Det här är ett exempel på hur man ställer in en statisk webbplats med Qwik från ett GitHub-kodförråd, på Kinsta’s tjänster för Applikationshosting eller hosting av statiska webbplatser.

Qwik erbjuder omedelbar laddning av webb-applikationer av alla storlekar eller komplexitet. Det har cirka 1 KB JavaScript och konsekvent prestanda i stor skala. Mer information finns exempelvis på Qwiks webbplats.

Under distribuerings-processen installerar Kinsta beroenden som definieras i din package.json-fil automatiskt.

Hosting av statiska webbplatser

 1. Logga in på GitHub och skapa sedan ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Qwik.
 2. I MyKinsta, lägg till en statisk webbplats med Hello World – Qwik-kodförrådet och följande Bygg-inställningar:
  • Byggkommando: npm run build && npm run build.server
  • Nodversion: 18.16.0
  • Publicera katalog: dist
 3. Webbplatsen är tillgänglig så snart som bygget är klart, och Kinsta’s välkomstsida laddas på din webbplats webbadress.

Applikationshosting

 1. Logga in på GitHub och skapa sedan ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Qwik.
 2. I MyKinsta lägger du till en applikation med Hello World – Qwik. Startkommandot kan lämnas tomt för webb-processen. Kinsta upptäcker nämligen det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.
 3. Appen är tillgänglig så snart som bygget är klart, och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du bör därför inte definiera den själv eller hårdkoda den i applikationen. Serve-paketet använder den port som har ställts in av Kinsta automatiskt.

Startkommando

När du distribuerar en applikation skapar Kinsta sedan automatiskt en webbprocess med npm start som startkommando. Se därför till att använda detta kommando för att köra din server.

Livscykel för distribuering

När en distribution initieras (genom att skapa en applikation eller återdistribuera på grund av ett inkommande utförande) körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.

Välkomstsida

Appen eller webbplatsen är tillgänglig så snart som bygget är klart, och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress eller den statiska webbplatsens webbadress.

Kinsta’s Välkomstsida efter framgångsrik distribuering av Qwik.
Kinsta’s Välkomstsida efter framgångsrik distribuering av Qwik.