Rust vs Python is vandaag de dag een discussie die vaak gevoerd wordt. Hoewel beide talen kunnen worden gebruikt voor algemeen programmeren, is de ene beter dan de andere in bepaalde scenario’s en niches.

Om te weten welke je moet gebruiken voor jouw project, moet je een goed begrip hebben van de mogelijkheden en architectuur van beide. Dit Rust vs Python artikel zal je daarbij helpen.

Laten we beginnen!

Wat is Rust?

Het Rust logo met de naam in vette letters rechts op de afbeelding.
Logo van de programmeertaal Rust. (Beeldbron: Officiële site van Rust)

Rust is een relatief nieuwe programmeertaal die snel populair werd vanwege zijn vermogen om krachtige, geheugenefficiënte en betrouwbare applicaties te maken. Deze statisch getypeerde programmeertaal heeft een vergelijkbare syntaxis als C++.

De taal beschikt niet over garbage collection of run time. Daarom biedt Rust oplossingen voor veel problemen in C++, waaronder problemen met concurrency en geheugenbeheer. Hoewel het een relatief jonge taal is, was Rust alweer voor het 7e jaar ook de meest geliefde technologie in de StackOverflow Developer survey 2022.

Wie gebruiken Rust?

Logo's van 10 populaire bedrijven die Rust gebruiken.
Bedrijven die Rust gebruiken. (Beeldbron: OpenXcell)

Sinds Rust ter wereld kwam, zijn veel bedrijven, van startups tot grotere organisaties, begonnen het te gebruiken om bestaande en nieuwe softwareapplicaties en diensten te verbeteren. Tegenwoordig gebruiken veel vooraanstaande techbedrijven Rust. Hier zie je hoe zij het gebruiken.

 1. Amazon: Amazon gebruikt Rust voor zijn clouddiensten zoals Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service(S3), en CloudFront. Amazon is ook een van de bedrijven die bijdragen aan Rust.
 2. Dropbox: Dropbox, ’s werelds grootste aanbieder van bestandshosting, gebruikt Rust in zijn bestandssynchronisatiedienst, wat een van zijn kritieke onderdelen is.
 3. Google: Google is een ander bedrijf dat deel uitmaakt van de Rust foundation. Het gebruikt Rust voor de ontwikkeling van Android en is een belangrijke taal bij de ontwikkeling van een Linux kernel besturingssysteem.
 4. Microsoft: Microsoft gebruikt Rust in zijn Windows besturingssysteem, en ze lanceren een nieuwe versie van Rust waarmee developers de Windows API kunnen gebruiken voor softwareontwikkeling.
 5. Coursera: Een van ’s werelds toonaangevende platforms voor online leren gebruikt Rust voor zijn feature voor programmeeropdrachten.

Wat is Python?

Het logo van de programmeertaal Python en de naam Python aan de rechterkant van het logo.
Logo van Python.

Python is een van de populairste scripttalen ter wereld. Python wordt gebruikt op vele gebieden, waaronder machine learning, data science, datavisualisatie, data-analyse, DevOps, automatisering en testen.

De eenvoudige syntaxis van Python maakt het een ideale keuze voor beginnende developers wereldwijd. Uit de Stack Overflow Developer Survey van 2022 bleek dat het de derde meest populaire taal is onder professionals en mensen die leren coderen. Python geeft voorrang aan objectgeoriënteerd programmeren, hoewel je het ook voor functioneel programmeren kunt gebruiken.

Wie gebruiken Python?

Logo's van een groot aantal populaire bedrijven die Python gebruiken.
Populaire bedrijven die Python gebruiken. (Beeldbron: DailySmarty)

Python wordt veel gebruikt in de IT, het onderwijs, de overheid en de financiële sector. Hieronder volgen de top tech bedrijven die Python gebruiken.

