Multisite netwerk

WordPress Multisite is een geavanceerde feature van WordPress waarmee je meerdere sites kunt beheren vanuit dezelfde WordPress installatie. Multisite installaties worden ondersteund op onze Pro pakketten en hoger. Omdat Multisite netwerken vaak meer resources nodig hebben en extra ondersteuning vereisen, worden ze niet ondersteund op ons Starter pakket. Als je momenteel ons Starter pakket gebruikt en je wilt Multisite inschakelen, dan moet je je pakket upgraden naar een Pro pakket of hoger.

Het opzetten en beheren van een WordPress Multisite vereist meestal meer aandacht dan een standaard installatie met één site en kan ingewikkeld worden. We raden aan om samen te werken met een ervaren ontwikkelaar als je een bestaande site wilt omzetten van een enkele site naar een Multisite netwerk en voor doorlopende Multisite configuratie en onderhoud.

Subdirectory vs Subdomein

We ondersteunen zowel subdirectory als subdomein opstellingen.

  • Een subdirectory Multisite is een Multisite die wordt geladen vanuit een subdirectory van een hoofddomein (bijvoorbeeld domein.com/multisite/).
  • Een subdomein Multisite is een Multisite die wordt geladen vanaf een uniek subdomein (bijv. multisite.domein.com).

Belangrijke opmerkingen

  • Als je overstapt van een subdomein naar een subdirectory Multisite, open dan een chat met ons supportteam om hen dit te laten weten zodat ze een Nginx regel kunnen toevoegen zodat het goed werkt.
  • Als je een subdomein Multisite moet testen op de tijdelijke URL, kun je alleen HTTP gebruiken en kun je HTTPS niet forceren. Het SSL certificaat dat wordt geleverd voor kinsta.cloud domeinen (bijv. sitenaam.kinsta.cloud) kan alleen het eerste niveau van subdomeinen (bijv. sitenaam.kinsta.cloud) dekken, dus elk extra subdomeinniveau (bijv. subsite.sitenaam.kinsta.cloud) kan niet worden gedekt.
  • Als je de Multisite via HTTPS wilt testen zonder het primaire domein van het netwerk aan te wijzen, moet je een ander custom domein met een wildcard SSL certificaat toevoegen om te gebruiken voor het testen.

Wildcard subdomein

Wanneer je een root/apex domein (domein.com) toevoegt aan een site in MyKinsta, wordt er automatisch een extra wildcard subdomein (*.domein.com) toegevoegd (tenzij je de wildcard optie onder Geavanceerde opties uitschakelt). Als je een subdomein Multisite draait, kun je dat wildcard subdomein naar je Kinsta site wijzen op dezelfde manier als je je root/apex domein wijst, zodat je niet elk subdomein afzonderlijk hoeft toe te voegen in MyKinsta.

WordPress Multisite installeren

Om een WordPress Multisite te installeren, vink je de optie WordPress Multisite installeren aan wanneer je je nieuwe site toevoegt in MyKinsta.

Selecteer vervolgens de optie Subdirectory of Subdomein, afhankelijk van welk type Multisite netwerk je wilt installeren.

Selecteer Multisite bij het toevoegen van een nieuwe site in MyKinsta.
Selecteer Multisite bij het toevoegen van een nieuwe site in MyKinsta.

Als je een bestaande enkele site wilt omzetten naar een WordPress Multisite netwerk, dan raden we je aan om samen te werken met een WordPress developer die bekend is met dat proces en voor doorlopende Multisite configuratie en onderhoud.

Je primaire domein toevoegen en toewijzen

De volgende stap is om het aangepaste domein van je site toe te voegen aan MyKinsta en het te wijzen naar Kinsta om je Multisite live te zetten. Het wordt meestal aanbevolen om de niet-www-versie van het domein te gebruiken voor Multisite. We zullen ervoor zorgen dat de www versie van het domein wordt omgeleid in de volgende stap.

Ga naar de pagina Domeinen van je site, klik op Domein toevoegen en voeg je aangepaste domein toe. Schakel het selectievakje Domein(en) met en zonder www toevoegen in en klik op de knop Domeinen toevoegen. Door dat vakje aan te vinken wordt de www-versie omgeleid naar de niet-www-versie van het domein.

