Pruning overslaan

Bij het deployen van een Node.js applicatie, als de NODE_ENVomgevingsvariabele niet is ingesteld op production, kun je de volgende waarschuwing zien:

Skip Pruning Because NODE_ENV is Not ‘Production’

Dit gebeurt omdat de variabele NODE_ENV niet standaard op production is gezet tijdens het maken van de applicatie.

Om dit probleem op te lossen of te voorkomen, moet je de omgevingsvariabele NODE_ENV handmatig toevoegen bij het toevoegen van je applicatie of in de omgevingsvariabelen van je applicatie. Als je de omgevingsvariabele toevoegt nadat de applicatie is gemaakt, kun je deze opnieuw deployen met Deploy wijzigingen.

Was dit artikel nuttig?