Detta är ett exempel på hur man ställer in en statisk webbplats med Eleventy på Kinsta’s tjänster för applikationshosting eller hosting för statiska webbplatser från ett GitHub-arkiv.

Eleventy är en JavaScript-baserad statisk webbplats-generator. Den gör det exempelvis enkelt för utvecklare att skapa snabba, moderna, anpassningsbara webbplatser. Mer information finns på Eleventy’s webbplats.

Kinsta installerar automatiskt beroenden som definieras i din package.json-fil under distribuerings-processen.

Hosting för statiska webbplatser

 1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt kodförråd från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt kodförråd): Kinsta – Hello World – Eleventy.
 2. I MyKinsta lägger du till en statisk webbplats med Hello World Eleventy-kodförrådet och följande bygginställningar:
  • Byggkommando: npx @11ty/eleventy
  • Nod version: 18.16.0
  • Publicerings-katalog: _site
 3. Webbplatsen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och Kinsta’s välkomstsida laddas på webbplatsens webbadress.

Applikationshosting

 1. Logga in på GitHub och skapa därefter ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello world – Eleventy.
 2. I MyKinsta, lägg till en applikation med Hello World Eleventy-kodförrådet. Startkommandot kan lämnas tomt för webbprocessen. Kinsta upptäcker nämligen det nödvändiga kommandot under den första distribueringen automatiskt.
 3. Appen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer automatiskt in miljövariabeln PORT. Du bör därför inte definiera den själv, och du bör inte hårdkoda den i applikationen.

Kommando för start

När du distribuerar en applikation skapar Kinsta sedan automatiskt en webbprocess med npm start som Startkommando. Se till att använda detta kommando för att köra din server.

Livscykel för distribuering

När en distribuering initieras (genom att skapa en applikation eller åter-distribuera på grund av ett inkommande utförande), körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.

Välkomstsida

Appen eller webbplatsen är tillgänglig så snart som byggnationen är klar och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress eller den statiska webbplatsens webbadress.

Kinsta’s välkomstsida efter framgångsrik distribuering av Eleventy.
Kinsta’s välkomstsida efter framgångsrik distribuering av Eleventy.