Schaalbaarheid

Je kunt de resources van een applicatie schalen door de grootte van een pod te veranderen (verticaal schalen) of door het aantal pods te verhogen die tegelijkertijd je applicatie draaien (horizontaal schalen).

  • Verticaal schalen geeft pods meer kracht om resource-intensieve taken uit te voeren.
  • Horizontaal schalen verbetert de veerkracht en load balancing voor applicaties die veel verzoeken verwerken. Als je bijvoorbeeld drie versies van dezelfde pod draait, routeert de onderliggende technologie verzoeken naar een van de drie pods, waardoor de belasting effectief tussen de pods wordt verdeeld. Als één pod instabiel wordt, worden verzoeken naar de andere twee gerouteerd totdat de derde pod weer gezond is.

Handmatig schalen

Om de grootte van een pod op een proces te wijzigen, ga je naar MyKinsta > Applicatie > je applicatienaam > Processen. Klik op het potloodpictogram om Bewerk proces te openen.

Bewerk een applicatieproces in MyKinsta.
Bewerk een applicatieproces in MyKinsta.

Werk de Pod grootte bij om de beschikbare resources voor een enkele pod te vergroten (verticaal schalen), of werk het aantal Instances bij om pods toe te voegen en de load balance te verbeteren (horizontaal schalen). Er is een maximum van 50 instances. Elke instance vertegenwoordigt één pod en alle instances gebruiken dezelfde podgrootte.

Opmerking: Als je een Hobby pod-grootte kiest voor je webproces, kun je geen aangepast domein aan je applicatie toevoegen. Als je een aangepast domein nodig hebt voor je applicatie, kun je je webproces op elk moment upgraden naar een grotere podgrootte.

Pod grootte, aantal instances en automatisch schalen voor een proces wijzigen.
Pod grootte, aantal instances en automatisch schalen voor een proces wijzigen.

Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, klik je op Doorgaan, bekijk je de samenvatting en de betalingsmethode en klik je op Bevestigen om het bijwerken van het proces te voltooien en een nieuwe implementatie van de applicatie te starten.

Automatisch horizontaal schalen

Automatisch schalen kan worden ingeschakeld voor een stateless webproces tijdens het maken van de applicatie of later in Processen (MyKinsta > Applicaties > je applicatie naam > Processen). Wanneer je automatisch schalen inschakelt, definieer je een minimum en maximum aantal instances dat het webproces moet kunnen gebruiken. Opmerking: Het maximum aantal instances kan niet hoger zijn dan 10.

Als automatisch schalen is ingeschakeld en het CPU gebruik op de huidige pod(s) 80% van de beschikbare CPU resources bereikt, wordt het webproces automatisch met één verhoogd, tot het maximum aantal dat je hebt ingesteld.

Als het CPU gebruik afneemt en het huidige aantal pods niet langer nodig is, wordt het aantal pods teruggebracht tot wat nodig is. Het aantal instances zal niet lager worden dan het minimum aantal dat je hebt ingesteld voor automatisch schalen.

Hoewel er momenteel geen manier is in MyKinsta om te zien hoeveel instances in gebruik zijn, wordt achter de schermen alleen het aantal benodigde pods gebruikt. Je wordt alleen gefactureerd voor het aantal instances dat je applicatie daadwerkelijk gebruikt. Als de minimale instance bijvoorbeeld is ingesteld op één en het maximum op vijf, maar de applicatie gebruikt maar één instance tijdens de factureringsperiode, dan wordt alleen die ene instance in rekening gebracht. Als de applicatie meer pods gebruikt gedurende een deel van de tijd tijdens de factureringsperiode, dan worden deze extra pods alleen in rekening gebracht voor de tijd dat ze daadwerkelijk worden gebruikt.

Was dit artikel nuttig?