 1. Facebook: Ingenieurs van Facebook gebruiken Python samen met PHP omdat ze met Python sneller applicaties en features kunnen ontwikkelen en deployen. Python wordt gebruikt in het infrastructuurbeheer van Facebook en meerdere diensten, waaronder Facebook Ads API en een Python Async IRCbot framework.
 2. Google: Google gebruikt Python bij zijn scriptwerk vanwege zijn eenvoud en efficiëntie. Google verving zijn op java gebaseerde webcrawlingspider door Python voor webscraping.
 3. Netflix: Netflix is een bedrijf dat Python gebruikt voor gegevensanalyse. Ook gebruiken ze het in hun Central Alert Gateway die gebruikerswaarschuwingen stuurt en monkey apps die beveiligingswijzigingen bijhouden.
 4. Spotify: Spotify is een ander bedrijf dat Python gebruikt voor data-analyse. Er zijn nog veel meer plaatsen waar ze Python gebruiken. Ze gebruiken het Django framework en ZeroMQ netwerkbibliotheek voor backend applicaties. Ook gebruiken ze het voor het maken van processen, scripting en prototyping.
 5. Instagram: Instagram, een social media app die het delen van afbeeldingen en video’s mogelijk maakt, heeft zijn infrastructuur geschaald met behulp van Python.

Belangrijkste features van Rust

Rust combineert het beste van C++ en aanvullende features. De drie belangrijkste features van Rust zijn geheugenveiligheid, threadveiligheid, zero-cost abstracties en cross-platform ondersteuning.

Geheugenveiligheid

Bij het gebruik van een taal als C++ kunnen veel geheugenproblemen de prestaties van een applicatie belemmeren. Rust lost de meeste geheugenbeheerproblemen op door zijn ‘ownership model’ en typesysteem, waardoor programma’s het geheugen kunnen analyseren tijdens het compileren in plaats van tijdens het uitvoeren.

Dit betekent dat variabelen eigenaar zijn van hun geheugen en geheugen kunnen onttrekken aan andere variabelen. Deze feature maakt een garbage collector overbodig en garandeert dat Rust programma’s bugvrij zijn tijdens het compileren.

Threadveiligheid

Threadveiligheid is een type systeem dat garandeert dat er tijdens run time geen race condition optreedt. Als twee of meer threads tegelijkertijd dezelfde geheugenlocatie benaderen, ontstaat een “race condition” die kan leiden tot abnormaal gedrag in het programma.

Met het data-ownershipmodel van Rust kunnen threads alleen naar een variabele schrijven als ze deze bezitten of deze muteerbaar lenen. Dit zorgt ervoor dat slechts één thread tegelijk toegang heeft tot een variabele.

Zero-cost abstracties

Als je doorgaat met je ontwikkeling, kan het nodig zijn om meer abstracties in je code te gebruiken om het onderhoud van de code te verbeteren en om het toevoegen van meer mogelijkheden gemakkelijker te maken. Het gebruik van meer abstracties in je code kan de prestaties van je programma’s tijdens het draaien beïnvloeden.

Rust zorgt ervoor dat abstracties geen kosten met zich meebrengen. Het betekent dat abstracties geen run time overhead hebben, of dat code met abstracties vergelijkbaar is met code zonder abstracties.

Cross-platform ondersteuning

Rust maakt de ontwikkeling van applicaties op meerdere platforms mogelijk, zoals Windows, Linux, macOS, enz. Rust kan gemakkelijk omgaan met de configuraties op verschillende platforms. Ook zijn cargo buildtool helpt om de code met een enkel commando op meerdere platforms te deployen.

Belangrijkste features van Python

Python is oorspronkelijk ontwikkeld voor de leesbaarheid van de code. Daarom ligt de syntaxis dicht bij de Engelse taal. Python wordt ook gebruikt door verschillende academische groepen voor wiskundig en wetenschappelijk werk. Daarom heeft het een grote verzameling bibliotheken voor wiskunde en talrijke berekeningen.

Eenvoudige Engels-achtige syntaxis

Python is een van de meest geliefde programmeertalen voor algemeen gebruik onder mensen die naar code neigen vanwege de eenvoudige Engels-achtige syntaxis die het gemakkelijk maakt om code te schrijven. Daarom vinden amateur ontwikkelaars het leren gemakkelijk, en velen gebruiken het als hun eerste programmeertaal.

