Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Node.js-applikation med en Dockerfil för att distribuera den på Kinsta’s tjänst Applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Dockerfile – Node.js
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World – Dockerfile – Node.js-arkivet. Se till att du väljer Använd Dockerfile för att ställa in en containeravbildning.
  3. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Applikationen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på applikationens webbadress.

Hello World-sida på Node.js med Dockerfil efter framgångsrik installation.
Hello World-sida på Node.js med Dockerfil efter framgångsrik installation.

Livscykel för distribuering

När du skapar appen så skapar Kinsta en process från instruktionen CMD.

CMD ["npm", "run", "start"]

Om du ändrar det här kommandot i arkivet så ändras inte processen som standard, så du måste redigera denna på sidan Processer för din applikation i MyKinsta.