För att skriva hög-kvalitativ PHP-kod, behöver du en högkvalitativ PHP-redigerare som passar för dina programmeringsbehov, dina preferenser och ditt arbetsflöde. Det finns många alternativ på marknaden, och fastän de kan se likadana ut vid första anblicken, har varje PHP-redigerare sina unika egenskaper och optimala användningsområden.

I den här guiden kommer du hitta de bästa PHP-redigerarna och IDEs som kan hjälpa dig att redigera PHP-filer och utveckla, felsöka och testa PHP-program.

De riktar sig till olika typer av användare. Det kan röra sig om allt ifrån nybörjare  som behöver en PHP-redigerare som fungerar direkt vid installationen till mer erfarna PHP-programmerare som vill arbeta med en specifik stack, ram, eller verktygslåda. De flesta verktygen på denna lista är kostnadsfria, men jag har även lagt till några premium-redigerare som inkluderar teknisk support och extra funktionaliteter.

PHP-redigerare vs PHP IDE

PHP-redigerare och PHP-ID:er är två typer av programvara som du kan använda för redigering av PHP-filer. Den största skillnaden mellan dessa två är komplexitet. Om du vill ha en väldigt kort sammanfattning, är en PHP IDE en förbättrad PHP-redigerare med utökad funktionalitet.

Om du är nybörjare eller inte utvecklar komplexa PHP-applikationer, kommer du att trivas bättre med en PHP-redigerare. Den laddas snabbare, har ett enklare UI och är enklare att konfigurera, men ger dig ändå alla redigeringsfunktioner som du behöver när du kodar.

Om du däremot är en erfaren PHP-programmerare som bygger komplicerade applikationer och har specifika kodningsbehov, kan en PHP IDE vara en bättre lösning för dig.

Vad är en PHP-redigerare

Tekniskt sett skulle du kunna redigera PHP-filer med en grundläggande textredigerare såsom anteckningar i Windows, men det skulle inte vara så enkelt. Det största problemet är att källkodsfiler är svåra att läsa utan syntaxmarkering som låter dig se olika kodstrukturer. Det kan exempelvis röra sig om variabler, nyckelord och parametrar, i olika färger och teckensnitt.

Låg kodläsbarhet leder inte bara till många fel, det gör dig även långsammare som programmerare, eftersom det kommer att ta mycket mer tid att kolla igenom din kod och räkna ut nästa steg. För att redigera PHP-filer effektivt, behöver du en källkodsredigerare som förstår PHP-syntax och belyser varje bit kod enligt dess innebörd.

Även om syntaxmarkering är en toppfunktion i varje PHP-redigerare, är det inte den enda. De bästa PHP-redigerarna inkluderar flera ytterligare funktionaliteter som hjälper dig att skriva och redigera PHP-kod, förstå strukturen på din fil och projekt, och göra färre fel. Några exempel på sådana funktioner är radbrytningar, indrag, auto-complete, olika vyer och redigeringslägen, kodkomplettering, sök- och jämför-funktioner och smarta kodtips.

Förutom dessa avancerade redigeringsfunktioner har moderna PHP-redigerare även funktioner som hjälper dig med andra uppgifter, som felsökning, versionskontroll, omstrukturering av kod och annat.

Observera att de flesta PHP-redigerarna inte enbart är till för att redigera PHP-filer. De är även generiska textredigerare som inkluderar syntaxstöd för många andra källkodsfiltyper. Om du exempelvis har redigerat HTML-filer tidigare och redan har en favorit bland HTML-redigerarna, finns det en god chans att den även kommer att stödja PHP-syntaxen, så att du kan fortsätta att använda den om du vill.

Vad är en PHP IDE?

IDE är en akronym som står för Integrated Development Environment. En PHP IDE har all syntaxmarkering och andra kapaciteter som en PHP-redigerare, plus en massa andra funktioner som underlättar PHP-utveckling.

De bästa PHP IDEs inkluderar vanligtvis färdiga kodmallar och detaljerade projekt- och klassguider. De har även många mycket anpassningsbara vyer och paneler som du kan ordna hur du vill och innefattar integrerade utvecklingsverktyg. Det kan röra sig om en inbyggd terminal, webbserver, eller webbläsare, som du kan använda i IDE-gränssnittet. De integrerar även med talrika tredjepartsverktyg som debuggers (t.ex. PHPUnit och Xdebug) och container- och virtual machine-plattformar (t.ex. Docker och Vagrant).

Det finns även molnbaserade PHP-IDEs som låter dig ställa in en avancerad kodningsmiljö i webbläsaren och spara dina filer i en molnserver. Cloud IDEs kan även förse dig med färdigbyggda PHP-stackar, exempelvis en container-baserad LAMP (Linux,   Apache, MySQL, PHP)-stack som låter dig arbeta live på en linux-server och kontrollera ditt arbete direkt i webbläsaren.

Även om en PHP IDE levereras med fler funktioner än en PHP-redigerare, krävs det även mer expertis för att ställa in och konfigurera miljön. Du kan exempelvis behöva lägga till och konfigurera den webbserver som ska exekvera din kod, definiera miljövariabler och PHP-körbara filer och utföra andra avancerade utvecklingsuppgifter.

Så om du inte vill använda de extra funktionerna i en IDE, är det troligtvis inte värt att få den extra arbetsbelastningen. Detta gäller även om du har expertis för att göra konfigurationerna. Om du däremot behöver sådana funktioner, kan en PHP IDE verkligen snabba upp din kodning, testning, felsökning, och profilerings (program- analysering)-arbete.

Nuförtiden suddas gränserna mellan PHP-redigerare och IDEs ut. PHP-redigerare har börjat införliva funktioner som förr endast kunde hittas i IDEs, såsom inbyggda felsökare och terminaler, mycket anpassningsbara vyer och paneler, och annat.

De 10 bästa kostnadsfria PHP-redigerarna

Låt oss börja med de bästa kostnadsfria PHP-redigerarna som ger dig alla viktiga funktioner för att läsa, skapa och redigera PHP-filer.

1. Visual Studio Code

Visual Studio Code
Visual Studio Code
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS
 • Licens: MIT-licens
 • Källkod: https://github.com/microsoft/vscode
 • Språk som stöds: PHP, HTML, CSS, SCSS, Less, JavaScript, JSON, TypeScript, Markdown, PowerShell, C++, Java, Python, Go, T-SQL, C#, .NET Core med mera

Visual Studio Code (VS Code) är en kostnadsfri kodredigerare från Microsoft med öppen källkod som har fått en enorm popularitet under de senaste åren. Det stöder PHP-syntaxen som standard, och du kan ladda ner ytterligare PHP-tillägg från VS Code Marketplace för att göra det till en avancerad PHP-redigerare som passar dina specifika kodningsbehov. Du kan anpassa alla aspekter av VS Code, från teman till nyckelbindningar till integreringar och funktionalitet.

