Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Ruby on Rails-applikation med en Dockerfil för att distribuera den på Kinsta’s tjänst Applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Dockerfile – Rails
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World Dockerfile Rails-arkivet. Se till att du väljer Använd Dockerfil för att ställa in en containeravbildning. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Applikationen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och Rails-sidan som bekräftar en lyckad installation laddas på applikationens webbadress.

Lyckad installation av Ruby on Rails.
Lyckad installation av Ruby on Rails.

Livscykel för distribuering

När du först skapar appen så skapar Kinsta en process från instruktionen ENTRYPOINT.

ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"]

Om du ändrar det här kommandot i arkivet så ändras inte processen som standard, så du måste redigera denna i din applikations processer i MyKinsta.