VuePress är en statisk webbplatsgenerator; den är Vue-driven, och dess viktigaste egenskaper är prestanda och en enkelhets-strategi.

Mer information finns på webbplatsen vuepress.github.io.

Kinsta installerar automatiskt beroenden som definieras i din composer.json -fil under distribueringsprocessen.

  1. Fork följande GitHub-arkiv: https://github.com/kinsta/hello-world-vuepress

  2. I MyKinsta så lägger du till en applikation med vuepress-arkivet. Kommandot Start kan lämnas tomt för webbprocessen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Applikationen är tillgänglig så snart som byggandet avslutas och laddar en Hello World-sida.

VuePress-applikation.
VuePress-applikation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer automatiskt in miljövariabeln PORT. Du behöver inte definiera den eller programmera den i applikationen. Paketet serve använder automatiskt den port som Kinsta har ställt in.

Startkommando

När du distribuerar applikationen så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som startpunkt.

Livscykel för distribuering

När du startar en distribuering (genom att skapa en applikation eller distribuera om på grund av ett inkommande utförande) så körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.