Det här är ett exempel på hur man ställer in en statisk webbplats med Docusaurus på Kinsta’s tjänst för applikationshosting.

Docusaurus är en generator för statiska webbplatser. Den bygger en enkelsidesapplikation med snabb klientside-navigering och utnyttjar hela Reacts kraft för att göra din webbplats interaktiv. Den är utformad för att göra det enkelt för team att publicera dokumentations-webbplatser utan att behöva oroa sig för infrastruktur och design-detaljer. Det enda som en användare behöver tillhandahålla är i grund och botten dokumentations-filer skrivna i Markdown, anpassning av en tillhandahållen startsida skriven i React och några konfigurationsändringar.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt beroenden som definieras i din package.json-fil.

  1. Skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Docusaurus
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World Docusaurus-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en standardmässig Docusaurus My Site-sida laddas på din applikations webbadress.

Docusauru's standardmässiga My Site-sida efter framgångsrik installation.
Docusauru’s standardmässiga My Site-sida efter framgångsrik installation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den eller programmera den i applikationen. Paketet serve använder den port som Kinsta har ställt in automatiskt.

Start-kommando

När du distribuerar applikationen så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som start-kommando.

Livscykel för distribuering

Närhelst som en distribuering initieras (genom att skapa en applikation eller genom att återdistribuera på grund av ett inkommande utförande) så körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.