Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Statamic-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänst för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Statamic är ett plattfils-CMS som standardmässigt lagrar all data i Git-kodförrådet. Innan du skickar koden till MyKinsta är lokal installation av Statamic den rekommenderade metoden för att skapa och underhålla din webbplats. Skapa sedan ett superanvändarkonto och utför och skicka alla ändringar till kodförrådet.

Statamic är baserat på Laravel; det är en vanlig PHP-baserad applikation. Som ett resultat så installerar MyKinsta automatiskt beroenden som har definierats i filen composer.json under distribuerings-processen.

 1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Statamic Boilerplate.
 2. Eftersom Statamic är baserat på Laravel så krävs det att miljövariabeln APP_KEY är inställd. Du kan generera en app-nyckel själv lokalt, eller så kan du använda den här Laravel-nyckelgeneratorn på nätet.
 3. I MyKinsta så lägger du till en applikation med Statamic Starter-arkivet. I Miljövariabler:
  1. I Key 1 skriver du APP_KEY, och i Value 1 så klistrar du in nyckeln som genererades i steg 2.
  2. Klicka på Lägg till ytterligare en och i Key 2 så anger du APP_KINSTA, och i Value 2 så anger du true.
  3. Välj Tillgänglig under körtid och Tillgänglig under byggprocessen.
 4. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.
  Obs! Den första distribueringen kan misslyckas eftersom du behöver lägga till nödvändiga buildpacks.
 5. För att applikationen ska kunna bygga CSS/JS-filerna så måste du lägga till två buildpacks: Node.js och PHP. Klicka på Inställningar > Lägg till buildpack, välj Node.js > Lägg till buildpack. Upprepa detta för PHP.
 6. Det buildpack som innehåller det primära språket för din applikation måste vara det sista i buildpack-listan. I det här exemplet är PHP det primära språket och bör vara sist buildpack i listan.
 7. Klicka på Distribueringar > Distribuera nu > välj önskad gren > Distribuera applikation.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och Statamics välkomstsida laddas på din applikations webbadress.

Statamic's välkomstsida efter framgångsrik installation.
Statamic’s välkomstsida efter framgångsrik installation.

Tittar du hellre på videoversionen?

Miljövariabler

Statamic kräver att följande miljövariabler är inställda:

Buildpacks

I de flesta fall så vill du att applikationen ska bygga CSS/JS-filerna, så du måste lägga till dessa två buildpacks:

 • Node.js
 • PHP

Det buildpack som innehåller det primära språket för din applikation måste vara det sista i buildpack-listan. I det här exemplet är PHP det primära språket och bör vara sist buildpack i listan.

Webbserver-inställning

Start-kommando

Standardwebbprocessen är heroku-php-apache2 public/. Om det behövs så kan du ändra kommandot när du lägger till applikationen (Konfigurera dina processer) eller på applikationens sida Processer efter distribueringen.

Relaterad dokumentation