Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Node.js-applikation för att skicka e-post via SendGrid på Kinstas tjänster för applikationshosting, distribuerade från ett GitHub-kodförråd.

Kinsta har inte något naturligt stöd för utgående e-post från servrar. Att skicka e-post via specialiserade leverantörer av utgående e-post som SendGrid eller Mailchimp ger större flexibilitet och högre framgångstal för transaktions- och kampanjmeddelanden.

 1. Skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – E-postsändning med Node.js
 2. I MyKinsta så lägger du till en applikation med Hello World – Skicka E-post med Node.js. Lägg till följande i Miljövariabler:
  • SENDGRID_API_KEY: API-nyckeln från SendGrid.
  • TEST_EMAIL_TO_ADDRESS: Adressen som du vill skicka testmeddelandet till.
  • TEST_EMAIL_FROM_ADDRESS: Adressen som du vill skicka testmeddelandet från.
  • TEST_ENDPOINT: Den slutpunkt som du vill använda som utlösare för att skicka testmeddelandet. Använd en slumpmässig sträng med minst 8 tecken.
 3. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på din applikations webbadress.

Hello World-sidan från Node.js-e-post efter en framgångsrik installation.
Hello World-sidan från Node.js-e-post efter en framgångsrik installation.

Utlösa ett e-postmeddelande

Det här projektet kräver ingen byggfas. Startkommandot kör node server.js, som startar en Express-server med två slutpunkter:

 • /: En enkel sida som returnerar Hello World-meddelandet
 • /${TEST_ENDPOINT}: En sida som utlöser ett testmeddelande.

Om du vill utlösa ett e-postmeddelande så hittar du webbadressen för din distribuering på sidan Distribueringar, lägger till din test-slutpunkt till denna webbadress och besöker sidan. Om din TEST_ENDPOINT exempelvis är inställd på o34nifnodhni4of och din senaste distribuering finns på https://example.kinsta.app så kan du utlösa ett test-meddelande från https://example.kinsta.app/o34nifnodhni4of i din webbläsare.

Meddelandet ”E-post skickad” visas om test-meddelandet är framgångsrikt.

Meddelande om skickat e-postmeddelande från Node.js.
Meddelande om skickat e-postmeddelande från Node.js.

Om du verifierar detta i SendGrid så får du också ett framgångsmeddelande.

Test e-postmeddelande som har mottagits i SendGrid.
Test e-postmeddelande som har mottagits i SendGrid.