Den här artikeln innehåller en lista över ramverk och språk, samt information om huruvida de fungerar med Kinsta’s Applikationshosting och Databashosting.

Om du inte ser det ramverk eller språk som du vill använda listas här, vänligen kontakta våra försäljnings– eller supportteam.

Adobe innehållsserver

Kanske. Vi har inte testat detta på Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök!

Angular-applikationer

Ja, det går. Vi kan hosta Angular-applikationer. Se exempelvis vår information om kompatibilitet med statisk webbplatsgenerator för mer information.

ASP.NET

Ja, det kan vi. Användare kan köra appar som byggts med Dotnet Core. DotNet Core kan köras i Linux-containrar, se exempelvis detta exempel.

.NET går mot en miljö som stöds av en Core/Cross-platform och är cloud-redo. Docker-hubben för ASP.NET Core Runtime innehåller några förbyggda Docker-containrar för Core. På sidan .NET-exempel finns några exempel på hur man använder typiska MS SQL + ASP.NET Core-konfigurationer med Docker compose.

Astro

Ja, det stämmer. Vi har ett Githup-kodförråd med snabbstartsexempel för Astro. Du kan dessutom följa vår guide för att ställa in en statisk webbplats med Astro på Kinsta.

Bootstrap-applikationer

Ja. Bootstrap är ett frontend-ramverk, så det är kompatibelt med vår Applikationshosting. Du måste använda detta i kombination med ett annat språk, exempelvis PHP eller JavaScript.

Builder.io

Ja. Builder.io är ett SDK (bibliotek) som du kan använda för att antingen bygga en statisk webbplats eller integrera i din kod för visuella effekter.

C#

Ja. Använd Nixpacks för att bygga din applikations container-avbildning. Därefter kommer C# (CSharp) att upptäckas om någon .csproj-fil finns i din applikations kodförråd.

Cascade CMS

Kanske. Du kanske kan hosta Cascade CMS med en Dockerfil. Det finns ett GitHub-kodförråd, men detta kräver en hel del justeringar. Du måste exempelvis veta hur man skriver Dockerfiler och förstå de tekniska kraven för Cascade CMS. Kinsta kan inte tillhandahålla teknisk support för detta.

Clojure

Ja. Använd Nixpacks för att bygga din applikations container-avbildning. Clojure kommer därefter att upptäckas om en project.clj-fil eller build.clj-fil finns i din applikations kodförråd.

COBOL

COBOL Ja. Använd Nixpacks för att bygga ditt applikations container-avbildning. COBOL kommer därefter att upptäckas om en NIXPACKS_COBOL_APP_NAME miljövariabel är tillgänglig för byggprocessen, och en index.cbl-fil eller annan .cbl-fil finns i din applikations kodförråd.

CodeIgniter

Ja, det är det. CodeIgniter är en PHP-baserad applikation. Under distribuerings-processen installerar Kinsta därför de beroenden som definieras i din composer.json-fil automatiskt.

ColdFusion

Kanske. Vi har inte testat detta på Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök!

commercetools

Ja. commercetools använder Java, JavaScript och PHP och kan köras på vår Applikationshosting.

CraftCMS

Kanske. CraftCMS är en PHP-applikation som kan anslutas till MySQL- och PostgreSQL-databaser. Vi har inte testat detta på Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig därför fri att ge det ett försök!

Crystal

Ja, det är det. Använd Nixpacks för att bygga din applikations container-avbildning. Crystal kommer därefter att upptäckas om en shard.yml-fil finns i din applikations kodförråd.

Dart

Ja, det är det. Använd Nixpacks för att bygga applikationens container-avbildning. Dart kommer därefter att upptäckas om en pubspec.yaml-fil finns i applikationens kodförråd.

Replikerade databaser

Nej, vi tillhandahåller för närvarande inte databas-repliker.

Dedikerade IP-adresser

Nej, vi tillhandahåller inte dedikerade IP-adresser. Varje ny distribuering kan få en pod schemalagd på en annan host. Som ett resultat blir det en annan IP-adress. En ändring av IP-adressen kan dessutom ske om Kubernetes behöver flytta en pod till en annan host på grund av resursförbrukning eller om nod-poolen som den finns på håller på att uppgraderas.

