Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en statisk webbplats med Jigsaw från ett GitHub-kodförråd på Kinsta’s tjänster för applikationshosting.

Jigsaw är ett statiskt ramverk för webbplatser som använder Blade-mallar för att skapa dina sidlayouter och Markdown för att bygga ditt innehåll inom mallarna. Som ett resultat kan du producera enkla statiska webbplatser utan komplex kodnings-kunskap. Mer information finns på Jigsaw’s hemsida.

Detta ramverk bygger på Laravel; det är en vanlig PHP-baserad applikation. Som ett resultat så installerar Kinsta automatiskt beroenden som definieras i din composer.json-fil under distribueringsprocessen.

  1. Logga in på GitHub och skapa sedan ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Jigsaw Starter
  2. I MyKinsta så lägger du till en applikation med Jigsaw Starter-arkivet.
  3. Startkommandot kan lämnas tomt för webbprocessen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen. Den första distribueringen kan misslyckas eftersom du måste lägga till nödvändiga Buildpacks.
  4. För att programmet ska kunna bygga CSS/JS-filerna så måste du lägga till två buildpacks: Node.js och PHP. Klicka på Inställningar > Lägg till buildpack, välj Node.js > Lägg till buildpack. Upprepa detta för PHP.
  5. Klicka på Distribueringar > Distribuera nu > välj önskad gren > Distribuera applikation.

Applikationen finns tillgänglig så snart som byggandet är klart och Jigsaw’s standardsida laddas på applikationens webbadress.

Jigsaw’s standardsida efter framgångsrik installation.
Jigsaw’s standardsida efter framgångsrik installation.

Buildpacks

I de flesta fall så vill du att applikationen ska bygga CSS/JS-filerna, så du måste lägga till dessa två Buildpacks:

  • Node JS
  • PHP

Inställning av webbserver

Startkommando

När du distribuerar programmet så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som startkommando. Vid behov så kan du ändra detta i Processer.