De bästa funktionerna:

 • syntaxmarkering, komplettera automatiskt och kodnavigering
 • smart kodkomplettering med IntelliSense
 • färgtemaväljare
 • inbyggd Git- och GitHub-integrering
 • inbyggd Emmet-support
 • utökningsbarhet (du kan skapa en egen utökning)
 • linting, felsökning, omstrukturering av kod
 • integrerad terminal
 • live-delning för par-programmering (med utökning)

2. Atom

Atom
Atom
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS, FreeBSD
 • Licens: MIT-licens
 • Källkod: https://github.com/atom/atom
 • Språk som stöds: PHP, HTML, CSS, JavaScript, Java, C, C#, Objective C, Perl, Python, Ruby, Go, XML och mycket mer

Atom är den ”hackbara textredigeraren för 2000-talet”, enligt dess slogan. Det var ursprungligen GitHubs interna verktyg som sen fick öppen källkod, men projektet underhålls fortfarande av GitHub. Det kallas hackbart eftersom du kan anpassa varje enskild aspekt av redigeringsgränssnittet, exempelvis användargränssnittet och syntaxtemat, nyckelbindningar, formatering, globala och språkspecifika inställningar och mycket mer.

Förutom funktionerna i kärnredigeraren kan du ladda ner nästan 9 000 paket som låter dig lägga till i princip alla funktioner som du behöver. Om du vill konfigurera Atom som PHP-redigerare kan du lägga till PHP-specifika paket för felsökning, refaktorisering, anteckningar, linting och andra utvecklingsrelaterade uppgifter.

Best features:

 • customizable UI with 3,000+ open source Atom themes
 • syntax highlighting and smart autocompletion
 • file system browsing and multiple panes
 • advanced find and replace tool
 • integrated package manager (called apm)
 • easy-to-access command palette
 • extensibility
 • real-time code collaboration (with the in-house-built Teletype package)
 • direct Git and GitHub integration (with the in-house-built GitHub package)

3. Brackets

Brackets
Brackets
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS
 • Licens: MIT-licens
 • Källkod: https://github.com/adobe/brackets
 • Språk som stöds: HTML, CSS, LESS, SCSS, Sass, JavaScript, PHP, Java, Python, Perl, Ruby, C, C++, VBScript och mycket mer

Brackets är en redigerare med öppen källkod som har skapats och underhålls av Adobe. Som många av Adobes produkter, fokuserar den främst på frontend-utveckling, men stöder även flera backend-språk, inklusive PHP. Den har blivit populär för sin inbyggda redigeringsfunktion för CSS som låter dig se alla väljare som tillhör en specifik CSS-regel.

Om du sysslar med både frontend och backend-utveckling, kan Brackets vara den idealiska PHP-redigeraren för dig — särskilt om du även arbetar med CSS preprocessorer, såsom Sass och LESS. Brackets är inte den mest avancerade PHP-redigeraren i denna lista, men den är kostnadsfri, lättviktig, och enkel att använda.

Brackets har även ett utöknings-register, men inte så många tillägg som Atom eller Visual Studio Code.

De bästa funktionerna:

 • vertikal och vågrät delningsvy
 • direktförhandsvisning med hjälp av en realtidsanslutning med din webbläsare
 • lättviktig (skrivet i JavaScript)
 • inbyggd redigering (för CSS)
 • anpassade teman finns tillgängliga via Brackets utöknings-register
 • stöd för CSS-preprocessorer, inklusive snabbredigering och funktioner för live-markeringar

4. GNU Emacs

GNU Emacs
GNU Emacs
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris
 • Licens: GNU GPL vs 3
 • Källkod: https://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git
 • Språk som stöds: Lisp, PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript, Scala, Perl, och många andra

GNU Emacs är en stabil och väletablerad kodredigeraree som funnits på marknaden sedan 1985. Det skapades främst för GNU-operativsystemet, men stöder även många andra OSs. Emacs design och funktionalitet är helt anpassningsbara med hjälp av skriptspråket Emacs Lisp.

Emacs stöder en mängd programmeringsspråk, inklusive HTML och CSS, men används vanligtvis inte av frontend-utvecklare. Detta betyder inte att Emacs inte rekommenderas för dig om du både letar efter en frontend och PHP-redigerare. Observera dock att den har en brantare inlärningskurva än de flesta andra redigerare i denna lista.

Förutom dess fantastiska funktioner, har Emacs även en coolhetsfaktor i programmeringsvärlden på grund av den expertis som krävs för att använda den, och den framträder även i populärkulturen, såsom i filmerna Tron: Legacy  och Social Network.

De bästa funktionerna:

 • innehållsmedvetna redigeringslägen
 • fullständigt Unicode-stöd
 • anpassningsbar både via kommandoraden (med hjälp av Emacs Lisp) och ett grafiskt UI
 • öppen källkod package repository för att utöka redigeraren
 • inbyggd dokumentation
 • ytterligare funktioner som felsökar-UI, projektplanerare, IRC-klient, kalender och annat

5. Vim

Vim
Vim
 • Operativsystem som stöds: Linux, Windows, macOS, Android, iOS
 • Licens: Vim-licens
 • Källkod: https://github.com/vim/vim
 • Språk som stöds: PHP, Python, Ruby, Java, Lua, JavaScript, Perl, C, C++, och många andra

Vim står för Vi Improved eftersom det är den förbättrade versionen av Vi code editor som skapats för Unix-system. Den boostar Vi med massor av nya funktioner, som att jämföra och slå samman filer, syntaxmarkering, sökhistorik, stavningskontroll, delad vy, stöd för protokoll som HTTPFTP, och SSH och mycket mer.

Du kan använda Vim i sex grundlägen, respectively normal, visual, select, insert, command line, och ex (exit)- läget — se den här artikeln av FreeCodeCamp för de viktigaste skillnaderna mellan Vim´s lägen. Vim har ett textanvändargränssnitt som du kan hantera med hjälp av kommandon och tangentmappningar. Men om du hellre vill använda Vim med ett grafiskt användargränssnitt, kan du även ladda ner dess  Gvim (Graphical Vim)-version.

I likhet med Emacs är Vim mycket anpassningsbar och uttömbar och stöder hundratals programmeringsspråk. Det finns tusentals Vim-plugins tillgängliga, men du kan även använda Vim Script (även kallat VimL), Vims interna skriptspråk, eller ett annat skriptspråk för att lägga till extra funktionalitet.

Vim är ett mycket robust verktyg, men om du är nybörjare eller endast kodar ibland, är det förmodligen inte det bästa valet för dig på grund av dess branta inlärningskurva. Men om du vill ha flexibilitet och anpassad funktionalitet och inte har något emot att lära dig, kan Vim vara den idealiska PHP-redigeraren för dig. Om du vill pröva, kommer här en fantastisk handledning av The Valuable Dev-bloggen om hur man konfigurerar Vim som en PHP-redigerare.

