Serverlogboeken

Logbestanden zijn beschikbaar in MyKinsta en kunnen ook worden gedownload via SFTP. Deze bestanden kunnen handig zijn bij het oplossen van fouten of het opsporen van andere problemen op je site. Sommige logs kunnen worden bekeken in MyKinsta en extra logs kunnen worden gedownload via SFTP.

Logs bekijken in MyKinsta

Er zijn drie soorten logbestanden beschikbaar in MyKinsta: error.log, kinsta-cache-perf.log en access.log.

 1. Ga in MyKinsta naar WordPress Websites en selecteer de site waarvoor je logs wilt bekijken.
 2. Klik op het Logs tabblad om de Logbestanden bekijken pagina te openen.
 3. Het eerste weergegeven logbestand is error.log. Klik op het dropdownmenu waar de naam van het logbestand wordt weergegeven om over te schakelen naar een ander logbestand.
  error.log bestand in MyKinsta Logbestanden bekijken.
  error.log bestand in MyKinsta Logbestanden bekijken.
  kinsta-cache-perf.log bestand in MyKinsta Logbestanden bekijken.
  kinsta-cache-perf.log bestand in MyKinsta Logbestanden bekijken.
  access.log bestand in de MyKinsta Logbestanden bekijken.
  access.log bestand in de MyKinsta Logbestanden bekijken.
 4. Je kunt ook het zoekvak naast de naam van het logbestand gebruiken om naar tekst in het huidige bestand te zoeken.

Logs downloaden met SFTP

Naast de bestanden error.log, kinsta-cache-perf.log en access.log, kun je ook je cache-purge.log en mail.log bestanden downloaden met SFTP.

 1. Maak verbinding met je site met SFTP.
 2. Ga naar de log map/directory.
 3. In die map vind je je logbestanden. Je kunt een van deze of al deze downloaden.
 4. Nadat je het (de) logbestand(en) hebt gedownload, kun je deze openen met jouw favoriete teksteditor of ze importeren in een applicatie voor het bekijken van logbestanden, indien gewenst. Bestanden die gecomprimeerd zijn (.gz bestanden), moet je eerst uitpakken voordat je ze opent met een tekstverwerker.

Beschrijvingen van logbestanden

Voor elk type logbestand bevat het bestand zonder datum aan het eind van de naam gegevens voor de huidige dag. Historische logs van vorige dagen worden benoemd met de datum van de volgende dag. Bijvoorbeeld: een access.log bestand met de naam access.log-2022-07-25-1658707208 bevat logs van net na middernacht 24 juli 2022 tot net voor middernacht 25 juli 2022.

De oudste 3 bestanden worden gecomprimeerd en opgeslagen als .gz bestanden.

 • access.log: Dit bestand is een log van Nginx verzoeken voor de huidige dag.
 • error.log: Specifieke fouten, waaronder PHP fouten, worden hier vastgelegd.
 • kinsta-cache-perf.log: Cache header status (hit, miss, of bypass) voor verzoeken wordt hier vastgelegd.
 • cache-purge.log: dit bestand bevat een log met verzoeken van cache wis URL’s (inclusief cache wis URL’s die zijn geconfigureerd in de Kinsta MU plugin).
 • mail.log: Een overzicht van het aantal e-mails dat elk uur vanaf je site wordt verzonden. Elke regel ziet er ongeveer zo uit: [22/Sep/2021:21:56:01 +0000] "H" 1 "no_action"
  • Format is: [time] "H" [count] "no_action"
  • “H” en “no_action” zijn constanten en kunnen worden genegeerd.

Logbestand formats

access.log

Elke regel ziet er ongeveer zo uit:

kinstahelptesting.kinsta.cloud 98.43.13.94 [22/Sep/2021:21:26:10 +0000] GET "/wp-admin/" HTTP/1.0 302 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0" 98.43.13.94 "/wp-admin/index.php" - - 472 0.562 0.560

Format

$http_host_cleaned $remote_addr_kinsta $time_local $request_method $request_uri $server_protocol $status $http_referer $http_user_agent $http_x_kinsta_edge_incomingip $uri $log_x_pull $gzip_ratio $bytes_sent $request_time $upstream_response_time

