Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Node.js-applikation som ska distribueras på Kinsta’s tjänster för applikationshosting.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt beroenden som definieras i din package.json-fil.

  1. Hämta det här GitHub-arkivet: Kinsta – Hello World – Node.js
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World – Node.js-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på din applikations webbadress.

Hello World-sidan för Node.js efter en lyckad installation.
Hello World-sidan för Node.js efter en lyckad installation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den själv eller hårdkoda den i programmet. Använd process.env.PORT i din kod när du hänvisar till serverporten.

app.listen(process.env.PORT, () => {
console.log(`Hello World Application is running on port ${process.env.PORT}`)
})

Start-kommando

När du distribuerar en applikation så skapar Kinsta en webbprocess automatiskt med npm start som Start-kommando. Se till att du använder det här kommandot för att köra din server. Om du vill använda ett annat kommando så måste du ändra webb-processen i MyKinsta.

"scripts": {
"start": "node server.js"
},

Livscykel för distribuering

Varje gång som en distribuering initieras (genom att skapa en applikation eller omdistribuera på grund av en inkommande bekräftelse) så körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.