De bästa funktionerna:

 • 6 olika redigeringslägen
 • enkelt läge för nybörjare
 • Unicode och stöd för flera språk
 • redigeringsfunktionalitet som avancerad sökning och ersättning, man kan ångra på flera nivåer, delad vy, slutförande av kod och mycket mer
 • utökningsbart plugin-system
 • inbyggd manual

6. Bluefish

Bluefish
Bluefish
 • Operativsystem som stöds: Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, Solaris
 • Licens: GNU GPL vs 3
 • Källkod: https://sourceforge.net/p/bluefish/code/HEAD/tree/
 • Språk som stöds: HTML, CSS, XML, JavaScript, PHP, SQL, Perl, Python, Ruby, Java, C, C++och mer

Bluefish är en avancerad källkodsredigerare som stöder många programmeringsspråk. Du kan använda den på olika operativsystem, men den inkluderar även en Gnome-integrering. Om du letar efter en PHP-redigerare för din Linux distro, kan Bluefish med andra ord vara ett utmärkt val. Dess GUI är även  förenligt med riktlinjerna för Gnome Human Interface, så det ser till och med bra ut på ett Gnome-skrivbord.

Eftersom Bluefish skapades med webbutvecklare i åtanke, inkluderar redigeraren användbara funktioner som Emmet (tidigare Zen Coding) stöd, dialogrutor och guider för HTML-taggar, webbläsare med unicode-tecken, och många andra. Den har även ett intuitivt användargränssnitt och är enkel att använda. Du kan med andra ord välja denna redigerare om du är nybörjare eller inte vill lägga så mycket tid på att lära dig att använda en PHP-redigerare.

De bästa funktionerna:

 • lättviktigt, laddar snabbt
 • flera dokumentgränssnitt (testat med 1000+ öppnade dokument)
 • redigering och delningsvy i helskärm
 • redigeringsfunktionalitet som automatisk komplettering, infogad referensinformation, kraftfull sök och ersätt, sidofält med snippets och mycket mer
 • fjärrfilåtkomst via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS och andra protokoll
 • stöder flera kodningar (standard är UTF8)
 • utökningsbar via plugins

7. jEdit

jEdit
jEdit
 • Operativsystem som stöds: Windows, macOS, Linux, BSD
 • Licens: GNU GPL vs 2
 • Källkod: https://sourceforge.net/p/jedit/svn/HEAD/tree/
 • Språk som stöds: HTML, CSS, XML, JavaScript, CoffeeScript, .htaccess, PHP, SQL, Perl, Python, Java, Scala med mera

jEdit är en plattformsoberoende källkodsredigerare som är skriven för Java Virtual Machine. Den kan köras på alla operativsystem som har Java runtime-miljön installerad. Dess mål är att förse programmerare med en redigerare som kan installeras och vara klar så snabbt som möjligt. jEdit har syntaxmarkeringslägen för mer än 200 programmeringsspråk.

Även om jEdit är ett stabilt verktyg, kan du hitta mer tjusiga PHP-redigerare på denna lista. Det är dock ändå värt att pröva den om du behöver en enkel och kostnadsfri PHP-redigerare som kan köras direkt. Den kan dessutom vara ett utmärkt val, om du hittar ett jEdit-plugin som kan hjälpa dig i arbetet — det finns några coola plugins, inklusive stöd för versionskontroll som inte är Git och projekt- och filhanteringsverktyg (kontrollera dock åldern på pluginen, eftersom vissa inte har uppdaterats på många år).

De bästa funktionerna:

 • obegränsad funktion för ångra/gör om
 • kopiera och klistra in via obegränsade urklipp
 • valfritt antal redigeringsfönster kan vara öppna samtidigt
 • flera och rektangulära markeringar
 • makron kan registreras från användaråtgärder
 • stöd för Unicode- och 160+ teckenkodningar
 • kraftfullt sök- och ersätt-verktyg
 • utökningsbar via plugins

8.  Notepad++

Notepad++
Notepad++

Notepad++ är en gamling men en fin källkodsredigerare för Windows operativsystem. Den skapades som en ersättning för Notepad, standard-textredigeraren som kommer förinstallerad i Windows operativsystem. Notepad++ lägger till flera funktioner i den mycket grundläggande Notepad-redigeraren, och blev därför snabbt populär bland utvecklare som arbetar på Windows-maskiner.

Den levereras med syntaxmarkerings-kapacitet för nästan 80 programmeringsspråk, är enkel att installera och fungerar direkt efter installation. Den har dessutom viktiga redigeringsfunktioner som delad vy, flera dokumentgränssnitt, ångra/gör om-funktionalitet och mycket mer. Så om du behöver en kostnadsfri PHP-redigerare för Windows som är enkel att använda och laddar snabbt, är det värt att pröva Notepad + +.

De bästa funktionerna:

 • formatkonfigurationsalternativ och fördesignade teman
 • redigeringsfunktioner som kodvikning, automatisk komplettering, intelligent kodkomplettering, syntaxkontroll och annat
 • stöder många olika teckenuppsättningar
 • utökningsbar via plugins
 • plugins med öppen källkod finns tillgängliga för både 32-bitars- och 64-bitarssystem

9. RJ TextEd

RJ TextEd
RJ TextEd
 • Operativsystem som stöds: Windows
 • Licens: freeware men accepterar donationer (ingen särskild licens anges)
 • Källkod: inte släppt
 • Språk som stöds: HTML, CSS, Sass, LESS, Markdown, JavaScript, JSON, PHP, ASP, Java, Perl med flera

RJ TextEd är ett enpersons-projekt av Rickard Johansson (RJ) — och ett riktigt imponerande sådant. Det är en fullfjädrad källkodsredigerare för Windows operativsystem, som har skapats speciellt för webbutveckling. Även om RJ TextEd´s hemsida ser lite grundläggande ut, är detta en textredigerare med många intressanta funktioner under huven.

Du kan ändra varje aspekt av användargränssnittet genom att välja och anpassa ett tema samt öppna flera dokumentvyer samtidigt i olika arrangemang. Du kan dessutom använda utvecklarvänliga verktyg som en färgväljare, ett HTML-validerings- och reparationsverktyg, snabbknappar, text-till-HTML-konvertering och många andra. RJ TextEd har även en inbäddad förhandsvisning av webbläsaren (Chrome och Internet Explorer) för HTML-filer.

Licensieringen av RJ TextEd är lite ovanlig. Även om det är freeware, är det inte öppen källkod, eftersom författaren inte vill släppa källkoden. Du kan dock fortfarande utöka funktionaliteten genom att skapa ett tillägg. Om du har några frågor, har RJ TextEd även ett aktivt användarforum.

