De laatste tijd is de vraag naar telematicadiensten over de hele wereld enorm toegenomen, en de bedrijven die deze diensten verlenen en producten online verkopen zijn in hetzelfde tempo toegenomen. Ook overheidsinstellingen en overheden hebben hun organisaties moeten aanpassen om aan de toegenomen vraag naar online diensten te voldoen.

Bij de uitwisseling van goederen en diensten spelen telematicakanalen tegenwoordig een cruciale rol, en de infrastructuur die deze uitwisseling ondersteunt, is een sleutelelement bij het leveren van complexe diensten aan mensen, bedrijven en publieke organisaties.

In dit scenario spelen cloudcomputingtechnologieën een strategische rol in de wereldeconomie door infrastructuur en diensten te leveren die essentieel zijn om concurrerend te blijven in de hypercomplexe wereldeconomie van vandaag de dag.

De snelheid, schaalbaarheid en veiligheid die cloudinfrastructuren kunnen leveren, zijn dan ook een must voor particulieren, non-profits en bedrijven van alle sectoren en groottes.

Deze evolutie heeft gevolgen voor alle grote economieën ter wereld, zij het in verschillende mate. Dit komt vanwege de specifieke kenmerken van de industriële, sociale en regelgevingssystemen van de verschillende regio’s in de wereld.

Maar ondanks de verschillen tussen de regio’s lijkt het pad voor de komende jaren uitgezet. Volgens Gartner:

Tegen 2024 zal meer dan 45% van de IT uitgaven aan systeeminfrastructuur, infrastructuursoftware, applicatiesoftware en uitbesteding van bedrijfsprocessen verschuiven van traditionele oplossingen naar de cloud. Deze evolutie maakt van cloudcomputing een van de meest langstlopende ontwrichtende krachten in de wereld van IT sinds de begindagen van het digitale tijdperk.

Gezien de noodzaak dat cloudtechnologieën in de huidige economieën concurrerend zijn en blijven groeien, hebben we besloten een diepgaand overzicht te geven van de stand van zaken van cloudcomputing in verschillende regio’s van de wereld.

In dit artikel gaan we in op de stand van de cloudtechnologieën in Europa, inclusief de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Zoals we in de volgende paragrafen nader zullen uitleggen, is de invoering van cloudtechnologieën in de EU landen vrij heterogeen, maar er is één kenmerk dat alle Europese landen gemeen hebben: cloudcomputingtechnologieën zijn onderworpen aan strenge regelgeving. Dit betekent dat aanbieders van cloudinfrastructuur en -diensten moeten voldoen aan strenge eisen wat betreft gegevensbeveiliging, privacybescherming en soevereiniteit over de infrastructuur.

We komen te weten in welke landen cloudtechnologieën het meest verspreid zijn onder ondernemingen, hoe de invoering van cloudtechnologieën in de afzonderlijke landen is geregeld, en hoe Google eraan werkt om bedrijven te ondersteunen bij de invoering van cloudtechnologieën en tegelijkertijd te voldoen aan de nationale en internationale regelgeving.

Veel leesplezier!

Cloudcomputing in Europa

Volgens een recent rapport van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie:

Van 2020 tot 2021 was er een algemene stijging van 5% in het gebruik van clouddiensten in Europa.

De rush naar de cloud heeft verschillende oorzaken, en het streven naar meer efficiëntie is een primaire factor: In plaats van hun eigen technologische infrastructuur aan te leggen of uit te breiden, krijgen bedrijven toegang tot kant-en-klare resources die door externe partijen in de cloud worden aangeboden.

Door te kiezen voor een cloudinfrastructuur krijgen bedrijven de beschikking over geavanceerde technologie met beveiliging, schaalbaarheid en hoge prestaties. Tegelijkertijd vermijden ze de noodzaak om resources vast te leggen, waardoor investeringskosten worden omgezet in bedrijfskosten en een grotere operationele flexibiliteit ontstaat.

Voor kleine en middelgrote ondernemingen en startups openen cloudtechnologieën nieuwe zakelijke mogelijkheden die enkele jaren geleden nog ondenkbaar waren. Grote investeringen in infrastructuur en het inhuren van hoogopgeleid personeel om die infrastructuur te beheren zijn immers geen vereisten meer.

Maar terwijl uit het Eurostat rapport blijkt dat meer dan 98% van de EU bedrijven met 10 of meer werknemers/samenwerkers toegang heeft tot internet, maakt slechts 41% daarvan gebruik van clouddiensten, met aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke landen.

De onderstaande grafiek vergelijkt de EU landen op basis van het gebruik van clouddiensten onder ondernemingen in 2020 en 2021. Zweden en Finland delen de top van de ranglijst met 75% van de ondernemingen die in 2021 clouddiensten gebruiken, gevolgd door Nederland en Denemarken met 65% en Italië met 60% van de ondernemingen.

Adoptie van cloudcomputingdiensten in de Europese Unie (Beeldbron: Eurostat)

Specifieker:

 • Zweden (75%)
 • Finland (75%)
 • Nederland (65%)
 • Denemarken (65%)
 • Italië (60%)
 • Ierland (59%)
 • Estland (58%)
 • Malta (57%)
 • België (53%)
Een kaart met de invoering van cloudtechnologieën per land in de EU in 2021 (Beeldbron: Eurostat)

In de EU worden clouddiensten het meest gebruikt in de informatie- en communicatiesector en de professionele, technische en wetenschappelijke sectoren.

Kijkend naar de verschillende bedrijfsgroottes is het niet verrassend dat het gebruik van clouddiensten het hoogst is bij grote bedrijven, maar je ziet wel een goede toename van de adoptiecijfers bij middelgrote en kleine bedrijven.

Adoptie van cloudcomputingdiensten in de EU naar bedrijfsgrootte (Beeldbron: Eurostat)

Een andere interessante grafiek die nuttig is om de toestand van de cloudmarkt in Europa te begrijpen, is de uitsplitsing van de keuze voor clouddiensten naar dienstenmodel.

In Europa gebruikte in 2021 de overgrote meerderheid van de bedrijven (94%) SaaS diensten (Software as a Service), waaronder e-maildiensten, kantoorapplicaties, financiële of boekhoudkundige applicaties, beveiliging, ERP, CRM, enz.

74% van de ondernemingen gebruikte minstens één IaaS dienst (Infrastructure as a Service), dat wil zeggen databasehosting, bestandsopslag of computingkracht.

Tot slot gebruikte 21% van de Europese ondernemingen PaaS (Platform as a Service) diensten, waaronder cloud hostingdiensten voor het ontwikkelen, testen en/of deployen van applicaties.

Verdeling van clouddiensten naar dienstenmodel in de EU in 2021 (Beeldbron: Eurostat)

Een laatste interessante statistiek in het Eurostat rapport betreft de mate van afhankelijkheid van ondernemingen van clouddiensten. De Eurostat studie ging ervan uit dat hoe groter de mate van verfijning van clouddiensten die ondernemingen gebruiken, hoe groter de mate van afhankelijkheid van clouddiensten zou zijn.

Op basis van deze veronderstelling werden de bedrijven in de steekproef verdeeld in drie categorieën op basis van het type clouddiensten dat werd gebruikt:

 • Bedrijven die basic clouddiensten gebruiken, zoals “e-mail als clouddienst,” “kantoorsoftware als clouddienst,” of “opslag van bestanden of computingkracht om eigen software van de onderneming te draaien.”
 • Bedrijven die intermediaire clouddiensten gebruiken, zoals “financiële of boekhoudkundige software applicatie als clouddienst,” “ERP software applicatie als clouddienst,” of “CRM software applicatie als clouddienst,” maar geen van de geavanceerde diensten.
 • Bedrijven die geavanceerde clouddiensten gebruiken, zoals “beveiligingssoftware applicaties,” “hosting van bedrijfsdatabases,” of “computerplatform dat een gehoste omgeving biedt voor het ontwikkelen, testen of deployen van applicaties.”

Uit gegevens van Eurostat blijkt dat 30% van de totale ondervraagde bedrijven zegt minstens één geavanceerde clouddienst te gebruiken. Bij het gebruik van deze diensten staan Zweden (60%), Denemarken (59%), Finland (57%), Nederland (56%) en Italië (48%) in die volgorde.

Gebruik van diensten en afhankelijkheid van de cloud in de EU (Beeldbron: Eurostat)

Europese regelgeving en eisen voor aanbieders van clouddiensten

Uit het onderzoek van Eurostat blijkt dat de toepassing van cloudcomputingtechnologieën onder Europese bedrijven gestaag groeit, en deze trend zal naar verwachting de komende jaren doorzetten.

