De APAC regio bestaat uit uiterst heterogene lokale economieën met verschillende trends op economisch, technologisch en demografisch gebied. Naast ontwikkelde economieën als Japan, Australië en Singapore bestaat de APAC regio uit enorme economieën als India en Indonesië, maar ook aanzienlijk kleinere markten die niettemin een enorm ontwikkelingspotentieel hebben.

Ondanks de diversiteit van de markten en het ontwikkelingsniveau van de afzonderlijke APAC economieën kunnen we enkele gemeenschappelijke kenmerken schetsen.

Ten eerste zorgde het effect van de Covid-19 pandemie voor een herschikking van de economische activiteit op alle markten in de regio. Bedrijven die in staat waren te profiteren van de boost van digitale technologieën en mogelijkheden voor bedrijfsgroei vielen op.

Een andere belangrijke factor om de cloudmarkt te begrijpen is de opkomst van de zogenaamde Vierde Industriële Revolutie.

4IR technologieën, zoals IoT (the Internet of Things), kunstmatige intelligentie, machinaal leren, robotica, 3-D printen, enz. kunnen al hun potentieel alleen laten zien als ze gepaard gaan met het vermogen om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en te leveren – en cloudtechnologieën bieden de perfecte infrastructuur voor economische ontwikkeling op lange termijn.

Bedrijven die cloudtechnologieën hebben omarmd, zijn erin geslaagd om snel te reageren op door lokale overheden opgelegde noodbeperkingen, waardoor ze kosten kunnen beheersen en/of resources kunnen schalen.

Dit biedt ook grote kansen voor het MKB en startups, omdat cloudtechnologieën de features en mogelijkheden binnen het bereik van kleine bedrijven brengen, wat ooit voorbehouden was aan grote bedrijven. Bedrijfseigenaren van elke omvang en ondernemers in alle bedrijfstakken kunnen vertrouwen op ultramoderne datacenters, bemand door ervaren en hoogopgeleide ingenieurs die kunnen omgaan met geavanceerde technologieën, maar zonder de kosten daarvan.

Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden om de toestand van de cloudmarkt in de APAC regio beter te begrijpen is de demografische structuur van de bevolking. Volgens het World Economic Forum:

Emerging ASEAN is jong en steeds meer verstedelijkt. In 2030 zal de mediane leeftijd in de Filippijnen 29 zijn, terwijl die van Indonesië 32 zal zijn. Jonge consumenten zijn tech-savvy, ontdekken waarschijnlijk producten op social media, vinden het prettig om online uit te geven, en zijn bezorgd over gezondheid en duurzaamheid.

Vergeleken met de mediane leeftijd in de EU in 2021 (44,1 jaar) moeten deze cijfers ons een idee geven van hoe verschillend de twee macroregio’s zijn in termen van verwachte economische groei en sociale ontwikkeling.

Dezelfde WEF studie voorspelt dat tegen 2030 “de ASEAN 140 miljoen nieuwe consumenten zal bijdragen, wat neerkomt op 16% van de nieuwe consumentenklasse in de wereld”.

Wat uit deze gegevens naar voren komt is dat de economieën van de APAC regio grote zakelijke kansen bieden voor die bedrijven die zich kunnen aanpassen aan de technologische, economische, demografische en regelgevende beperkingen en dynamiek.

Een flexibele en schaalbare infrastructuur en snel en doeltreffend reageren op de eisen die voortkomen uit dynamische en technologisch geavanceerde markten zijn de belangrijkste factoren voor een succesvolle onderneming.

Voor deze bedrijven is de invoering van cloudoplossingen niet langer een optie om te slagen, maar een vereiste.

Adoptie cloudcomputing in de APAC regio

Volgens een onderzoek van Boston Consulting Group uit 2019 naar 6 belangrijke markten in de APAC regio, blijft de adoptie van de publieke cloud in de regio Azië-Pacific groter dan de groei die in Noord-Amerika en Europa wordt geregistreerd.

De zes economieën die in het onderzoek aan bod kwamen – Australië, India, Indonesië, Japan, Singapore en Zuid-Korea – meldden verschillende belangrijke voordelen van de adoptie van cloudcomputing technologieën:

1. Hogere productiviteit op termijn

Vanuit IT perspectief creëert de cloud een gestandaardiseerde omgeving, schaalbare backendsystemen en functies, en biedt toegang tot beproefde tools die IT teams kunnen gebruiken om systemen te ontwikkelen. Dankzij de IT efficiëntie die daaruit voortvloeit, kan de kernactiviteit allerlei taken – bijvoorbeeld klanten werven, content ontwikkelen en nieuwe producten op de markt brengen – sneller en goedkoper uitvoeren. Betere samenwerkingstools zoals G Suite, Slack en Skype zorgen voor administratieve en communicatieve efficiëntie, terwijl geavanceerde toepassingen zoals kunstmatige intelligentie of machine learning snellere, duidelijkere inzichten mogelijk maken die de algehele productiviteit van de organisatie verhogen.

2. Sneller op de markt

De publieke cloud stelt gebruikers in staat om nieuwe producten en diensten snel op de markt te brengen, en helpt organisaties een fail-fast aanpak te ontwikkelen die hen onmiddellijk waarschuwt voor problemen, en een snelle doorlooptijd mogelijk maakt als er iets gerepareerd moet worden.

3. Betere beveiliging en compliance omgeving

Hyper-scale public cloud serviceproviders zoals AWS, Google Cloud en Microsoft Azure geven elk jaarlijks miljarden dollars uit aan cyber security upgrades – veel meer dan de meeste organisaties zelf kunnen uitgeven, met de mogelijkheid om schaalgrootte te bereiken op een niveau dat voor de meeste gebruikers niet beschikbaar is. Dit is een belangrijke stimulans om de publieke cloud te gebruiken, en steeds meer gebruikers erkennen dit aspect.

4. Mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te lanceren

Gebruikers geven aan dat een van de belangrijkste voordelen de ondersteuning is die ze van de computerinfrastructuur krijgen om nieuwe producten en diensten te kunnen introduceren.

5. Verbeterde betrokkenheid en ervaring van de klant

Nieuwe digitale mogelijkheden en diensten hebben gebruikers in staat gesteld de klantervaring te verbeteren, met name door het gebruik van geavanceerde ML en AI tools om personalisatie te stimuleren, ondersteund door de schaalbare infrastructuur en computing resources die de publieke cloud biedt.

6. Lagere kosten

Niet alle organisaties realiseren onmiddellijke kostenbesparingen. Dit geldt vooral voor grotere ondernemingen. Vaker wel dan niet komen ze uit op een hybride model dat resulteert in een complexere bedrijfsomgeving voor de organisaties, en daardoor realiseren ze geen onmiddellijke kostenbesparingen.

Om kostenvoordelen te realiseren, moeten deze bedrijven hun hele architectuur transformeren en hun systemen compatibel maken met de publieke cloud, inclusief, in sommige gevallen, het herontwerpen van applicaties in plaats van eenvoudigweg de publieke cloud te gebruiken om gegevens op te slaan of voor computertaken. Gebruikers die hun IT beheerfuncties consolideren onder de publieke cloud, kunnen kostenbesparingen realiseren door te werken met kleinere, volledig autonome agile IT teams die zich kunnen richten op het bedrijf zelf in plaats van op het beheer van de IT infrastructuur.

Hoewel de adoptie van de publieke cloud in de in de BCG studie geanalyseerde markten in 2019 nog in opkomst was in vergelijking met de Verenigde Staten en West-Europa, was de geregistreerde groei veel hoger (25% in APAC versus minder dan 20% in de Verenigde Staten en West-Europa).

De impact van cloudtechnologieën op de economische groei is indrukwekkend. Volgens BCG wordt verwacht dat cloudadoptie tussen 2019 en 2023 ongeveer 450 miljard dollar zal bijdragen aan het BBP en het potentieel kan hebben om 425.000 banen te creëren door directe en indirecte effecten op de economische ontwikkeling in de zes markten die in de studie zijn opgenomen:

Als Australië, India, Indonesië, Japan, Singapore en Zuid-Korea de publieke cloud in het huidige tempo blijven invoeren, verwachten we dat deze tussen 2019 en 2023 ongeveer 450 miljard dollar zal bijdragen aan het gecombineerde BBP van deze zes economieën. Ongeveer 425.000 banen zullen worden gecreëerd als direct resultaat van de economische impuls, met een potentieel voor nog eens 1,2 miljoen banen die worden beïnvloed door second-order effecten van het stimuleren van de economie.

Natuurlijk komt de grootschalige invoering van cloudcomputingtechnologieën niet zonder uitdagingen. De studie van BCG belicht drie verschillende categorieën van uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij de invoering van publieke cloudoplossingen:

 • Uitdagingen die verband houden met het begrip van de publieke cloud als product, zoals begrip van de features van gegevensprivacy, de complexiteit van het beheer van een multi-cloudomgeving, bezorgdheid over relaties tussen clouddiensten, en begrip van de prestaties van het product.
 • Uitdagingen in verband met hun interne organisatie, zoals bezorgdheid over het migreren of integreren van oude gegevens, vooral in industrieën die veel gegevens genereren, en bezorgdheid over het laten accepteren van organisatorische veranderingen door mensen.
 • Uitdagingen in verband met onduidelijk beleid of regelgeving.

Van de belangrijkste spelers speelt Google Cloud zeker een leidende rol in de APAC economieën. Maar hoe doet Google het in de regio? Laten we dat eens uitzoeken!

Google Cloud in de APAC regio

Volgens een rapport uit 2020 van Analysys Mason:

In antwoord op de toenemende vraag naar online inhoud en diensten, waaronder clouddiensten, heeft Google wereldwijd aanzienlijke investeringen gedaan in netwerkinfrastructuur. In Azië-Pacific (APAC) heeft Google sinds 2010 meer dan 2 miljard dollar geïnvesteerd. Het bedrijf koopt twee derde van zijn internationale bandbreedte in de regio bij APAC carriers en investeert in zes reeds in gebruik zijnde onderzeese kabelsystemen.

De investeringen van Google in de APAC regio hebben de groei van de economieën in de regio al gestimuleerd en zullen dat de komende jaren blijven doen. Dit gebeurt zowel in sectoren die rechtstreeks verband houden met technologie als in andere sectoren en de economie van de regio als geheel.

