Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en statisk webbplats med Gatsby på Kinsta’s tjänst för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt beroenden som definieras i din package.json-fil.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Statisk webbplats med Gatsby
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World Gatsby-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Gatsby-standardsida laddas på din applikations webbadress.

Gatsby's standardsida efter framgångsrik installation.
Gatsby’s standardsida efter framgångsrik installation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den eller hårdkoda den i applikationen. Paketet serve använder den port som Kinsta har ställt in automatiskt.

Start-kommando

När du distribuerar applikationen så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som start-kommando.

Livscykel för distribuering

Närhelst som en distribuering inleds (genom att skapa en applikation eller genom att återdistribuera på grund av ett inkommande utförande) så körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.