Ook maakt de gemakkelijke syntaxisstructuur snellere ontwikkeling mogelijk. Je kunt een Python programma schrijven met minder regels code dan in andere talen. Dit verkort uiteindelijk de tijd om een applicatie op de markt te brengen.

Dynamisch getypeerd

Je hoeft in Python geen variabele types te definiëren, omdat de Python interpreter dat werk voor je doet tijdens het uitvoeren van het programma op basis van de variabele expressie. Je kunt je dus direct richten op de functionaliteit in plaats van tijd te besteden aan het correct definiëren van variabele types.

Grote community

Python heeft een grote community met miljoenen mensen wereldwijd die de ontwikkeling ervan ondersteunen en eraan bijdragen. Deze grote community is een aanwinst voor elke Python developer, omdat ze snel oplossingen kunnen vinden voor problemen die ze tegenkomen bij hun ontwikkeling.

Bovendien betekent het dat er veel resources zijn om over Python te leren, zoals documentatie, handleidingen voor ontwikkelaars, video’s en tutorials.

Grote standaardbibliotheek

Pythons standaardbibliotheek bestaat uit een groot aantal frameworks, modules en bibliotheken met herbruikbare code voor het ontwikkelen van bijna alles wat je maar wilt. Je hoeft dus geen tijd en moeite te steken in het ontwikkelen van alles vanaf nul.

Ondersteuning voor meerdere platforms

Een afbeelding van logo's van 4 besturingssystemen die worden ondersteund door Python. De eerste is Windows, de tweede is Apple, de derde is Android en de vierde is Linux.
Python ondersteunt meerdere platforms. (Beeldbron: TheGameRoof)

Met Python kunnen applicaties draaien op meerdere platforms zoals Windows, Linux, macOS, enz., waardoor het niet meer nodig is om voor elk platform aparte code te schrijven.

Voor- en nadelen van het gebruik van Rust

Rust heeft veel voordelen tegenover nadelen. Laten we uitzoeken welke dat zijn.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van Rust is de hoge prestatie. Maar dat is niet het enige. De volgende lijst geeft je alle belangrijke voordelen van Rust.

 • Rust is ideaal voor prestatie-kritische applicaties omdat Rust geheugen efficiënt is zonder garbage collection of run time.
 • Rust is geheugen- en draadveilig vanwege zijn ownershipmodel en typesysteem.
 • Rust is een statisch en sterk getypeerde taal, zodat er geen fouten in de code ontstaan door verkeerd gedeclarede variabelen.
 • De lage overhead van Rust maakt het ideaal voor het ontwikkelen van ingebedde programma’s
 • De Rust community helpt je problemen en ideeën te bespreken met anderen, organiseert evenementen, conferenties, enz. en biedt veel leerresources.
 • Rust heeft rijke documentatie.
 • Het biedt verschillende tools om je productiviteit te verhogen. Het bevat bijvoorbeeld een geïntegreerde pakketbeheerder en bouwtool, editorondersteuning met nuttige features, en een compiler met nuttige foutmeldingen.
 • Met het ecosysteem crates.io kun je commandline-tools vinden die je werk vereenvoudigen.
 • Rust maakt de ontwikkeling van software met cross-platform ondersteuning mogelijk.

Nadelen

Rust heeft ook een paar nadelen, en die moet je begrijpen voordat je de taal gebruikt. Enkele van die nadelen zijn:

 • De compileertijd van Rust is langzamer dan die van andere talen. Het compileert het hele pakket of crate bij het compileren. De compileertijd kan dus langer zijn.
 • Het kost meer tijd om het te leren in vergelijking met andere talen zoals Python. Je moet minstens één taal kennen om het efficiënt te kunnen gebruiken. Dit maakt Rust niet geschikt voor mensen die voor het eerst leren coderen.
 • Rust biedt niet veel ondersteuning voor monkey patching.
 • Het kan grotere binaire bestanden maken.

Voor- en nadelen van het gebruik van Python

Nu we Rust hebben onderzocht, laten we de voor- en nadelen van het gebruik van Python eens nader bekijken.