Bovendien, volgens schattingen van de eerder genoemde studie:

Google’s netwerkinvesteringen leidden tot 1,1 miljoen extra banen vanaf 2019 en een extra 430 miljard dollar aan geaggregeerd bbp voor de regio tussen 2010 en 2019.

De investeringen van Google in de regio hielpen de APAC economieën met elkaar en met andere regio’s te verbinden, waardoor bedrijven en organisaties in de regio de latency konden verminderen en de beschikbaarheid en veiligheid van gegevensoverdracht konden vergroten.

De afgelopen jaren is Google blijven investeren in de infrastructuur van de regio. De PLCN, Indigo, en JGA-S systeemkabels hielpen de edge-netwerkinfrastructuur in APAC steden te stimuleren. In 2022 werd de nieuwe Topaz kabel toegevoegd om Canada en Japan te verbinden.

Analysys Mason schat ook dat:

[…] deze netwerkinfrastructuurinvesteringen van Google hebben geleid tot 1,3 miljoen extra banen vanaf 2021 en 640 miljard dollar aan geaggregeerd BBP voor de regio (reële 2020 USD) van 2010 tot 2021. Verdere netwerkinvesteringen van Google zullen naar verwachting tegen 2026 3,5 miljoen extra banen ondersteunen en in de komende vijf jaar (2022-2026) extra economische voordelen van ongeveer 627 miljard USD aan BBP (reële 2020 USD) opleveren.

De cloudmarkt in AustraliëEen gezamenlijk rapport van Telstra Purple en Omdia (State of Cloud, Edge, and Security in Australia 2022-23) toont hoe Australische bedrijven en organisaties digitale transformatie bereiken via de cloud, de rol van edge computing, en de kritieke rol van cloudsecurity.

Een kaart van onderzeese kabels die op Australië aansluiten.
Een kaart van onderzeese kabels die op Australië aansluiten. (Beeldbron: Submarine Cable Map)

De adoptiegraad van cloudcomputingtechnologieën in Australië gaat snel, hoewel er verschillende verbeterpunten zijn om rekening mee te houden. Het rapport belicht het volgende:

 • De hybride cloud blijft de architectonische oplossing bij uitstek voor organisaties die gericht zijn op cloud native oplossingen. Vooraanstaande bedrijven zijn begonnen aan een reis van architectonische verbetering die voordeel haalt uit hybride cloud en edge computing. Australische bedrijven zijn zich nu goed bewust van het cruciale belang van een goed presterend netwerk.
 • De belangstelling voor edge computing groeit snel. Australische bedrijven zijn zich bewust van het enorme potentieel van edge technologieën die low-latency, high-performance cloud mogelijkheden nog dichter bij bedrijfslocaties kunnen brengen. Momenteel bevindt de toepassing van edge computing zich nog in de verkenningsfase, maar toonaangevende organisaties houden zich bezig met de strategie, de vaardigheden en de kosteneffecten van industriële use cases. Bovendien volgen de investeringen van dienstverleners deze klantreizen in hoog tempo en gaan ze snel over op hybride cloudoplossingen.
 • De opbrengsten in termen van kosten- en betrouwbaarheidsverbeteringen zijn al tastbaar, maar toonaangevende bedrijven willen de overgang verder versnellen. Daarnaast benadrukt het rapport dat slechts een derde van de technologie-executives “goed voorbereid” is op het migreren van hun resterende kritieke applicaties naar de cloud. Toekomstige migraties worden belemmerd door een slechte voorbereiding op het gebied van cloudstrategie, beoordeling en planning.
 • De belangrijkste zorg in deze tijd van overgang naar de cloud is beveiliging. Het rapport belicht organisatorische elementen, zoals het gebrek aan duidelijkheid over verantwoordelijkheden tussen cloudaanbieders, hun partners en klanten. Een andere reden tot zorg is het gebrek aan integratie tussen cloudbeveiliging en bestaande tools (bijvoorbeeld SIEM).

Het rapport geeft ook interessante gegevens met betrekking tot de groei van de cloudmarkt in Australië:

Drieëndertig procent van de bedrijfsapplicaties bevindt zich nu in de publieke cloud. De sprong van 13% in een jaar tijd onderstreept de opleving van de migratie van bedrijfsapplicaties om door technologie gestimuleerde innovatie mogelijk te maken.

Ondanks de versnelde adoptie van de publieke cloud blijft hybride cloud de dominante architectuur; 67% van de Australische bedrijven vertrouwt op de genetwerkte private cloud, publieke cloud (PaaS, IaaS en Serverless), en edge computing om missiekritische applicaties en workloads te leveren.

Middelgrote bedrijven en overheidsorganisaties hebben de publieke cloud agressiever geadopteerd dan grote ondernemingen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door kleinere budgetten en minder technologieschuld van kleine en middelgrote bedrijven in vergelijking met grotere ondernemingen. Maar ook aan het feit dat het MKB gemiddeld wendbaarder is dan grotere organisaties.

Ondanks zorgen over de beveiliging en de diversiteit in de manier waarop Australische organisaties cloudinfrastructuur toepassen, is de weg goed ingeslagen. In de woorden van Gretchen Cooke, Growth and Transformation Executive bij Telstra Purple:

De cloud biedt meer schaalbaarheid, wendbaarheid en efficiëntie. In een onzekere markt vol digitaal ingestelde concurrenten is het verschil tussen succes en mislukking niet ‘of’ maar ‘hoe’ je je reis naar de cloud begint.

Google Cloud in Australië

Om de groei van de connectiviteit in Australië te ondersteunen en zijn aanwezigheid in de APAC regio te versterken, lanceerde Google in 2021 de cloudregio Melbourne, die de voormalige cloudregio Sydney aanvult om inwoners van Australië en Nieuw-Zeeland voordelen te bieden op het gebied van “lage latency en hoge prestaties van hun cloud-gebaseerde workloads en gegevens.”

Opening van een nieuwe cloudregio in Melbourne.
Opening van een nieuwe cloudregio in Melbourne. (Beeldbron: Google Cloud)

Volgens Google:

In Australië ondersteunt Google Cloud bijna A$3,2 miljard aan jaarlijkse bruto voordelen voor bedrijven en consumenten. Dit omvat A$686 miljoen aan bedrijven die Google Workspace en Google Cloud Platform gebruiken, nog eens A$698 miljoen aan Google Cloud partners en A$1,8 miljard aan consumenten.

Maar Google’s investeringen in netwerkinfrastructuur gaan veel verder dan de twee cloudregio’s.

Volgens het rapport Economic impact of Google’s APAC network infrastructure van Analysys Manson:

Australië heeft een van de meest ontwikkelde telecomlandschappen in APAC en in 2019 was 87% van de bevolking aangesloten op het internet. Het internetverkeer in zowel vaste als mobiele netwerken is van 2010 tot 2019 sterk gegroeid met ongeveer 51% per jaar, tot in totaal 29EB in 2019.

Om de toestand van de internationale connectiviteit van Australië beter te begrijpen, wordt in hetzelfde rapport opgemerkt dat Australië in 2019 met de rest van de wereld was verbonden via 12 onderzeese kabels die in totaal 205Tbit/s aan potentiële capaciteit boden. Telstra, het belangrijkste telecommunicatiebedrijf van het land, had een aandeel in zeven van deze kabels.

De investeringen van Google in de netwerkinfrastructuur hebben bijgedragen aan de groei van het internetgebruik in Australië, waardoor in 2019 5% van het totale verkeer mogelijk was.

Het rapport benadrukt ook hoe de investeringen van Google in de netwerkinfrastructuur talrijke voordelen hebben:

 • Verbetering van de prestaties en betrouwbaarheid van clouddiensten, wat resulteert in algemene verbetering en kosteneffectiviteit van de netwerkinfrastructuur in Australië.
 • Verbetering van de linkdiversiteit en ondersteuning van de uitbreiding van Google’s edge infrastructuur.
 • Lagere latency, hogere snelheden voor eindgebruikers, lagere kosten van internationale bandbreedte.

Dit alles resulteert in een impuls voor de groei van het internetverkeer van zowel consumenten als bedrijven in Australië.

Het effect op de Australische economie is aanzienlijk. Analysys Mason schat dat:

[…] het extra internetgebruik dat door de investeringen in de netwerkinfrastructuur van Google mogelijk is gemaakt, van 2010 tot 2021 een extra cumulatieve 46 miljard dollar aan bbp (in reële termen) in Australië heeft opgestuwd. Na de uitrol van JGA-S en Indigo voorspellen we dat de investeringen van Google in netwerkinfrastructuur tussen 2022 en 2026 in totaal 64 miljard USD extra aan BBP zullen opleveren.

BBP groei toe te schrijven aan Google's investeringen in netwerkinfrastructuur in Australië.
BBP groei toe te schrijven aan Google’s investeringen in netwerkinfrastructuur in Australië. (Beeldbron: Analysys Mason)

De investeringen van Google zullen ook een sterk effect hebben op de arbeidsmarkt. Volgens dezelfde studie:

De economische voordelen die voortvloeien uit Google’s investeringen in netwerkinfrastructuur leiden tot directe banengroei in sectoren als telecom en bouw. Indirecte banengroei is prominent in sectoren die het meest kunnen profiteren van verbeterde internetconnectiviteit en digitalisering, namelijk IT, financiële en professionele diensten, en industrie. We schatten dat in 2021 tot 41.000 directe en indirecte banen werden ondersteund door Google’s investeringen in netwerkinfrastructuur, en in 2026 tot 68.000

Ook vermeldenswaard is dat Google in 2021 de lancering van het Digital Future Initiative aankondigde – een investering van 1 miljard dollar in lokale infrastructuur, vaardigheden en onderzoek om de digitale economie van Australië te helpen opbouwen.

De cloudmarkt in IndiaDe positie van India in de economische context van APAC en de wereld wordt goed samengevat in het WEF rapport van 2019:

India is de grootste democratie ter wereld en de tweede meest bevolkte natie, met bijna 1,35 miljard mensen. Het is ook de zesde economie, met een bbp van 2,6 biljoen dollar in 2017. In termen van koopkrachtpariteit (PPP) staat India op de derde plaats achter de Verenigde Staten (VS) en China. Als een van ’s werelds snelst groeiende economieën, met een huidige en verwachte jaarlijkse groei van het BBP van bijna 7,5%, is India een cruciale motor van de wereldwijde economische groei.

