Serverfouten

502 Bad Gateway error

Een 502 fout wordt meestal weergegeven als een enkel PHP proces langer loopt dan de max_execution_time of max_input_time ingesteld in de PHP configuratie, waardoor een PHP timeout optreedt.

Je moet eerst bepalen wat de oorzaak is van de 502 fout om een oplossing te vinden. In sommige gevallen moet je de resources verhogen, instellingen aanpassen of een alternatieve workflow vinden.

Als de fout bijvoorbeeld optreedt wanneer je probeert te importeren, dan is het uitvoeren van de import direct op de container met behulp van WP-CLI of een lokaal PHP- of Bash-script een aanbevolen alternatief.

Een 502 Bad Gateway fout vinden en oplossen

Er zijn een aantal plaatsen die je kunt controleren en oplossingen die je kunt proberen bij het opsporen van de bron van een 502 Bad Gateway Error.

Externe CDN

Als je site een externe CDN gebruikt naast de Cloudflare-integratie van Kinsta, schakel dat CDN dan tijdelijk uit of omzeil het. Als het probleem is opgelost, moet je de instellingen aanpassen of contact opnemen met de ondersteuning van je CDN-provider om te zien of een firewall of andere functie interfereert met je site.

Foutenlogs

Controleer het error.log voor je site in MyKinsta (of download het via SFTP) om de bron van de fout te achterhalen. Als er niets opvalt, kan het nuttig zijn om WP-DEBUG in te schakelen.

MyKinsta Analytics

Bekijk het 500 error breakdown rapport in MyKinsta Analytics om het totale aantal 502 errors te zien en wanneer ze optreden.

Plugins en thema’s

Deactiveer alle plugins en schakel over op een standaardthema. Als het probleem is opgelost, heractiveer dan plugins één voor één en heractiveer je thema totdat het probleem zich opnieuw voordoet. Als je hebt vastgesteld welke plugin of welk thema de bron is, stuur dan een kopie van de fout naar de developer van de plugin of het thema zodat zij je kunnen helpen het probleem op te lossen.

PHP time-out verhoging aanvragen

Hier bij Kinsta zijn de max_execution_time of max_input_time waarden standaard ingesteld op 300 seconden (5 minuten). De maximale PHP time-out waarden die beschikbaar zijn, zijn gebaseerd op je huidige hostingpakket. Als je deze wilt verhogen, start dan een nieuwe chat met ons supportteam.

PHP workers verhogen

In sommige gevallen kunnen meer PHP workers nodig zijn. Als je het niet zeker weet, kan ons supportteam je helpen om te bepalen of het toevoegen van meer PHP workers nodig is voor jouw site.

504 Gateway Timeout error

Een 504 fout wordt meestal weergegeven wanneer de verbinding tussen je browser en de webserver langer dan 180 seconden open wordt gehouden, waardoor er een HTTP time-out optreedt.

Als er meerdere verzoeken tegelijk of bijna tegelijk binnenkomen, kan het zijn dat sommige verzoeken in de rij moeten wachten om afgehandeld te worden. Dus ook al is de server bezig met het verwerken van verzoeken, als het lang duurt voordat elk verzoek is verwerkt, kan een groot aantal verzoeken zich opstapelen. Als de wachtrij te groot wordt en de processen te lang wachten, worden de oudere verzoeken genegeerd door de server, waardoor een 504 gateway error wordt teruggestuurd.

Zoals bij de meeste foutopsporingen is de eerste stap het achterhalen van de hoofdoorzaak van de fout.

Een 504 Gateway Timeout fout vinden en oplossen

Fouten tijdens het importeren

Als de fout optreedt tijdens het importeren, probeer dan het importeren rechtstreeks op de server uit te voeren met WP-CLI of een lokaal PHP- of Bash-script. Dit omzeilt de HTTP-verbinding volledig, waardoor je de import kunt voltooien zonder een 504 foutmelding.

Externe CDN

Als je site een externe CDN gebruikt naast de Cloudflare-integratie van Kinsta, schakel dat CDN dan tijdelijk uit of omzeil het.

Uploadpad controleren

Als je een fout ziet met betrekking tot het bestandspad wanneer je een bestand probeert te uploaden (bijvoorbeeld een afbeelding toevoegen en uploaden naar inhoud), kan het uploadpad onjuist zijn. Dit komt meestal voor vlak na het migreren van een site. Afhankelijk van de configuratie bij je vorige host, kan het uploadpad zijn aangepast. Dit kun je zien in de wp_options tabel of in het WordPress dashboard (Settings > Media > Uploading files).

Als je in het WordPress dashboard de opties Store uploads in this folder en Full URL path to files ziet, dan zijn deze aangepast. De corresponderende gegevens in de database kun je vinden in de wp_options table in de opties upload_path en upload_url_path.

Je kunt alles in die velden verwijderen (in het WordPress dashboard of in de database) om ze terug te zetten naar de standaardwaarden.

Bestandsgrootte van uploads

Als je een foutmelding krijgt met betrekking tot de bestandsgrootte wanneer je een bestand probeert te uploaden, controleer dan de grootte van het bestand of de bestanden die je probeert te uploaden. Sommige CDN’s beperken de grootte van bestanden die je kunt uploaden. Als je een externe CDN gebruikt, controleer dan de maximale uploadgrootte in je CDN-instellingen en zorg ervoor dat je uploads kleiner zijn dan het maximum. Of, als je site vereist dat de bestandsgrootte zo groot is, pas dan de maximale uploadgrootte bij je CDN aan (indien mogelijk).

Beschadigde database

Soms kan een beschadigde database de bron zijn van 504 fouten. Als je fouten ziet die wijzen op een beschadigde database (bijvoorbeeld “One or more database tables are unavailable. The database may need to be repaired” wanneer je inlogt op het WordPress dashboard), bekijk dan onze handleiding over het repareren van een corrupte database.

Plugins en thema’s

Hoewel het niet zo vaak voorkomt, kan soms een plugin of thema de bron zijn van een 504 foutmelding. De beste manier om dit te testen is door alle plugins te deactiveren en over te schakelen op een standaardthema. Als het probleem is opgelost, activeer dan de plugins één voor één opnieuw en activeer je thema opnieuw totdat het probleem zich opnieuw voordoet. Als je eenmaal hebt vastgesteld welke plugin of thema de bron is, stuur dan een kopie van de fout naar de developer van de plugin of het thema zodat zij je kunnen helpen het probleem op te lossen.

Foutenlogs

Controleer het error.log voor je site in MyKinsta (of download het via SFTP) om de bron van de fout te achterhalen. Als er niets opvalt, kan het nuttig zijn om WP-DEBUG in te schakelen.

Verkeer en caching

Controleer het Bezoekersrapport in MyKinsta Analytics om te zien of je site een verkeerspiek en/of een groot aantal ongecachte verzoeken heeft. Het openen van een chat met ons supportteam kan in dit geval nuttig zijn, zodat we je kunnen helpen bepalen of de verzoeken legitiem zijn en of er meer resources (zoals PHP workers) nodig zijn.

PHP workers verhogen

In sommige gevallen kunnen meer PHP workers nodig zijn. Als je het niet zeker weet, kan ons supportteam je helpen bepalen of het toevoegen van meer PHP workers nodig is voor je site.

Verkeer beperken

Als je site te maken heeft met een verkeerspiek of gewoon meer verkeer in het algemeen, en het verhogen van de resources geen optie is, is een alternatief om te voorkomen dat er te veel aanvragen tegelijk binnenkomen op de server, het implementeren van een queue-systeem zoals een van de volgende:

Was dit artikel nuttig?