Voordelen

Veel developers lopen weg met Python, en het is gemakkelijk te zien waarom. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

Nadelen

Tot voor kort was Python geen goede optie voor webontwikkeling. Python richtte zich op een ander domein. Hoewel Python in alle opzichten veel heeft verbeterd, kleven er nog steeds enkele nadelen aan Python.

 • Python is ongeschikt voor applicaties die hoge snelheid vereisen, omdat Python een tragere taal is dan andere talen vanwege zijn regel-voor-regel uitvoering en dynamische typing.
 • Python verbruikt een grote hoeveelheid geheugen vanwege zijn features zoals flexibele datatypen. Dus niet geschikt voor geheugenintensieve applicaties.
 • Dynamische typing kan ook leiden tot fouten in runtime die niet ontdekt worden tijdens het compileren.
 • Het is ongeschikt voor mobiele applicaties vanwege de trage snelheid en het hoge geheugengebruik.
 • Databasetoegang met Python kan moeilijk worden omdat het niet veel ontwikkeld is zoals in veel andere talen.

Rust vs Python: onderlinge vergelijking

Nu gaan we Rust en Python vergelijken op verschillende aspecten, zoals carrièremogelijkheden, features, schaalbaarheid, uitbreidbaarheid en prestaties.

Gebruiksgemak/leren

Wat betreft gebruiks- en leergemak ligt Python voor op de taal Rust. Zoals eerder vermeld is Python een van de meest gebruikte programmeertalen ter wereld geworden vanwege het gemak om het onder de knie te krijgen.

Als iemand voor het eerst leert coderen, kan hij beter Python pakken dan Rust. Rust heeft een complexere syntaxisstructuur dan Python. Er is dus codeerkennis voor nodig om het onder de knie te krijgen.

Pythons eenvoudigere ontwikkeling en de vele beschikbare modules, bibliotheken en frameworks maken het op veel gebieden gemakkelijker te gebruiken. Om deze reden wordt Python op veel verschillende terreinen gebruikt, vergeleken met andere programmeertalen.

Onderzoekers vinden het gemakkelijk te gebruiken. Zelfs zonder achtergrond in programmeren kunnen ze de concepten gemakkelijk begrijpen. Ook kunnen ze een Python programma schrijven met minder regels code, wat voor Rust veel meer regels code zou kosten. In termen van gebruiksgemak en leren is Python dus de winnaar.

Werkgelegenheidsmogelijkheden

Een stel ontwikkelaars die tijdens het werken naar hun schermen kijken.
Werkgelegenheidskansen Rust vs Python. (Beeldbron: SEEK)

Python is een onmisbare tool in de techstacks binnen veel sectoren, wereldwijd. Er zijn veel kansen voor bekwame Python programmeurs om aan de slag te gaan. Door de grote verscheidenheid aan use cases kunnen Python programmeurs op vele terreinen aan de slag.

Python developers kunnen bijvoorbeeld werken als onderzoeksassistenten voor gegevensanalyse, machine learning en data science, of als full-stackontwikkelaars met frameworks als Django, enz. Hoewel JavaScript specifiek is gebouwd voor webontwikkeling, wordt Python zelfs in die ruimte een concurrent van Nodejs.

Vergeleken met Python is Rust een nieuwe taal. Maar het gebruik van Rust nam de afgelopen jaren gestaag toe. Ook is het aantal Rust developers veel lager dan het aantal Python developers in de industrie. Er is tegenwoordig dus een grotere vraag naar Rust programmeurs in diverse industrieën.

In de praktijk behoren Rust webontwikkelaars tot de best betaalde professionals. Dus als je kijkt naar de werkgelegenheid, hebben Python programmeurs meer mogelijkheden dan Rust ontwikkelaars, maar Rust heeft de potentie om die de komende jaren te vergroten.

Foutafhandeling

Rust en Python hebben verschillende mechanismen voor foutafhandeling. Pythons foutafhandeling biedt niet veel ruimte voor verbeteringen bij het compileren. Als er een fout wordt aangetroffen, geeft Python tijdens run time een exception, maar het biedt geen suggesties voor het oplossen ervan.

