Det här är ett exempel på hur man ställer in en PHP-applikation för att skicka e-post via SendGrid på Kinstas applikationshosting-tjänster, distribuerade från ett GitHub-kodförråd.

Kinsta har inte ett naturligt stöd för utgående e-post från servrar. Att skicka e-post via specialiserade leverantörer av utgående e-post som SendGrid eller Mailchimp ger en större flexibilitet och högre framgångstal för transaktions- och kampanjmeddelanden.

 1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt kodförråd): Kinsta – Hello World – E-postsändning med PHP.
 2. I MyKinsta så lägger du till en applikation med PHP-förrådet Hello World Email PHP. Lägg till följande i Miljövariabler:
  • SENDGRID_API_KEY: API-nyckeln från SendGrid.
  • TEST_EMAIL_TO_ADDRESS: Adressen som testmeddelandet ska skickas till.
  • TEST_EMAIL_FROM_ADDRESS: Adressen att skicka testmeddelandet från.
  • TEST_ENDPOINT: Den slutpunkt som ska användas som utlösare för att skicka testmeddelandet. Använd en slumpmässig sträng med minst 8 tecken.
 3. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första installationen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på din applikations webbadress.

PHP e-post som skickar Hello World-sidan efter framgångsrik installation.
PHP e-post som skickar Hello World-sidan efter framgångsrik installation.

Utlösa ett e-postmeddelande

Genom en mycket enkel ingångspunkt index.php så exponeras två slutpunkter; alla andra returnerar en 404:

 • /: En enkel sida som returnerar Hello World-meddelandet
 • /${TEST_ENDPOINT}: En sida som utlöser ett testmeddelande.

För att utlösa ett e-postmeddelande så hittar du webbadressen för din installation på sidan Distribueringar, lägger till din testslutpunkt till denna webbadress och besöker sidan. Om din TEST_ENDPOINT exempelvis är inställd på o34nifnodhni4of och din senaste distribuering finns på https://example.kinsta.app, så kan du utlösa ett test-meddelande från https://example.kinsta.app/o34nifnodhni4of i din webbläsare.

Relaterad dokumentation