Volgens BCG:

India is een grote en snelgroeiende publieke cloudmarkt in APAC, die naar verwachting met een CAGR van 25% zal groeien van US$ 3 miljard in 2018 tot US$ 8 miljard in 2023.

De Indiase cloudmarkt wordt beschouwd zijnde in de beginfase, zodat verwacht kan worden dat hij de komende jaren nog sneller zal groeien wat betreft publieke cloud en IT uitgaven. Een studie van Gartner uit 2021 voorspelde een groei van 29,6% tussen 2021 en 2022 en die groei zou de komende vier jaar in een vergelijkbaar tempo doorgaan:

Volgens een recente voorspelling van Gartner, Inc. zullen de uitgaven van eindgebruikers aan publieke clouddiensten in India in 2022 in totaal 7,3 miljard dollar bedragen, een stijging van 29,6% ten opzichte van 2021.

De omvang van de Indiase markt suggereert een snelle groei in de toepassing van cloudtechnologieën, op verschillende toepassingsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan videostreaming.

Hotstar, India's grootste streamingplatform
Hotstar, India’s grootste streamingplatform, registreerde 15,6 miljoen gelijktijdige kijkers tijdens de ICC Cricket World Cup van 2019. Beeldbron: YourStory

Bedrijven die streamingcontent leveren zijn degenen die publieke cloudadoptie als bedrijfskritisch beschouwen, vooral die vallen onder Digital Native Businesses:

het zijn de nieuwere bedrijven die streamingcontent leveren die de publieke cloud cruciaal vinden voor hun groei. Grote streamingmediaspelers gebruiken de cloud voor de levering van content en consumentenonderzoek om hun klantervaring te verbeteren. De meeste grote contentaanbieders hebben snel geschaald op de rug van de publieke cloudinfrastructuur en gebruiken AI en ML om de programmering van het publiek te targeten.

Volgens het BCG rapport was het meest gebruikte servicemodel in 2019 SaaS, maar de adoptie van IaaS en PaaS modellen groeit sneller.

De totale impact van de adoptie van publieke cloudoplossingen in India zal tussen 2019 en 2023 naar verwachting tussen de 90 en 130 miljard dollar bedragen.

BCG schat dat:

Ongeveer 85% van de impact zal komen van de winst voor verticals in de industrie, zoals digital natives, media, retail en financiële diensten, met slechts ongeveer 15% afkomstig van de aanbieders van clouddiensten zelf.

De groeistimulans door het toegenomen gebruik van cloudtechnologieën in India zou de creatie van 143.000 tot 425.000 directe banen en 375.000 tot 1,25 miljoen indirecte banen kunnen ondersteunen.

In het meest gunstige scenario schat het bovengenoemde rapport het effect op de arbeidsmarkt op 1,6 miljoen nieuwe banen.

Google Cloud in India

In zo’n snelgroeiende markt is Google betrokken met aanzienlijke investeringen op verschillende gebieden. Tot nu toe zijn er twee Google Cloud regio’s in India, Mumbai, gelanceerd in 2017, en Delhi, gelanceerd in 2020.

Volgens Thomas Kurian, CEO bij Google Cloud:

‘We hebben een enorme groei gezien in de vraag naar Google clouddiensten in India, dus het uitbreiden van onze voetafdruk in een nieuwe cloudregio geeft ons de mogelijkheid om gedurende vele jaren meer capaciteit voor groei te bieden. Het is een grote inzet van ons in kapitaal en infrastructuurinvesteringen en het is ontworpen om ons in staat te stellen de kans te grijpen die we zien rond groei.

De aanwezigheid van Google Cloud in India wordt ondersteund door een aantal partnerschappen met particuliere bedrijven, maar Google zet zich ook in om zijn clouddiensten aan organisaties in de publieke sector te leveren, door een volledig Cloud Service Provider (CSP) empanelment te bereiken en met succes de STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) audit van het Ministerie van Elektronica en Informatie Technologie (MeitY) af te ronden:

Door deze toelating kan de Indiase publieke sector gebruik maken van Google Cloud, waaronder overheidsinstellingen op centraal en deelstaatniveau en PSU’s in sectoren als Power, BFSI, Transportation, Oil & Gas, Public Finance, enz.

Het belang van de Indiase economie in de APAC-regio en op mondiaal niveau blijkt ook uit de opening van een nieuw Google Cloud kantoor in Pune, gericht op “klantengroei en gewaardeerde aanbiedingen aan organisaties van elke omvang”.

De cloudmarkt in IndonesiëMet meer dan 275 miljoen mensen is Indonesië het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld (bron Wikipedia). Met een enorme binnenlandse markt, geografisch strategisch gelegen in de Pacific Rim, is Indonesië een van de snelst groeiende digitale economieën in Zuidoost-Azië.

Tegen 2025 zal de digitale bruto goederenwaarde (GMV) van Indonesië naar verwachting $124 miljard bedragen, tegen $44 miljard in 2020 (bron Jakarta Globe).

In dit scenario heeft de verspreiding van cloudtechnologieën een groeiend aantal kleine en middelgrote ondernemingen toegang gegeven tot technologieën die voorheen alleen voor grotere bedrijven toegankelijk waren:

Naarmate meer Indonesiërs online komen en lokale bedrijven overschakelen op cloudoplossingen, groeit de vraag naar clouddiensten exponentieel. De particuliere sector heeft een belangrijk deel van deze groei in het gebruik van de cloud voor zijn rekening genomen. Grab, bijvoorbeeld, heeft cloudcomputingtechnologie gebruikt om de digitalisering van het MKB te versnellen door handelaren zonder online aanwezigheid te helpen zich aan te sluiten op het platform, digitale betaal- en leveringssystemen op te zetten en toegang te krijgen tot tools voor bedrijfsanalyse.

Indonesië Kabelkaart.
Indonesië Kabelkaart. (Beeldbron: Onderzeese kabelkaart)

In een in maart 2020 gepubliceerd onderzoek in opdracht van het Indonesische ministerie van Financiën en de Aziatische Ontwikkelingsbank onderzocht een team van deskundigen de effecten van opkomende technologieën op de Indonesische economie. Algemeen aangeduid als Industrie 4.0, zijn deze technologieën cyber-fysieke systemen, cloudcomputing, big data, AI, machine learning en IoT (the Internet of Things).

Op basis van interviews met in totaal 502 lokale bedrijven, gevestigd in 4 provincies en behorend tot 6 sectoren, besluit de studie met een prognose van de effecten van de invoering van deze technologieën op de Indonesische economie:

De invoering van technologie zou tegen 2040 tot 2,8 biljoen dollar kunnen toevoegen aan de Indonesische economie, waardoor de groei van het bruto binnenlands product (BBP) in de komende twee decennia jaarlijks met 0,55 procentpunt toeneemt.

Bovendien is Indonesië een van de ASEAN landen die het minst in O&O investeren:

Een aantal initiatieven pakt al enkele van deze lacunes aan. Met name Making Indonesia 4.0 is een nationaal initiatief om Indonesië te integreren in de Vierde Industriële Revolutie door middel van een aantal innovatie investeringen. De regering schat dat Making Indonesia 4.0 10 miljoen extra banen zal helpen creëren, de netto export tot het equivalent van 10% van het BBP zal verhogen en de productiviteitsgroei zal stimuleren.

R&D in ASEAN
R&D in de ASEAN. (Beeldbron: Innovate Indonesia)

Ondanks de lage R&D uitgaven zijn verschillende studies het eens over het enorme potentieel van Indonesië voor economische groei door meer toepassing van geavanceerde technologieën zoals robotica en cloudcomputing.

In een studie van BCG uit 2021 blijkt Indonesië te behoren tot de markten waar de clouduitgaven naar verwachting veel sneller zullen groeien dan de ontwikkelde APAC economieën, met een CAGR van 25%.

Zoals je kunt verwachten, is op microniveau de adoptie van nieuwe technologieën, specifiek cloudcomputingtechnologieën, nogal divers.

Volgens PwC Indonesia gebruikte in 2021 89% van de kleine en middelgrote ondernemingen actief clouddiensten en was 9% van plan die in de nabije toekomst te gaan gebruiken. Van de grote ondernemingen maakte 80% al gebruik van cloudcomputingdiensten, terwijl de rest van hen van plan was in de komende drie jaar cloudtechnologieën toe te passen.

Als we de gegevens uit bovengenoemd onderzoek nader analyseren, blijkt dat de kleine en middelgrote ondernemingen in de steekproef een verscheidenheid aan clouddiensten gebruiken. Dit zijn in volgorde de meest gebruikte clouddiensten onder het MKB:

 • E-commerce cloudoplossingen (60%)
 • Diensten voor het delen van bestanden (~60%)
 • Betalingsoplossingen (~40%)
 • Productiviteitsapplicaties (~40%)
 • Websitehosting (~40%)
 • E-maildiensten (~20%)
 • Videoconferenties (~20%)
 • Distributie van content(~20%)
 • Boekhouding (~20%)

Wat de soorten cloudservicemodellen betreft, is het IaaS model bij grote ondernemingen het meest ingeburgerd, hoewel sommige ondernemingen meldden meer dan één servicemodel te gebruiken, waaronder IaaS, Paas en SaaS: 67% van de grote ondernemingen in de steekproef gebruikt IaaS, gevolgd door SaaS met 60%, en PaaS met 40%.

De voornaamste redenen voor de invoering van cloudcomputingtechnologieën bij kleine en middelgrote Indonesische bedrijven zijn verbeterde operationele efficiëntie (67%), het genereren van inkomsten (23%), en kostenbesparing (19%). De antwoorden van grotere bedrijven zijn divers:

 • Verbeterde IT operaties (80%)
 • IT kosten omzetten in OPEX (53%)
 • De productiviteit van de organisatie verbeteren (33%)
 • Oplossingen ontwikkelen (20%)
 • Systeemcapaciteit uitbreiden (20%)
 • Gegevens beheren (13%)
 • Herstel na rampen (7%)

Ondernemingen in de steekproef zijn zich bewust van de grote voordelen van de invoering van cloudcomputing. Grote ondernemingen zetten schaalbaarheid op de eerste plaats bij de potentiële voordelen van cloudtechnologieën. Andere erkende voordelen zijn het bereiken van strategische doelen, innovatiedrang, lagere investeringen, lagere IT kosten en lagere OPEX.

