Detta är ett exempel på hur man ställer in en statisk webbplats med Docusaurus på Kinsta’s tjänster för applikationshosting – eller hosting för statiska webbplatser från ett GitHub-arkiv.

Docusaurus är en statisk webbplats-generator som har specialiserat sig på att producera dokumentations-webbplatser som är enkla att bygga. Det krävs en minimal kodningserfarenhet så att du kan använda den direkt. Mer information finns på Docusaurus hemsida.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt beroenden som definieras i din package.json-fil.

Hosting för statiska webbplatser

 1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt kodförråd från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt kodförråd): Kinsta – Hello World – Docusaurus
 2. I MyKinsta lägger du till en statisk webbplats med Hello World Docusaurus-kodförrådet och följande bygginställningar:
  • Byggkommando: npm run build
  • Nod version: 18.16.0
  • Publicerings-katalog: build
 3. Webbplatsen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och Docusaurus standardsida läses in på webbplatsens webbadress.

Applikationshosting

 1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Docusaurus
 2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World Docusaurus-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.
 3. Appen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och Docusaurus standardsida läses in på applikationens webbadress.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den eller programmera den i applikationen. Paketet serve använder den port som Kinsta har ställt in automatiskt.

Start-kommando

När du distribuerar applikationen så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som start-kommando.

Livscykel för distribuering

Närhelst som en distribuering initieras (genom att skapa en applikation eller genom att återdistribuera på grund av ett inkommande utförande) så körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.

Docusaurus standardsida

Appen eller webbplatsen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och en standardsida för Docusaurus läses in på applikationens webbadress eller den statiska webbplatsens webbadress.

Docusaurus standardsida efter lyckad distribuering.
Docusaurus standardsida efter lyckad distribuering.