Rust daarentegen geeft een waarde terug als het fouten vindt in de compileertijd en stopt niet. Het geeft er ook mogelijke oplossingen voor. Het is dus gemakkelijker om fouten in Rust programma’s te behandelen dan in Python. Ook helpt het opsporen van fouten tijdens het compileren in plaats van tijdens het uitvoeren om Rust programma’s van hoge kwaliteit te maken.

Uitbreidbaarheid

Python ligt nog steeds voor op Rust vanwege het grote aantal beschikbare bibliotheken, modules, frameworks en tools op het gebied van uitbreidbaarheid. Hierdoor kun je met Python een eenvoudig script schrijven om dagelijkse activiteiten te automatiseren en een complexe webapplicatie bouwen zonder veel code te schrijven. Python wordt vanwege zijn grote uitbreidbaarheid voor veel dingen in de meest uiteenlopende bedrijfstakken gebruikt.

Vergeleken met Python is het ecosysteem van Rust nog steeds groeiende. Maar het is de afgelopen jaren snel gegaan. Het crates register van de Rust community blijft nieuwe crates toevoegen. Het huidige aantal crates is echter niet zo uitbreidbaar als in Python.

Features

Als je de features van elke taal bekijkt, heeft Rust meer intuïtieve en aparte features dan Python. Zoals eerder besproken is Rust veiliger met geheugen en threads dan Python. Rust programma’s zijn efficiënter dan Python zonder garbage collection en run time.

Kostenloze abstractie helpt programmeurs om complexe applicaties te schrijven met Rust. In Rust zijn verschillende nuttige tools beschikbaar om het uitrolproces te vergemakkelijken.

Python daarentegen heeft minder uitgesproken features dan Rust. Opvallende taalfeatures van Python zijn dynamische typering, eenvoudige syntaxis, en geïnterpreteerde taal voor algemeen gebruik. Beide talen ondersteunen meerdere platforms.

In termen van features kunnen we dus concluderen dat Rust meer features heeft dan Python.

Garbage collection

Rust heeft geen garbage collection tijdens run time, maar Python wel. Daarom controleert Rust tijdens run time niet of er ongebruikt geheugen is, wat de programma uitvoering kan vertragen. Aan de andere kant controleert Python op ongebruikt geheugen tijdens het draaien, wat een van de redenen is waarom Python programma’s langzamer worden dan Rust.

Geheugenbeheer

Python en Rust beheren het geheugen op twee verschillende manieren. Python gebruikt een garbage collector voor geheugenbeheer, die altijd zoekt naar ongebruikte variabelen in code en hun geheugen vrijmaakt. Rust daarentegen gebruikt het ownershipmodel voor geheugenbeheer, dat tijdens het compileren controleert of de ownershipregels worden geschonden.

Ook gebruikt Rust stacks en heaps om waarden op te slaan. Een stack slaat scalaire waarden op, terwijl de heap wordt gebruikt voor niet-scalaire waarden. Rusts benadering van geheugenbeheer is innovatiever dan Python, want het beheert het geheugen efficiënter dan een gebruikelijke garbage collector tijdens het draaien.

Prestaties

Als je de prestatie aspecten van beide talen bekijkt, is Rust de duidelijke winnaar. Rust is ontworpen om goed presterende applicaties te bouwen. Zoals Rust beweert, is Rust ‘razendsnel’ door zijn inherente features zoals geen interpreter en efficiënt geheugenbeheer.

Aan de andere kant is traagheid een van de nadelen van Python, waardoor het ongeschikt is voor prestatie-intensieve applicaties. Pythons lage prestaties zijn onder andere zijn interpreter en inefficiënt geheugenbeheer door garbage collection tijdens run time.

Populariteit

Als je deze twee vergelijkt qua populariteit, dan is Python de populairste programmeertaal onder professionals en mensen die leren coderen. Pythons constante populariteit is gebleken uit toonaangevende enquêtes over programmeergebruik. De Stack Overflow Developer Survey van 2020 onthulde bijvoorbeeld dat Python wereldwijd de derde meest populaire taal is, en Rust kwam niet eens in de buurt.

Interessant is dat Python ook in de laatste Stack Overflow Developer Survey van 2022 zijn populariteitsstatus wist te behouden. De enquêteresultaten onthulden echter dat Rust de meest geliefde programmeertaal is die het al enkele jaren handhaaft.

