Features

Kinsta’s Statische Site Hosting is gratis beschikbaar en hiermee kun je je statische sites deployen naar 260+ locaties. De bestanden van je site kunnen vooraf gebouwd zijn (HTML, CSS en JavaScript) of kunnen de sourcecode zijn om je statische site te genereren. Omdat statische sites geen dynamische content bevatten, zijn ze veiliger en hebben ze minder resources nodig om te draaien.

Statische Site Hosting is beschikbaar voor iedereen in MyKinsta en bevat:

  • 100 sites per bedrijf: Als je bedrijf 100 statische sites bereikt, wordt de knop Sites toevoegen uitgeschakeld. Je kunt ongebruikte sites verwijderen om plekken vrij te maken en nieuwe sites toevoegen.
  • 1 gelijktijdige build per site: Als je een build start, moet je wachten tot deze voltooid is voordat je een andere build start.
  • 1 GB grootte aan buildimage per site: De totale grootte van de buildimage voor een site mag niet groter zijn dan 1 GB. Als de buildimage groter is dan 1 GB, mislukt de build met een foutmelding dat je de buildgrootte van 1 GB hebt overschreden.
  • 600 bouwminuten per maand per bedrijf: Als de totale bouwtijd voor alle sites van je bedrijf in één maand meer dan 600 minuten bedraagt, worden deployen, opnieuw deployen en automatisch deployen voor de rest van de maand uitgeschakeld. De knop Sites toevoegen is ook uitgeschakeld omdat het maken van een nieuwe site bouwtijd vereist. Wanneer de maandelijkse toewijzing wordt gereset, worden deployen (inclusief opnieuw deployen en automatisch deployen) en de knop Sites toevoegen weer ingeschakeld.
  • 100 GB bandbreedte per maand per bedrijf: Als de totale gebruikte bandbreedte van alle sites van je bedrijf in één maand meer dan 100 GB is, worden de sites voor de rest van de maand uitgeschakeld. Deployen, opnieuw deployen, automatisch deployen en nieuwe sites aanmaken worden ook uitgeschakeld voor de rest van de maand. Alle uitgeschakelde sites worden automatisch weer geactiveerd wanneer de maandelijkse toewijzing opnieuw wordt ingesteld.

De totale bandbreedte, bouwminuten en het aantal statische sites worden weergegeven onder Resource verbruik op je pagina Statische sites in MyKinsta.

Was dit artikel nuttig?