De invoering van cloudtechnologieën in Europa moet echter voldoen aan de eisen van gegevenssoevereiniteit, -bescherming en -privacy, en aan regelgeving ter bescherming van de concurrentie.

Volgens een whitepaper uit 2020 van het Europees Parlement:

Een andere groeiende zorg voor EU lidstaten is hun gebrek aan controle over gegevens die op hun grondgebied worden geproduceerd. De wereldwijde publieke cloudmarkt wordt momenteel grotendeels gedomineerd door Amerikaanse en Aziatische bedrijven, en Europese regeringen en spelers in het bedrijfsleven in Europa zijn bezorgd geworden over het gebruik van niet-Europese datadiensten, gezien de expansieve extraterritoriale mogelijkheden die Amerikaanse wetshandhavingsinstanties hebben gekregen om persoonsgegevens van buitenlanders te verkrijgen onder de Amerikaanse CLOUD Act van 2018. Europese overheden zijn begonnen af te stappen van cloudoplossingen die door niet-EU bedrijven worden aangeboden en in plaats daarvan Europees ontworpen cloudoplossingen in te zetten.

Dit tekent een bijzonder complex concurrentielandschap waaraan aanbieders van cloudinfrastructuur en -diensten van buiten de EU zich moeten aanpassen om op de markt te kunnen opereren.

Om aan de digitale soevereiniteitseisen van de Europese Unie te voldoen “en tegelijkertijd de volgende golf van groei en transformatie voor Europese organisaties mogelijk te maken”, heeft Google Google Cloud Sovereign Solutions geïntroduceerd en een partnerschap gesloten met verschillende Europese bedrijven, waaronder T-Systems in Duitsland, S3NS in Frankrijk, Minsait in Spanje en Telecom Italia in Italië:

Onze Sovereign Solutions zijn ontworpen ter ondersteuning van vereisten op het gebied van gegevens-, operationele en softwaresoevereiniteit, waardoor de controle en transparantie van de klant voor gevoelige gegevens die naar de cloud worden verplaatst, wordt vergroot. Zo kunnen Sovereign Solutions helpen bij de ondersteuning van de naleving van Europese regelgeving zoals AVG en wettelijke uitspraken zoals Schrems II.

Alle grote aanbieders van cloudinfrastructuur ondernemen stappen om hun producten en diensten in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving. Van de belangrijkste concurrenten van Google hebben zowel Microsoft als AWS hun eigen programma’s aangenomen om de veiligheid, beveiliging en soevereiniteit van gegevens te waarborgen.

Microsoft lanceerde Microsoft Cloud for Sovereignty, dat opties mogelijk maakt voor de hele Microsoft Cloud, inclusief Microsoft 365, Dynamics 365 en Azure, terwijl Amazon AWS ervoor zorgt dat organisaties die AWS clouddiensten gebruiken volledig kunnen voldoen aan de Europese regelgeving.

Hoewel dit het algemene scenario is, moet worden opgemerkt dat de toepassing van cloudcomputing niet in hetzelfde tempo groeit tussen de verschillende landen van de Europese Unie.

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste EU markten uitgesplitst. We zullen zien welke cloudservices het meest worden gebruikt door ondernemingen, proberen de specifieke kenmerken van de nationale markten in de Europese context te begrijpen, en hoe Google Cloud tegemoet komt aan de eigenaardigheden van de afzonderlijke markten om geavanceerde technologieën te leveren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Cloudcomputing in Frankrijk

Volgens Eurostat laat Frankrijk een lichte stijging zien in de adoptie van cloudcomputing onder ondernemingen, van 27% van de ondernemingen in 2020 tot 29% in 2021. Dit zijn geen erg hoge waarden in vergelijking met andere Europese landen, maar het is nog steeds in lijn met de algemene groei.

Van de Franse bedrijven die in 2021 een of meer cloudcomputingdiensten gebruikten, hebben basisdiensten zoals cloudopslagdiensten (76%) en e-mail in de cloud (67%) de hoogste adoptiegraad. Geavanceerde diensten worden ook veel gebruikt door Franse bedrijven, waarbij 59% van de ondernemingen gebruik maakt van databasehostingdiensten.

Hier volgt de uitsplitsing:

 1. Basic diensten
  • 67% gebruikt e-maildiensten in de cloud
  • 76% gebruikt opslagdiensten in de cloud
  • 54% gebruikt kantoorsoftware in de cloud
 2. Intermediaire diensten
  • 44% gebruikt financiële of boekhoudkundige softwareapplicaties
  • 30% gebruikt CRM software applicaties
  • 22% gebruikt computingkracht voor de eigen softwarediensten van de onderneming
  • 31% gebruikt ERP software applicaties
 3. Geavanceerde diensten
  • 51% gebruikt beveiligingsapplicaties
  • 59% gebruikt databasehostingdiensten
  • 25% gebruikt clouddiensten als platform voor het ontwikkelen, testen of uitrollen van applicaties
Gebruik van cloudcomputingdiensten in Frankrijk in 2021 (Beeldbron: Eurostat)

Ondanks het feit dat Frankrijk niet behoort tot de landen die de snelste sprint naar de cloud trekken, wordt het belang van cloudcomputingtechnologieën in Frankrijk gevoeld, niet alleen in de huidige marktsituatie maar ook in een toekomstperspectief. Met name de Autorité de la concurrence verklaarde dat de digitale sector een prioriteit is en lanceerde een onderzoek naar het ecosysteem waarvan de resultaten in 2023 openbaar zullen worden gemaakt:

De cloud biedt dus meerdere voordelen voor consumenten, bedrijven en overheden, met eenvoudige en snelle toegang tot computingresources. De cloud maakt ook nieuwe vormen van werkorganisatie mogelijk, wat bijzonder nuttig is geweest tijdens de crisis als gevolg van de COVID-19 epidemie. Dit advies komt op een moment dat de Franse en Europese cloudmarkt boomt, met een verwachte gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 25% in de komende jaren. Deze groei in de cloud gaat gepaard met aanzienlijke steun van de overheid voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën, ter ondersteuning van de digitalisering van de economie en de Europese en Franse industrie. Het recente nationale plan ter ondersteuning van de Franse cloudindustrie is hier een illustratie van.

In Frankrijk staan cloudcomputingtechnologieën centraal bij de overheid en publieke instanties vanwege de impact die ze hebben – en in de toekomst steeds meer zullen hebben – op de nationale economie. De Franse regering heeft 1,8 miljard euro uitgetrokken om het Franse cloudecosysteem te ondersteunen met de volgende doelstellingen:

 • Het bereiken door Franse aanbieders van clouddiensten van een voldoende technologische en commerciële basis om concurrerend te zijn op de huidige belangrijke markten.
 • Het gebruik van vertrouwde cloud (cloud de confiance) aanbiedingen door overheidsinstellingen, grote ondernemingen en strategische bedrijven voor hun gevoelige gegevens.
 • De ontwikkeling van de Franse gegevenseconomie rond dataruimtes die gebouwd zijn op vertrouwde cloudaanbiedingen.

Google Cloud in Frankrijk

De noodzaak om te voldoen aan de soevereiniteitscriteria van Frankrijk en de cloud de confiance vereisten met behulp van de meest geavanceerde cloudtechnologieën leidde tot een partnerschap tussen Google Cloud en Thales, een Frans cyberbeveiligingsbedrijf, om gezamenlijk een vertrouwd cloudaanbod te bieden:

De diensten van Google Cloud, die regelmatig zullen worden verbeterd en aangevuld met nieuwe innovaties, zorgen voor elasticiteit, flexibiliteit en technologische openheid, waardoor bedrijven transparant en autonoom kunnen innoveren, zonder vendor lock-in. Thales, al meer dan 40 jaar toonaangevend in cyberbeveiliging, zal de nodige garanties bieden voor de soevereiniteitseisen van Frankrijk door met zijn Cybersecurity Operations Center te zorgen voor het beheer van encryptiesleutels, toegang, identiteiten en monitoring van cyberdreigingen. Thales biedt zo de niveaus van vertrouwen en van beveiliging die Franse klanten verlangen, zodat ze hun meest gevoelige applicaties naar de cloud kunnen migreren en toch de controle kunnen behouden.

