Prijzen Applicatie Hosting

De prijzen voor Applicatie Hosting zijn gebaseerd op verbruik. Dit betekent dat je alleen betaalt voor de resources die je applicatie gebruikt. We factureren maandelijks aan het eind van je factureringscyclus of wanneer je gebruik van de diensten een vooraf ingestelde factureringsdrempel bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Je factureringscyclus begint wanneer je je eerste applicatie of database aanmaakt.

Je factuur is gebaseerd op het volgende:

 • Bandbreedte (alleen egress)
 • Bouwtijd
 • Podverbruik Applicatie Hosting

Bandbreedte

Als je applicatie een webproces heeft waarmee gebruikers via het internet toegang hebben tot de applicatie, dan is het verkeer dat uit de applicatie naar de gebruiker gaat (egress) de bandbreedte die we in rekening brengen. We brengen geen kosten in rekening voor verkeer dat je applicatie binnenkomt (ingress).

Deze bandbreedte wordt berekend en gefactureerd per byte tegen een prijs van $0,00000000014 per byte ($0,14 per GB). Dit betekent geen afronding of kosten gebaseerd op elke “gestarte” Gigabyte. Je wordt alleen gefactureerd voor werkelijk gebruik. Je kunt je verbruik zien in de Bandbreedte grafiek in Analytics.

Bouwtijd

Applicaties of sites moeten worden gebouwd in veilige, geïsoleerde omgevingen waarbij resources als RAM, CPU en schijf beschikbaar moeten zijn. We hebben 3 bouwmachines beschikbaar:

 • Standaard
 • Medium
 • Plus

Duurdere bouwmachines zullen applicaties sneller bouwen, en sommige applicaties kunnen zelfs de verhoogde resources van een grotere bouwmachine nodig hebben. Je kunt zien hoe lang elke “build” heeft geduurd in de bouwtijdgrafiek in Analytics.

Als je je applicatie tijdens het bouwproces wijzigt en opnieuw moet bouwen, kun je de bouw binnen Deployments annuleren om onnodige bouwkosten te besparen.

Pods Applicatie Hosting

Een applicatie kan meerdere processen bevatten. Elk proces heeft zijn eigen specifieke resources, en je kunt voor elk afzonderlijk een pod selecteren. Je wordt voor elke pod gefactureerd op basis van zijn grootte en hoe lang hij wordt gebruikt (in seconden). Je kunt de Runtime voor elk applicatieproces zien in Analytics.

Als voorbeeld zou je de volgende applicatie kunnen hebben ingesteld:

 • Een webproces voor een online winkel dat veel kracht nodig heeft, met behulp van een C3 Pod (4 CPU / 4 GB RAM).
 • Een achtergrondproces dat data maakt op basis van bestellingen en veel kracht nodig heeft, met behulp van een M3 Pod (2 CPU / 8 GB RAM).
 • Een ander achtergrondproces draait één keer per dag en vraagt heel weinig rekenkracht, met behulp van een S2 Pod Type (1 CPU / 2 GB RAM).

Voor de maand maart draait het webproces de hele maand, en de achtergrondtaken draaien maar 30 minuten per dag. Dus het totale gebruik (er zijn 744 uur oftewel 2.678.400 seconden in maart) is:

 • 2.678.400 seconden gebruik voor het webproces
 • 55.800 seconden gebruik voor het eerste achtergrondproces
 • 55.800 seconden gebruik voor het andere achtergrondproces

Vermenigvuldig het gebruik met de kosten voor elke pod om het totaal te factureren bedrag te berekenen.

Opmerking: Als je een Hobby pod grootte kiest voor je webproces, kun je geen eigen domein aan je applicatie toevoegen. Als je een eigen domein nodig hebt voor je applicatie, kun je dit altijd upgraden.

Samenvatting

Met onze rechtstreeks op verbruik gebaseerde benadering van prijzen betaal je bij onze Applicatie Hosting, als je een applicatie maakt en deze na een dag verwijdert, alleen voor de tijd die op die dag is gebruikt. Voor inzicht in de gebruiksgegevens van je applicatie, zie Applicatie Analytics.

Was dit artikel nuttig?