Tijdbesparing is het productieve voordeel dat het meest wordt erkend door grote ondernemingen, terwijl kostenbesparing het meest wordt gewaardeerd door kleine en middelgrote ondernemingen.

Google Cloud in Indonesië

Volgens de 2022 update van het rapport Economic impact of Google’s APAC network infrastructure heeft Indonesië een van de snelst groeiende economieën onder de ASEAN markten, waarbij de interneteconomie de meeste groei veroorzaakt.

Het internetgebruik is torenhoog onder de Indonesische bevolking en bedrijven, vooral wat betreft mobiele connectiviteit. Het rapport schat dat 98% van de bevolking in het bereik is van 4G mobiele diensten.

In dit scenario heeft Google naast de Indigo-West kabel geïnvesteerd in twee nieuwe onderzeese kabels: Apricot en Echo.

 • Indigo-West (2019) – die Australië, Indonesië en Singapore verbindt (zie op de kaart)
 • Echo (2023) – die Guam, Indonesië, Palau, Singapore en de VS met elkaar verbindt (zie op de kaart)
 • Apricot (2024) – die Guam, Indonesië, Japan, de Filipijnen, Singapore en Taiwan verbindt (zie op de kaart)
Een kaart met de onderzeese kabels van Indigo-West, Echo en Apricot
Indigo-West, Echo en Apricot onderzeese kabels. (Beeldbron: Onderzeese kabelkaart)

Naast investeringen in onderzeese kabels blijft Google investeren in edge infrastructuur, door PoP’s en GGC nodes toe te voegen om verbeteringen aan te brengen in het connectiviteitssysteem in Indonesië.

Het rapport schat dat de investeringen van Google “van 2010 tot 2021 een extra cumulatieve 29 miljard dollar aan BBP (in reële termen) in Indonesië genereerden, en tot 299.000 banen ondersteunden in 2021”. Het rapport voorspelt ook een extra cumulatieve $94 miljard aan BBP dat mogelijk wordt gemaakt door de investeringen van Google tussen 2022 en 2026.

Stijging van het reële bbp door Google's investeringen in netwerkinfrastructuur in Indonesië.
Stijging van het reële bbp door Google’s investeringen in netwerkinfrastructuur in Indonesië. (Beeldbron: Analysys Mason, 2022)

De internationale connectiviteit van de regio is ook opmerkelijk, vanwege de strategische geografische ligging in Zuidoost-Azië:

Eind 2021 was Indonesië aangesloten op 20 internationale onderzeese kabelsystemen die samen in totaal 372Tbit/s aan potentiële capaciteit boden.

Google steunt ook andere projecten op verschillende gebieden, zoals informatie, digitale vaardigheden, duurzaamheid en meer. Zo bereidt het Bangkit Academy programma studenten voor op veelgevraagde vaardigheden en technische certificeringen.

De cloudmarkt in JapanIn Japan gaan bedrijven snel over op de cloud: volgens IDC Japan zal de publieke cloudmarkt tot 2026 met 18,8% per jaar groeien, en zal de marktomvang in 2026 3,76 biljoen yen bedragen, ongeveer 2,4 keer de omvang in 2021. Bovendien voegde het rapport eraan toe dat de binnenlandse marktomvang van publieke clouddiensten in 2021 1.590 miljard yen bedroeg, een stijging van 28,5% ten opzichte van 2020.

De onderstaande grafiek vergelijkt links de omzet in miljarden yen (JPY) met rechts de jaar-op-jaar marktgroei (%).

Cloudmarkttrend in Japan
Nationale marktomzetprognose voor publieke clouddiensten, 2021-2026. (Beeldbron: IDC Japan)

Bovendien wordt de marktomvang van clouddiensten in 2021 volgens een enquête van het MM Research Institute onder informatiesysteemmanagers van 33.922 binnenlandse bedrijven feitelijk geschat op 3.572,3 miljard yen, waarbij zowel publieke als private clouddiensten in aanmerking worden genomen.

Deze cijfers worden bevestigd door een andere enquête van het MM Research Institute, een adviesbureau voor ICT marktonderzoek, dat meldt dat de marktomvang voor clouddiensten in 2021 werd geschat op ongeveer 3.572,3 miljard yen, een stijging van 24,3 procent ten opzichte van 2020.

De onderstaande grafiek toont de gestage groei van de markt (gebaseerd op de voorspellingen van MM Research Institute). Interessant is dat gestage groei wordt waargenomen voor zowel publieke als private clouds, waardoor de groei van de totale omvang van de cloudmarkt goed te begrijpen is.

Cloudmarkttrend in Japan
Trends en voorspellingen over de omvang van de cloudmarkt. (Beeldbron: MMRI)

Vooral de groei van PaaS en IaaS valt op. Beide worden gekenmerkt door lage toetredingsdrempels vanwege hun geringe kapitaalinvesteringen. Ook het feit dat ze naar behoefte kunnen worden gebruikt kan een factor zijn in het versnellen van hun adoptie door ondernemingen.

MMRI verwacht met name dat de expansietrend zich de komende jaren zal voortzetten, waarbij de omvang van de private cloudmarkt alleen al naar verwachting in 2026 ongeveer 4,1 biljoen yen zal bedragen, tegen 2.047,4 miljard yen in 2021.

Wat betreft het model van publieke clouddiensten – gebaseerd op gegevens verzameld uit een steekproef onder 1.042 bedrijven – gebruikt 60,0% van de bedrijven die PaaS oplossingen gebruiken AWS (Amazon Web Services), gevolgd door Azure (Microsoft Azure) met 48,2%, en GCP (Google Cloud Platform) met 28,8%. Onder alle IaaS gebruikers was AWS goed voor 54,7%, Azure 44,0%, en GCP 26,2%.

Top drie openbare cloudproviders in Japan
AWS, Azure, GCP gebruikspercentage van PaaS/IaaS gebruikers in Japan. (Beeldbron: MMRI)

Laten we nu eens kijken naar de officiële bronnen. Volgens het Japanse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie:

De arbeidsproductiviteit van ondernemers die consequent clouddiensten gebruiken van 2010 tot 2020 is hoger in vergelijking met ondernemers die er geen gebruik van maken

Gebruik van clouddiensten en arbeidsproductiviteit.
Gebruik van clouddiensten en arbeidsproductiviteit. (Beeldbron MIC “Communications Usage Trend Survey”)

De gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie zijn uitgebreid en geven ons een zeer nauwkeurig beeld van de stand van zaken bij de invoering van cloudcomputingtechnologieën in Japan en de trend die we de komende jaren kunnen verwachten.

Volgens het ministerie werd verwacht dat 68,7% van de ondernemingen in 2020 gedeeltelijk of uitgebreid gebruik zou maken van clouddiensten, een stijging van 4,0% ten opzichte van 2019, toen het 64,7% bedroeg.

Gebruik van clouddiensten in Japan.
Gebruik van clouddiensten in Japan. (Beeldbron MIC “Communications Usage Trend Survey”)

Als we naar deze gegevens kijken, is het gemakkelijk te zien dat de toepassing van cloudtechnologieën sinds 2015 gestaag groeit. De sectoren waar de cloud het meest wordt toegepast zijn ICT, Productie, Vastgoed, en Financiën en Verzekeringen.

Van de ondernemingen die minstens één coulddienst gebruiken, antwoordde 87,1% dat het gunstig of zeer gunstig was voor hun bedrijf.

Impact van Cloudcomputingdiensten bij Japanse ondernemingen. (
Impact van Cloudcomputingdiensten bij Japanse ondernemingen. (Beeldbron: MIC “Communications Usage Trend Survey”)

De meest gebruikte diensten door Japanse bedrijven zijn “bestandsopslag en gegevensdeling” (59,4%), “e-mail” (50,3%) en “informatiedeling/portaal” (44,8%), terwijl geavanceerde clouddiensten zoals “verkoopondersteuning” of “productiebeheer” nog weinig worden gebruikt.

Uitsplitsing van het gebruik van cloudservices in Japan
Uitsplitsing van het gebruik van cloudservices in Japan (Beeldbron: MIC “Communications Usage Trend Survey”)

Je kunt meer lezen over cloudadoptie onder Japanse ondernemingen in de 2021 whitepaper Information and Communications in Japan.

Google Cloud in Japan

Google kondigde onlangs de opening aan van hun eerste hyper-scale datacenter in Japan – in Inzai City, Chiba – in 2023 met als doel mensen in Japan sneller en betrouwbaarder toegang te geven tot de tools en diensten van Google, de economische activiteit en werkgelegenheid te ondersteunen en Japan te verbinden met de rest van de wereldwijde digitale economie:

Het datacenter in Chiba maakt deel uit van een investering van $730 miljoen in infrastructuur die vorig jaar begon en doorloopt tot 2024.

Het nieuwe datacenter voegt zich bij de twee bestaande cloudregio’s, Tokio en Osaka, die opslag en diensten leveren aan Japanse bedrijven.

Google heeft meer dan 2 miljard dollar geïnvesteerd in netwerkinfrastructuur in heel APAC. De specifiek voor Japan gedane investeringen bevatten drie onderzeese kabels, 5 particuliere faciliteiten en 11 IXP’s met Google PoP’s, en ongeveer 50 procent van de bij telco’s ingekochte bandbreedte.

Het investeringsprogramma bevat de Topaz onderzeese kabel, die in 2023 klaar moet zijn voor dienst en de eerste glasvezelkabel wordt die Japan verbindt met de westkust van Canada.

Topaz is de eerste onderzeese kabel die Canada en Azië verbindt.
Topaz is de eerste onderzeese kabel die Canada en Azië verbindt. (Beeldbron: Google Cloud)

De Topaz kabel heeft de breedte van een tuinslang en biedt plaats aan 16 vezelparen, voor een totale capaciteit van 240 Terabits per seconde (niet te verwarren met TSP’s). Het bestaat uit ondersteuning voor Wavelength Selective Switch (WSS), een efficiënte en softwaregedefinieerde manier om het spectrum op een glasvezelpaar op te delen voor flexibiliteit in routering en geavanceerde veerkracht.