Nadat je het domein hebt toegevoegd, controleer je het en wijs je het domein door naar Kinsta. Zie voor meer informatie onze gedetailleerde handleiding over hoe je een domein toevoegt aan een site aan een site op Kinsta.

Zodra je domein is geverifieerd en doorverwezen naar Kinsta, kun je er het primaire domein van maken door het kebab (drie-stippen) menu naast je domein in de lijst Domeinen te openen en Maak primair domein te selecteren.

Maak een domein tot primair domein in MijnKinsta.
Maak een domein tot primair domein in MijnKinsta.

Je kunt ervoor kiezen om zoeken-en-vervangen uit te voeren om de database van je site bij te werken met je nieuwe primaire domein. Dit heeft geen invloed op e-mailadressen. Als die moeten worden bijgewerkt, kun je de Zoek en vervang tool in MyKinsta gebruiken.

wp-config.php bestand bijwerken

Vervolgens moet je het wp-config.php bestand van je site bijwerken zodat het correct werkt met je nieuwe primaire domein. Je wp-config.php bestand kun je vinden in de hoofdmap van je site (ook wel document root genoemd). Om dit te openen en te bewerken kun je SFTP (downloaden, bewerken, uploaden van het bijgewerkte bestand) of SSH (kan het bestand direct op de server bewerken) gebruiken.

Ten eerste, op de regel die begint met define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE' – verander het domein van het kinsta.cloud domein naar je nieuwe primaire domein.

Verander DOMAIN_CURRENT_SITE in wp-config.php naar je primaire domein.
Verander DOMAIN_CURRENT_SITE in wp-config.php naar je primaire domein.

Vervolgens, om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen op je Multisite netwerk, inclusief je subsites, voeg je deze regel toe net onder de regel define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE':

define('COOKIE_DOMAIN', $_SERVER['HTTP_HOST'] );

Sla je wijzigingen op en als je SFTP gebruikt, upload het bestand dan naar de server, waarbij je de oude versie van het bestand overschrijft.

Subsites toevoegen

Nu ben je klaar om subsites aan te maken in je Multisite netwerk! Log in als de Super Admin (de gebruiker die je hebt toegevoegd toen je de site maakte in MyKinsta hierboven).

Ga in het menu My sites linksboven naar Network Admin > Sites en klik op de knop Add New.

Voeg een nieuwe subsite toe in een Multisite netwerk.
Voeg een nieuwe subsite toe in een Multisite netwerk.

Voer de gegevens van je nieuwe subsite in de daarvoor bestemde velden in en klik op de knop Add Site. Het adres van de site is een subdomein of subdirectory van het domein van de hoofdsite.

Voer je subsitegegevens in en voeg je subsite toe.
Voer je subsitegegevens in en voeg je subsite toe.

Herhaal deze stappen indien nodig om extra subsites toe te voegen.

Multisite testomgeving

Als je een testomgeving nodig hebt om nieuwe WordPress versies, plugins, code of algemeen ontwikkelingswerk te testen, dan kan onze gratis WordPress testomgeving een optie zijn.

Multisites met subdirectory (voorbeeld.com, voorbeeld.com/subsite1, voorbeeld.com/subsite2) zijn compatibel met onze testomgeving.

Met subdomeinen (voorbeeld.com, subsite1.voorbeeld.com, subsite2.voorbeeld.com) of domain-mapped Multisites (laadt verschillende subsites op volledig verschillende domeinen, bijv. voorbeeld.com, voorbeeld1.com, voorbeeld2.com) kan het mogelijk zijn, afhankelijk van hoe je Multisite is geconfigureerd.

Multisite domein mapping

Met Multisite domein mapping kun je een custom domein toewijzen aan een subsite in je Multisite netwerk. Dit is een handige functie als je individuele domeinen voor je subsites wilt hebben in plaats van subdomeinen (bijv. sub1.voorbeeld.com) of subdirectories (bijv. voorbeeld.com/sub1).