Maar er is meer dan het partnerschap met Thales. In antwoord op de zorgen over beveiliging en gegevenssoevereiniteit van de Franse autoriteiten kondigde Google de opening aan van zijn nieuwe cloudregio in Parijs. Bij die gelegenheid schreef Anthony Cirot, Managing Director bij Google Cloud Frankrijk, op het Google Cloud blog:

Bij Google Cloud erkennen we dat we, om echt wereldwijd te zijn, ook lokaal moeten zijn. Dit betekent dat we zo dicht mogelijk bij onze klanten, hun locaties, hun regelgeving en hun waarden moeten staan.

En:

De nieuwe regio Frankrijk (europe-west 9) is ontworpen om de barrières voor cloudadoptie in Frankrijk te helpen slechten en brengt unieke schaalbare, duurzame, veilige en innovatieve technologie binnen handbereik, zodat Franse organisaties digitale transformatie kunnen omarmen en stimuleren.

De nieuwe Cloud Regio in Parijs zal ondernemingen en overheidsinstanties in Frankrijk in staat stellen om hun applicaties te hosten en “te draaien, gegevens lokaal op te slaan en beter gebruik te maken van realtime gegevens, analyses en AI technologieën.”

Dit is een belangrijke stap in een bloeiende markt omdat het de aanwezigheid van Google Cloud in Frankrijk vastlegt als zijnde in overeenstemming met de Franse en Europese veiligheids- en soevereiniteitsvereisten:

In heel Europa willen bedrijven van elke omvang en in elke bedrijfstak hun bedrijfskritische workloads en gegevens migreren naar de cloud. Maar ondanks de bewezen voordelen van de cloud – van flexibiliteit en schaalbaarheid tot prestaties en innovatiepotentieel – hebben veel IT beslissers gekozen voor mindere technologische mogelijkheden vanwege een gebrek aan vertrouwen. Naast krachtige, ingebouwde beveiligingsmogelijkheden biedt Google Cloud controles om te helpen voldoen aan jouw unieke behoeften op het gebied van compliance, privacy en digitale soevereiniteit, zoals de mogelijkheid om gegevens in een Europese geografische regio te bewaren, lokale administratieve en klantondersteuning, uitgebreide zichtbaarheid en controle over administratieve toegang, en versleuteling van gegevens met sleutels die je controleert en beheert buiten de infrastructuur van Google Cloud.

De impact van Google Cloud op de Franse economie zal aanzienlijk zijn. Recent onderzoek schatte 2,4 tot 2,6 miljard euro aan BBP groei en 13.000 tot 14.000 nieuwe banen tegen 2027 (lees meer over de impact van Google Cloud op de Franse economie).

Cloudcomputing in Duitsland

Volgens het Eurostat rapport is Duitsland een van de snelst groeiende landen in de adoptie van cloudcomputingtechnologieën in Europa, met een stijging van 33% van de ondernemingen die clouddiensten gebruiken in 2020 naar 42% in 2021.

Maar hoe verschilt de adoptie van cloudcomputing onder Duitse bedrijven?

Uit de gegevens van Eurostat blijkt dat de meerderheid van de Duitse ondernemingen basic clouddiensten gebruikt, terwijl een minderheid van de ondernemingen diensten met een gemiddelde complexiteit gebruikt. Een behoorlijk aantal gebruikt allemaal hoogcomplexe clouddiensten, zoals database- of applicatiehosting en beveiligingsapplicaties.

In detail:

 1. Basic diensten
  • 65% gebruikt e-maildiensten in de cloud
  • 61% gebruikt opslagdiensten in de cloud
  • 55% gebruikt kantoorsoftware in de cloud
 2. Intermediaire diensten
  • 40% gebruikt financiële of boekhoudkundige software applicaties
  • 21% gebruikt CRM-software applicaties
  • 25% gebruikt computing kracht voor de eigen softwarediensten van de onderneming
  • 18% gebruikt ERP software applicaties
 3. Geavanceerde diensten
  • 48% gebruikt beveiligingsapplicaties
  • 33% gebruikt databasehostingdiensten
  • 23% gebruikt clouddiensten als platform voor het ontwikkelen, testen of uitrollen van applicaties
Gebruik van cloudcomputingdiensten in Duitsland in 2021 (Beeldbron: Eurostat)

Ook andere onderzoekers bevestigen de sterke groei van de vraag naar cloudcomputingdiensten in Duitsland. Volgens een studie van ISG Provider Lens™ groeit de vraag naar cloudcomputingdiensten zo snel dat deze in 2025 meer dan de helft van de datacentercapaciteit voor zijn rekening zal nemen:

De stijgende vraag naar clouddiensten wordt gedreven door het toenemende gebruik van digitalisering, gecombineerd met de behoefte aan veerkracht en grotere wendbaarheid in moderne ondernemingen. Om de wendbaarheid te verbeteren gebruiken ondernemingen cloudtechnologieën in datacenters en hosting- en colocatiefaciliteiten om een snelle inzet van nieuwe diensten in de meest geschikte infrastructuur mogelijk te maken. De vraag naar ondersteuning van diensten is toegenomen, omdat de omgang met dergelijke architecturen en technologieën complex is en in de meeste gevallen niet door eigen personeel kan worden beheerd. Ondernemingen investeren minder in eigen hardware en vertrouwen op de flexibiliteit en schaalbaarheid van cloudproviders om hun kapitaaluitgaven te beperken.

Uit het rapport van ISG blijkt dat de groei van cloudcomputing de expansie van digitale netwerken en de voortgang van de digitalisering in Duitsland stimuleert, getuige de snelle groei van de datadoorvoer van het DE-CIX knooppunt in Frankfurt, die is toegenomen van 7,5 Tbit/s in januari 2020 tot meer dan 14 Tbit/s in oktober 2022. Dat is bijna een verdubbeling in minder dan drie jaar.

Verkeersstatistieken Frankfurt (Beeldbron: DE CIX)

Toenemende vraag in combinatie met gestaag afnemende resources heeft geleid tot een groter bewustzijn van de bouw van datacenters. De energie-efficiëntie van datacenters verbetert gestaag, en de ISG meldt dat:

In 2020 was de gemiddelde Power User Effectiveness (PUE) waarde 1,63, maar de gemiddelde PUE waarde van elk nieuw datacenter daalt momenteel naar 1,3 en lager.

Google Cloud in Duitsland

Duitsland speelt een belangrijke rol in de Europese en mondiale economie, dus het is niet verrassend om te zien hoeveel aandacht Google aan de Duitse markt besteedt. Het eerste kantoor van Google in Duitsland werd geopend in 2001, en in 2021 hadden ze 2.500 mensen in dienst in vier kantoren verspreid over Duitsland.

En in 2021 kondigde Google een enorm investeringsprogramma aan van 1 miljard euro in het land tot 2030, waaronder de uitbreiding van de cloudregio in Frankfurt, de introductie van een nieuwe cloudregio in Berlijn-Brandenburg met drie zones, en een breed investeringsplan in duurzame energie:

Met de uitbreiding van onze cloudregio in Frankfurt in een nieuwe Google vestiging in Hanau, een nieuwe Google cloudregio in Berlijn-Brandenburg en een breed investeringsplan in hernieuwbare energie is onze inzet duidelijk: Google investeert in het potentieel van Duitsland en ondersteunt de overgang naar een digitale en duurzame economie. Tussen nu (2021) en 2030 zal deze investering in digitale infrastructuur en schone energie in totaal ongeveer 1 miljard euro bedragen.

Al in 2020 kondigde Google publiekelijk het doel aan om hun bedrijf tegen 2030 op koolstofvrije energie te laten draaien, met als doel cloudklanten een van de schoonste clouds in de industrie te bieden en tegelijkertijd Europa te helpen zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen.

Met dat doel voor ogen heeft Google ENGIE Deutschland geselecteerd als hun koolstofvrije energieleverancier in Duitsland:

Dit is de eerste energieleverancier in zijn soort in Europa, met een focus op het betrekken van koolstofvrije energie voor elk uur van de activiteiten van Google. Niet alleen tekent deze nieuwe overeenkomst de weg voor de industrie en meer 24/7 koolstofvrije energiecontracten in Europa, maar het biedt onze cloudklanten nog twee regio’s waar ze hun koolstofvoetafdruk kunnen verlagen. En wat nog belangrijker is: door samen te werken met onze energieleveranciers om te transformeren hoe schone energie aan klanten wordt geleverd, ondersteunt Google de bredere decarbonisatie van het Duitse elektriciteitsnet.

Dit is een innovatief partnerschap gericht op het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, waaronder bestaande koolstofvrije energie, wind, zon en technologieën van de volgende generatie, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie.