De investeringen van Google helpen Japan enorme voordelen te behalen uit het toegenomen internetgebruik, zowel qua groei van het BBP als qua banen (Beeldbron: Analysys Mason):

Productiviteitsstijgingen en het verder mogelijk maken van digitale applicaties hebben geleid tot het scheppen van nieuwe banen. We schatten dat tot 401.000 directe, indirecte en geïnduceerde banen werden ondersteund door Google’s investeringen in netwerkinfrastructuur in 2021, groeiend tot 739.000 in 2026.

De totale uitgaven aan clouddiensten en technologieën zullen de komende jaren naar verwachting ook aanzienlijk groeien, van 8 miljard dollar in 2018 tot 18 miljard dollar in 2023, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 18%.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van Analysys Mason in een rapport dat in opdracht van en gesponsord wordt door Google. Zie voor een meer gedetailleerd overzicht ook Economic Impact of Google’S APAC Network Infrastructure – Focus on Japan en 2022 Update.

Maar net als in andere landen in de wereld blijven de investeringen van Google in lokale markten niet beperkt tot de netwerkinfrastructuur.

Rekening houdend met de digitale vaardigheidskloof tussen Japanse bedrijven die het internet effectief gebruiken en bedrijven die dat niet doen, verklaarde Google hun inzet om de kloof te dichten door sinds 2016 miljoenen mensen digitale vaardigheidstrainingen aan te bieden en een aanzienlijke hoeveelheid resources te investeren in professionele training.

Volgens Sundar Pichai, CEO van Google en Alphabet, heeft Google 10 miljoen mensen in Japan ondersteund via het Grow with Google programma en hun trainingsprogramma’s aangepast aan mensen en bedrijven die getroffen zijn door de pandemie:

Dat is onder andere het Japan Reskilling Consortium, dat we in juni lanceerden. Het is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en de non-profitsector, en biedt vaardigheidstrainingen op gebieden als kunstmatige intelligentie en digitale marketing en een dienst voor het koppelen van banen om cursisten aan een baan te helpen. Het consortium biedt al meer dan 300 trainingsprogramma’s met meer dan 90 partners.

De inspanningen van Google in Japan strekken zich ook uit tot het verbeteren van de technologische infrastructuur van het land:

Nu grote Japanse bedrijven en overheidsinstellingen hun werkwijze willen moderniseren, werken we er hard aan om hen te helpen cloudcomputing toe te passen

Bekijk ook hoe sommige Japanse bedrijven Google Cloud omarmen voor digitale transformatie.

De cloudmarkt in MaleisiëMaleisië is een van de snelst groeiende economieën in de APAC regio. Het WEF rapport voor 2020 – Future of Consumption in Fast-Growth Consumer Markets: ASEAN – neemt Maleisië op in de groep van de drie meest ontwikkelde economieën, samen met Singapore en Thailand.

De adoptie van digitale technologieën en cloudcomputing gaat snel en wordt ook ondersteund door overheidsprogramma’s zoals het Digital Transformation Acceleration Programme (DTAP), een subsidieprogramma van de overheid voor het MKB dat Maleisische bedrijven concurrerender moet maken en “hun digitale transformatiedoelen moet bereiken”.

Volgens Twimbit heeft vanaf januari 2021 77,1% van de bedrijven die in verschillende sectoren in Maleisië actief zijn, een of andere clouddienst geadopteerd. Digital Native Businesses alleen al zijn goed voor 33% van de totale IaaS uitgaven, wat neerkomt op 53,6 miljoen dollar. De e-commerce industrie alleen al is goed voor 47% van de uitgaven van Digital Native Businesses.

Volgens Malaysia Digital Economy Blueprint, een officieel rapport van de Economic Planning Unit van het ministerie van de premier van Maleisië, maakt 44% van de micro, kleine en middelgrote ondernemingen gebruik van cloudcomputing, maar 82% daarvan gebruikt het voornamelijk voor de opslag van documenten, foto’s en video’s.

Een ander onderzoek van SME Corp Malaysia en Huawei meldt dat slechts 35% van het Maleisische MKB cloudcomputing gebruikt voor meer geavanceerde zakelijke applicaties. De studie wijst ook op een aanzienlijk gebrek aan bewustzijn van de mogelijkheden van cloudcomputingtechnologieën, vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen:

Bovendien zijn veel van deze MKB bedrijven zich er ook niet van bewust dat cloud, IoT en data analyse hun bedrijven kunnen helpen transformeren. Ter illustratie: van degenen die zich bewust zijn van cloudcomputingdiensten, weet 42% niet hoe ze cloudcomputing kunnen inzetten om hun bedrijf te transformeren. Dit laat duidelijk zien dat het MKB begeleiding en training nodig heeft over wat digitalisering is en de voordelen ervan, en om hen verder te laten gaan dan alleen automatisering.

Dit wijst erop dat de Maleisische economie aanzienlijke openbare en particuliere investeringen vereist, maar grote mogelijkheden heeft voor verdere economische ontwikkeling door de toepassing van cloudtechnologieën.

In de Digital Economy Blueprint heeft de Maleisische regering de Strategic trusts en nationale acties gespecificeerd om de economische ontwikkeling in de regio te bevorderen:

 • Digitale transformatie in de publieke sector stimuleren
 • Economisch concurrentievermogen stimuleren door digitalisering
 • Digitale infrastructuur opbouwen
 • Wendbaar en bekwaam digitaal talent opbouwen
 • Een inclusieve digitale samenleving creëren

Een van de hoofddoelstellingen is “toegang bieden tot uitgebreide en hoogwaardige digitale infrastructuur, waardoor mensen kunnen deelnemen aan de digitale economie”:

De digitale infrastructuur waarop deze doelstelling is gericht, is breedband, datacentra en landingsstations voor onderzeese kabels. Dergelijke infrastructuren maken het genereren, doorstromen, uitwisselen, consumeren en opslaan van gegevens mogelijk.

Dit doel zal worden nagestreefd met verschillende acties:

 • Wet- en regelgeving herzien om de voorzieningen voor digitale infrastructuur te verbeteren
 • Breedband verplicht stellen als basisinfrastructuur om internettoegang voor nieuwe ontwikkelingen te garanderen
 • Versnelling van de goedkeuringsprocedure voor de aanleg van breedbandinfrastructuur
 • Voorzien in een real-time breedbandvraagplatform voor effectieve planning en toezicht
 • De capaciteit van binnenlandse datacenterbedrijven vergroten om high-end cloudcomputingdiensten aan te bieden
 • Meer internationale onderzeese kabels naar Maleisië aantrekken om de wereldwijde connectiviteit uit te breiden
Een kaart van onderzeese kabels die op Maleisië aansluiten.
Een kaart van onderzeese kabels die op Maleisië aansluiten. (Beeldbron: Kaart van onderzeese kabels)

Google Cloud in Maleisië

Tot 2022 had Google geen investeringen in onderzeese kabels die in Maleisië landen. Maar, zoals ook gemeld door Analysys Mason, heeft Google investeringen aangekondigd in twee nieuwe kabels – MIST en IAX, die naar verwachting in 2023 klaar zijn voor gebruik.

MIST en IAX onderzeese kabels.
MIST en IAX onderzeese kabels. (Beeldbron: Onderzeese kabelkaart)

Google heeft ook geïnvesteerd in edge infrastructuur, points of presence (PoP’s) ingezet in drie private peeringfaciliteiten, en een kruisverbinding gemaakt met één internet exchange point (IXP).

De investeringen van Google helpen de downloadsnelheid te verhogen en de netwerklatency in Maleisië te verminderen, waardoor internetproviders innovatieve clouddiensten, videostreaming/conferencing en gaming kunnen leveren.

Het effect van Google’s investeringen in cloudinfrastructuur in Maleisië is opmerkelijk. Volgens Analysys Mason heeft “de toename van het internetgebruik in Maleisië van 2010 tot 2021 cumulatief 8,2 miljard dollar extra bijgedragen aan het BBP”:

De voortdurende netwerkinvesteringen van Google vanaf 2021, waaronder twee onderzeese kabelinstallaties, zullen naar verwachting een hoger internetgebruik stimuleren. De historische en voortgezette investeringen van Google zullen naar verwachting van 2022 tot 2026 cumulatief 8,9 miljard dollar extra bijdragen aan het BBP, waarvan 2,2 miljard dollar alleen al in 2026.

Stijging van het reële BBP toe te schrijven aan Google's netwerkinvesteringen in Maleisië
Stijging van het reële BBP toe te schrijven aan Google’s netwerkinvesteringen in Maleisië – update van 2022. (Beeldbron: Analysys Mason)

De investeringen van Google in de netwerkinfrastructuur zullen ook gevolgen hebben voor de Maleisische economie, met de verwachte creatie van ongeveer 40.000 banen tegen 2026.

Banen ondersteund door Google's investeringen in netwerkinfrastructuur in Maleisië.
Banen ondersteund door Google’s investeringen in netwerkinfrastructuur in Maleisië. (Beeldbron: Analysys Mason)

De cloudmarkt in SingaporeIn de afgelopen jaren heeft Singapore aan belang gewonnen onder de APAC landen wat betreft connectiviteit, IT investeringen en cloudtechnologieën.

Volgens een rapport van het World Economic Forum is Singapore de meest ontwikkelde economie in de APAC regio, met een BBP per hoofd van de bevolking dat vergelijkbaar is met dat van de VS. De bevolking is volledig of bijna volledig verstedelijkt, bankiert en is online, en het land staat op de tweede plaats van 190 landen wat betreft het gemak van zakendoen.

De digital-first visie van Singapore is het koesteren van een digitale cultuur waarin digitale technologieën volledig zijn geïntegreerd in het dagelijks leven, met als doel de werking van de overheid te verbeteren en de economische groei en levenskwaliteit te stimuleren:

Onze visie voor een digital-first Singapore is er een waar een Digitale Overheid, Digitale Economie en Digitale Samenleving technologie inzetten om transformatie te bewerkstelligen in gezondheid, transport, stedelijk leven, overheidsdiensten en bedrijven.