De bästa funktionerna:

 • HTML- och CSS-guider
 • webbläsarförhandsgranskning för HTML-filer
 • tema-hanterare med fördesignade teman
 • inbyggd projekthanterare
 • skapare av reguljärt uttryck
 • makrohanterare
 • FTP/STFP-klient med synkronisering
 • redigeringsfunktionalitet som filjämförelser sida vid sida, avancerad sortering, kodvikning, automatisk komplettering och mycket mer

10. TextMate

TextMate
TextMate
 • Operativsystem som stöds: macOS
 • Licens: GNU GPL vs 3
 • Källkod: https://github.com/textmate/textmate
 • Språk som stöds: HTML, Markdown, CSS, XML, JavaScript, PHP, SQL, Perl, Python, Java med flera

TextMate är en avancerad källkodsredigerare för macOS-operativsystemet. Eftersom den har utformats speciellt för Mac, integrerar den med det underliggande Unix-skalet. Detta gör att du kan skriva anpassade åtgärder i alla programmeringsspråk som fungerar med Unix Standard Streams (stdin och stdout).

För att göra anpassningen enkel och okomplicerad, använder TextMate ett utökningsbart buntsystem. Ett TextMate-paket kan innehålla språksyntaxer, kodutdrag, makron, kommandon, mallar, arbetsflöden och mycket mer. Du kan hantera buntar med hjälp av en praktisk bunt-redigerare.

Den första versionen av TextMate var proprietär programvara som du var tvungen att köpa en licens för. Den nuvarande versionen, TextMate 2.0, har dock fått öppen källkod under GPLv3+-licensen, så du kan ladda ner den kostnadsfritt (TextMates licenspolicysida nämner dock att de ’kan ta betalt för uppdateringar efter 2.0’). Om du letar efter en (för närvarande) kostnadsfri PHP-redigerare som körs inbyggt på Mac-enheter, är det definitivt värt att pröva TextMate 2.

De bästa funktionerna:

 • anpassade teman
 • live HTML/Markdown-förhandsgranskning
 • kraftfullt sökverktyg
 • urklippshistorik
 • kod-snippets som är lätta att hantera
 • vikbara kodblock, indragen mjuk inslagning, flera inskjutningstecken, flera flikar och mycket mer
 • omfattande inställningar
 • bunt-redigerare

De 4 Bästa Premium PHP-redigerarna

Även om premium PHP-redigerare kostar pengar, har de flesta en kostnadsfri prov- eller utvärderingsperiod, så du kan ge dem ett försök utan någon risk. Om du hittar en funktion, integrering, eller ett plugin som du vill använda eller behöver teknisk support, kan en Premium PHP-redigerare vara en bra lösning för dig.

1. Sublime Text 3

Sublime Text 3
Sublime Text 3
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS
 • Pris: $ 80 med 3 år av uppdateringar; nedladdningen är kostnadsfri
 • Licens: se EULA
 • Språk som stöds: HTML, CSS, Sass, LESS, Markdown, JavaScript, PHP, Python, Perl, Ruby, Java och många fler

Sublime Text 3 är den tredje stora utgåvan av den anmärkningsvärda källkodsredigeraren Sublime Text. Den nya versionen har lagt till hantering av fönsterrutor och symbolindexering till den redan populära redigeraren och förbättrat hastighetsproblem som exempelvis långsam starttid. Sublime Text 3 är helt anpassningsbar med hjälp av plugins — många färdiga finns tillgängliga via redigerarens pakethanterare, men det går även att anpassa själv.

Om du väljer att ha Sublime Text 3 som din PHP-redigerare, får du tillgång till många plugins för PHP-språket för saker som kommentarsgenerering, linting, testning, förskönande, formatering, och annat. Den har dessutom några plugins för WordPress-utveckling som kan hjälpa dig mycket om du skriver WordPress-kod.

Licensieringen av Sublime Text 3 är lite konstig. Även om det är en proprietär programvara, kan du använda den utan kostnad om du inte har något emot (ofta visade) popup-meddelanden som påminner dig om att köpa licensen.

De bästa funktionerna:

 • anpassningsbara snippets, menyer, makron, nyckelbindningar (med JSON-filer)
 • kommando-palett
 • definitioner med ett projektomfattande index över funktioner, klasser och metoder
 • avancerade redigeringsfunktioner som delad skärm, dokumentkarta, flera val, automatisk komplettering och annat
 • inbyggd pakethanterare
 • utökningsbar via plugins

2. UltraEdit

UltraEdit
UltraEdit
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS
 • Pris: $ 79.95/år (upp till 5 installationer); 30-dagars kostnadsfri provperiod
 • Licens: se EULA
 • Språk som stöds: HTML, CSS, Markdown, XML, JavaScript, JSON, PHP, MySQL, Python, Perl, Ruby, C, C++, med flera

UltraEdit är en Premium källkodsredigerare som har funnits på marknaden sedan 1994. Det är en stabil och väl testad applikation med en användarbas på mer än 4 miljoner kunder. UltraEdit fungerar direkt efter installationen och skapar en trevlig och användarvänlig upplevelse. Förutom ett anpassningsbart UI, inkluderar det även kraftfulla utvecklar-funktioner som hjälper dig att arbeta i molnet eller på en fjärrserver, säkerhetskopiera filer, hantera projekt, kryptera / dekryptera filer och mycket mer.

Om du arbetar med stora filer som gör att andra kodredigerare kraschar, kan UltraEdit vara den bästa PHP-redigeraren för dig. Den har nämligen en enorm filhanteringsfunktion – en av anledningarna till att den är så populär bland programmerare. Förutom UltraEdit, inkluderar licensen även UltraCompare Pro, ett kraftfullt verktyg för filjämförelser som stöder många olika filtyper och integrerar med de stora versionskontrollsystemen, inklusive Git, Subversion, och CVS.

De bästa funktionerna:

 • anpassade teman och layouter
 • kraftfull sökfunktionalitet (i och mellan filer)
 • direktförhandsvisning för HTML och Markdown
 • kraftfull kommandopalett
 • multiredigering av inskjutningstecken, multi-val, kolumnläge, filjämförelser, konfigurerbara flik-alternativ och mycket mer
 • stöd för protokollen FTP/SFTP och SSH/Telnet för fjärrutveckling
 • molnsynkronisering
 • stöder retina och andra högupplösta skärmar

3. Rapid PHP-redigeraren

Rapid PHP-redigerare
Rapid PHP-redigerare
 • Operativsystem som stöds: Windows
 • Pris: $ 49,95 för icke-kommersiellt bruk; $69.95 för kommersiellt bruk; de första 30 användningarna är kostnadsfria (utvärderingsperiod)
 • Licens: se EULA
 • Språk som stöds: HTML, CSS, LESS, Sass, JavaScript, PHP, SQL, XML, Smarty, .htaccess

Rapid PHP-redigeraren är en kommersiell kodredigerare för Windows operativsystem. Även om ordet ’PHP’ ingår i dess namn, är det inte endast en PHP-redigerare. Du kan även använda den för att redigera andra filtyper. Rapid PHP-redigeraren är en del av en produktlinje för samma redigerare med inkrementella funktioner. Den främsta orsaken till denna typ av inställning är att redigeraren ska vara så lättviktig som möjligt. Om du exempelvis bara behöver HTML och CSS, kan du använda Rapid CSS-redigeraren, men om du även behöver PHP-stöd kan du köra på Rapid PHP-redigeraren som i huvudsak är samma verktyg med extra funktionalitet.

