Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en statisk webbplats med Astro på Kinsta’s tjänst för applikationshosting.

Astro är ett allt i ett-webbramverk för att bygga snabba, innehållsfokuserade webbplatser med följande huvudfunktioner:

  • Komponent-öar: En ny webbarkitektur för att bygga snabbare webbplatser.
  • Server-first API-design: Flytta kritiska saker från användarnas enheter.
  • Noll JS, som standard: Ingen JavaScript körtids-övertid för att sakta ner dig.
  • Edge-redo: Distribuera var som helst, även till en global edge-körtid som Deno eller Cloudflare.
  • Anpassningsbarhet: Tailwind, MDX och över 100 andra integreringar att välja mellan.
  • UI-agnostisk: Stöder React, Preact, Svelte, Vue, Solid, Lit med flera.

Mer information finns på Astros webbplats.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt de beroenden som definieras i din package.json-fil.

  1. Hämta det här GitHub-arkivet: Kinsta – Hello World – Statisk webbplats med Astro
  2. I MyKinsta så lägger du till en applikation med Hello World Astro-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello Astronaut-sida laddas på din applikations webbadress.

Astro's Hello Astronaut-sida efter framgångsrik installation.
Astro’s Hello Astronaut-sida efter framgångsrik installation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den eller hårdkoda den i applikationen. Paketet serve använder den port som Kinsta har ställt in automatiskt.

Startkommando

När du distribuerar programmet så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som start-kommando.

Livscykel för distribuering

Närhelst som en distribuering initieras (genom att skapa en applikation eller genom att återdistribuera på grund av ett inkommande utförande) så körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.