Kolombeschrijvingen

 • $http_host_cleaned: Hostnaam wordt aangevraagd door de client.
 • $remote_addr_kinsta: IP van de verbindende client.
 • $time_local: UTC gebaseerde timestamp voor de transactie.
 • $request_method: Gebruikte HTTP methode (GET/POST/PUT/DELETE) bij toegang tot de sitebron.
 • $request_uri: Volledig/onbewerkt sitepad (URI) aangevraagd vanaf de site na het domein.
 • $server_protocol: Responscode van de site (2xx, 3xx, 4xx, 5xx, etc.).
 • $http_referer: Eventuele doorstuur- of URL tags die het verzoek naar de site/URI leiden.
 • $http_user_agent: Browser- of softwareprocestype van de client die het verzoek doet.
 • $http_x_kinsta_edge_incomingip: Meestal hetzelfde als $remote_addr_kinsta wat de client IP aangeeft.
 • $uri: Opgeschoonde versie van  $request_uri.
 • $log_x_pull: Gelogde informatie over of het verzoek gebruikmaakte van onze eerdere implementatie van Kinsta’s CDN (aangedreven door KeyCDN). Deze kolom kan in de nabije toekomst worden verwijderd.
 • $gzip_ratio: CCompressieverhouding gebruikt op aanvraag.
 • $bytes_sent: Grootte van het verzoek dat wordt verzonden.
 • $request_time: Totale tijd besteed aan verzoek.
 • $upstream_response_time: Tijd voor PHP om het verzoek te verwerken.

error.log

Elke regel ziet er ongeveer zo uit:

2019/06/17 15:29:57 [error] 55810#55810: *360896 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Parse error: syntax error, unexpected end of file in /www/kinstahelptesting_610/public/wp-content/plugins/code-snippets/php/admin-menus/class-edit-menu.php(213):eval()'d code on line 10" while reading response header from upstream, client: 126.100.65.37, server: kinstaexample.com, request: "POST /wp-admin/admin.php? page=edit-snippet&id=6 HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php7.3-fpm-kinstahelptesting.sock:", host: "kinstaexample.com", referrer: "https://kinstaexample.com/wp-admin/admin.php?page=edit-snippet&id=6

Opmerking: Sommige fouten kunnen worden gevolgd door een stacktrace, die meer details over een fout geeft en nuttig is bij het opsporen van fouten.

Format

UTC timestamp, severity level, error code, error ID, stderr message, client IP, site domain, HTTP/S request type, URI, protocol, upstream process handling request, interal host/port details, referrer URL

Kolombeschrijvingen

 • UTC timestamp: UTC gebaseerde tijdstempel voor de fout.
 • severity level:  Ernst van de fout (fout, waarschuwing, enz.).
 • error code: Proces- en thread-ID.
 • error ID: VerbindingID.
 • stderr message: Sstandaard foutmelding
 • client IP: Het IP-adres dat het verzoek heeft gedaan.
 • site domain: Domein van de site waar de fout is opgetreden.
 • HTTP/S request type: HTTP methode die wordt gebruikt (GET/POST/PUT/DELETE).
 • URI: aangevraagde URI.
 • protocol: Protocol gebruikt voor het verzoek.
 • upstream process handling request: Proces op de server die het verzoek heeft afgehandeld.
 • interal host/port details: Hostnaam die intern door de server wordt gebruikt.
 • referrer URL: De URL waar het verzoek vandaan kwam.

kinsta-cache-perf.log

Elke regel ziet er ongeveer zo uit:

Format

$time_local $sent_http_x_kinsta_cache $cache_zone $remote_addr_kinsta $request_method $request_uri $server_protocol $log_cookie $upstream_response_time

Kolombeschrijvingen

 • $time_local: UTC timestamp voor het verzoek.
 • $sent_http_x_kinsta_cache: Status van cacheverzoek (MISS/BYPASS/HIT)
 • $cache_zone: Aangewezen interne cachezone voor het item in de cache
 • $remote_addr_kinsta: RExterne client IP
 • $request_method: HTTP/S methode gebruikt voor het verzoek (GET/PUT/POST/DELETE)
 • $request_uri: Resourcepad (URI) of verzoek na URL
 • $server_protocol:  HTTP versus HTTPS protocol
 • $log_cookie: Bijbehorende cookie aan het item in de cache
 • $upstream_response_time: Tijd voor CDN upstream om verzoek te verwerken

cache-purge.log

Elke regel ziet er ongeveer zo uit:

Format

$time_local $remote_addr_kinsta $request $upstream_response_time

Kolombeschrijvingen

 • $time_local: UTC timestamp voor het verzoek.
 • $remote_addr_kinsta:  Interne tool IP die het opschonen van de cache verzoekt
 • $request: Verzoektype dat POST is voor alle gestarte opschoningen
 • $upstream_response_time: Tijd om de opschoonactie te voltooien

mail.log

Elke regel ziet er ongeveer zo uit:

[22/Sep/2021:21:56:01 +0000] "H" 1 "no_action"

Format

[time] "H" [count] "no_action"

Kolombeschrijvingen

 • time: UTC gebaseerde timestamp
 • "H": Constante die kan worden genegeerd.
 • count: Aantal e-mails verzonden vanaf je server.
 • "no_action": Constante die kan worden genegeerd.
Was dit artikel nuttig?