På sin hemsida, påstår sig Rapid PHP-redigeraren vara den snabbaste PHP-redigeraren på marknaden — och den laddas faktiskt väldigt fort. Det är en nybörjarvänlig redigerare med en lättförståelig komma igång-guide som hjälper till med den inledande konfigurationen (du kan även välja bort den om du vill). Under konfigurationsprocessen kan du integrera Rapid PHP-redigeraren med din lokala webbserver så att du kan förhandsgranska dina PHP-filer direkt i redigeraren.

Du kan konfigurera varje aspekt av Rapid PHP-redigeraren, från design till layout till funktionalitet. Eftersom den innehåller kraftfulla funktioner för HTML, CSS och JavaScript kan den påskynda ditt arbetsflöde avsevärt om du både sysslar med frontend och backend-utveckling. Den har även ett överkomligt pris. Du behöver inte betala för licensen årligen, det krävs bara en engångsavgift.

De bästa funktionerna:

 • detaljerade anpassningsalternativ
 • inbyggd HTML/CSS-validerare
 • förhandsgranskning av PHP-filer (med hjälp av din lokala webbserver)
 • realtid PHP syntax-kontrollerare
 • multiförhandsgranskning för webbläsare
 • PHP ram-stöd (WordPress, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Symfony, Yii, Nette, Prado)
 • inbyggd PHP-felsökning (Xdebug) och PHP-förskönare
 • stöd för Smarty template engine
 • SVN- och Git-integrering
 • kan spara filer direkt via FTP/STFP/FTPS
 • utökningsbar via plugins

4. Smultron

Smultron
Smultron
 • Operativsystem som stöds: macOS
 • Pris: $7.99 för en engångslicens; $ 4,99 för uppgraderingslicens; kostnadsfri utvärdering
 • Licens: se EULA
 • Språk som stöds: HTML, Markdown, LESS, Sass, JavaScript, CoffeeScript, PHP, XML, YAML, Swift, Go, Ruby, Java, Objective-C och mycket mer

Smultron är en kommersiell källkodsredigerare för macOS-enheter, med stöd för flera programmeringsspråk. Namnet betyder ”smultron” på svenska, eftersom den har utvecklats av en svensk programmerare vid namn Peter Borg. Liksom de flesta Mac-program, har Smultron en snygg design, ett intuitivt användargränssnitt och en snabb lanseringstid.

Den inkluderar flera funktioner som du kan förvänta dig från en avancerad PHP-redigerare, exempelvis anpassningsbar design och nyckelbindningar, kod-snippets, delad filvy, filjämförelsefunktionalitet, HTML-förhandsgranskning, auto-komplettering och mycket mer. Smultrons skapare lägger stor vikt vid integritet, så om du vill ha en PHP-redigerare för din Mac som inte samlar in data om dig, är Smultron en bra lösning.

Du kan ladda ner Smultron antingen från webbplatsen eller Mac App Store. Även om skaparen tar ut en liten avgift för licensen, kan du ladda ner och prova Smultron kostnadsfritt innan du gör ett köp.

De bästa funktionerna:

 • fördesignade teman
 • stöd för vertikal text och RTL-språk (höger till vänster)
 • textskanning från kameran på din iPhone/iPad
 • avancerade kodningsinställningar (inklusive stöd för UTF-8 BOM)
 • iCloud-stöd
 • distraktionsfritt läge
 • listvy för alla funktioner
 • avancerad sökfunktionalitet med stöd för reguljära uttryck
 • fullt hjälpmedelsstöd

De 5 Bästa kostnadsfria PHP-IDEs

Låt oss nu ta en titt på de bästa kostnadsfria PHP-IDEs som ger dig en professionell utvecklingsmiljö med avancerade programmeringsfunktioner och väldigt konfigurerbar funktionalitet — utan kostnad.

1. Eclipse PDT

Eclipse PDT
Eclipse PDT

Eclipse är en populär integrerad utvecklingsmiljö för Java Virtual Machine, men inkluderar även stöd för flera andra programmeringsspråk. Eclipse PDT står för PHP Developer Tools. Det är ett plugin för Eclipse-plattformen. Om du inte har Eclipse installerat på din maskin, kan du dock även välja ’Eclipse IDE för PHP-utvecklare’-alternativet under installationen, som automatiskt lägger till PHP Developer Tools.

Med Eclipse PDT får du tillgång till Eclipses mycket konfigurerbara användargränssnitt som du även kan använda med andra Eclipse-plugins. Eclipse PDT gör vanliga PHP-relaterade uppgifter, exempelvis felsökning, profilering, testning, omstrukturering av kod och syntaxkontroll, enklare och smidigare.

Du kan även lägga till din webbserver som Eclipse kommer att använda för felsökning och profilering av PHP-filer. Eclipse PDT stöder även populära PHP-verktyg, såsom Xdebug, Zend Debugger, Composer, och PHPUnit.

Obs: För att kunna köra Eclipse måste du installera Java Runtime Environment (JRE) eller Java Development Kit (JDK) på datorn.

De bästa funktionerna:

 • anpassningsbart UI, vyer och paneler
 • avancerad formatering av PHP-kod
 • PHP-projekt och klassguide
 • färdiga kodmallar
 • enkel kodnavigering och kodformatering
 • stöd för fjärrprojekt
 • innehållsassistent, autokomplettering, kodnavigering med mera
 • integrerad webbserver för att köra PHP-filer
 • Git-klient

2. Komodo IDE

Komodo IDE
Komodo IDE

Komodo IDE är en del av   ActiveState-plattformen som är en uppsättning av avancerade utvecklarverktyg för programspråk med öppen källkod. Det är en plattformsoberoende IDE som innehåller stöd för PHP (förutom andra språk). Komodo IDE är den utökade versionen av källkodsredigeraren Komodo Edit — du får tillgång till alla funktioner i Komodo Edit, plus mycket mer, såsom live-förhandsvisning, enhetstestning, dependency detector, Chrome-felsökning och mycket mer.

Även om Komodo IDE är kostnadsfritt, är det en kommersiell produkt. Detta innebär att du kan använda den kostnadsfritt tills du är nöjd med community- support. För professionell support, måste du registrera dig för en ActiveState Prisplan som ger dig tillgång till e-post och chatt-support och privata projekt.

Om du inte behöver IDE-funktionerna och vill redigera och hantera PHP-filer utan att behöva ta itu med detta, kan du välja Komodo Edit som är en utmärkt kostnadsfri PHP-redigerare med öppen källkod.

