Analytics

Kinsta berekent kosten voor Applicatie Hosting op basis van bandbreedte, bouwtijd en gebruik van applicatiehostingpods. Met Application Analytics kun je inzicht krijgen in de gebruiksgegevens van je applicaties. Je kunt analytics bekijken voor elke applicatie in analytics op applicatieniveau of voor al je applicaties in analytics op bedrijfsniveau. Raadpleeg Prijzen van Applicatie Hosting voor meer informatie over hoe we je factuur berekenen.

Wanneer je de statistieken bekijkt, kun je ervoor kiezen om de gegevens van de afgelopen 24 uur, 7 dagen, 30 dagen of de huidige factureringscyclus te bekijken (Huidige maand in het vervolgkeuzemenu).

Als je een specifiek tijdstip in een grafiek markeert, krijg je vergelijkingsgegevens te zien, zoals het procentuele verschil tussen elke dag.

Analytics op applicatieniveau

Analyses op applicatieniveau tonen je de volgende gegevens voor je applicatie:

  • Gegevensgebruik
  • Bouwtijd
  • Runtime
  • CPU gebruik voor processen
  • Geheugengebruik voor processen
  • HTTP verzoeken

Ga naar de Analytics pagina van je applicatie (Applicaties > appnaam > Analytics).

Analytics op applicatieniveau in MyKinsta.
Analytics op applicatieniveau in MyKinsta.

Selecteer elk tabblad onder Analytics om de bijbehorende gegevens te zien.

Resources

In het gedeelte Resources kun je gegevens bekijken over de bandbreedte, bouwtijd en runtime van je applicatie.

Bandbreedte

De bandbreedte grafiek toont de totale egress (uitgaande) data die je applicatie heeft verzonden. Opmerking: We rekenen alleen voor egress (verkeer van de applicatie naar de gebruiker); we rekenen niet voor ingress (verkeer dat je applicatie binnenkomt).

Bandbreedtegrafiek in analytics op applicatieniveau.
Bandbreedtegrafiek in analytics op applicatieniveau.

Bouwtijd

De bouwtijdgrafiek toont de totale tijd die is besteed aan het bouwen van de applicatie.

Bouwtijdgrafiek in analytics op applicatieniveau.
Bouwtijdgrafiek in analytics op applicatieniveau.

Runtime

In het runtime-rapport kun je de totale tijd zien dat de applicatie heeft gedraaid nadat deze is gebouwd en uitgerold, met elk proces en de bijbehorende pod-grootte in een aparte rij.

Runtimerapport in analyses op applicatieniveau.
Runtimerapport in analyses op applicatieniveau.

Prestaties

In het gedeelte Prestaties kun je grafieken bekijken voor CPU gebruik en geheugengebruik voor elk van de processen in je applicatie. Je kunt de vervolgkeuzelijst gebruiken om de prestaties voor elk procestype te bekijken.

CPU gebruik

In de grafiek van het CPU gebruik zie je het gemiddelde van het totale CPU gebruik voor de geselecteerde periode, uitgedrukt als percentage van de CPU resources van de instantie. Als je een hoog percentage CPU gebruik ziet (in de buurt van 100%), raden we je aan om te upgraden naar een Applicatie Hosting pod met meer CPU voor dat proces. Als je applicatie stateless is (geen persistente opslag), heb je ook de optie om automatisch horizontaal schalen voor het webproces in te schakelen. Hiermee kun je een minimum en maximum aantal instanties instellen (maximaal 10) waartussen het proces naar behoefte kan schalen.

CPU-gebruik grafiek in analytics op applicatieniveau.
CPU-gebruik grafiek in analytics op applicatieniveau.

Geheugengebruik

De grafiek van het geheugengebruik toont het gemiddelde van het totale geheugen (RAM) dat wordt gebruikt voor de geselecteerde tijdsperiode. Als een proces het meeste of al het beschikbare geheugen gebruikt, raden we aan om te upgraden naar een Applicatie Hosting pod met meer beschikbaar geheugen.

Grafiek van geheugengebruik in analytics op applicatieniveau.
Grafiek van geheugengebruik in analytics op applicatieniveau.

HTTP verzoeken

In de sectie HTTP verzoeken kun je gegevens bekijken voor HTTP verzoeken, HTTP P95 latency, HTTP P50 latency en langzaamste verzoeken.

HTTP verzoeken

De grafiek HTTP verzoeken toont de gemiddelde verzoeken per minuut (RPM) van alle HTTP verzoeken voor de geselecteerde tijdsperiode.

HTTP verzoeken grafiek in analytics op applicatieniveau.
HTTP verzoeken grafiek in analytics op applicatieniveau.

Gemiddelde transactietijd

De grafiek van de gemiddelde transactietijd toont de gemiddelde reactietijd voor alle HTTP verzoeken voor de geselecteerde periode.

Grafiek gemiddelde transactietijd in analyses op applicatieniveau.
Grafiek gemiddelde transactietijd in analyses op applicatieniveau.

HTTP P95 latency

HTTP P95 latency is de waarde waarbij 5% van de verzoeken de duur van (langzamer zijn dan) de P95 latency drempel overschrijdt van alle verzoeken voor de geselecteerde duur.

