WordPress Multisite staat voor een verzameling onderling onafhankelijke websites die dezelfde WordPress-installatie delen. De sites in het netwerk zijn virtueel: ze hebben geen eigen map op de server, maar hebben wel hun eigen afzonderlijke mappen voor media-uploads en tabellen in de database.

In dit bericht laat ik je kennismaken met WordPress Multisite. Het gaat om een gebruikershandleiding voor beginners met als doel de voor- en nadelen te laten zien van multisite- tegenover monosite-installaties – en je te leren hoe je een WordPress-monosite kunt omzetten in een multisitenetwerk.

Allereerst wil ik proberen je een idee te geven van de vele redenen die je kunt hebben zo´n netwerk te willen installeren. Ik zal echter ook een aantal nadelen benoemen, redenen waarom je het niet zou doen. Vervolgens geef ik een overzicht van de beschikbare netwerktypen, een beschrijving van de voornaamste features van elk type en van de systeemeisen die je ertoe kunnen dwingen te kiezen voor een bepaald type boven een ander. En tot besluit gaan we het installatieproces uitdiepen en laat ik je zien hoe kinderlijk eenvoudig het is om van een WordPress-monosite te migreren naar een netwerk van sites.

Waarschuwing: Je loopt het gevaar dat je na lezing van deze blogpost de stap gaat wagen van WordPress-mono naar WordPress-multisite.

The Network Dashboard

The Network Dashboard

Voor- en nadelen van WordPress Multisite

Je zou hele goede redenen kunnen hebben om van een monosite-installatie te willen migreren naar die van een multisite. In de eerste plaats biedt een multisite je de mogelijkheid een netwerk van onderling onafhankelijke websites te bouwen. Ten tweede geeft het gebruikers de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het netwerk door desgevraagd hun eigen blogs te creëren, net als WordPress.com-gebruikers dat doen.

Het kan natuurlijk zijn dat je van mening bent dat jouw bedrijf niets te zoeken heeft bij deze functionaliteit. En desondanks zou je ertoe kunnen besluiten om over te schakelen op een WordPress-multisite teneinde jezelf tijd en werk te besparen. Met een multisite kun je namelijk een aantal (tot een gróót aantal) websites opzetten en ze beheren vanuit één enkele WordPress-installatie. In een multisite hoef je kerngeheugen, thema´s en plug-ins maar één keer aan te passen omdat alle sites in het netwerk onder dezelfde installatie vallen.

Met andere woorden, een multisite kan je veel tijd besparen en de doelmatigheid van je werk bevorderen.

Ten slotte, als je voorbeelden van je werk wilt laten zien, dan kun je overstappen op Multisite en voor elk project één subsite activeren (met dank aan Rachel voor deze suggestie). Deze werkwijze zou kunnen bijdragen aan je image van professionaliteit – het biedt een kwalitatief hoogwaardige dienst aan je cliënten en maakt een goedgeorganiseerde indruk.

Als je klant bij Kinsta bent dan is dit nauwelijks relevant natuurlijk. Omdat Kinsta testomgevingen biedt die je in staat stellen sites te creëren, die je aan je klanten kunt laten zien, voordat je ze overzet van een test- naar een live-omgeving.

Overstappen naar Multisite is echter lang niet altijd de beste keuze. Onze eerste en belangrijkste overweging is veiligheid: als jouw site gehackt wordt, is je hele netwerk de klos. Als je dus de overstap maakt naar multisite, grijp de gelegenheid dan wel aan om veel tijd en geld te stoppen in de verbetering van de veiligheid van je installatie.

Nuttig om te lezen: aanbevolen WordPress Multisite Plugins (Migrations and Backups).

Multisite is geen optie wanneer je informatie tussen onderliggende sites wilt delen. Als je een netwerk wilt bouwen van onderling met elkaar verbonden websites die gebruikers of gegevens met elkaar delen, dan moet je overwegen één enkele WordPress-website te installeren en die vervolgens onder te verdelen in secties, in plaats van een verzameling onderling afgescheiden sites.

Er zijn genoeg andere redenen die je ervan zouden kunnen weerhouden een multisite te installeren. Sommige ervan hangen af van de eisen en wensen van je cliënt, andere van systeemeisen en serverinstellingen. Soms kun je technische beperkingen overwinnen met hulp van je hostingaanbieder, maar soms is het gewoon beter om voor een geavanceerdere hostingdienst te kiezen.

Subdomeinen en -mappen

Afhankelijk van de wijze waarop het met URL´s omgaat, kent Multisite twee verschillende netwerktypes:

Een op een domein gebaseerd netwerk maakt gebruik van URL´s als http://mysite.network.com. Deze domeinnamen zouden op verschillende manieren op de juiste wijze geconfigureerd kunnen worden. De Codex beveelt aan de volgende te nemen:

Subdomeinen op het MyKinsta-dashboard

Subdomeinen op het MyKinsta-dashboard

Een op een pad gebaseerd netwerk maakt gebruik van URL´s als http://network.com/mysite. Voor een correcte werking vereist dit type netwerk dat Pretty Permalinks aanstaat. Welk type netwerk je ook van plan bent te installeren, je kunt externe domeinen toewijzen aan bestaande subsites. Vanaf WordPress-versie 4.5 is domeintoewijzing een kernfunctie in WordPress Multisite en hebben we geen externe plug-in meer nodig, zoals WordPress MU Domain Mapping. Je kunt meer lezen over Multisite-domeintoewijzing hier op het blog van Kinsta in de post How to Setup WordPress Multisite Domain Mapping.