De bästa funktionerna:

 • komplettera automatiskt, flera val, minikarta, ändringsspårare, calltips och andra avancerade redigeringsfunktioner
 • omstrukturering av kod, kod-webbläsare, visuell felsökning, verktyg för reguljära uttryck, databas-utforskare, HTTP-inspektör, och mycket mer
 • Integrering av Docker och Vagrant
 • stöder många versionskontrollsystem (Git, Subversion, Mercurial, CVS, Perforce och Bazaar)
 • komma igång-guider och projektguider
 • DOM-visare
 • samarbete i realtid
 • dela via Slack
 • inbyggda självstudier

3. Apache NetBeans

Apache NetBeans
Apache NetBeans
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS, BSD
 • Licens: Apache License vs 2.0
 • Källkod: https://github.com/apache/netbeans
 • Språk som stöds: HTML, CSS, Sass, LESS, JavaScript, PHP, Java, C, C++, med flera

Apache NetBeans är en kostnadsfri IDE med öppen källkod som underhålls av Apache Software Foundation. Det körs på Java Virtual Machine (så du måste ha Java Runtime Environment installerat på din dator), men inkluderar tillägg för flera programmeringsspråk. Dess PHP-runtime ger dig en fullfjädad PHP IDE som låter dig köra, omstrukturera kod, felsöka, och profilera PHP-program — förutom de typiska funktionerna i en PHP-redigerare som syntaxmarkering, anpassningsbara teman och vyer, goto-definitioner, och mycket mer.

När du installerar NetBeans kan du välja vilka delar av IDE som du vill lägga till. För närvarande finns det fem alternativ: Base IDE, Java SE, Java EE, HTML5/JavaScript, och PHP. Du kan installera alla dessa om du vill, men för att använda NetBeans som en PHP IDE, behöver du Base IDE och PHP runtimes. Du måste dessutom lägga till HTML5/JavaScript-paketet, om du vill ha stöd för frontend-språk (CSS, Sass, och LESS ingår också).

NetBeans är ett otroligt användarvänligt verktyg. Det har en hjälpsam komma igång-process som innehåller demos och exempelprojekt av fungerande PHP-appar: en kalkylator och ett att-göra-program. Om du ännu inte har använt en IDE för PHP-utveckling, har Netbeans en fantastisk PHP och HTML5 Learning Trail som kan hjälpa dig att komma igång.

De bästa funktionerna:

 • kodformatering, kodvikning, smart kodkomplettering, markering av fel, smarta förslag och andra avancerade redigeringsfunktioner
 • semantisk kodanalys
 • felsökning med Xdebug
 • enhetstestning med PHPUnit och Selen
 • integrering med versionskontrollsystem (Git, Subversion, Mercurial)
 • 1000 + plugins finns på NetBeans Plugin Portal (130 + för PHP samt många generiska som exempelvis teman)
 • stöd för PHP-ramverk som WordPress, Symfony, Zend och Yii (hitta dem som plugins)

4. Eclipse Che (moln IDE)

Eclipse Che
Eclipse Che
 • Operativsystem som stöds: alla (det körs i webbläsaren)
 • Licens: Eclipse offentlig licens 2.0
 • Källkod: https://github.com/eclipse/che
 • Språk som stöds: PHP, Java, .NET Core, ASP.NET, Go, C, C++, NodeJS, Python, Rust, Scala med flera

Eclipse Che är ett moln-IDE med inbyggt Kubernetes som gör att utvecklarteam kan bygga program i förkonfigurerade, containerbaserade arbetsytor. Det innebär att du ställer in och konfigurerar allt du behöver för projektet –exempelvis beroenden, körtid, IDE och projektkod – en gång och du kan köra din färdiga utvecklingsmiljö var du vill.

Eclipse Che-projektet startade 2014 som ett ECD-projekt (Eclipse Cloud Development)  och kan ses som framtiden för samarbetsutveckling. Det var Codenvy som levererade den ursprungliga kodbasen, men även många tech-jättar bidrar till projektet – som IBM, Red Hat, Samsung, SAP, Microsoft och Intuit, och andra. De bästa sakerna med Eclipse Che är möjligheten till samarbete i realtid av hundratals utvecklare, tillgång till en online IDE som körs i webbläsaren, och enkel tillgång till containerbaserad PHP-utveckling.

Du kan antingen installera Eclipse Che på ditt Kubernetes eller OpenShift-kluster eller skapa en Che-arbetsyta online på OpenShift´s webbaserade Che plattform (du behöver ett Red Hat-konto för det senare). Online-plattformen har ett par exempelprojekt som du kan komma igång med. När det gäller PHP-utveckling kan du välja mellan fyra: Laravel med MySQL, Symfony med MySQL, Ren PHP med MySQL, och Ren PHP med en Apache webbserver (utan MySQL). Du kan konfigurera din förkonfigurerade arbetsyta med ett enda klick och omedelbart börja använda detta moln-IDE direkt i din webbläsare.

Utöver att konfigurera din stack kan du dessutom välja mellan olika redigerar-gränssnitt. Standard är Eclipse Theia, men du kan även välja Eclipse IDE, Eclipse Dirigible, IntelliJ IDEA (Community Edition), Jupyter Notebook, och en distribution av Visual Studio Code med öppen källkod. Funktionerna i ditt gränssnitt för PHP-redigeraren kommer att bero på det IDE du har valt.

De bästa funktionerna:

 • tillgång till förbyggda PHP-stackar
 • Portabilitet
 • Använd det redigerargränssnitt som du vill
 • lägg till containeravbildningar var som helst (Docker Hub, Quay.io, ditt eget privata register, osv)
 • mallar för utvecklingsfiler
 • exempelprojekt som är färdiga att använda
 • terminalåtkomst till alla containrar
 • samarbete mellan flera användare
 • utökningsbar via plugins (tillgänglig från IDE-gränssnittet)
 • alla Che-tjänster är tillgängliga via REST API:er

5. CodeLite

CodeLite
CodeLite
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS, FreeBSD
 • Licens: GNU GPL vs 2
 • Källkod: https://github.com/eranif/codelite
 • Språk som stöds: HTML, JavaScript, Node.js, PHP, C, C++

CodeLite är ett kostnadsfritt IDE med öppen källkod som främst rör programmeringsspråket C + +, men det har även stöd för PHP och Node.js (som förinstallerade plugins). Det är inte marknadens mest avancerade IDE, men det är kostnadsfritt och levereras med alla viktiga IDE-funktioner för PHP, såsom projekt- och arbetsytehantering, inbyggd felsökare (Xdebug), fönster för olika vyer, uppgiftshantering, kodkomplettering, projektkörning och mycket mer.

När du först startar CodeLite börjar en installationsguide som hjälper dig att konfigurera IDE:t så att det passar din kodningsstil (du kan välja bort detta om du vill). Det finns ett alternativ som låter dig anpassa den som en PHP-redigerare som används för webbutveckling. Observera att du kanske måste installera en C ++-kompilator manuellt (om du inte har en sådan på din dator). En annan sak som man ska tänka på är att även om CodeLite har en hyfsad wiki-sida, inkluderas inte så många tutorials / uppstarts-projekt som hos många andra PHP-IDEs på denna lista.