Een andere belangrijke factor voor de aanwezigheid van Google Cloud in Duitsland, net als in de rest van Europa, is het aanbieden van cloudoplossingen die voldoen aan de EU eisen voor veiligheid, privacy en digitale soevereiniteit, zonder afbreuk te doen aan functionaliteit of innovatie. Met dit doel lanceerde Google Cloud. On Europe’s Terms:

Als onderdeel van dit initiatief blijven we onze inzet tonen om cloudservices te leveren die de hoogste niveaus van digitale soevereiniteit bieden, terwijl we tegelijkertijd de volgende golf van groei en transformatie voor Europese bedrijven en organisaties mogelijk maken.

Als onderdeel van dat initiatief hebben Google en T-Systems een partnerschap aangekondigd om in Duitsland een Sovereign Cloud aanbod te bouwen voor particuliere en publieke organisaties.

Cloudcomputing in Italië

Volgens het Eurostat rapport behoort Italië tot de Europese landen waar de adoptie van cloudtechnologie sneller verloopt. In 2021 gebruikte 60% van de Italiaanse ondernemingen ten minste één clouddienst.

De overgrote meerderheid van deze ondernemingen gebruikt basic diensten, zoals e-mailhosting in de cloud (96%), maar het gebruik van meer geavanceerde diensten is ook vrij wijdverbreid, met 70% van de ondernemingen die gebruik maken van beveiligingssoftwareapplicaties.

Een silhouet van het land Italië met een fel blauwgroen locatiespeldpictogram

Hier is de uitsplitsing van de toepassing van cloudtechnologieën in Italië:

 1. Basic diensten
  • 96% gebruikt e-maildiensten in de cloud
  • 58% gebruikt opslagdiensten in de cloud
  • 58% gebruikt kantoorsoftware in de cloud
 2. Intermediaire diensten
  • 52% gebruikt financiële of boekhoudkundige software applicaties
  • 19% gebruikt CRM software applicaties
  • 14% gebruikt computing kracht voor eigen softwarediensten van de onderneming
  • 20% gebruikt ERP software applicaties
 3. Geavanceerde diensten
  • 70% gebruikt beveiligingsapplicaties
  • 39% gebruikt databasehostingdiensten
  • 10% gebruikt clouddiensten als platform voor het ontwikkelen, testen of uitrollen van applicaties
Gebruik van cloudcomputingdiensten in Italië in 2021 (Beeldbron: Eurostat)

Volgens het Cloud Transformation Observatory van Politecnico di Milano was de cloudmarkt in Italië in 2021 3,84 miljard euro waard, een stijging van 16% ten opzichte van 2020.

Uit de door het Observatorium verzamelde gegevens blijkt dat SaaS diensten niet langer de drijvende kracht zijn in het land. In 2021 was de sterkste groei in PaaS (Platform as a Service), met een indrukwekkende +31% ten opzichte van het voorgaande jaar, en IaaS (Infrastructure as a Service), met +23%.

Dit zijn aanzienlijke groeipercentages, hoewel cloudadoptie niet altijd gepaard gaat met passende organisatorische maatregelen. Het Cloud Transformation Observatory wijst erop dat 34% van de bedrijven meldt dat ze deze technologiereis nog niet hebben begeleid met organisatorische veranderingsacties gericht op de IT afdeling, zoals het verrijken van de vaardigheden van bestaand personeel, het versterken van de organisatiestructuur met specialisten in Cloud technologieën, of het herzien van de betrokken bedrijfsprocessen.

Kortom, om het potentieel voor groei en ontwikkeling dat de cloud biedt ten volle te benutten, is ook organisatorische modernisering nodig.

Wat het model voor de inzet van diensten betreft, beslaan publieke en hybridcloud in Italië het grootste deel van de uitgaven, met ongeveer 2,39 miljard euro aan uitgaves in 2021, een stijging van 19% ten opzichte van 2020.

Op dit gebied laten PaaS diensten de grootste groei zien van 2021, met een totale uitgave van 390 miljoen euro, een stijging van +31% ten opzichte van 2020.

Hybrid Cloud en Multi-Cloud strategieën zijn het meest populair bij grote ondernemingen, die gemiddeld diensten van 5 verschillende aanbieders gebruiken.

Waarde van de cloudmarkt in Italië
Waarde van de cloudmarkt in Italië (Beeldbron: 2021 Onderzoek van het Cloud Transformation Observatory van Politecnico di Milano – osservatori.net)

Volgens het rapport van het Cloud Transformation Observatory zijn de voordelen voor bedrijven die overstappen op clouddiensten talrijk en divers:

Er zijn veel voordelen: van grotere schaalbaarheid, flexibiliteit en overdraagbaarheid van applicaties, tot bredere ontwerpflexibiliteit in verband met snelle ontwikkeling, tot lagere kosten voor softwareimplementatie en beheer.

Maar welke economische/productiesectoren worden het meest beïnvloed door de groei van het gebruik van cloudcomputing in Italië?

Als je de gegevens leest, lijkt het erop dat geen enkele sector wordt uitgesloten, zowel in de openbare als in de particuliere sector.

Binnen de particuliere sector springt het bankwezen eruit, met 64% groei in investeringen in cloudcomputing:

Cloudcomputing, dat vorig jaar de meeste aandacht kreeg in termen van onderzoek en enquête, is dit jaar het meest gemelde item in de top 10 van investeringsprioriteiten, vooral door grotere banken (Beeldbron: Rapporto ABI Lab 2022_)

Waar de invoering van cloudcomputing een groot deel van de particuliere economie treft, kan een echte cloudrevolutie worden verwacht in de publieke sector. Om de technologische autonomie van het land te waarborgen, de controle over gegevens veilig te stellen en de veerkracht van digitale diensten te vergroten, hebben het Departement voor Digitale Transformatie en het Nationaal Cyberbeveiligingsagentschap de Strategia Cloud Italia opgesteld, inclusief “de strategische richtlijnen voor het migratietraject naar de cloud van gegevens en digitale diensten van de overheid”:

Migratie naar de Cloud stelt overheidsdiensten in staat om digitale diensten en een veilige, efficiënte en betrouwbare technologische infrastructuur te leveren, in overeenstemming met de beginselen van privacybescherming, de aanbevelingen van Europese en nationale instellingen, met behoud van de noodzakelijke garanties voor de strategische autonomie van het land, de veiligheid en de nationale controle over gegevens (Bron afbeelding: Team per la Trasformazione Digitale)

Google Cloud in Italië

Het enthousiasme met betrekking tot de cloud in het land gaat samen met recente opening van de nieuwe Google Cloud regio in Milaan (europe-west8) en de opening van een tweede cloudregio in Turijn in eind 2022.

Een nieuwe Google Cloud regio in Milaan.
Een nieuwe Google Cloud regio in Milaan. (Beeldbron: Google Cloud)

De nieuwe cloudregio zal Italiaanse gebruikers in staat stellen gegevens op te slaan en gebruik te maken van de kracht van “snelle, betrouwbare en veilige” clouddiensten en om applicaties met hoge beschikbaarheid en lage latency te ontwikkelen en in te zetten vanuit datacenters in Italië. En dit alles met een cloudoplossing die is omschreven als “de schoonste cloud in de industrie

De opening van de twee nieuwe cloudregio’s, in samenwerking met TIM en Banca Intesa, werd voorafgegaan en begeleid door een onderzoek van de Universiteit van Turijn waarin een geïnduceerd effect werd berekend dat kan oplopen tot 3,3 miljard euro en 65.000 nieuwe banen tegen 2025 voor alleen al de regio’s Piemonte en Lombardije. En dit is nog zonder de structurele effecten mee te rekenen die de twee nieuwe datacenters zullen hebben op de hele nationale economie en het productiesysteem naarmate bedrijven overstappen op cloudinfrastructuur.

Volgens Google:

‘De nieuwe regio Milaan wil innovatieve publieke, private en hybride clouddiensten leveren om Italiaanse bedrijven van alle groottes en sectoren te helpen hun digitale transformatie te versnellen.

Daarnaast zullen de nieuwe datacenters van Google Cloud een sterke impuls geven aan het moderniseringsproces van de economie dat al gaande is en aan de migratie van infrastructuur van publieke en particuliere organisaties en burgers:

Deze nieuwe regio is een concrete stap naar het opbouwen van capaciteit op lokaal niveau om te voldoen aan de behoeften van de Italiaanse digitale economie op het gebied van beschikbaarheid en verblijf van gegevens, digitale soevereiniteit en duurzaamheid.