Wanneer je eenmaal besloten hebt welk type Multisite je wilt installeren, moet je de bestaande WordPress-installatie voorbereiden op de transformatie tot netwerk:

Dan kunnen we nu van start gaan met het installatieproces zelf.

Installeren van het netwerk

Voordat we WordPress Multisite kunnen installeren, moeten we de Network setup-functionaliteit activeren. Hiervoor hoeven we alleen maar de WP_ALLOW_MULTISITE-constante te definiëren in wp-config.php:

/* Multisite */
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

Deze code moet worden toegevoegd boven de volgende commentaarregel:

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

Actualiseer wp-config.php en vernieuw de pagina: het Network setup-menu-item verschijnt nu onder Tools-menu. Als WordPress je eraan mocht herinneren alle actieve plug-ins uit te zetten, schakel ze dan ook uit. Ga daarna terug naar de Network setup-beheerpagina.

Alle actieve plug-ins uitschakelen

Voordat we de nieuwe netwerkinstallatie doen, moeten we alle actieve plug-ins uitschakelen

Nu moeten we kiezen welk type netwerk we gaan installeren, een op een domein gebaseerde of een op een pad gebaseerde.

nieuwe WP-installatie

Bij nieuwe WP-installatie kiezen we voor netwerktype uit de opties Sub-domains en Sub-directories

Om conflicten tussen URL´s van de pagina´s van de originele site en de nieuwe sites van het netwerk te voorkomen, wordt ons op dit moment niet toegestaan een op submappen gebaseerd netwerk te creëren bij die installaties die meer dan een maand oud zijn. Maar goed, ik zal straks uitleggen hoe je wp-config.php later handmatig kunt aanpassen om over te schakelen op een subdomeinnetwerk.

Deze pagina laat het serveradres zien met twee formuliervelden waarvan de waarden de netwerktitel en de netwerkbeheer-e-mail bepalen.

netwerk niet toegestaan

Is de originele installatie > 1 maand, dan is een op submappen gebaseerd netwerk niet toegestaan

Maak vervolgens een back-up van het bestaande wp-config.php-bestand en voer de setup uit.
Op de volgende pagina geeft WordPress gedetailleerde aanwijzingen voor het aanbrengen van wijzigingen in de configuratiebestanden. Voeg in het wp-config.php-bestand de volgende constante waarden toe:

Downtime en WordPress problemen? Kinsta is de hosting oplossing speciaal ontworpen om jou tijd te besparen! Bekijk onze kenmerken
define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', true );
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'carlo.kinsta.com' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );

Zet SUBDOMAIN_INSTALL op true indien je bezig bent met de installatie van een op domein gebaseerd netwerk, op false als het om een op pad gebaseerd netwerk gaat. Je kunt het netwerktype naderhand wijzigen (hoewel WordPress je waarschuwt dat dat niet kan).

Let op: Om conflicten tussen een bestaande post- of paginaslug en een websitepad te voorkomen, staat WordPress je niet toe een op pad gebaseerd netwerk te installeren op installatie van minder dan een maand oud. Je zou een op domein gebaseerd netwerk kunnen installeren en naderhand switchen naar een op pad gebaseerd netwerk door de waarde van SUBDOMAIN_INSTALL in wp-config.php te wijzigen.

Apachegebruikers moeten de bestaande .htaccess-instructies vervangen. Het nieuwe bestand verschilt een beetje tussen submap- en subdomeininstallaties. Het volgende voorbeeld laat het .htaccess-bestand van een submapinstallatie (SubFolder install) zien:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

In een subdomeininstallatie (SubDomain install) wijzigt het .htaccess-bestand als volgt:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*\.php)$ wp/$1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Als je klaar bent met wp-config.php en .htaccess, log je uit en weer in. Het My Sites-menu moet nu verschijnen aan de linkerkant van de WordPress-werkbalk.

My Sites menu

Het My Sites-menu in de WP-werkbalk vertelt ons dat het netwerk met succes geïnstalleerd is

Het netwerk is actief en werkend. En nu kunnen we de plug-ins weer activeren die we in een eerder stadium hadden uitgezet.

Conclusies en verder lezen

Je bent nu supernetwerkbeheerder én beheerder van de originele site.
Op het netwerkbedieningspaneel kun je subsites creëren, configureren en deleten, thema´s en plug-ins installeren, netwerkgebruikers instellen, updates uitvoeren en netwerkinstellingen configureren.

Het netwerkinstellingenscherm

Het netwerkinstellingenscherm

Op de subsitebedieningspanelen kun je elke beheertaak uitvoeren die een gebruiker van WordPress-admin ter beschikking staat, met een paar kleine verschillen als het gaat om thema´s en plug-ins die alleen op netwerkbeheerniveau geïnstalleerd, geactualiseerd en verwijderd kunnen worden.

Het Add New User-scherm in een subsitebedieningspaneel

Het Add New User-scherm in een subsitebedieningspaneel

Soms is het omzetten van een monosite in een multisite niet zo rechttoe rechtaan als bij door Kinsta gehoste websites het geval is. Als je meer mocht willen weten over DNS-configuratie, systeemeisen en andere details van technische aard, kijk dan eens bij de volgende bronnen:

Run jij een multisite-installatie? Vertel ons dan wat meer over je ervaringen in een reactie hieronder!


Als je dit artikel leuk vond, dan ga je Kinsta’s WordPress hosting platform ook heel erg leuk vinden! Of het nu gaat om het versnellen van je website of de 24/7 support van ons ervaren WordPress-team. Onze door Google Cloud aangedreven infrastructuur is gericht op automatische schaalbaarheid, prestaties en beveiliging. Laat ons jou het Kinsta verschil tonen! Bekijk onze pakketten