Men om du vill ha en kostnadsfri PHP IDE som inte körs på Java, har många konfigurationsalternativ, och inte kräver att du registrerar dig för ett konto, kan CodeLite vara det bästa valet för dig.

De bästa funktionerna:

 • anpassningsbar design med många teman att välja mellan
 • kraftfull sök och ersätt och gå-till funktionalitet
 • PHP-linting, omstrukturering av kod, och felsökning
 • PHP-klass guide
 • SFTP-stöd med en SSH-kontohanterare
 • Git-integrering
 • diff-verktyg för både filer och mappar

De 4 Bästa Premium PHP-IDEs

Slutligen, här är de bästa premium PHP IDEs för PHP-utveckling på företagsnivå, med teknisk support, många integrereingar, och stöd för olika PHP-ramar och innehållshanteringssystem.

1. JetBrains PhpStorm

JetBrains PhpStorm
JetBrains PhpStorm
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS
 • Pris: $ 89 för första året, $ 71 för andra året, $ 53 för tredje året och framåt för individuell användning med årlig fakturering ($ 199 – $ 159 – $ 119 för kommersiellt bruk);  kostnadsfritt licensprogram för FOSS; 30-dagars kostnadsfri testperiod
 • Licens: se EULAs
 • Språk som stöds: HTML, CSS, Sass, LESS, Markdown, JavaScript, Nod.js, React, Vue, Vinkel, TypeScript, PHP, MySQL, XML, XSLT med mera

JetBrains PHPStorm är ”en blixtsmart PHP IDE”, och erbjuder faktiskt en annan användarupplevelse än de flesta andra PHP IDEs. Den har ett rent och minimalistiskt användargränssnitt och en snabb starttid — startar faktiskt lika snabbt som en enkel PHP-redigerare utan några IDE-funktioner.

I PHPStorm ser du allt endast när du behöver det. Vid första starten, visas en mycket enkel vy med konfigurationsinställningarna och tre alternativ för att starta ett nytt projekt. Den övre menyraden blir bara synlig när du väl har påbörjat ett nytt projekt. Du kan sedan lägga till extra fönster för många saker (favoriter, struktur, att göra, problem, terminal, händelselogg, databas, felsökning och mycket mer), men alla är valfria och enkla att växla mellan.

En av de bästa sakerna med PHPStorm är att den kommer ihop med WebStorm, JetBrains’JavaScript IDE. Så om du både sysslar med frontend och backend-utveckling och både behöver en JavaScript och PHP IDE, kan detta vara ditt bästa val. PHPStorm integreras även med Composer´s pakethanterare så att du kan hantera dina beroenden direkt från din IDE. Den stöder dessutom de tre mest populära PHP-systemen för innehållshantering: WordPress, Drupal, och Joomla.

De bästa funktionerna:

 • Scratch-filer för experiment utan att skapa ett projekt
 • flygande felförebyggande
 • prioritering av kodningsproblem
 • Vy för HTML5-disposition
 • enkelt växlande mellan olika PHP-versioner (bra för äldre projekt)
 • avancerad omstrukturering av kod
 • felsökning med dess visuella felsökare utan krav på inställningar (stöder även Xdebug och Zend Debugger)
 • integrering med versionskontrollsystem (Git, Mercurial, Subversion)
 • stöd för både testdriven utveckling (PHPUnit) och beteendedriven utveckling (Behat)
 • stöd för alla större PHP-ramverk (Laravel, CakePHP, Magento, Yii, Zend Framework, WordPress och mycket mer)

2. Zend Studio

Zend Studio
Zend Studio
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS, IBM i
 • Pris: $ 89 för personligt bruk och $ 189 för professionellt bruk (båda är eviga licenser med 1 år av kostnadsfria uppgraderingar); 30-dagars kostnadsfri testperiod
 • Licens: Zend Studio License (pdf)
 • Språk som stöds: HTML, CSS, Sass, LESS, Markdown, JavaScript, PHP

Zend Studio är en kommersiell PHP IDE som har utvecklats av ”Zend av Perforce”, ett företag specialiserat på PHP-lösningar på företagsnivå. Den är baserat på Eclipse PDT IDE (se ovan); du kan antingen installera den individuellt eller som ett Eclipse-plugin via Eclipse Marketplace. Zend Studio lägger till många funktioner på företagsnivå i eclipse PHP´s kostnadsfria utvecklarverktyg.

Den integrerar sömlöst med Zends andra produkter som exempelvis Zend Server, Zend Debugger, Zend Guard, Laminas Framework (tidigare känt som Zend Framework), och Laminas API Tools (tidigare känt som Apigility). Du är dock inte bunden till Zend´s ekosystem, eftersom Zend Studio även stöder många andra ramverk, felsökningsprogram, webbservrar och verktyg.

Även om Eclipse PDT redan har ett avancerat PHP-redigerargränssnitt, utökar Zend Studio detta med ytterligare PHP-specifik funktionalitet. Detta inkluderar en förbättrad kodassistent, databasvyer för olika relationsbaserade databashanteringssystem (MySQL, MSSQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle och andra), inbyggd molndistribution (både till offentliga och privata moln) och mycket mer.

De bästa funktionerna:

 • intelligent kodassistent för PHP
 • automatiserat skapande av moduler
 • avancerade felsökningsalternativ med Zend Debugger (standard), Xdebug eller Z-Ray
 • Docker-stöd för containerbaserade PHP-appar
 • integrering med versionsstyrningssystem (SVN, CVS, Git) och Composer
 • stöd för 4K- och HiDPi-skärmar
 • stöd för de viktigaste molnplattformarna (Microsoft Azure, Amazon AWS, Red Hat OpenShift, IBM Cloud, osv)
 • flera handledningar, videor och PHP-mallar

3. Codeanywhere (moln IDE)

Codeanywhere
Codeanywhere
 • Operativsystem som stöds: alla webbläsare, iOS, Android
 • Pris: från $2.50/månad; 7-dagars kostnadsfri testperiod
 • Licens: se TOS
 • Språk som stöds: HTML, CSS, Sass, LESS, Markdown, JavaScript, TypeScript, Node.js, PHP, Ruby, Python, Go, Ruby, Java och mycket mer

Codeanywhere är en plattforms-agnostisk moln IDE som du antingen kan använda i webbläsaren eller som en mobil applikation. Projektet startade som en webbaserad PHP-redigerare och FTP-klient som hette PHPanywhere, men som nu stöder mer än 100 programmeringsspråk. Den är baserad på CodeMirror, en källkodsredigerare med öppen källkod, som även kan arbeta med stora dokument (med mer än 200.000 linjer).

