WordPress multisidor är en avancerad funktion i WordPress som låter dig driva flera webbplatser från samma WordPress-installation. Att ställa in och hantera en WordPress-multisida kräver vanligtvis mer jobb än en vanlig installation av en enskild webbplats och kan lätt bli komplicerat. Om du inte är bekant med multisidor rekommenderar vi att du arbetar med en kvalificerad WordPress-utvecklare.

Installera WordPress-multisida

För att installera en WordPress-multisida, ska du markera alternativet Ska vi installera WordPress-multisida när du lägger till din nya webbplats i MyKinsta.

Välj sedan antingen alternativet Underkatalog eller Underdomän, beroende på vilken typ av multisides-nätverk som du vill installera.

  • En multisida för underkataloger är en som läses in från en underkatalog till en rotdomän (t.ex. domain.com/multisite/).
  • En underdomän-multisida är en som läses in från en unik underdomän (t.ex. multisite.domain.com).

    Välj multisida när du lägger till en ny webbplats i MyKinsta.
    Välj multisida när du lägger till en ny webbplats i MyKinsta.

Om du vill byta en etablerad enskild webbplats mot ett multisides-nätverk rekommenderar vi att du arbetar med en WordPress-utvecklare som är bekant med den processen.

Lägga till och rikta din primära domän

Nästa steg är att lägga till webbplatsens anpassade domän i MyKinsta och rikta den mot Kinsta för att omvandla din multisida till live. Vi rekommenderar vanligtvis att du använder icke www-versionen av domänen för multisidan. Vi ser till att www-versionen av domänen omdirigeras i nästa steg.

Gå till sidan Domäner på webbplatsen, klicka på Lägg till domän och lägg till din anpassade domän. Markera rutan för att lägga till domän(er) med och utan www och klicka på knappen Lägg till domäner. Om du markerar den rutan kommer du att omdirigera www-versionen till icke www-versionen av domänen.

När du har lagt till domänen verifierar du och riktar domänen mot Kinsta. Mer information finns i vår detaljerade guide om hur du lägger till en domän till en webbplats på Kinsta.

När din domän har verifierats och riktats mot Kinsta kan du göra den till den primära domänen genom att öppna kebabmenyn (tre prickar) bredvid din domän i listan Domäner och välja skapa primär domän.

Gör en domän till den primära domänen i MyKinsta.
Gör en domän till den primära domänen i MyKinsta.

Du kan välja att köra en sök och ersätt för att uppdatera webbplatsens databas med din nya primära domän. Observera att detta inte påverkar e-postadresser. Om dessa behöver uppdateras kan du använda sök- och ersättningsverktyget i MyKinsta.

Uppdatera wp-config.php-filen

Därefter måste du uppdatera webbplatsens wp-config.php-fil för att den ska fungera korrekt med din nya primära domän. Din wp-config.php-fil finns i webbplatsens rotkatalog (dokumentrot). För att komma åt och redigera detta kan du använda SFTP (ladda ner, redigera, ladda upp den uppdaterade filen) eller SSH (redigera filen direkt på servern).

På raden som börjar med define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE'  – ändra domänen från kinsta.cloud-domänen till din nya primära domän.

Ändra DOMAIN_CURRENT_SITE i wp-config.php till din primära domän.
Ändra DOMAIN_CURRENT_SITE i wp-config.php till din primära domän.

För att se till att du kan logga in på ditt multisides-nätverk, inklusive dina underwebbplatser, lägg till den här raden precis under raden define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE' :

define('COOKIE_DOMAIN', $_SERVER['HTTP_HOST'] );

Spara ändringarna och om du använder SFTP laddar du upp filen till servern och skriver över den gamla versionen av filen.

Lägg till underwebbplatser

Nu är du redo att skapa underwebbplatser i ditt multisides-nätverk! Logga in som superadministratör (den användare som du lade till när du skapade webbplatsen i MyKinsta ovan).

I menyn Mina webbplatser nära det övre vänstra hörnet går du till Nätverksadministratör > webbplatser och klickar på knappen Lägg till ny.

Lägg till en ny underwebbplats i ett multisides-nätverk.
Lägg till en ny underwebbplats i ett multisides-nätverk.

Ange information om den nya underwebbplatsen i fälten och klicka på knappen Lägg till webbplats. Webbplatsadressen kommer antingen att vara en underdomän eller underkatalog till huvudwebbplatsens domän.

Ange dina underwebbplatsdetaljer och lägg till din underwebbplats.
Ange dina underwebbplatsdetaljer och lägg till din underwebbplats.

Upprepa de här stegen efter behov för att lägga till ytterligare underwebbplatser.

Multisides-iscensättningsmiljö

Om du behöver en iscensättningsmiljö för att testa nya WordPress-versioner, plugins, kod eller allmänt utvecklingsarbete kan vår kostnadsfria WordPress-iscensättningsmiljö vara ett alternativ.

Multisidor i underkataloger (example.com, example.com/subsite1, example.com/subsite2) är kompatibla med vår iscensättningsmiljö.

Med underdomän (example.com, subsite1.example.com, subsite2.example.com) eller domän-mappade multisidor (lastar in olika underwebbplatser på helt olika domäner, exempelvis example.com, example1.com, example2.com), kan detta vara möjligt, beroende på hur din multisida är konfigurerad.

Relaterad dokumentation

Refererat innehåll