Schaalbaarheid

De features van Python zoals trage prestaties, inefficiënt geheugenbeheer en geïnterpreteerde taal hebben het vermogen om een python applicatie te schalen voor een grotere gebruikersgroep beperkt. Maar Pythons schaalbaarheidsbeperkingen kunnen worden overwonnen met technieken als horizontaal en verticaal schalen van de onderliggende infrastructuur.

Python wordt gebruikt door veel techbedrijven met een groeiend gebruikersbestand. Python kan dus schaalbaar worden gemaakt met het juiste gebruik van infrastructuurschaling. Aan de andere kant is Rust ontworpen om goed te presteren. Je kunt dus schaalbare webdiensten bouwen met Rust zonder veel infrastructurele schaling en kosten.

Beveiliging

Een afbeelding van veiligheid met zijn relevantie voor het web, servers, mobiele telefoons, wifi, enz.
Beveiligingsvergelijking tussen Rust vs Python. (Beeldbron: TechRepublic)

Rust is ontworpen om tot een hoger veiligheidsniveau te komen dan Python. De Secure Rust Guidelines beschrijven hoe het zich richt op het worden van een taal waarin veiligheid van geheugen een prioriteit heeft. Alle geheugenproblemen worden tijdens het compileren al gedetecteerd, waardoor ongeoorloofde toegang tot variabelen wordt voorkomen.

Daarnaast werkt het Rust team voortdurend aan het repareren van de beveiligingsproblemen van het Rust ecosysteem. Je kunt alle beveiligingspatches bekijken via hun Rust security announcements mailinglijst.

Python daarentegen is niet geheugen- en thread-veilig op het niveau van Rust. Developers moeten zelf het geheugen beheren en geheugenlekken elimineren.

Snelheid

Snelheid houdt rechtstreeks verband met de geheugen- en prestatie-efficiëntie van het programma. Omdat Rust qua geheugen en prestatie efficiënter is, hebben Rust programma’s een hogere uitvoeringssnelheid dan Python programma’s.

Ondersteuning (community en documentatie)

In tegenstelling tot Rust heeft Python een uitgebreide en diverse community en documentatie. Pythons community is een grote en actieve community waar je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van Python en gemakkelijk antwoorden kunt vinden op eventuele vragen. Het heeft een uitgebreide kennisbank van waaruit je alles over Python kunt leren.

Rust daarentegen heeft een relatief kleine community. De Rust community breidt zich echter snel uit, en de documentatie is goed geschreven en uitgebreid. Je kunt Rust van A tot Z leren.

Vergelijkingstabel voor Rust vs Python

De volgende tabel geeft een overzicht van de vergelijking tussen Rust vs Python.

Kenmerken Python Rust
Gebruiksgemak/Leren Gemakkelijk te leren en te gebruiken met eenvoudige syntaxis en uitgebreide bibliotheken Complex om te leren. Vereist voorafgaande programmeerkennis
Kansen op werk Hogere kansen Lagere kansen, maar het is een van de talen waarmee een hoger basissalaris verdiend kan worden.
Foutafhandeling Geeft exceptions tijdens run time. Geen aanbevelingen om fouten te herstellen Foutafhandeling bij het compileren met suggesties om de fouten te herstellen
Uitbreidbaarheid Een grote hoeveelheid bibliotheken maakt het zeer uitbreidbaar Lage uitbreidbaarheid vergeleken met Python
Eigenschappen Niet veel onderscheidende en intuïtieve mogelijkheden Meer onderscheidende en intuïtieve features
Garbage collection Beschikbaar Geen garbage collection
Geheugenbeheer Via garbage collection Via typesysteem en ownershipmodel
Prestaties Laag prestaties Hoge prestaties
Populariteit Veel populairder dan Rust Lage populariteit dan Python
Schaalbaarheid Minder schaalbaar dan Rust Zeer schaalbaar
Veiligheid Niet geheugen- of threadveilig Veiliger dan Python met geheugen- en threadveiligheid
Snelheid Langzamer dan Rust Het beste voor snelle applicaties
Ondersteuning Een grote en diverse community en uitgebreide documentatie De community is kleiner in vergelijking met Python, maar heeft een uitgebreide documentatie

Rust vs Python: welke moet je gebruiken?