Smart Nation Singapore
Smart Nation Singapore homepage.(Bezoek site)

Singapore is ook uitgeroepen tot de slimste stad ter wereld, volgens de 2021 IMD Smart City Index, en staat op de eerste plaats in 2021 Alibaba onderzoek over de adoptie van cloud-gebaseerde diensten door bedrijven:

Volgens de bevindingen van het onderzoek leidt Singapore de regio Zuidoost-Azië in cloudadoptie, waarbij bijna 9 van de 10 ondervraagde ITDM’s zeggen dat hun bedrijven al cloudgebaseerde IT oplossingen gebruiken. Een andere aanwijzing voor de volwassenheid van de cloud in Singapore is te zien in de topzorgen die door de ondervraagde ITDM’s werden gesignaleerd. Vergeleken met de regionale tegenhangers, waar de integratie van Cloud-gebaseerde oplossingen in de bestaande IT infrastructuur een van de belangrijkste punten van zorg was, staken de kosten en beveiliging (57%) en de beschikbaarheid (49%) in Singapore de kop op.

Singapore heeft een van de meest verbonden economieën in de APAC regio en is een van de snelst groeiende internetmarkten ter wereld.

Analysys Mason meldt dat:

In 2019 was 88% van zijn bevolking verbonden met het internet. Het internetverkeer dat via zowel vaste als mobiele netwerken wordt gegenereerd, is van 2010 tot 2019 sterk gegroeid met ongeveer 29% per jaar, tot in totaal 4EB in 2019.

Dezelfde studie meldt dat “bijna 100% van de huishoudens toegang heeft tot glasvezelbreedband en 99% van de bevolking binnen bereik is van 4G mobiele dekking.”

Singapore loopt ook voorop wat betreft netwerkinfrastructuur:

Singapore is ook een van de belangrijkste onderzeese kabelhubs in APAC, en is verbonden met 23 internationale onderzeese kabelsystemen die vanaf 2019 in totaal 857Tbit/s aan potentiële capaciteit boden.

De kabelkaart van Singapore.
De kabelkaart van Singapore. (Beeldbron: Onderzeese kabelkaart)

Zoals je zou verwachten, behoort Singapore ook tot de toplanden in de regio wat betreft investeringen in cloudcomputingtechnologieën. Uit een BGC studie uit 2021 in opdracht van Cisco blijkt dat Singapore behoort tot de ASEAN economieën waar de uitgaven voor de publieke cloud naar verwachting sneller zullen groeien, met een CAGR van 20%.

Daarnaast meldt een andere studie van BCG dat veel grote bedrijven in Singapore zijn begonnen met het invoeren van een soort clouddienst en dat velen cloudoplossingen beginnen te gebruiken om geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning te implementeren.

Onder grote bedrijven is het meest gebruikte servicemodel SaaS, maar het PaaS model groeit snel met een verwacht tempo van 25% tot 2023.

Google Cloud in Singapore

Volgens de genoemde studie van Analysys Mason hebben de investeringen van Google in Singapore bijgedragen aan een toename van het internetgebruik, gelijk aan 20% van al het internetverkeer in 2019:

De investeringen van Google in de netwerkinfrastructuur verbeteren niet alleen de prestaties en betrouwbaarheid van zijn content en diensten, ze verbeteren ook de algemene prestaties en kosteneffectiviteit van de internetinfrastructuur in Singapore. Investeringen in onderzeese kabels brengen nieuw aanbod, verbeteren de diversiteit van verbindingen en ondersteunen ook de uitbreiding van Google’s edge infrastructuur in Singapore.

De update van het rapport over 2022 voegt meer details toe:

Singapore is een van de meest succesvolle en aantrekkelijke digitale en economische hubs ter wereld. Het heeft het grootste aantal investeringen in onderzeese kabels en datacentra in Zuidoost-Azië. In Singapore heeft Google investeringen in SJC en Indigo kabels, en heeft het verdere investeringen aangekondigd in vier aankomende kabelsystemen (MIST, IAX, Echo en Apricot). Google heeft ook acht peeringlocaties in Singapore opgezet en geïnvesteerd in cache nodes verspreid over de stad. Deze investeringen zullen tussen 2022 en 2026 cumulatief 16 miljard dollar extra genereren.

Google is aanwezig in Singapore met de Jurong West Cloud Region, dat ook Google’s eerste datacenter in Zuidoost-Azië was. Maar er is meer dan alleen de Cloud Region, want Google is een investeerder in twee onderzeese kabels die Singapore bereiken, en er zijn meer investeringen gepland:

 • SJC (2013) – die Brunei, China, Japan, Filippijnen en Singapore verbindt (Zie op kaart)
 • Indigo-West (2019) – die Australië, Indonesië en Singapore verbindt (Zie op kaart)
 • MIST (2023) – die India, Maleisië, Myanmar en Singapore met elkaar verbindt (Zie op kaart)
 • IAX (2023) – dat India, Maleisië, de Maldiven, Singapore, Sri Lanka en Thailand met elkaar verbindt (Zie op kaart)
 • Echo (2023) – die Guam, Indonesië, Palau, Singapore en de VS met elkaar verbindt (Zie op kaart)
 • Apricot (2024) – die Guam, Indonesië, Japan, de Filipijnen, Singapore en Taiwan met elkaar verbindt (Zie op kaart)

Daarnaast blijft Google investeren in randinfrastructuur en PoP’s. De enorme investeringen van Google hebben bijgedragen aan een verlaging van de kosten van bandbreedte en betere prestaties van netwerkverbindingen.

De studie schat de effecten van Google’s investeringen in Singapore op 12,9 miljard dollar aan BBP effect van 2010 tot 2021, en voorspelt “een extra cumulatieve 15,6 miljard dollar aan BBP dat mogelijk wordt gemaakt door Google’s investeringen tussen 2022 en 2026”.

Stijging van het reële BBP toe te schrijven aan Google's netwerkinvesteringen in Singapore
Stijging van het reële BBP toe te schrijven aan Google’s netwerkinvesteringen in Singapore – update voor 2022. (Beeldbron: Analysys Mason)

De cloudmarkt in ThailandVolgens het aangehaalde WEF rapport behoort Thailand tot de groep van de drie meest ontwikkelde economieën onder de ASEAN lidstaten, samen met Singapore en Maleisië, en combineert het een hoge economische ontwikkeling met snelle groeicijfers op het gebied van connectiviteit en telecommunicatie, inzet van 4IR technologieën en cloudcomputingtechnologieën.

Analysys Mason meldt dat:

In de afgelopen jaren heeft het Thaise telecomlandschap een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, en zijn de glasvezelbreedbandverbindingen en het internetgebruik snel toegenomen. Het internetverkeer dat via zowel vaste als mobiele netwerken in Thailand wordt gegenereerd, is van 2017 tot 2021 sterk gegroeid met een jaarlijks gemiddelde van 44%, tot een totaal van 51EB in 2021.

Volgens het Digital 2022 rapport voor Thailand,

 • In januari 2022 waren er 54,50 miljoen internetgebruikers
 • Het aantal internetgebruikers steeg tussen 2021 en 2022 met 108.000 (+0,2%).
 • In januari 2021 was de internetpenetratie 77,8%.

Het stimuleren van de economische groei wordt versterkt door overheidsinvesteringen en initiatieven om een vruchtbare bodem te creëren voor innovatie en internationale investeringen, zoals Thailand 4.0, een nieuw economisch model waarin economische groei wordt aangedreven door innovatie, technologie en creativiteit om sociaal welzijn en inclusiviteit, respect voor menselijke waarden en milieubescherming te waarborgen.

Google Cloud in Thailand

De relevantie van Thailand in het economische ecosysteem van de regio Azië-Pacific wordt bevestigd door de aangekondigde lancering van een nieuwe Google Cloud regio.

Volgens Ruma Balasubramanian, Managing Director, Google Cloud Southeast Asia, wordt dit “Google Cloud’s belangrijkste infrastructuurinvestering in Thailand tot nu toe om zijn groeiende lokale klantenbestand te ondersteunen, waaronder bedrijven in gereguleerde industrieën”.

De cloudregio Thailand zal krachtige en low-latency diensten leveren aan lokale organisaties, met drie zones die bescherming bieden tegen dienstonderbrekingen.

Volgens gegevens van een AlphaBeta onderzoek in opdracht van Google, “kan de cloud tot 2,5 biljoen baht aan jaarlijkse economische waarde creëren in Thailand tegen 2030. Dat bedrag komt overeen met 16% van het lokale BBP in 2020.”

Hoewel er geen plannen zijn om te investeren in onderzeese kabels in Thailand, blijft Google investeren in edge infrastructuur en points of presence (PoP’s). “Google investeert ook in content caches, en Google Global Cache (GGC) nodes zijn al ingezet in 26 steden in Thailand.”

Deze investeringen zullen naar verwachting voordelen opleveren in termen van zowel BBP groei als banen. Analysys Mason schat dat:

[…] de toename van het internetgebruik in Thailand van 2010 tot 2021 cumulatief 8,8 miljard dollar extra bijdraagt aan het BBP (in reële termen). De voortdurende netwerkinvesteringen van Google vanaf 2021, waaronder twee onderzeese kabelinstallaties, zullen naar verwachting het gebruik van internetverkeer stimuleren. De historische en voortgezette investeringen van Google zullen naar verwachting van 2022 tot 2026 cumulatief 17,1 miljard USD extra bijdragen aan het bbp, waarvan 4,7 miljard USD alleen al in 2026.

Stijging van het reële BBP toe te schrijven aan Google's netwerkinvesteringen in Thailand
Stijging van het reële BBP toe te schrijven aan Google’s netwerkinvesteringen in Thailand – update van 2022. (Beeldbron: Analysys Mason)

De investeringen van Google in Thailand zullen ook gevolgen hebben voor het scheppen van banen. Volgens de genoemde studie zullen de investeringen van Google in netwerkinfrastructuur in Thailand naar verwachting het scheppen van 20.000 banen in 2021 bevorderen, wat zou kunnen groeien tot 97.000 in 2026.

Maar een van de uitdagingen waarmee Thailand zal worden geconfronteerd om concurrerend te blijven en de economische groei in stand te houden, is het genereren van een beroepsbevolking met hoge digitale vaardigheden.

Zoals gemeld op de Google Cloud blog: “Tegen 2030 zal de totale vraag naar digitaal talent in Thailand meer dan 1 miljoen werknemers bedragen. Er is dus een dringende noodzaak om een digitale beroepsbevolking op te bouwen om aan de vraag te voldoen.”