Deno

Ja, du kan använda Nixpacks eller Buildpacks för att bygga din applikations container-avbildning. Vi har dessutom ett GitHub-kodförråd med snabbstartsexempel för Deno som du kan använda med Buildpacks. Du kan även följa vår guide om hur du ställer in en statisk webbplats med Deno på Kinsta.

Direkt SSH-åtkomst till pods

Delvis. Vi tillhandahåller för närvarande inte fullständig SSH-åtkomst till poddar. Du kan dock använda Application Web Terminal för att köra skript och läsa filer i containern som din applikations webbprocess körs i. Om du vill hantera en databas kan du med andra ord använda en extern anslutning för att komma åt databasen.

Django

Ja, det är det. Vi har ett GitHub-kodförråd med snabbstartsexempel för Django. Du kan dessutom följa den här guiden för att konfigurera en Django-applikation på Kinsta.

Docusaurus

Ja, det har vi. Vi har ett GitHub-kodförråd med snabbstartsexempel för Docusaurus. Du kan dessutom följa vår guide om att konfigurera en statisk webbplats med Docusaurus på Kinsta.

Drupal

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök!

Eleventy

Ja, det är det. Vi har ett GitHub-kodförråd med snabbstartsexempel för Eleventy. Du kan dessutom följa vår guide om hur du ställer in en statisk webbplats med Eleventy på Kinsta.

Elixir

Ja. Använd Nixpacks för att bygga din applikations container-avbildning. Elixir kommer därefter att upptäckas om en mix.exs-fil finns i din applikations kodförråd.

Emotion

Ja. Emotion är ett bibliotek som kan anropas med npm. Om du lägger till detta i beroende-trädet i package.json hämtar Buildpack den angivna versionen av Emotion och alla andra angivna beroenden när applikationen byggs.

Fishbowl Inventory

Nej. Fishbowl stöder endast MySQL version 5.7, och Kinsta’s databashosting erbjuder MySQL version 8.0. Om Fishbowl uppdateras för att stödja en nyare version av MySQL (eller en annan databastyp och version som stöds av vår databashosting), är det kanske möjligt. Då skulle installationen dock kräva en anpassad Dockerfil och sannolikt vara komplicerad och svår att konfigurera.

Flask

Ja, det är det. Vi har ett GitHub-kodförråd med snabbstartsexempel för Flask. Du kan dessutom följa den här guiden för att ställa in en Flask-applikation på Kinsta.

Flutter

Ja. Om Flutter-appen är en webbapplikation och du kan containerisera den med en Dockerfil, kan du hosta den på vår Applikationshosting.

Galera Clusters

Nej. Vi stöder för närvarande inte detta på Kinsta.

Gatsby

Ja, det är det. Vi har ett GitHub-kodförråd med snabbstartsexempel för Gatsby.

GitLab Runner

Ja, det är det. GitLab Runner är baserat på Go, som stöds på vår Applikationshosting. De tillhandahåller dessutom dokumentation om hur man kör GitLab Runner som en Docker-container, vilket också stöds.

Go

Ja, det gör vi. Vi har ett GitHub-kodförråd med snabbstartsexempel för Go. Du kan dessutom följa den här guiden för att ställa in en Go-applikation på Kinsta.

Huvudlösa applikationer som Sanity

Ja. Backend använder den huvudlösa plattformen (i det här exemplet Sanity). Frontend (hostad på Kinsta) använder ditt föredragna bibliotek eller ramverk. Du måste dessutom lägga till din frontend-applikations domännamn till din huvudlösa plattforms CORS-inställningar (i det här exemplet, Inställningar > API-inställningar > CORS Origins. Klicka därefter på knappen Lägg till CORS origin i ditt Sanity-projekt).

Inkrementell statisk regenerering på Next.js

Ja, detta fungerar på vår Applikationshosting. För mer information om hur du konfigurerar appen, se denna Next.js-artikel.

Jamstack

Ja, det fungerar. Vi har följande exempel på GitHub-kodförråd och snabbstartsguider:

Java

Ja, det har vi. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för Java.