Wat de technische kant betreft: de nieuwe cloudregio zal beschikken over de standaard Google Cloud diensten: Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Persistent Disk, CloudSQL en Cloud Identity.

Daarnaast zullen Italiaanse Google Cloud klanten profiteren van data residency control, standaard encryptie, organisatorisch beleid en VPC service controls.

Een strategische feature van het hebben van twee cloudregio’s in Italië zal de beveiliging zijn: door het hebben van twee regio’s in hetzelfde land zullen Italiaanse Google Cloud klanten over een dubbele lokale locatie beschikken om beter disaster recovery en hoge geografische beschikbaarheid te garanderen.

Tijdens de presentatieconferentie van de twee cloudregio’s op 15 juni in Milaan benadrukte Fabio Fregi, Google Cloud’s Country Manager Italië, dat:

Google is de enige cloudprovider die in ons land twee regio’s heeft, waardoor het mogelijk is om twee locaties te hebben die disaster recovery voor elkaar kunnen uitvoeren, en dat is een unieke feature in Italië die zich vertaalt in betrouwbaarheid en beschikbaarheid, maar ook in veiligheid.

Maar er is meer dan alleen veiligheid. Enrico Bagnasco, Executive Director of Information Systems bij Intesa Sanpaolo, benadrukte het belang van schaalbaarheid van de infrastructuur en gegevensopslag in het hele land:

Om te kunnen vertrouwen op een sterke elasticiteit en groeisnelheid van de infrastructuur om tegemoet te komen aan de zakelijke behoeften en om tegelijkertijd de kosten te kunnen uitschakelen en binnen de perken te houden, en dus zeer flexibel te zijn in de kostentoerekening, is voor ons cruciaal, net zoals het cruciaal is om de gegevens op het Italiaanse grondgebied te hebben, want voor een bank, die een hypergereguleerde instelling is, is het gegevensaspect een belangrijk punt.

De aanwezigheid van Google Cloud in Italië beperkt zich echter niet tot de infrastructuur. De opening van de twee datacentra in Milaan en Turijn maakt deel uit van een groter investeringsprogramma (ongeveer 900 miljoen dollar) dat zich zowel richt op het opzetten van de cloudinfrastructuur als op technische vaardigheden van hoog niveau die de toepassing ervan in het land bevorderen.

Nog vóór de opening van de Cloud Regio in Milaan had Google drie verschillende opleidingsprojecten gelanceerd:

 • Opening Future: Een portaal gewijd aan digitale training en ontwikkeling voor het MKB, startups, studenten en docenten, ontstaan uit een samenwerking tussen Google, TIM en Intesa Sanpaolo.
 • Google Cloud Pro: Een gratis opleidingsprogramma over cloudtechnologieën, gemaakt in samenwerking met TIM en open voor het hele ecosysteem van Italiaanse developers. Studenten kunnen drie verschillende opleidingstrajecten volgen – Cloud Engineer, Cloud Architect, of Data Engineer – aan het eind waarvan ze een examen kunnen afleggen om een Google Cloud certificaat te behalen.
 • Italia in Digitale: Een project gewijd aan digitale opleidingen voor het MKB en particulieren. De cursussen bieden een inleiding tot onderwerpen die verschillende aspecten van de digitale economie bestrijken: digitale marketing, gegevensbeheer, communicatie met klanten, het starten van online bedrijven, het gebruik van gegevensanalysetools, en meer.
Google levenslange opleidingsstrategie
Google levenslange opleidingsstrategie (Beeldbron: Google Cloud Events)

Je kunt meer lezen in deze blogpost van Google Italië.

Cloudcomputing in Spanje

Net als alle EU landen heeft Spanje tussen 2020 (26%) en 2021 (31%) een aanzienlijke stijging gezien van het aantal bedrijven dat minstens één cloudcomputingdienst gebruikt.

Van de 31% van de ondernemingen die ten minste één cloudcomputingdienst gebruiken, gebruikt de overgrote meerderheid e-mailhosting in de cloud (82%) en cloudopslagdiensten (80%). Het percentage bedrijven dat geavanceerde clouddiensten gebruikt is ook hoog: 62% gebruikt beveiligingsapplicaties en 69% gebruikt database hostingdiensten.

In detail:

 1. Basic diensten
  • 82% gebruikt e-maildiensten in de cloud
  • 80% gebruikt opslagdiensten in de cloud
  • 63% gebruikt kantoorsoftware in de cloud
 2. Intermediaire diensten
  • 40% gebruikt financiële of boekhoudkundige software applicaties
  • 38% gebruikt CRM software applicaties
  • 35% gebruikt computing kracht voor de eigen softwarediensten van de onderneming
  • 33% gebruikt ERP software applicaties
 3. Geavanceerde diensten
  • 62% gebruikt beveiligingsapplicaties
  • 69% gebruikt databasehostingdiensten
  • 28% gebruikt clouddiensten als platform voor het ontwikkelen, testen of uitrollen van applicaties
Gebruik van cloudcomputingdiensten in Spanje in 2021 (Beeldbron: Eurostat)

De gegevens van Eurostat worden bevestigd door het DESI rapport (Digital Economy and Society Index) van de Europese Commissie, waaruit bleek dat de Spaanse ondernemingen in 2021 nog steeds achterlopen op nieuwe en geavanceerde technologieën zoals cloudcomputing: 27% van de Spaanse bedrijven heeft cloudtechnologieën geadopteerd, vergeleken met het Europese gemiddelde adoptiepercentage van 34%. Je kunt het volledige rapport downloaden op de website van de Europese Commissie.

DESI 2022 Spain
Spanje in de Digital Economy and Society Index (Bron DESI landenprofiel Spanje)

Maar net als in de andere grote economieën in de wereld is er in Spanje grote en groeiende belangstelling voor cloudtechnologieën. De Spaanse autoriteiten zijn zich bewust van het belang van digitalisering en de toepassing van cloudtechnologieën als resources en mogelijkheden voor de ontwikkeling en modernisering van publieke en particuliere organisaties in het land.

Volgens Nubes, een project ondersteund door Asociación Española de Startups, genereerde de publieke cloudmarkt in Spanje in 2020 ongeveer 2,86 miljard euro aan inkomsten – waarvan het grootste deel afkomstig is uit het Software-as-a-Service segment, met ongeveer 1,06 miljard euro (download het rapport hier).

Google Cloud in Spanje

Al in 2020 kondigden Google Cloud en Telefónica een nieuw partnerschap aan om de digitale transformatie voor Spaanse bedrijven te versnellen. Ze presenteerden verschillende doelen, waaronder de volgende:

 • De digitalisering van bedrijven stimuleren, het openbaar bestuur van Spanje ondersteunen en het economisch herstel van het land na COVID-19 helpen
 • Een cloudregio in Spanje lanceren
 • Gezamenlijk een portfolio van 5G oplossingen ontwikkelen met behulp van het Mobile Edge Computing platform van Google Cloud

Vervolgens kondigde Isaac Hernandez, Country Leader bij Google Cloud Spanje, in april 2022 eindelijk de opening aan van de cloudregio Madrid (europe-southwest1) in samenwerking met Telefónica:

De nieuwe regio Madrid (europe-southwest1) is ontworpen om te helpen voldoen aan de groeiende technologiebehoeften van Spaanse bedrijven en biedt low-latency, hoog beschikbare clouddiensten met hoge internationale beveiligings- en gegevensbeschermingsnormen – allemaal op de schoonste cloud in de industrie.

De nieuwe cloudregio wil nieuwe digitale transformatiemogelijkheden creëren met inachtneming van de lokale regelgeving. Het voldoet al aan de overheidseisen voor beveiliging en soevereiniteit, wat vooral belangrijk is in sterk gereguleerde sectoren, zoals de overheid, de gezondheidszorg en de financiële dienstverlening:

Een nieuwe regio in Madrid helpt deze belemmeringen voor cloudadoptie weg te nemen, waardoor zowel Spaanse bedrijven als overheidsinstanties in Spanje aan hun behoeften op het gebied van beschikbaarheid, gegevensresidentie en duurzaamheid kunnen voldoen en tegelijkertijd hun digitale transformatie kunnen versnellen.

Vertrouwen, veiligheid, privacy en soevereiniteit zijn must-haves voor bedrijven in de cloudcomputingmarkt. Daarom is Google ook een partnerschap aangegaan met Minsait om gezamenlijk Spaanse organisaties, publiek en privaat, te voorzien van soevereine cloudoplossingen.