De digitale transformatie van Thailand zou tegen 2030 tot THB2,5 biljoen (USD79,5 miljard) aan jaarlijkse economische waarde kunnen genereren. Ongeveer 78% van de bedrijfsleiders in Thailand zet digitalisering als een belangrijke strategie in 2021, terwijl uit het “Future of Jobs Report 2020” van het World Economic Forum blijkt dat slechts 55% van de werknemers in Thailand geletterd is in de vereiste digitale vaardigheden voor toekomstig werk. De digitale vaardigheidskloof in Thailand moet dringend worden aangepakt.

Om Thailand te ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden, lanceerde Google in oktober 2022 het Samart Skills programma in samenwerking met de lokale overheid en toonaangevende onderwijsinstellingen in heel Thailand.

De cloudmarkt in TaiwanVolgens Analysys Mason:

Taiwan is een van de technologisch meest geavanceerde economieën ter wereld en heeft ook een relatief ontwikkeld telecomlandschap, waarbij het merendeel van de breedbandabonnementen volledig uit glasvezel bestaat. Het internetverkeer is in een duizelingwekkend tempo toegenomen, met een gemiddelde groei van 43% tussen 2010 en 2021, tot een totaal van 30EB in 2021.

Bovendien zijn de digitale connectiviteit en het telecomlandschap sinds 2020 aanzienlijk verbeterd. In 2021 was Taiwan aangesloten op 21 internationale onderzeese kabels, met investeringen van bedrijven als Google, Microsoft en Meta.

Een studie van Business Wire geeft vergelijkbare gegevens. De datacentermarkt zal naar verwachting groeien met een CAGR van 18,4% van 2022 tot 2027, terwijl er aanzienlijke investeringen zijn gedaan in 5G technologieën.

Hier volgen enkele belangrijke punten uit het rapport:

 • Taiwan is een van de belangrijkste connectiviteitsknooppunten in de APAC regio. Implementatie van 5G, toename van de vraag naar clouddiensten, adoptie van Artificial Intelligence en Machine Learning, big data en IoT oplossingen, en inkoop van hernieuwbare energie zijn de belangrijkste factoren die de Taiwanese datacentermarkt stimuleren.
 • Verschillende op technologie gebaseerde industrieparken bieden belastingvoordelen voor de ontwikkeling van faciliteiten en andere technologieën zoals AI, cloud en IoT.
 • De hoeveelheid gegenereerde gegevens groeit snel door de toenemende toepassing van technologieën als IoT, big data en AI.
 • Ook de vraag naar clouddiensten groeit opmerkelijk snel. Dit resulteerde in de oprichting van partnerschappen tussen aanbieders van clouddiensten zoals AWS, Google, Azure en TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).
 • De regering financiert aanzienlijke investeringen om de bedrijfsgroei in Taiwan te consolideren door digitale diensten te implementeren in industriële, commerciële en publieke sectoren.

Google Cloud in Taiwan

De investeringen van Google in onderzeese kabels en netwerkinfrastructuur hebben het connectiviteitsecosysteem in Taiwan aanzienlijk verbeterd. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van Google’s diensten als voor de algehele nationale connectiviteit en economische groei.

Mede dankzij de investeringen van Google profiteren de Taiwanese internetgebruikers van “lagere latency, hogere snelheden en lage internationale connectiviteitskosten, en bijgevolg is er een opname van nieuwe internet use cases en applicaties.”

Google heeft geïnvesteerd in twee onderzeese kabels en heeft investeringen aangekondigd in een derde kabel die naar verwachting vanaf 2024 operationeel zal zijn:

 • FASTER (2016) – die Japan, Taiwan en de VS verbindt (Zie op kaart)
 • PLCN (2016) – die de Filipijnen, Taiwan en de VS met elkaar verbindt (Zie op kaart)
 • Apricot (2024) – die Guam, Indonesië, Japan, de Filippijnen, Singapore en Taiwan met elkaar verbindt (Zie op kaart)
Apricot, Faster en PLCN onderzeese kabels.
Apricot, Faster en PLCN onderzeese kabels. (Beeldbron: Onderzeese Kabels)

Daarnaast blijft Google investeren in Points of Presence (PoP’s) en edge infrastructuur. Volgens Analysys Mason:

‘Wij schatten dat het extra internetgebruik dat mogelijk wordt gemaakt door Google’s investeringen in netwerkinfrastructuur van 2010 tot 2021 een extra cumulatieve 25,7 miljard dollar aan BBP (in reële termen) in Taiwan heeft opgestuwd. Als gevolg van Google’s historische en toekomstige investeringen in netwerkinfrastructuur in Taiwan, voorspellen we een extra cumulatieve USD37,1 miljard aan BBP dat mogelijk wordt gemaakt door Google’s investeringen tussen 2022 en 2026.

Stijging van het reële BBP als gevolg van Google's netwerkinvesteringen in Taiwan — 2022 update
Stijging van het reële BBP als gevolg van Google’s netwerkinvesteringen in Taiwan – update voor 2022. (Beeldbron: Analysys Mason)

Verbeteringen in connectiviteit en digitalisering hebben een sterk effect op het scheppen van banen. Het rapport schat dat “de toename van het BBP door Google’s investeringen in de netwerkinfrastructuur in 2021 tot 64.000 directe, indirecte en geïnduceerde banen ondersteunde, die in 2026 groeien tot 110.000”.

Google consolideert dus zijn aanwezigheid in Taiwan, met inachtneming van de lokale regelgeving en milieuduurzaamheid.

De cloudmarkt in Zuid-KoreaVolgens Analysys Mason heeft Zuid-Korea een van de meest geavanceerde telecomlandschappen in de APAC regio: 96% van de bevolking was in 2019 aangesloten op internet, en het internetverkeer is tussen 2010 en 2019 gestaag gegroeid met ongeveer 25% per jaar, tot 150EB in 2019.

Zuid-Korea is momenteel aangesloten op negen internationale onderzeese kabels – een potentiële capaciteit van 430Tbit/s in 2019 – met twee extra kabels die tegen 2025 zullen worden toegevoegd.

Een kaart van onderzeese kabels die aansluiten op Zuid-Korea.
Een kaart van onderzeese kabels die aansluiten op Zuid-Korea. (Beeldbron: Onderzeese kabelkaart)

Het potentieel van de cloudmarkt in Zuid-Korea wordt ook bevestigd door het South Korea’s Market Report van BCG:

Zuid-Korea’s publieke cloudmarkt heeft een robuust groeipotentieel in APAC. Met 15% CAGR zal de markt naar verwachting in omvang verdubbelen van US$1,5 miljard (2018) naar US$3 miljard (2023).

Dit is een jaarlijkse groei van 15%.

In termen van clouddienstmodellen wijst de genoemde studie erop dat het SaaS model in Zuid-Korea beslist overheerst, goed voor 45% van de markt, terwijl het IaaS model langzaam marktaandeel wint, “en naar verwachting tegen 2023 goed zal zijn voor ongeveer een derde van de markt”.

Het PaaS model is ook in opkomst, vooral bij grote ondernemingen:

Zuid-Koreaanse conglomeraten en andere grote gevestigde organisaties zijn begonnen meer van hun applicaties naar de publieke cloud te migreren, vooral om te profiteren van de gemakkelijke toegang tot geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie, big data en machine learning. Een grote elektronicafabrikant heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat hij al zijn datacenterapplicaties zal migreren naar de publieke cloud. Sommige grote spelers zijn begonnen met het verplaatsen van gegevens naar de publieke cloud voor hun wereldwijde activiteiten en het toevoegen van nieuwere use cases voor lokale activiteiten.

De aangehaalde studie geeft ook schattingen van de economische impact van cloudtechnologieën in Zuid-Korea. Meer specifiek zal de groei van het jaarlijkse BBP en nieuwe banen afhangen van hoe de overheid, de gebruikers en de aanbieders van clouddiensten hun inspanningen zullen bundelen om een bredere toepassing onder Koreaanse bedrijven mogelijk te maken.

In het slechtste scenario zou de publieke cloud een economisch effect hebben van 40 miljard dollar, met een CAGR van 12%, 0,5% van het jaarlijkse BBP, en de creatie van 25.000 banen tegen 2023. Maar de studie gaat ook uit van een explosief groeiscenario:

Een versnelling van de ‘digital nation’ push van de overheid en een grotere aanwezigheid van hyper-scale service providers kunnen ook helpen om verdere groei te stimuleren, net als een verhoogde nadruk op het bereiken van digitale transformatie in grote organisaties en het inzetten van nieuwere technologieën zoals AI en machine learning in bedrijfs- en overheidsapplicaties.

In dit scenario zou de publieke cloud een economische impact moeten hebben van $ 60B, met een CAGR van 24%, 0,7% van het jaarlijkse BBP, en de creatie van 107.000 tegen 2023.

Google Cloud in Zuid-Korea

Op dit moment heeft Google geen investeringen in onderzeese kabels die verbonden zijn met Zuid-Korea, maar de afgelopen jaren hebben ze geïnvesteerd in edge infrastructuur. Volgens Analysys Mason “heeft Google PoP’s ingezet in vier private peeringfaciliteiten (voornamelijk voor clouddiensten) en zijn ze op twee locaties gekruist verbonden met IXP’s”.

Hoewel er geen plannen zijn om te investeren in onderzeese kabels, heeft de aanwezigheid van Google niettemin lokale ISP’s in staat gesteld de bandbreedte beter te beheren en meer gegevens te transporteren, waardoor de downloadsnelheden zijn toegenomen.

Vermindering van latentie en verhoging van de internetsnelheid ondersteunen ISP’s bij het leveren van innovatieve diensten zoals clouddiensten, videoconferenties en gaming.

Het rapport van Analysys Mason schat dat “het internetverkeer in Zuid-Korea tussen 2019 en 2024 4% lager zou zijn geweest als Google niet had geïnvesteerd in de netwerkinfrastructuur”.

Volgens de aangehaalde schattingen zou de aanwezigheid van Google in Zuid-Korea van 2010 tot 2019 23 miljard dollar hebben bijgedragen aan het effect op het BBP in Zuid-Korea.

Hoewel minder impactvol dan in andere landen in de regio, heeft de aanwezigheid van Google in Zuid-Korea toch waardevolle ondersteuning geboden aan de economische groei:

De voortdurende investeringen van Google in edge infrastructuur, waaronder die ter ondersteuning van de groei van BBP, vanaf 2020 zullen naar verwachting internetproviders in staat stellen om meer internetverkeer te verwerken. De historische en voortgezette investeringen zullen naar verwachting van 2020 tot 2024 een extra effect van 16 miljard USD op het bbp hebben, waarvan 3 miljard USD alleen al in 2024.