Jekyll

Ja, det har vi. Vi har ett GitHub-kodförråd med snabbstartsexempel för Jekyll. Du kan dessutom följa vår guide om hur du ställer in en statisk webbplats med Jekyll på Kinsta.

Jigsaw

Ja, det har vi. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för Jigsaw. Du kan dessutom följa vår guide om hur du ställer in en statisk webbplats med Jigsaw på Kinsta.

Joomla

Kanske. Vi har inte testat detta på Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök! Det är dessutom tekniskt möjligt att köra Joomla som en tillståndslös app. Du kan exempelvis nyttja ett plugin som kan lagra de statiska filerna på S3, och det finns en officiell Joomla docker-avbildning.

Laravel

Ja, det går. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för Laravel. Du kan dessutom följa den här guiden för att ställa in en Laravel-applikation på Kinsta.

Magento

Kanske. Vi har inte testat detta på Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig därför fri att ge det ett försök!

Mastodon

Kanske. Det är möjligt att köra Mastodon på Application Hosting, men det kräver en hel del resurser. Som ett resultat blir kostnaden för att köra detta hög. Du skulle sannolikt behöva 4GB-podden eftersom den använder ~1,5GB RAM. Vi har inte testat detta på Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Om du kör applikationen utan beständig lagring och din pod cyklas eller flyttas, skulle den därför behöva hämta allt igen. Poddarna startas inte om så ofta. När de gör detta återställs dock filsystemet till det ursprungliga containerfil-systemet om applikationen inte är ansluten till beständig lagring.

Matomo

Ja. Det kommer att krävas beständig lagring för konfigurations-filerna (.ini-filer i /config) och en MySQL- eller MariaDB-databas. Den officiella Dockerfil-avbildningen för Matomo finns tillgänglig på Docker Hub och är den rekommenderade metoden för distribuering.

Om du inte vill använda en Dockerfile är en alternativ metod att behandla Matomo som vilken annan PHP-applikation som helst. Du kan med andra ord låta ett Buildpack skapa containern automatiskt. För att göra detta måste du ladda ner Matomo .zip-filen, packa upp den och lägga till den i ditt kodförråd. Se till att en composer.json-fil ingår i kodförrådet så att det kommer att kännas igen av Buildpacks som en PHP-applikation.

MERN-stack

Kanske. MERN står för MongoDB, Express, React och Node, efter de fyra nyckelteknikerna som utgör stacken.

  • MongoDB – dokumentdatabas
  • Express – Node.js webbramverk
  • React – ett JavaScript-bibliotek för klientsidan
  • Node.js – en körtids-miljö för JavaScript

Kinsta stöder för närvarande inte MongoDB. Du kan dock hosta applikationen på Kinsta medan du hostar databasen någon annanstans.

Microsofts programmeringsspråk och databaser

Ja. Om du kan containerisera applikationen med en Dockerfil kan du hosta den på vår Applikationshosting, även om den använder ett Microsoft-programmeringsspråk som C# eller F#. Du kan dessutom använda en Dockerfil med Applikationshosting och beständig lagring för att hosta en Microsoft SQL Server-databas (MSSQL). Du hittar Microsofts officiella Docker-avbildningar för MSSQL på Docker Hub.

Mobila appar

Kanske. Det beror på appen; du kan hosta backend för en mobilapp med vår Applikationshosting men inte själva byggandet eller distribueringen av mobilappen.

MODX

Kanske. MODX är en PHP CMS-plattform med öppen källkod. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök!

MongoDB

Ja, det är möjligt. Vi stöder inte MongoDB på Database Hosting, men du kan använda en Docker-fil med Applikationshosting och beständig lagring för att distribuera din MongoDB-databas. Du hittar den officiella Docker-avbildningen för MongoDB på Docker Hub. Det finns dessutom en officiell avbildning för mongo-express, ett webbaserat administratörs-gränssnitt för MongoDB.

Moodle

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig därför fri att ge det ett försök!

Microsoft SQL Server (MSSQL)

Ja, det går. Vi stöder inte MSSQL på vår Databashosting. Du kan dock använda en Docker-fil med Applikationshosting och beständig lagring för att hosta en Microsoft SQL Server-databas (MSSQL). Du hittar Microsofts officiella Docker-avbildning för MSSQL på Docker Hub.

