Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Flask-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänster för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Flask är ett Pythonbaserat ramverk, så Kinsta installerar automatiskt de beroenden som definieras i din requirements.txt-fil under distribueringsprocessen.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Flask.
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World – Flask-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Applikationen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på applikationens webbadress.

Flask's Hello World-sida efter framgångsrik installation.
Flask’s Hello World-sida efter framgångsrik installation.

Inställning av webbserver

Startkommando

När du distribuerar en applikation så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess som är baserad på Procfile i roten av förvaret, med följande kommando för att köra din webbserver:

web: gunicorn helloworld.wsgi