Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en NuxtJS-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänster för applikationshosting.

NuxtJS levereras med många funktioner som ökar utvecklarens produktivitet och slutanvändarens upplevelse. De viktigaste funktionerna är bland annat:

  • Nollkonfiguration: Börja programmera din app direkt, Nuxt tar hand om resten.
  • Routing av filsystem: Automatisk routing och koduppdelning för varje sida.
  • Renderingslägen: Växla mellan generering av en statisk webbplats eller server-rendering på begäran.
  • Datahämtning: Hämta ditt innehåll från vilken källa som helst i dina Vue-komponenter, SSR-redo.
  • Starka konventioner: Effektivt teamarbete med en stark katalogstruktur och konventioner.
  • SEO-vänlig: Metatag-hantering och snabbare tid till innehåll för bra indexering.
  • Auto-import av komponenter: Använd dina egna komponenter, Nuxt importerar dem med smart koduppdelning.
  • Ekosystem av moduler: Utöka din app med 160+ Nuxt-moduler och skapa egna.

Mer information finns på Nuxtjs.org.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt de beroenden som definieras i din package.json-fil.

  1. Hämta följande GitHub-arkiv: Kinsta – Hello World – NuxtJS.
  2. I MyKinsta så lägger du till en applikation med Hello World – NuxtJS-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på din applikations webbadress.

NuxtJS's Hello World-sida efter framgångsrik installation.
NuxtJS’s Hello World-sida efter framgångsrik installation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den eller hårdkoda den i applikationen.

Start-kommando

När du distribuerar applikationen så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som start-kommando.

Livscykel för distribuering

Närhelst som en distribuering inleds (genom att skapa en applikation eller omdistribuera på grund av ett inkommande utförande) så körs kommandot npm build, följt av kommandot npm start.