Applikation för flera webbplatser

Ja, det är det. Med en multisides-applikation kan du hantera flera webbplatser på ett och samma ställe. Du kan göra detta med vår Applikationshosting, men det kan kräva mer resurser än en enskild webbplats.

n8n

Ja, det stämmer. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig därför fri att ge det ett försök!

Enligt Docker n8n Documentation är det dessutom tekniskt möjligt att köra detta utan beständig lagring om du använder en databas:

”Det är viktigt att fortfarande bevara data i mappen /root/.n8n eftersom den innehåller n8n-användardata och, ännu viktigare, krypteringsnyckeln för autentiseringsuppgifter… …Att bevara katalogen /root/.n8n även när alternativa databaser används är den rekommenderade bästa metoden, men inget uttryckligt krav.”

Netlify

Kanske. Netlify är en hosting-tjänst som liknar Kinsta. Det är därför troligt att applikationen som du hostar på Netlify även kan hostas på Kinsta, beroende på applikations-ramverket.

Nextcloud

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök!

Node.js

Ja, det går. Vi har följande exempel på GitHub-kodförråd och guider för Node.js:

Nuxt

Ja, det har vi. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för Nuxt. Du kan dessutom följa den här guiden om hur du ställer in en Nuxt-applikation på Kinsta.

Odoo

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig därför fri att ge det ett försök!

OpenCart

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök!

Perfex

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Du måste dock förstå de tekniska kraven för Perfex. Kinsta kan inte tillhandahålla teknisk support för installation och konfiguration av applikationen.

PERL

Ja. Det finns inget Buildpack för PERL; Kinsta’s Applikationshosting stöder dock PERL-skript om du använder en Dockerfil.

PHP

Ja. Vi har följande exempel på GitHub-kodförråd och snabbstartsguider för PHP:

phpCMS

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Du kommer dock att behöva förstå de tekniska kraven för phpCMS. Kinsta kan inte tillhandahålla teknisk support för installation och konfiguration av applikationen.

PostGIS

Nej. PostGIS stöds för närvarande inte på vår Databashosting.

Prestashop

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök!

Publii

Ja, det är det. Publii är ett CMS-system som skapar statiska HTML-sidor. Använd alternativet Manuell distribuering för att exportera webbplats-filerna till din lokala maskin. Flytta sedan dessa filer till Git-kodförrådet som är anslutet till din applikation eller statiska webbplats på Kinsta.

Python

Ja, det är det. Vi har följande exempel på GitHub-kodförråd och snabbstartsguider för Python:

QPDF

Kanske. QPDF är ett kommandoradsverktyg som ingår i de flesta Linux-distribueringar(och många andra applikations-distribueringar).

Vissa offentliga kodförråd på GitHub installerar QPDF som ett beroende i Dockerfilen. Om du lägger till samma kommandon i en Dockerfil kommer QPDF med andra ord att installeras.

Anmärkningar:

  • Vi har inte testat detta i vår Applikationshosting.
  • QPDF är ett C++ lib och kan därför kräva ytterligare komponenter installerade på Linux-instansen för att kompileras framgångsrikt.

Qwik

Ja, det stämmer. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för Qwik. Du kan dessutom följa den här guiden för att konfigurera en statisk webbplats med Qwik på Kinsta.

React

Ja. React är ett frontend JavaScript-bibliotek. Det nyttjas ofta tillsammans med Node.js, som används för backend. Vi har följande exempel på GitHub-kodförråd och snabbstartsguider för React:

Ruby

Ja, det är det. Vi har dessa exempel på GitHub-kodförråd och snabbstartsguider för Ruby on Rails:

Scala

Ja, det har vi. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för Scala. Du kan dessutom följa den här guiden för att konfigurera en Scala-applikation på Kinsta.

Shopify

Kanske. Alla kodförråd som visas i Shopify’s GitHub-konto är för olika delar av deras applikation; du kan inte självhosta hela webbplatsen. Du kan dock använda Hydrogen för att skapa ett självhostat anpassat skyltfönster. Det skulle exempelvis kunna användas på vår Applikationshosting om du kan containerisera det med en Dockerfil.