Med Codeanywhere kan du antingen köra din kodningsmiljö i en OpenVZ-container  (kallas DevBoxes), eller ansluta till din egen server eller en tredjepartstjänst, exempelvis GitHub, Bitbucket, Amazon S3, Google Drive, DigitalOcean, med mera. Codeanywhere´s IDE startar på ett par sekunder i webbläsaren, du måste dock vänta ungefär en halv minut för att din container ska skapas.

Codeanywhere välkomnar dig med en anslutningsguide där du kan välja mellan olika stackar, inklusive två LAMP-stackar (Ubuntu och CentOS) — båda inkluderar phpMyAdmin och Composer. Du kan även välja att lansera dessa PHP-stackar med WordPress och WordPress CLI förinstallerat. Alternativt kan du använda din egen anpassade stack. Med Codeanywhere kan du live-testa din PHP-applikation över både HTTP och HTTPS-protokoll, från vilken webbläsare som helst.

De bästa funktionerna:

 • förkonfigurerade PHP- och WordPress-stackar
 • inbyggd Linux-terminal med sudo (root)-åtkomst
 • intelligenta kodredigeringsfunktioner som omstrukturering av kod, auto-komplettering, gå-till-definitioner, minikarta och mycket mer
 • stöd för FTP, SFTP, FTPS, SSH-protokoll
 • live par-programmering på delade filer
 • Git-integrering (via terminal)
 • distraktionsfritt läge
 • flera layoutalternativ (enkelt, rutnät, kolumn, rad, dela lodrätt och dela vågrätt)
 • integrerad felsökning
 • kod-förskönare med ett klick
 • förhandsgranskning i webbläsaren

4. Codelobster

Codelobster
Codelobster
 • Operativsystem som stöds: Windows, Linux, macOS
 • Pris: första året $59.95 (för upp till tre enheter); efterföljande år $19.95/år; 30-dagars kostnadsfri testperiod
 • Licens: se EULA
 • Språk som stöds: HTML, XML, CSS, Sass, LESS, JavaScript, TypeScript, Nod.js, PHP, SQL

Codelobster är en freemium PHP-redigerare och IDE som även stöder frontend-språk. Kodredigerarens del som stöder HTML, CSS, JavaScript, och PHP är kostnadsfritt, medan IDE-funktionaliteten och stöd för sass, LESS, Node.js, och SQL syntaxes kostar pengar.

Codelobster har ett ganska komplext användargränssnitt där du kan se alla tillgängliga funktioner, paneler och menyer som standard – trots att du kan dölja de paneler som du inte behöver. Den kostnadsfria delen för PHP-redigering levereras med alla funktioner som du behöver för att skriva PHP-kod, inklusive syntaxmarkering, auto-komplettering, sammanhangshjälp och felsökningsfunktioner.

Det bästa med Codelobster IDE är antalet PHP (och JavaScript) som de stöder. Den har plugins för WordPress, Laravel, Joomla, Drupal, CakePHP, Symfony, Yii, CodeIgniter, Phalcon, och många fler. Den inkluderar dessutom stöd för Twig och Smarty´s mallmotorer. För att hjälpa dig att hantera dina plugins, innefattar Codelobster en lättanvänd plugin-hanterare där du kan se alla tillgängliga och aktiverade plugins på samma ställe.

Om du är en WordPress-utvecklare och letar efter ett WordPressIDE, kan Codelobster vara en bra lösning för dig.  Codelobsters WordPress-plugin ger dig avancerad funktionalitet som WordPress-syntaxmarkering och automatisk komplettering. Det ger dig även verktygstips för WordPress-funktioner, en inbyggd WordPress-temaredigerare för temautvecklare, en Guide för wordPress-projektinställning och mycket mer.

De bästa funktionerna:

 • HTML/CSS-kod-inspektör (kostnadsfri version)
 • inbyggd PHP-felsökning (kostnadsfri version)
 • fördesignade teman (kostnadsfri version)
 • kodvalidering för HTML, CSS och PHP
 • förskrivna kod-snippets med kod och kodmallar
 • HTML-till-PHP och PHP-till-HTML-konvertering
 • SQL-hanterare (dataredigering, exportguide, automatisk komplettering och mycket mer)
 • FTP/SFTP-klient
 • stöd för versionskontroll (Git, SVN, Mercurial)

Sammanfattning

I den här guiden har vi tagit en detaljerad titt på de bästa PHP-redigerarna och IDEs — både kostnadsfria och premium.

Om du har lyckats hitta en som du gillar eller som har en funktion eller integrering som är viktig för dig, vet du redan vilken du ska välja. Om du däremot fortfarande undrar vilken PHP-redigerare eller IDE som skulle vara bäst för dig, kommer här några förslag:

 • Om du är nybörjare, eller inte redigerar PHP-filer så ofta, eller inte vill spendera så mycket tid med konfiguration, ska du testa någon av de kostnadsfria PHP-redigerarna men inte Emacs eller Vim.
 • Om du däremot vill få respekt från avancerade programmerare och inte har något emot den branta inlärningskurvan, kan du pröva Vim eller Emacs.
 • Om du vill ha ett enormt ekosystem, välj en PHP-redigerare eller IDE med en marknadsplats eller plugin / paketförvaring, såsom Visual Studio Code, Atom, Sublime Text 3, Apache NetBeans, eller Eclipse.
 • Om du bryr dig om starttid och vill att din PHP-redigerare ska laddas snabbt, välj en som är specifik för ett operativsystem, exempelvis NotePad++ eller RJ TextEd för Windows eller TextMate eller Smultron för Mac.
 • Om du redan har använt en av dessa källkodsredigerare eller IDEs med ett annat programmeringsspråk och gillade det, kan du se hur de fungerar för redigering av PHP-filer.
 • Om du behöver stöd för ett specifikt ramverk eller verktyg, ska du hitta en PHP-redigerare eller IDE som har ett plugin eller en integrering för detta.
 • Om du behöver en inbyggd webbserver, vill se stack-spårning, eller utföra andra komplexa uppgifter, ska du införskaffa en PHP IDE.
 • Om du vill arbeta i din webbläsare och få tillgång till ditt PHP-projekt var som helst, ska du välja ett moln-IDE.

Du kan även installera fler än en redigerare för olika typer av projekt. Du kan exempelvis använda en lättviktig, snabbladdande PHP-redigerare för att ta en snabbtitt på filer men arbeta med en funktionsrik PHP IDE för att utveckla, testa och felsöka mer komplicerade program.

Att hitta de bästa utvecklingsverktygen kräver ofta många försök, precis som programmeringen själv. Så installera bara en redigerare som har de funktioner som du behöver. Om du inte trivs med redigeraren, kan du testa fler tills du hittar den som passar bäst för dig.

Anna Monus

Anna Monus is a professional technical writer and editor, covering web development, programming, cloud computing, tech culture, accessibility, and other cutting-edge topics. Her work has been published by the greatest technical publications and blogs around the world, such as IBM Cloud, Envato, Raygun, Hongkiat, LogRocket & others. See more on her website or Twitter @azaleamollis.