Bijvoorbeeld: als de 95e percentiel drempel (responstijd) 907,8 ms is en er waren 100 verzoeken gedurende de geselecteerde tijdsperiode, dan zijn 95 van de 100 verzoeken 907,8 ms of sneller, en 5 van de 100 verzoeken zijn langzamer dan 907,8 ms.

De HTTP P95 latency grafiek toont de gemiddelde P95 drempel voor de geselecteerde duur. Elk punt op de grafiek toont de P95 drempel voor dat specifieke uur of die specifieke dag, afhankelijk van de geselecteerde duur.

HTTP P95 latency grafiek in analytics op applicatieniveau.
HTTP P95 latency grafiek in analytics op applicatieniveau.

HTTP P50 latency

HTTP P50 latency is de waarde waarbij 50% van de verzoeken langzamer zijn en 50% sneller zijn dan de P50 latency drempel van alle verzoeken voor de geselecteerde duur.

Als de 50e percentiel drempelwaarde (responstijd) bijvoorbeeld 802,2 ms is, is de helft van de verzoeken 802,2 ms of sneller en de andere helft langzamer dan 802,2 ms.

De HTTP P50 latency grafiek toont de gemiddelde P50 drempel voor de geselecteerde duur. Elk punt op de grafiek toont de P50 drempel voor dat specifieke uur of die specifieke dag, afhankelijk van de geselecteerde duur.

HTTP P50 latentie grafiek in analytics op applicatieniveau.
HTTP P50 latentie grafiek in analytics op applicatieniveau.

Langzaamste verzoeken

De tabel met langzaamste verzoeken toont de 10 langzaamste verzoeken aan je applicatie voor de geselecteerde tijdsperiode. De Tijd is de gemiddelde reactietijd die het verzoek nodig had om te voltooien en de Telling is het aantal verzoeken dat is verzonden naar de opgegeven resource die wordt weergegeven in het pad.

Langzaamste HTTP verzoeken grafiek in analytics op applicatieniveau.
Langzaamste HTTP verzoeken grafiek in analytics op applicatieniveau.

Analytics op bedrijfsniveau

Analyses op bedrijfsniveau tonen je de volgende gegevens voor alle applicaties van je bedrijf:

  • Gegevensgebruik
  • Bouwtijd
  • Runtime
  • HTTP verzoeken

Om toegang te krijgen tot deze rapporten, ga je naar de Analytics pagina van je bedrijf (Je naam > Bedrijfsinstellingen > Analytics). Opmerking: Als je ook Database Hosting of WordPress Hosting hebt, moet je de subpagina Applicaties selecteren om de analyses op bedrijfsniveau te bekijken.

Bandbreedte

De bandbreedte grafiek toont de totale egress data die je applicaties hebben verzonden voor de geselecteerde tijdsperiode. Elk kleurblok vertegenwoordigt een individuele applicatie of groep applicaties, zodat je kunt zien welke applicatie de meeste of de minste bandbreedte gebruikt. Als je 4 of meer applicaties hebt, worden de applicaties die de laagste bandbreedte genereerden gegroepeerd als “Overige“.

Bandbreedtegrafiek in applicatieanalyse op bedrijfsniveau.
Bandbreedtegrafiek in applicatieanalyse op bedrijfsniveau.

Bouwtijd

De bouwtijdgrafiek toont de totale tijd die is besteed aan het bouwen van al je applicaties voor de geselecteerde periode.

Bouwtijdgrafiek in applicatieanalyse op bedrijfsniveau.
Bouwtijd grafiek in bedrijfsniveau applicatie analyse.

Runtime

In het runtime-rapport zie je de totale gebruikstijd van al je applicaties (nadat ze gebouwd en ingezet zijn) voor de geselecteerde periode. Elk resourcetype en aantal staat in een aparte rij.

Bouwtijdgrafiek in applicatieanalyse op bedrijfsniveau.
Bouwtijdgrafiek in applicatieanalyse op bedrijfsniveau.

Gemiddelde HTTP verzoeken

De tabel Gemiddelde HTTP-verzoeken toont de gemiddelde aanvraagtijd voor al je applicaties in de geselecteerde periode.

Tabel met gemiddelde HTTP verzoeken in de applicatie-analyse op bedrijfsniveau.
Tabel met gemiddelde HTTP verzoeken in de applicatie-analyse op bedrijfsniveau.

Langzaamste HTTP verzoeken

De tabel met langzaamste HTTP verzoeken toont de 10 langzaamste verzoeken voor al je applicaties in de geselecteerde periode.

Tabel met traagste HTTP verzoeken in de applicatie-analyse op bedrijfsniveau.
Tabel met traagste HTTP verzoeken in de applicatie-analyse op bedrijfsniveau.

Aanvullende opmerkingen

Analytics gegevens worden 30 dagen bewaard. We raden je aan om je Applicatie Analytics regelmatig te controleren na de eerste implementatie op Kinsta en daarna regelmatig. Als je onverklaarbare Analytics gegevens of inconsistenties ziet die je zorgen baren, laat het dan ons Support team weten, dan kunnen we verder onderzoek doen om de oorzaak te achterhalen.

Was dit artikel nuttig?