lösningar på egen hand.

Arbetsbeskrivning för senior Java-utvecklare

Som namnet antyder så ligger seniora positioner högst upp på utvecklingens totempåle.

De främsta egenskaperna hos en senior-utvecklare(källa: Springboard)
De främsta egenskaperna hos en senior-utvecklare (Källa: Springboard)

Seniorutvecklare har vanligtvis inte mindre än fem års erfarenhet, har ett brett kunskapsområde och är delvis ansvariga för planeringen av ”helheten”. Därför så bör kandidater som är senior-utvecklare ha en omfattande utvecklingsbakgrund. Utöver detta så bör de även ha kunskaper inom projektledning (särskilt Agile), IT-infrastruktur och andra områden i teknikstacken.

På jobbet så förlitar sig senior-utvecklare på en hårt förvärvad intuition för att koppla ihop affärsbehov med tekniska lösningar. För att göra detta så krävs det inte bara en grundlig teknisk förståelse för Java-programmeringsspråken och deras tillhörande delar (t.ex. Java Servlets och Java Beans). Det krävs även färdigheter och expertis inom projektledning.

En annan viktig roll för en senior-utvecklare är att vara mentor för praktikanter och junior- utvecklare. Oavsett om de förvaltar ett helt projekt eller bara en enskild (om än stor) del, är senior-utvecklare ”kaptener” på sina respektive fartyg.

Genomsnittlig lön för javautvecklare

Nu till den brännande frågan: Hur mycket kan du förvänta dig att tjäna som Javautvecklare?

Java-utvecklare har en hög genomsnittslön, men den exakta summan beror på erfarenhet, plats och nyckelkompetens. Här är den genomsnittliga grundlönen för Javautvecklare i USA enligt de stora jobbsajterna.

 • Indeed: 106 000 dollar per år, med en lägsta nivå på 70 000 dollar och en högsta nivå på 161 000 dollar.
 • ZipRecruiter: 107 000 dollar per år, med en lägsta nivå på 41 000 dollar och en högsta nivå på 157 000 dollar.
 • Payscale: 82 000 dollar per år, med en lägsta nivå på 56 000 dollar och en högsta nivå på 120 000 dollar.
Lön för Java-utvecklare
Lön för Java-utvecklare

Lön för javautvecklare efter erfarenhetsnivå

Java-utvecklarens lön på ingångsnivå är i genomsnitt inte mindre än 41 000 dollar i USA. Den genomsnittliga lönen för seniora Java-utvecklare överstiger 100 000 dollar med 10+ års erfarenhet.

Genomsnittlig lön för Javautvecklare per erfarenhetsnivå
Genomsnittlig lön för Javautvecklare per erfarenhetsnivå

De flesta större företag inkluderar även förmåner som kontantbonusar och en matchad 401(k), vilket kan påverka de rapporterade siffrorna.

Löner för Java-utvecklare per plats

Löneuppskattningar kan variera kraftigt mellan olika stater och regioner. Precis som för många andra tekniska jobb är Java-utvecklares löner högst i stater med stora storstadscentra.

USA's delstater med de bästa (och sämsta) Java-utvecklarlönerna(Källa: Indeed)
USA’s delstater med de bästa (och sämsta) Java-utvecklarlönerna (Källa: Indeed)

Enligt kartan ovan så kan USA-baserade Javautvecklare förvänta sig de högsta lönerna (15-25 % över genomsnittet) i stater som Colorado (Denver), New York (New York City), Maryland (Baltimore), Washington D.C., Georgia (Atlanta) och Washington (Seattle).

Java-utvecklare tjänar även en liknande lön internationellt. Här är de genomsnittliga lönerna för olika länder utanför USA enligt Salary Expert:

 • Japan: 65 000 dollar
 • Schweiz: 120 000 dollar
 • Frankrike: 85 000 dollar
 • Storbritannien: 42 000 dollar
 • Italien: 65 000 dollar
 • Kina: 40 000 dollar
 • Hongkong: 90 000 dollar
 • Taiwan: 50 000 dollar
 • Indien: 60 000 dollar

Lön för Java-utvecklare jämfört med andra utvecklarlöner

Även om Javautvecklare är välkompenserade, hur står sig deras löner i förhållande till andra typer av utvecklare? Låt oss jämföra med siffror från Indeed.com, som rapporterar om en genomsnittlig lön för en fullstack Java-utvecklare på 106 000 dollar.