Het partnerschap is gericht op het opbouwen van verbeterde vertrouwde clouddiensten voor publieke en private organisaties door innovatie aan te moedigen en tegelijkertijd de meest gevoelige gegevens privé, veilig en soeverein te houden. Het initiatief werd ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Digitale Transformatie.

De inzet van Google in Spanje is omvangrijk. Het bestaat ook uit de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden voor de toepassing van cloudtechnologieën. Zoals Isaac Hernandez meldt:

Google heeft al meer dan 1 miljoen mensen helpen opleiden met ons Grow with Google programma in Spanje, en we hebben toekomstige plannen om in samenwerking met Indra Minsait de komende jaren een Center of Excellence voor cyberbeveiliging te openen in Malaga en de oprichting van het AI Lab Granada te ondersteunen.

Cloudcomputing in Nederland

Volgens gegevens van Eurostat groeit de adoptiegraad van cloudcomputingtechnologieën in Nederland snel, van 53% van de ondernemingen die minstens één clouddienst gebruiken in 2020 tot 65% in 2021.

Volgens deze gegevens staat Nederland op de derde plaats van Europese landen wat betreft de adoptiegraad van cloudtechnologieën onder ondernemingen.

Maar dat is nog niet alles. Volgens Eurostat leidt Nederland ook Europa in de adoptie van geavanceerde diensten (zoals zakelijke databasehostingdiensten) met een indrukwekkende 78% van de bedrijven.

Dit is de uitsplitsing:

 1. Basic diensten
  • 82% gebruikt e-maildiensten in de cloud
  • 81% gebruikt opslagdiensten in de cloud
  • 72% gebruikt kantoorsoftware in de cloud
 2. Intermediaire diensten
  • 66% gebruikt financiële of boekhoudkundige software applicaties
  • 49% gebruikt CRM-software applicaties
  • 28% gebruikt computing kracht voor eigen softwarediensten van de onderneming
  • 35% gebruikt ERP software applicaties
 3. Geavanceerde diensten
  • 64% gebruikt beveiligingsapplicaties
  • 78% gebruikt databasehostingdiensten
  • 30% gebruikt clouddiensten als platform voor het ontwikkelen, testen of uitrollen van applicaties
Adoptie van cloudcomputingdiensten in Nederland in 2021 (Beeldbron: Eurostat)

Nederland behoort zonder twijfel tot de landen die voorop lopen bij de digitale transformatie. Volgens het rapport The Digital Economy and Society Index (DESI 2022):

Nederland staat op de derde plaats van de 27 EU lidstaten in de editie 2022 van de Digital Economy and Society Index (DESI). Het land is een consistente topper in de EU en is, ondanks de al hoge scores, nog steeds in staat om vooruitgang te boeken op enkele belangrijke gebieden.

Gemiddeld scoren Nederlandse bedrijven ruim boven de rest van Europa, vooral voor het aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van cloudtechnologieën (60%), big data (27%) en social media (49%).

Nederland in de Digital Economy and Society Index (Bron DESI landenprofiel Nederland)

Hoewel er nog verbeterpunten zijn, behoort Nederland tot de meest geavanceerde landen in Europa – en de wereld – wat betreft de adoptie van cloudtechnologie en de digitalisering van economie en samenleving (zie ook Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0).

Google Cloud in Nederland

Gezien het belang van Nederland in het Europese economische landschap is het niet verrassend dat Google al in 2016 met een investering van 600 miljoen euro een nieuw datacenter in de Eemshaven, in de Nederlandse provincie Groningen, had gelanceerd.

Later, in 2018, kondigde Google een campusuitbreiding van 500 miljoen euro aan; in juni 2019 een verdere uitbreiding van de Eemshaven; en in 2020 een nieuwe locatie in Middenmeer.

Dit brengt Google’s totale investering in datacenters in Nederland op 2,5 miljard euro.

Daarnaast zegt Google dat zijn Nederlandse datacenters zich inzetten om al hun datacenters op duurzame energie te laten draaien:

Sinds 2017 matchen we al ons jaarlijkse elektriciteitsverbruik met 100 procent hernieuwbare energie, en in 2020 hebben we toegezegd al onze datacenters en campussen tegen 2030 24/7 op koolstofvrije energie te laten draaien. Om dit in Nederland te helpen bereiken, heeft Google overeenkomsten met windmolenparken in Delfzijl en Zeeland (Krammer en Bouwdokken) en een zonne-energiepark in Delfzijl Sunport voor de inkoop van hernieuwbare energie voor het datacenter.

Inzichten uit de Nederlandse cloudgemeenschap: interview met Simon Besteman

Simon Besteman, Managing Director van de Dutch Cloud Community, deelde met ons een diepgaand overzicht van de stand van zaken van cloudcomputing in Nederland.

Over de DCC (Dutch Cloud Community)

Dutch Cloud Community (DCC) is een brancheorganisatie van de hosting- en cloudsector, onlangs ontstaan uit een fusie van twee brancheorganisaties:

 • ISP Connect, een vereniging van partijen die actief zijn in gedeelde/webhosting
 • De andere organisatie was een vereniging van IT outsourcingbedrijven

Een journalist omschreef het heel mooi: een club van partijen die duizenden klanten op één server zetten, en de andere een partij die duizenden servers heeft voor één klant.

Het onderscheid tussen deze twee clubs werd ingehaald door de werkelijkheid – de markt – doordat verschillende partijen zich gingen bemoeien met de verschillende aspecten van hosting. In 2020 werd DCC opgericht als een organisatie met ongeveer honderd leden.

Er is geen SBI code beschikbaar voor hostingbedrijven, dus het is moeilijk om een exact aantal actieve bedrijven in hosting in Nederland te noemen. Als je wat klantgegevens host op je server, ben je dan een IT bedrijf of een hoster?

De missie van DCC is niet alleen te zorgen voor een gezonde sector, maar ook voor een vrij en open internet. DCC speelt hierin een actieve rol. Ongeveer honderd leden, van de grote in de sector maar ook de kleinere partijen.

DCC heeft leden en partners. De partners zijn vaak leveranciers in de sector, die via een samenwerkingsverband met DCC met de sector kunnen communiceren. Zo kunnen ze hun boodschap verspreiden. DCC is een plek waar deze partners op een makkelijke manier alle leden kunnen bereiken – bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse barbecue.

Partners worden gezien als sponsors. Sommigen betalen om partner te zijn; sommigen delen in ruil daarvoor kennis en leden kunnen bij hen gratis advies krijgen, waarbij leden natuurlijk ook de mogelijkheid hebben om klant te worden bij deze partner.

Wat de DCC doet

De Dutch Cloud Community is actief op ruwweg vier gebieden:

 • Advocacy: De sector is bezig met de overgang van een jonge en ongereguleerde industrie naar een zwaar gereguleerde industrie – vergelijkbaar met de telecomindustrie. Denk aan goede processen bij het melden van content die door Nederlandse bedrijven wordt gehost.
 • Onderwijs per sector: Er is veel vraag naar jonge, goed opgeleide mensen. Samen met de Hogeschool Utecht is een bacheloropleiding opgezet. Het is opgezet als een duale opleiding; studenten werken vier dagen per week op kantoor en één dag in het onderwijs. Twee opleidingen: Network Engineering en Cloud Security and Software Development.
 • Kenniscentrum: DCC zorgt voor kennisdeling. Elk kwartaal zijn er themadagen, waar experts uit specifieke gebieden kennis delen. Ook zijn er zes verschillende werkgroepen waarin leden maar ook partners samenwerken op gebieden als beveiliging, juridische zaken, duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, enz. Een voorbeeld van een initiatief is Cloud for Ukraine, waarbij Nederlandse hostingbedrijven gratis de hosting overnamen van Oekraïense bedrijven, zodat die altijd beschikbaar blijft – vooral als een stad gebombardeerd wordt.
 • Community: Elk jaar organiseert DCC een barbecue op Cloudfest (een groot evenement in Duitsland). Hier is de Dutch Night een groots evenement, waar ongeveer 500 mensen samenkomen om kennis uit te wisselen.

Hosters die al langer bestaan – zeg maar langer dan 10-15 jaar – hechten soms veel waarde aan hun eigen servers, wat de overstap naar een cloudoplossing kan vertragen. Voor veel partijen is de overstap naar de cloud een keuze die gemaakt wordt op basis van gemak en kosten, naar Google Cloud, AWS, en zelfs lokale private cloudoplossingen.

Aantal bedrijven dat clouddiensten gebruikt

De adoptie in Nederland is redelijk hoog, in België iets lager. Het cloud-first beleid is niet langer alleen iets voor grote bedrijven, maar nu ook voor het MKB.