Shopware

Ja, Shopware är en öppen huvudlös e-handelsplattform som drivs av Symfony (PHP) och Vue.js och kan därför köras på vår Applikationshosting.

Spider lagringsmotor i MariaDB

Nej, detta stöds för närvarande inte eftersom det använder en högre nivå av databaskluster än vad vi erbjuder.

Spring

Ja, Spring är ett Java-ramverk som stöds på vår Applikationshosting.

SQLite

Nej. SQLite kräver att databasen finns i samma container som applikationen, vilket inte är möjligt på vår Applikationshosting.

Statamic

Ja, det är det. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för Statamic. Du kan dessutom följa den här guiden för att konfigurera en Statamic-applikation på Kinsta.

Strapi

Ja. Strapi är ett CMS som använder JavaScript och kan köras på vår Applikationshosting. Strapi kräver dessutom en databas och stöder PostgreSQL, MySQL och MariaDB. Alla dessa kan hostas med Kinsta’s Databashosting.

STUN (Session Traversal Verktyg för NAT)

En STUN-server hjälper till att upprätta peer-to-peer-kommunikation mellan enheter bakom nätverksadressöversättare (NAT) eller brandväggar. STUN-servrar kräver dessutom att du öppnar specifika portar, vilket för närvarande inte är möjligt på Applikationshosting.

SuiteCRM

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig med andra ord fri att ge det ett försök!

Symfony

Ja, Symfony är ett PHP-ramverk för att skapa webbplatser och webb-applikationer som kan köras på vår Applikationshosting.

SvelteKit

Ja, SvelteKit är ett UI-ramverk som kompilerar dina komponenter till vanilla-JavaScript och kan köras på vår Applikationshosting

Tailwind

Ja. Tailwind är ett CSS-ramverk som kan fungera i kombination med en applikation på Kinsta’s Applikationshosting.

TURN (Traversal Using Relays around NAT)

Nej. En TURN-server hjälper till att upprätta peer-to-peer-kommunikation mellan enheter bakom nätverksadressöversättare (NAT) eller brandväggar. TURN-servrar kräver att du öppnar specifika portar, vilket för närvarande inte är möjligt på vår Applikationshosting.

VB.net

Ja, om du använder en Docker-fil kan du hosta nästan alla språk på vår Applikationshosting, inklusive VB.net (Visual Basic).

Velo av Wix

Nej, Velo har inget alternativ för egen hosting. Du kan endast använda Wix Cloud. Det går därför inte att komma åt och distribuera koden på vår Applikationshosting.

Vite

Ja, det är det. Vite använder CSS, JavaScript och Typescript för att skapa webb-applikationer och kan hostas på Kinsta’s Applikationshosting. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för React med Vite. Du kan dessutom följa den här guiden för att konfigurera en React-applikation med Vite på Kinsta.

Vue.js

Ja, det är det. Vue.js är ett JavaScript-ramverk med öppen källkod och kan därfor distribueras på vår Applikationshosting.

VuePress

Ja. Vi har ett Github-kodförråd med snabbstartsexempel för Vue press. Du kan dessutom följa vår guide om hur du ställer in en statisk webbplats med VuePress på Kinsta.

Webflow CMS

Nej. Webflow är en hanterad tjänst utan någon självhostad version. Detta innebär att endast Webflow kan hosta Webflow-webbplatser.

WHMCS

Nej. WHMCS är olämpligt för Kinsta-plattformen; det är mer lämpat att köras på en VM (virtuell maskin) istället för en container.

Windows Server-applikationer

Kanske. Om applikationen kan köras i en Linux-container kan du kanske hosta den på vår Applikationshosting.

Wix

Nej. Wix har inte öppen källkod, så du kan inte komma åt koden för att flytta applikationen eller webbplatsen till våra hosting-tjänster.

Yarn

Ja, Yarn stöds av vår Applikationshosting.

Yii Framework

Kanske. Vi har inte testat detta på vår Applikationshosting med beständig lagring, men det borde vara möjligt. Känn dig därför fri att ge det ett försök!