Hur kan Java-utvecklare öka sin lön?

Allt fler företag börjar använda Java för data- och företagsapplikationer. Som ett resultat så kommer följande färdigheter att efterfrågas i högre grad – och även ge högre löner.

 • Avancerad Java-teknik: Förutom Java Servlets och JSP som nämndes tidigare är kunskap om annan avancerad Javateknik som Enterprise Java Beans (EJB) och J2EE (Java 2 Enterprise Edition) otroligt efterfrågad. Efterfrågan stiger i takt med att den blir alltmer utbredd.
 • Datasystem: I takt med att tillämpningarna blir alltmer datainriktade så söker företagen utvecklare med kunskap om databashanteringssystem (DBMS), databasdesign, datamodellering osv. Hibernate ORM är ett populärt Java-specifikt verktyg.
 • Systemarkitektur för företag: Förståelse för nätverk, servrar och andra komponenter i företagssystem är en viktig kunskap för senior-utvecklare (och deras höga löner).
 • Agil projektledning: De flesta utvecklingsteam använder sig av agil projektledning för att leverera stora resultat i små hanterings-steg eller sprintar. Att förstå den agila metodiken är därför ett stort steg uppåt för alla utvecklare.
 • Apputveckling med bibliotek: De flesta utvecklingsteam använder befintliga bibliotek för att effektivisera apputvecklingen. Som ett resultat så kan även en viss erfarenhet av bibliotek ge din lön ett lyft.
 • Djupa kunskaper i Java: Java följer samma regler som andra språk eller expertkunskaper. Djupa och grundliga kunskaper gör det möjligt för dig att utveckla bättre, snabbare och effektivare system – just sådana som ger stora löner och ännu större bonusar.

Hur man blir en Java-utvecklare

Nästan vem som helst med rätt färdigheter kan bli Java-utvecklare. Detta gäller även om du inte redan har en professionell erfarenhet av programvara. Tack vare Internet så har det aldrig varit lättare att lära sig nya färdigheter, dela med sig av sitt arbete och hitta spännande möjligheter från nästan var som helst.

17 nödvändiga färdigheter för en Javautvecklare

Javautveckling kräver en god förståelse för grundläggande programmeringsprinciper i kombination med Javaspecifik syntax och teknik.

Teknikstacken är mer sammansatt än någonsin tidigare. Som ett resultat så förväntas det att de flesta utvecklare har åtminstone en viss förståelse för både frontend och backend-systemen – även om rollen bara är backend-utveckling.

De viktigaste färdigheterna som förväntas av en fullstack Java-utvecklare(Källa: Javatpoint)
De viktigaste färdigheterna som förväntas av en fullstack Java-utvecklare (Källa: Javatpoint)

Om du har de färdigheter som en fullstack Java-utvecklare har så kommer du även att bli en mer mångsidig och eftertraktad kandidat på arbetsmarknaden. Förutom att du blir en mer väl kunnig utvecklare så kommer dessa färdigheter att hjälpa dig att kvalificera dig för roller på medelnivå till en högre nivå senare i din karriär.

Här är vad de flesta fullstack Java-utvecklare förväntas kunna. Du behöver inte känna till alla, men de tio första färdigheterna räcker för de flesta jobb på nybörjarnivå.