De keuze voor Rust vs Python is volledig gebaseerd op wat je met deze twee programmeertalen gaat ontwikkelen. Beide talen hebben hun voor- en nadelen. Zoals je in dit artikel kunt zien, is Rust het meest geschikt als je zeer efficiënte, geheugenintensieve en schaalbare applicaties wilt bouwen.

Het is bijvoorbeeld een ideale programmeertaal voor embedded systemen en het ontwikkelen van commandoregels. Ook als het gaat om frontend development dan zijn er betere talen zoals React en Vue, die populairder zijn dan Python of Rust.

Maar ook al is Python niet zo veilig en efficiënt als Rust, vanwege het snellere ontwikkelvermogen met een uitgebreide set bibliotheken beschikbaar, zou je dat moeten kiezen voor prototyping, scripting, data science, machine learning en data-analysetaken.

Veel bedrijven gebruiken het eerder voor gegevensanalyse dan voor webontwikkeling. Ook als je een beginnende programmeur bent die geen idee heeft van een taal of sneller een webdeveloper wilt worden, dan moet je Python boven Rust kiezen, omdat het gemakkelijk te leren en ermee te coderen is.

Zoals je begrijpt, heb je voor het ontwikkelen van webapplicaties of e-commercesites een betere oplossing nodig dan deze beide programmeertalen. WordPress kan de oplossing zijn die je zoekt. Als je WordPress kiest voor je website, kan Kinsta je op vele manieren helpen.

Kinsta biedt managed hostingdiensten, waardoor je veel pijn bespaard blijft die komt kijken bij het afhandelen van hostingproblemen. Bovendien biedt Kinsta een gratis Development suite waarmee je WordPress sites kunt ontwerpen en ontwikkelen op je lokale machine.

Ook helpt Kinsta APM je om de prestaties van je WordPress site in de gaten te houden. Ten slotte krijg je met Kinsta een gratis testomgeving waar je met één klik je WordPress site kunt testen en deployen.

Samenvatting

Python is de populairste programmeertaal voor veel verschillende doeleinden. Hoewel Rust jonger is dan Python, is het steeds populairder geworden vanwege zijn voordelen ten opzichte van Python. Top techbedrijven in de wereld gebruiken zowel Python als Rust in hoge mate. Thread- en geheugenveiligheid en kosteloze abstracties zijn de prominente features van Rust.

Python daarentegen is populair vanwege zijn eenvoudige syntaxis, dynamische typering, grote communityondersteuning en vele bibliotheken. Langzamere compileertijd en onvoldoende ondersteuning voor monkey patches zijn belangrijke nadelen van Rust. De belangrijkste nadelen van Python zijn de lage snelheid en de geringe ondersteuning voor databaseconnectiviteit en mobiele ontwikkeling.

Python is de duidelijke winnaar wat betreft gebruiksgemak, werkgelegenheidskansen en salarissen van appontwikkelaars, uitbreidbaarheid, populariteit en ondersteuning. Maar hoewel Rust een nieuwe taal is, is het beter dan Python als je kijkt naar foutafhandeling, garbage collection, geheugenbeheer, prestaties, schaalbaarheid, veiligheid en snelheid.

Over het geheel genomen is Rust een veel betere taal dan Python en heeft het een beter concurrentievoordeel ten opzichte van Python om een van de dominante programmeertalen ter wereld te worden. Daarom is het een van de beste programmeertalen die je zou moeten leren.

Welke taal – Rust vs Python – ga jij kiezen voor je volgende project? Laat het ons weten in de commentsectie.

Shanika Wickramasinghe

Shanika Wickramasinghe is a software engineer by profession and a graduate in Information Technology. Her specialties are Web and Mobile Development. Shanika considers writing the best medium to learn and share her knowledge. She is passionate about everything she does, loves to travel, and enjoys nature whenever she takes a break from her busy work schedule. You can connect with her on LinkedIn.