In 2019 gebruikte 75% van de bedrijven in Nederland met meer dan 20 werknemers de cloud, en in 2021 93%. De COVID pandemie heeft hier veel bij geholpen, zoals thuiswerken.

Hoogste adoptiecijfers

De adoptie is het hoogst in de zakelijke dienstverlening/handel. Onderwijs en non-profit blijven wat achter bij de andere sectoren. De reden hiervoor kan zijn dat de meeste non-profitorganisaties worden gerund door vrijwilligers en er vaak weinig kennis en budget beschikbaar is om cloudaspiraties te ondersteunen. Er zijn subsidiemogelijkheden voor scholen, maar niet alle scholen zijn hiervan op de hoogte.

De verschillende gebruiksmogelijkheden van clouddiensten

 • Kantoor/productiviteit
 • Backups/opslag
 • Processen/transacties
 • Financiële administratie
 • CRM
 • Logistiek
 • Inlichtingen/analyse
 • Ontwikkeling

SaaS is tijdens de pandemie geëxplodeerd van 65% naar 80%. Velen zien de grote kracht van het “ontzorgen”, vergeleken met de “oude” systemen… hoewel er altijd managers en beheerders zijn die hun eigen systemen beschermen om hun baan niet te verliezen.

De cloudadoptie is in Nederland zo hoog omdat er een pragmatische cultuur heerst. We hebben veel bedrijven die in handen zijn van jongere mensen, veel startups, en er is geen startup die zijn eigen IT infrastructuur en software gaat beheren.

Totale waarde van de cloudmarkt

In 2021 bedroeg de wereldwijde omzet van de cloudmarkt meer dan 275 miljard euro. De markt is sinds 2017 elk jaar met 20 tot 30 procent gegroeid. Het grootste deel van de omzet, ongeveer 50 procent, wordt gegenereerd door de verkoop van SaaS diensten. Je kunt hier meer over lezen in het document Marktstudie Clouddiensten van de Autoriteit Consument & Markt.

Grootste spelers in de regio

Er zijn drie grote partijen die clouddiensten leveren, namelijk Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azurea, en Google Cloud Platform (GCP). Deze drie partijen worden soms “hyperscalers” genoemd omdat ze het merendeel van de aangeboden en gebruikte clouddiensten voor hun rekening nemen.

Een groot deel van de klanten/gebruikers gebruikt een lokale dienstverlener/dienstverlener, wat ook de deur opent voor de gebruikers om de publieke cloud te gaan gebruiken. Zij maken vaak gebruik van een van de drie grote partijen om hun eigen clouddienst te kunnen aanbieden.

De markt voor clouddiensten is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dit zal de komende jaren blijven groeien. Nieuwe gebruikers en bedrijven die blijven investeren in clouddiensten zullen de groei mogelijk blijven maken.

Wij danken Simon Besteman voor zijn deelname aan dit interview.

Cloudcomputing in de rest van de EU

Waar de cloudmarkt snel groeit in de grotere Europese landen/markten, is de adoptiegraad van cloudcomputingtechnologieën in de rest van Europa zeer heterogeen. Het varieert van de topposities van Noord-Europese landen tot de lagere adoptiepercentages in Oost- en Zuid-Europese landen.

Adoptie van cloudcomputingdiensten in Noord-Europa in 2021
Adoptie van cloudcomputingdiensten in Noord-Europa in 2021 (Beeldbron: Eurostat)

Onder Noord-Europese landen is de adoptiegraad van cloudtechnologieën verbazingwekkend:

 • Finland 75%
 • Zweden 75%
 • Denemarken 65%
 • Noorwegen 64%

Volgens Eurostat staan Finland en Zweden op de eerste plaats in Europa, met 75% van de ondernemingen die in 2021 minstens één cloudtechnologie hebben ingevoerd. Denemarken en Noorwegen (Noorwegen is geen lid van de EU) volgen op de voet met respectievelijk 65% en 64%.

Ook in Oostenrijk (40%), België (53%), Tsjechië (44%), Estland (58%) en Ierland (59%) zijn goede adoptiepercentages geregistreerd.

DESI 2022 Oostenrijk
Oostenrijk in de Digital Economy and Society Index (Bron DESI landenprofiel Oostenrijk)

Het scenario is veel anders in Oost- en Zuid-Europese landen, waar de gemiddelde adoptiegraad van cloudtechnologieën minder dan 30% bedraagt.

Cloudcomputing in het VK

Volgens de U.S. International Trade Administration is het Verenigd Koninkrijk (VK) de grootste cloudmarkt in Europa en de tweede grootste ICT markt ter wereld, direct na de Verenigde Staten.

Bovendien:

VC investeringen in tech binnen het VK komen op de derde plek wereldwijd (na V.S. en China), en meer dan enig ander Europees land (meer dan Frankrijk en Duitsland samen), en bereiken een recordhoogte van 21 miljard dollar in 2020 ondanks uitdagende omstandigheden.

Een silhouet van het Verenigd Koninkrijk met een fel blauwgroen locatiespeldpictogram

In 2020 bedroegen de inkomsten in het VK uit publieke clouddiensten ongeveer 12 miljard dollar. AWS, Microsoft Azure en Google Cloud zijn opnieuw de topspelers.

Het ITA rapport beweert dat de vraag naar publieke clouddiensten in 2020 aanzienlijk groeide en dat de markttrend zowel grote ondernemingen als kleine en middelgrote ondernemingen trof:

Britse bedrijven kiezen inderdaad gestaag voor een cloud-first benadering, en een groeiend aantal bedrijven kan een tijd voorzien waarin ze een groot deel van hun IT naar de cloud zullen verplaatsen.

Een ander kenmerk van ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk dat in het ITA rapport naar voren komt, is de toepassing van multi-cloud strategieën en cloud-native oplossingen. Britse bedrijven lijken een voorkeur te hebben voor aanbieders die de meeste waarde voor hun IT investering kunnen leveren en willen de mogelijkheid hebben om hun gegevens te verplaatsen en vendor lock-in te vermijden, hoewel dit uiteindelijk tot grotere complexiteit kan leiden.

De gegevens van de ITA worden bevestigd door verschillende recente rapporten. Het Britse parlement stelt dat naar schatting 89% van de grotere organisaties in het V.K. ten minste één cloudgebaseerde dienst gebruikt, en dat de Britse cloudmarkt in 2023 naar verwachting meer dan 35 miljard pond waard zal zijn (een indrukwekkende stijging van 73% ten opzichte van 2019).

En de prognose voor de komende jaren lijkt niet anders te zijn. Volgens Business Wire wordt verwacht dat de Britse cloudmarkt in de periode 2023-2027 een indrukwekkende groei zal registreren. De verspreiding van opkomende technologieën zoals Artificial Intelligence, Internet of Things en Machine Learning zal de groei van de cloudmarkt verder stimuleren.

Een belemmering voor de grootschalige invoering van cloudcomputingtechnologieën in het V.K. is de bezorgdheid over de verplaatsing van gegevens van het V.K. naar het buitenland. Het verslag van het Britse parlement stelt dat:

Door het dynamische karakter van de cloud worden gegevens regelmatig verplaatst. Organisaties kennen waarschijnlijk niet de exacte locatie van hun gegevens, tenzij ze gevraagd hebben dat ze op een bepaalde locatie blijven. Sommige belanghebbenden hebben hun bezorgdheid geuit over de opslag van gegevens van Britse organisaties en personen in rechtsgebieden waar het Verenigd Koninkrijk geen wettelijke controle over heeft.

Bovendien:

Het Centre for European Policy Studies heeft geschat dat 92% van de gegevens van de westerse wereld in de Verenigde Staten worden opgeslagen, en 4% in Europa.

In het rapport staat ook dat het VK momenteel geen wettelijke eisen stelt aan het verblijf van gegevens, en dat het vrije verkeer van gegevens tussen organisaties in het VK en in de EU afhankelijk zal zijn van een beoordeling door de EU van de toereikendheid van de privacybescherming in het VK.

In de tussentijd:

Om regelgevingsbarrières te vermijden die na de overgangsperiode kunnen ontstaan, worden de Britse gebruikers van Google nu verzorgd door Google LLC (VS), terwijl ze voorheen onder Google Ireland Ltd. vielen.

Google Cloud in het VK

Google opende zijn eerste kantoor in het Verenigd Koninkrijk al in 2003, met de opening van het datacenter in Londen in 2017. Vandaag de dag heeft Google meer dan 6.400 mensen in dienst in het VK.