In sommige eerdere versies van WordPress moest je hiervoor een plugin gebruiken, maar vanaf WordPress 4.5 is dit nu een ingebouwde feature van WordPress Multisite.

Deze handleiding gaat ervan uit dat je bekend bent met en al werkt met een Multisite netwerk met een custom domein geconfigureerd voor de hoofdsite. Zo niet, bekijk dan onze gids voor het maken van een Multisite netwerk.

Als je een bestaande Multisite hebt met gemapte domeinen in de database van je site en je wilt gewoon die domeinen instellen in MyKinsta, dan kun je naar beneden gaan naar het gedeelte Een subsite domein toevoegen aan MyKinsta en DNS verwijzen hieronder.

Een nieuwe subsite maken

Als je al een bestaande subsite hebt waar je een domein aan wilt koppelen, kun je deze stap overslaan.

Log in op het WordPress dashboard van je Multisite netwerk als de Super Admin.

Ga in het menu Mijn sites linksboven naar Network Admin > Sites en klik op de knop Add New.

Voeg een nieuwe subsite toe in je Multisite netwerk.
Voeg een nieuwe subsite toe in je Multisite netwerk.

Voer de gegevens van je nieuwe subsite in de daarvoor bestemde velden in en klik op de knop Add Site. Het adres van de site is een subdomein of subdirectory van het domein van de hoofdsite. Maak je geen zorgen; we zullen dit in de volgende stappen wijzigen in het custom domein.

Voeg de details van je nieuwe Multisite subsite toe.
Voeg de details van je nieuwe Multisite subsite toe.

Herhaal deze stappen indien nodig om extra subsites toe te voegen.

Een custom domein toewijzen aan een subsite

Om je custom domein aan een subsite toe te wijzen, ga je op de pagina Sites met je muis over de URL van de subsite en klik je op de link Edit die verschijnt.

Bewerk een subsite in een lijst met Multisite netwerksites.
Bewerk een subsite in een lijst met Multisite netwerksites.

Vervang in het veld Site Address (URL) de bestaande URL door de volledige URL van je custom domein. Zorg ervoor dat je de volledige URL naar het domein opneemt, inclusief het protocol (bijv. https://voorbeeld.com). Het wordt over het algemeen aanbevolen om hier de niet-www versie van het domein te gebruiken. We zullen ervoor zorgen dat de www-versie van het domein wordt omgeleid in de volgende sectie.

Voeg de URL van je custom domein toe in het veld Site Address om je domein aan je subsite toe te wijzen.
Voeg de URL van je custom domein toe in het veld Site Address om je domein aan je subsite toe te wijzen.

Herhaal deze stappen indien nodig om custom domeinen aan extra subsites toe te wijzen.

Een domein van een subsite toevoegen aan MyKinsta en DNS toewijzen

Om het custom domein van je subsite toe te voegen aan MyKinsta, log je in op MyKinsta, ga je naar WordPress Sites > sitenaam > Domeinen en klik op de knop Domein toevoegen. Voer je custom domein in (je kunt ook meerdere domeinen gescheiden door komma’s invoeren), klik op de knop Domein toevoegen en voltooi de stappen om je domein te verifiëren en te verwijzen naar Kinsta. Zie voor meer informatie onze handleiding over hoe je een domein toevoegt aan een site op Kinsta.

SSL en HTTPS afdwingen

Bij Kinsta bevat onze Cloudflare integratie gratis SSL certificaten voor alle geverifieerde domeinen. Wanneer je je domein toevoegt aan Kinsta, wordt er een gratis SSL certificaat gegenereerd.

Als je URL’s moet bijwerken van HTTP naar HTTPS, kun je dat doen met de Zoek en vervang tool in MyKinsta.

De laatste stap is om HTTPS te forceren door HTTP om te leiden naar HTTPS, wat je kunt doen op het tabblad Tools van je site in MyKinsta.

Schakel HTTPS forceren met de optie Gebruik aangevraagd domein in MyKinsta in.
Schakel HTTPS forceren met de optie Gebruik aangevraagd domein in MyKinsta in.
Was dit artikel nuttig?