Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Laravel-applikation som ska distribueras på Kinsta’s tjänster för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Laravel är en vanlig PHP-baserad applikation, så under distribueringsprocessen installerar Kinsta automatiskt beroenden som definieras i din composer.json-fil.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Laravel.
  2. Laravel kräver att miljövariabeln APP_KEY är inställd. Du kan generera en app-nyckel själv lokalt, eller så kan du använda den här Laravel-nyckelgeneratorn på nätet.
  3. I MyKinsta så lägger du till en applikation med Hello World Laravel-arkivet. I Miljövariabler, Nyckel 1, skriver du in APP_KEY, och i Värde 1, klistrar du in nyckeln som genererades i steg 2, väljer Tillgänglig under körtid och Tillgänglig under byggprocessen.
  4. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Applikationen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Laravel-sida laddas på din applikations webbadress.

En Laravel-sida laddas efter framgångsrik installation.
En Laravel-sida laddas efter framgångsrik installation.

Miljövariabler

Laravel kräver att miljövariabeln APP_KEY är inställd. Om den här nyckeln inte är inställd så kommer du att se en 500-felsida från Laravel. Du kan generera en app-nyckel själv lokalt, eller så kan du använda Laravel-nyckelgeneratorn på nätet. När du har en nyckel så kan du lägga till den som en miljövariabel.

Inställning av webbserver

Start-kommando

Standardwebbprocessen är heroku-php-apache2. Det här exemplet innehåller en .htaccess-fil som omdirigerar alla förfrågningar till public/index.php för Laravel. Vid behov så kan du ändra det här kommandot när du lägger till applikationen (Konfigurera dina processer) eller på applikationens sida Processer efter distribueringen. Du kan använda:

  • heroku-php-apache2 /public
  • php artisan serve --host 0.0.0.0 --port 8080