Het Verenigd Koninkrijk neemt een leidende positie in op het gebied van cloudcomputingtechnologieën. Daarom blijft Google zwaar investeren in het V.K. Een nieuwe onderzeese kabel tussen de V.S. en het V.K. (Grace Hopper) is in 2021 aangelegd, en er is een investering van 1 miljard dollar gewijd aan de aankoop van het Central Saint Giles development, dat capaciteit bereikt om 10.000 werknemers te huisvesten in alle kantoren van Google in het V.K.

Kinsta’s clouddiensten: Van SaaS naar PaaS op Google Cloud

Door recente internationale gebeurtenissen en de evolutie van de markt hebben veel bedrijven en professionals hun producten en dienstenaanbod gemigreerd naar telematische kanalen. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om een website te hebben die te allen tijde snel, veilig en schaalbaar is om de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog peil te houden. En als het gaat om e-commerce zijn eigenschappen als snelheid, veiligheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid must-haves.

Daarom migreren steeds meer bedrijven van traditionele webhostingoplossingen, zoals gedeelde, dedicated of VPS hostingdiensten, naar meer flexibele, betrouwbare en goed presterende cloudoplossingen.

Hoewel het aannemen van een cloudhostingoplossing op het eerste gezicht te ingewikkeld lijkt voor kleine bedrijven en professionals die de resources en vaardigheden van een groter bedrijf missen, kunnen kleine bedrijven de voordelen van cloudcomputing niet opgeven als ze concurrerend willen blijven op de markt en willen groeien met hun websites.

Daarom is Kinsta de perfecte tussenpersoon tussen Google Cloud en entiteiten van alle sectoren en groottes die willen profiteren van geavanceerde clouddiensten zonder alle hindernissen te nemen die kunnen opduiken bij de directe adoptie van een cloudoplossing.

De missie van Kinsta is het aanbieden van de beste cloudhosting op basis van het Google Cloud Platform met de grootste eenvoud en tegen de meest concurrerende prijzen op de markt. Voor klanten van Kinsta vereist het installeren van een website of een app op Google Cloud slechts een paar klikken.

Het nieuwe MyKinsta dashboard.
Een blik op het nieuwe MyKinsta dashboard.

Kinsta’s PaaS dienstenmodel

De hele infrastructuur van Kinsta is gebaseerd op het Premium Tier netwerk van Google Cloud. Het verschil tussen Premium Tier en Standard Tier is dat bij Premium Tier de gegevens tijdens transport bijna helemaal via Google’s private internet backbone gaan. Dit vertaalt zich in minder hops, lagere latency en hogere prestaties.

Alle klanten van Kinsta profiteren ook meteen van C2 compute-optimized VM’s in de regio’s waar deze beschikbaar zijn. Deze machines bieden ultrahoge prestaties voor rekenkracht-intensive werklasten en zijn geschikt voor:

 • Compute-bound werklasten
 • Krachtige webservices
 • Gaming (AAA gameservers)
 • Adverteren
 • High-performance computing (HPC)
 • Media transcoding
 • AI/ML

Maar de diensten van Kinsta zijn niet beperkt tot Google Cloud hosting. We ronden ons aanbod af met een reeks zakelijke diensten die tezamen een platform maken dat uniek is in de sector.

Ongeacht het gekozen abonnement profiteren alle klanten van Kinsta van de volgende tools:

 • MyKinsta: Kinsta’s krachtige hostingdashboard dat intern is ontwikkeld om al onze klanten volledige controle te geven over sites, applicaties en databases met zoveel mogelijk eenvoud.
 • Tools voor developers: Met onder andere SSH en WP-CLI.
 • Testomgevingen: Beschikbaar voor alle sites.
 • Gratis Cloudflare integratie: Om meer veiligheid te garanderen en de prestaties van alle websites van onze klanten verder te verbeteren, hebben we een Cloudflare integratie geïmplementeerd op al onze abonnementen. Daardoor krijgen onze klanten een gratis geïntegreerde Firewall met DDoS aanvalbescherming, CDN, HTTP/3 ondersteuning, automatische SSL certificaten en wildcardondersteuning, ongeacht hun abonnement.
 • DevKinsta: Onze gratis suite van lokale ontwikkeltools voor het bouwen, testen en deployen van WordPress sites in enkele minuten. Met DevKinsta kun je met een paar klikken WordPress sites maken op je lokale machine en je krijgt krachtige ontwikkel- en beheertools, zoals Adminer en MailHog. En als het werk klaar is, kun je de lokale site met één klik overzetten naar een testomgeving op Kinsta.

Bij dit alles komt een ondersteuningsdienst die qua kennis en reactiesnelheid aan de top van de industrie staat, en een groot aantal andere tools waarmee anderszins complexe (zo niet ronduit gevaarlijke) handelingen met slechts een paar klikken kunnen worden uitgevoerd, zoals zoeken en vervangen in de database van de site, gebruikersbeheer, het inschakelen van de debugmodus, het overzetten van websites in en uit Kinsta, en nog veel meer.

Maar dat is nog niet alles. Om te zorgen dat onze klanten zich nog dichter bij hun doelgroep op kunnen stellen, stelt Kinsta alle Google Cloud datacenters zo snel mogelijk beschikbaar. We beschikken over een enorm aantal kennisbankartikelen met de volledige lijst van 37 datacenters die momenteel beschikbaar zijn, waarin wordt uitgelegd hoe je in MyKinsta het beste datacenter voor je site kunt kiezen.

En om nog dichter bij onze lezers en klanten in de grote Europese markten te komen, hebben we vanaf het begin besloten om onze diensten en de content die op onze website en blog wordt gepubliceerd in zoveel mogelijk talen te lokaliseren.

Momenteel kunnen onze lezers en klanten de content van onze website en MyKinsta dashboard lezen in de volgende talen:

We bieden ook meertalige ondersteuning in het Frans, Italiaans, Portugees en Spaans – van maandag tot vrijdag – tijdens de volgende tijden (UTC):

 • Engels 00:00 – 24:00
 • Frans 06:00 – 17:00
 • Italiaans 06:00 – 14:00
 • Portugees 09:00 – 17:00
 • Spaans 14:00 – 24:00

Kortom, Kinsta is de perfecte toegangspoort tot de kracht van de Google Cloud Platform infrastructuur dankzij diensten met een hoge toegevoegde waarde die ons aanbod ongeëvenaard maken.

Je kunt Kinsta zonder risico’s proberen dankzij onze 30 dagen niet-goed-geld-terug garantie, je kunt een demo van ons MyKinsta dashboard plannen, of gebruik maken van ons aanbod van $20 om onze nieuwe diensten Applicatie Hosting en Database Hosting uit te proberen.

Samenvatting

In dit artikel hebben we een diepgaand overzicht gegeven van de toestand van de markt voor cloudcomputing in Europa op basis van gegevens van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie.

Uit het rapport blijkt dat de implementatie van cloudcomputingtechnologieën snel groeit in alle belangrijke Europese markten, zij het met merkbare verschillen tussen de landen.

Een belangrijk element waarmee zogenaamde “hyperscalers” te maken hebben is de Europese regelgeving die gericht is op het waarborgen van gegevenssoevereiniteit, veiligheid en privacy. Het feit dat de gegevens van Europese burgers zich in verschillende rechtsgebieden bevinden, zoals de Verenigde Staten, is inderdaad een probleem waarop de Europese wetgevers hebben gereageerd met strenge regelgeving om de rechten van hun burgers te waarborgen.

Dit heeft grote aanbieders van clouddiensten echter niet ontmoedigd, die hebben gereageerd door zich aan te passen aan de eisen van de Europese regelgeving. Onder deze hyperscalers heeft Google gereageerd met het openen van nieuwe cloudregio’s en het aangaan van partnerschappen met grote Europese ITC en telecommunicatiebedrijven.

Het komt erop neer dat Europese bedrijven zullen kunnen blijven profiteren van de meest geavanceerde cloudtechnologieën en tegelijkertijd de wetten en rechten van burgers zullen respecteren.

In dit landschap is Kinsta een belangrijke speler die alle klanten eersteklas Managed WordPress Hosting, Applicatie Hosting en Database Hosting diensten op het Google Cloud Platform biedt.

Carlo Daniele Kinsta

Carlo is a passionate lover of webdesign and front-end development. He has been playing with WordPress for more than 20 years, also in collaboration with Italian and European universities and educational institutions. He has written hundreds of articles and guides about WordPress, published both on Italian and international websites, as well as on printed magazines. You can find him on LinkedIn.