Stijging van het reële BBP toe te schrijven aan Google's netwerkinvesteringen in Zuid-Korea.
Stijging van het reële BBP toe te schrijven aan Google’s netwerkinvesteringen in Zuid-Korea. (Beeldbron: Analysys Mason)

Volgens dezelfde studie zou de aanwezigheid van Google in Zuid-Korea in 2019 direct en indirect het scheppen van 33.000 banen hebben ondersteund, die tot 2024 ongeveer stabiel zouden blijven.

Kinsta, ondersteund door Google en Cloudflare, is de perfecte partner voor jouw cloudstrategie

De APAC markten vormen een zeer heterogeen geheel in termen van economische ontwikkeling, markttrends en adoptiegraad van cloudcomputing. Maar ze delen allemaal een extreme dynamiek op economisch, demografisch en sociaal gebied.

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is veel lager dan in Europa en Amerika, en dit zorgt ook andere consumptiepatronen. Grote segmenten van de bevolking zijn digital natives, gewend om in een digitale omgeving te leven en geneigd om producten te kopen en diensten te gebruiken vanaf hun smartphone. En een groeiend aantal digital native bedrijven doet zijn intrede op de markt om aan de vraag van deze enorme doelgroep te voldoen.

In dit scenario is de vraag niet langer of en wanneer je cloudtechnologieën moet adopteren, maar hoe je ze in je organisatie integreert.

Organisaties van alle soorten en maten moeten tegenwoordig de cloud integreren in hun infrastructuur om concurrerend te blijven op internationale markten, en dit geldt vooral in zich ontwikkelende en groeiende markten zoals die in de APAC regio.

Het is voor ondernemingen van vitaal belang dat hun website altijd snel, veilig en schaalbaar is. En als het gaat om e-commerce zijn eigenschappen als snelheid, veiligheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid must-haves.

Daarom migreren steeds meer ondernemingen van traditionele webhostingoplossingen, zoals gedeelde, dedicated of VPS hostingdiensten, naar meer flexibele, betrouwbare en goed presterende cloudoplossingen.

Tegenwoordig is de toegang tot de cloud niet langer beperkt tot grote bedrijven die over de resources beschikken om zeer complexe infrastructuren te beheren. Tegenwoordig is de cloud ook beschikbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen, die kunnen profiteren van meer efficiëntie en flexibiliteit dan grote ondernemingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door PaaS en SaaS oplossingen, die geen grote investeringen vereisen en naar believen kunnen schalen.

Daarom is Kinsta de perfecte tussenpersoon tussen Google Cloud en entiteiten van alle sectoren en groottes die willen profiteren van geavanceerde technologieën zonder alle hindernissen te nemen die kunnen opduiken bij de directe invoering van een cloudoplossing.

De missie van Kinsta is het aanbieden van de beste cloudhosting op basis van het Google Cloud Platform met de grootste eenvoud en tegen de meest concurrerende prijzen op de markt. Voor klanten van Kinsta vereist het installeren van een website of een app op Google Cloud slechts een paar klikken.

Het nieuwe MyKinsta dashboard.
Een blik op het nieuwe MyKinsta dashboard.

Kinsta’s PaaS servicemodel

De hele infrastructuur van Kinsta is gebaseerd op het Premium Tier netwerk van Google Cloud. Het verschil tussen Premium Tier en Standard Tier is dat bij Premium Tier de gegevens tijdens transport bijna helemaal via Google’s private internet backbone gaan. Dit vertaalt zich in minder hops, lagere latency en hogere prestaties.

Alle klanten van Kinsta profiteren meteen ook van C2 compute-optimized VM’s in de regio’s waar deze beschikbaar zijn. Deze machines bieden ultrahoge prestaties voor rekenintensieve werklasten en zijn geschikt voor:

 • Rekenkracht-intensieve werklasten
 • Krachtige webservices
 • Gaming (AAA gameservers)
 • Adverteren
 • Rekenen met hoge prestaties (HPC)
 • Media transcoding
 • AI/ML

Maar de diensten van Kinsta zijn niet beperkt tot Google Cloud hosting. We ronden ons aanbod af met een reeks zakelijke diensten die een platform maken dat uniek is in de branche.
Ongeacht het gekozen abonnement profiteren alle klanten van Kinsta van de volgende tools:

 • MyKinsta: Kinsta’s krachtige hostingdashboard dat intern is ontwikkeld om al onze klanten volledige controle te geven over sites, applicaties en databases met zoveel mogelijk eenvoud.
 • Tools voor developers: Met onder andere SSH en WP-CLI.
 • Gratis Cloudflare integratie: Om meer veiligheid te garanderen en de prestaties van alle websites van onze klanten verder te verbeteren, hebben we op al onze abonnementen een Cloudflare integratie geïmplementeerd. Daardoor krijgen onze klanten een gratis geïntegreerde Firewall met DDoS-aanvalbescherming, CDN, HTTP/3 ondersteuning, automatische SSL certificaten en wildcardondersteuning, ongeacht hun abonnement.
 • DevKinsta: Onze gratis suite van lokale ontwikkeltools voor het bouwen, testen en deployen van WordPress sites – in enkele minuten. Met DevKinsta kun je met een paar klikken WordPress sites maken op je lokale machine en je krijgt krachtige ontwikkel- en beheertools, zoals Adminer en MailHog. En als het werk klaar is, kun je de lokale site met één klik overzetten naar een testomgeving op Kinsta.
 • Bij dit alles komt een ondersteuningsdienst die qua kennis en reactiesnelheid aan de top van de industrie staat

Klanten die Managed WordPress Hosting gebruiken profiteren ook van

Klanten die gebruik maken van Applicatie Hosting en Database Hosting diensten profiteren van

 • Native ondersteuning voor de meest populaire talen en frameworks, maar je kunt bijna elke app draaien door je eigen aangepaste Dockerfiles te gebruiken met een paar extra configuratiestappen.
 • Redis, MariaDB, PostgreSQL en MySQL database-ondersteuning.
 • Google Kubernetes Engine: Je applicaties draaien met maximale efficiëntie omdat we de distributie over onze machines beheren met GKE.

Momenteel kunnen onze lezers en klanten de content van onze website en MyKinsta dashboard lezen in de volgende talen:

We bieden ook meertalige ondersteuning in het Frans, Italiaans, Portugees en Spaans – van maandag tot vrijdag – tijdens de volgende tijden (UTC):

 • Engels 00:00-24:00
 • Frans 06:00-17:00
 • Italiaans 06:00-14:00
 • Portugees 09:00-17:00
 • Spaans 14:00-24:00

Google Cloud datacenter voor applicatie- en databasehosting

Maar dat is nog niet alles. Om onze klanten in staat te stellen zich nog dichter bij hun doelgroep te positioneren, stelt Kinsta alle Google Cloud datacenters zo snel mogelijk beschikbaar. We hebben een kennisbankartikel met de volledige lijst van 37 datacenters die momenteel beschikbaar zijn voor onze Managed WordPress gebruikers waarin wordt uitgelegd hoe je in MyKinsta het beste datacenter voor je WordPress website kunt kiezen.

Onze Applicatie Hosting en Database Hosting klanten kunnen kiezen uit de volgende 25 datacenters, met meer in de pijplijn:

 1. Changhua County, Taiwan (asia-east1)
 2. Hong Kong (asia-east2)
 3. Tokyo, Japan (asia-northeast1)
 4. Osaka, Japan (asia-northeast2)
 5. Seoul, South Korea (asia-northeast3)
 6. Mumbai, India (asia-south1)
 7. Delhi, India (asia-south2)
 8. Jurong West, Singapore (asia-southeast1)
 9. Sydney, Australia (australia-southeast1)
 10. Hamina, Finland (europe-north1)
 11. St. Ghislain, Belgium (europe-west1)
 12. London, United Kingdom (europe-west2)
 13. Frankfurt, Germany (europe-west3)
 14. Eemshaven, Netherlands (europe-west4)
 15. Zurich, Switzerland (europe-west6)
 16. Montréal, Canada (northamerica-northeast1)
 17. São Paulo, Brazil (southamerica-east1)
 18. Santiago, Chile (southamerica-west1)
 19. Council Bluffs, Iowa, USA (us-central1)
 20. Moncks Corner, South Carolina, USA (us-east1)
 21. Ashburn, Virginia, USA (us-east4)
 22. The Dalles, Oregon, USA (us-west1)
 23. Los Angeles, California, USA (us-west2)
 24. Salt Lake City, Utah, USA (us-west3)
 25. Las Vegas, Nevada, USA (us-west4)

Samenvatting

In dit artikel hebben we een diepgaand overzicht gegeven van de toestand van de markt voor cloudcomputing in de APAC regio op basis van gegevens van particuliere bedrijven en publieke organisaties.

We verwezen bij voorkeur naar gegevens van nationale overheden en internationale organisaties, wanneer die beschikbaar waren. Wanneer we geen officiële gegevens konden vinden, verwezen we naar gegevens van gerenommeerde particuliere bedrijven.

Hoewel gepubliceerde gegevens niet altijd homogeen zijn omdat ze gebaseerd zijn op verschillende steekproeven en methodologieën, zijn alle studies het eens over de explosieve groei van de markten in de regio wat betreft de toepassing van de meest innovatieve technologieën (4IR Technologieën) zoals cloudcomputing, bevolkingsgroei en economische expansie.

Bedrijven die zich richten op APAC markten moeten rekening houden met deze factoren om succes te hebben, en de invoering van cloudcomputingoplossingen is essentieel.

Kinsta is de perfecte toegangspoort tot de kracht van de infrastructuur van het Google Cloud Platform, maar dan mét diensten met hoge toegevoegde waarde die ons aanbod ongeëvenaard maken.

Je kunt Kinsta zonder risico’s uitproberen omdat:

Carlo Daniele Kinsta

Carlo is a passionate lover of webdesign and front-end development. He has been playing with WordPress for more than 20 years, also in collaboration with Italian and European universities and educational institutions. He has written hundreds of articles and guides about WordPress, published both on Italian and international websites, as well as on printed magazines. You can find him on LinkedIn.