 1. Importera projekt och filer: En utvecklare bör åtminstone kunna läsa in projekt och filer i sin interna utvecklingsmiljö (IDE).
 2. Beslutsfattande i Java: Precis som med alla andra språk så bör utvecklare känna till Java’s aritmetiska, ternära och tilldelningsoperatorer. Villkor som if-, else-if- och else-satser är också viktiga.
 3. Flödeskontroll: Som en förlängning av beslutsfattandet så bör utvecklare veta hur man kontrollerar flödet av beslut och logik med hjälp av while-, do-while-, for- och nested loops samt break-, continue- och modulo-operatorer.
 4. Metoder: Utvecklare bör kunna skapa och anropa metoder som kan ta emot inmatningar (eller parametrar) och/eller återge värden (retursatser).
 5. Centrala begrepp: Utvecklare bör förstå hur Java hanterar centrala begrepp som gränssnitt, undantagshantering, try-catch-block, användarinmatningar, datatyper osv. På de flesta introduktionskurser så lär man sig denna information.
 6. OOP-koncept: Begreppen för objektorienterad programmering (OOP) är viktiga när man arbetar med Java. Viktiga begrepp är inkapsling, abstraktion, arv och polymorfism.
 7. Java arrays: Alla utvecklare bör veta hur man definierar, itererar genom och utför operationer på Java-matriser (du kommer att använda dem mycket!).
 8. Ramverk för samlingar: Precis som matriser så är andra ramverk och datastrukturer som ArrayList, LinkedList, Stack och så vidare också viktiga.
 9. Generisk teknik: Tillåter att en abstrakt datatyp (heltal, strängar osv.) används som inparametrar för klasser, metoder eller gränssnitt. Detta är nyckeln till att utveckla en robust och mångsidig kod.
 10. Samtidighetskontroll för flera trådar: Mer avancerade utvecklare bör veta hur man använder Java’s multithreading för att köra flera processer samtidigt.
 11. Lambdauttryck: Avancerade utvecklare kan även behöva skriva dessa kortfattade metoder inbundet i annan kod.
 12. Filhantering: Dataströmmar, läsning/skrivning av filer och serialisering av objekt är bara några viktiga kunskaper om filhantering som varje utvecklare bör känna till.
 13. Felsökning: Alla utvecklare bör veta hur man identifierar, spårar och löser (eller felsöker) fel i hela koden.
 14. Git-grunderna: De flesta utvecklingsteam använder Git eller GitHub för versionskontroll och samarbete.
 15. Java Server Pages (JSP) och Servlets: Detta är Java-program som svarar på HTTP-förfrågningar och körs på en särskild Java-programserver. De är med andra ord oumbärliga för webbutveckling!
 16. Hibernate: Ett ORM-verktyg (object-relational mapping) för kommunikation med databaser.
 17. Spring Framework: Ett populärt ramverk för utveckling av Java-applikationer, särskilt med Java Enterprise Edition (EE).

Hitta jobb som utvecklare

Javautvecklare har en mycket hög efterfrågan – och det är inte alltför svårt att hitta ett bra jobb med rätt kompetens och erfarenhet.

Javautvecklare är alltid mycket efterfrågade
Javautvecklare är alltid mycket efterfrågade

Precis som i alla andra jobbsökningar så bör du uppdatera ditt CV för att fokusera på din erfarenhet av programvara. Dett gäller även om den bara kommer från universitet eller onlinekurser. Aspirerande Javautvecklare bör även ha en uppdaterad portfolio med projekt, helst hostad epå GitHub för att visa Git-kunskaper.

Med ditt ansökningspaket i handen så är det dags att gå till jobbannonserna! Dice är visserligen det bästa jobbtorget för teknikjobb. Men även LinkedIn, Glassdoor och Indeed samlar in de flesta jobbannonserna. Om du använder LinkedIn, se till att komplettera din profil för att visa upp dina projekt och berätta för potentiella arbetsgivare att du söker jobb.

Du kan även hitta jobb genom att delta i utvecklar-communities på Stack Overflow, Reddit osv.

Läs om vad du kan (eller bör!) tjäna som Java-utvecklare, samt hur din lön kan jämföras mot andra utvecklare —allt i denna guide 💰👀Klicka för att tweeta

Sammanfattning

Med en genomsnittslön på över 100 000 dollar (och med många förmåner) har Javautvecklare en bekväm inkomst i utbyte mot sina specialiserade färdigheter. Det finns miljontals nya jobb inom mjukvaruområdet varje år. Som ett resultat så har det aldrig varit en bättre tid att finslipa dina färdigheter och gå med i branschen.

Vill du visa upp din fortfolio och hosta dina egna Java-program? Utforska Kinsta’s hanterade WordPress-hosting och dra nytta av alla förmåner som den har att erbjuda.

Jeremy Holcombe

Content & Marketing Editor at Kinsta, WordPress Web Developer, and Content Writer. Outside of all things WordPress, I enjoy the beach, golf, and movies. I also have tall people problems ;).