Problemen oplossen

Als je problemen ondervindt met je statische site, lees dan het volgende voor tips en oplossingen voor veelvoorkomende fouten.

403 foutmelding

Als het deployen van je site zonder fouten verloopt, maar je ziet een 403 foutmelding als je de site probeert te bezoeken in je browser, dan zijn hier een paar dingen om te controleren:

 1. Als je site afhankelijk is van een build stap, is het Build commando (Instellingen > Basisgegevens) dan ingevuld en correct?
 2. Is de Publish map correct?
 3. Zijn de bestandsrechten* correct? Over het algemeen raden we de volgende rechten aan voor statische sites:
  • Directories: 755
  • Files: 644

* Bestandsrechten bepalen wie mag:

 • Lezen: de content van een bestand zien of bestanden in een map bekijken.
 • Schrijven: Een bestand wijzigen of bestanden in een map toevoegen of verwijderen.
 • Uitvoeren: Een bestand uitvoeren en/of uitvoeren als script, of een map openen en functies en opdrachten uitvoeren.

Elk bestand en elke map heeft zijn eigen set bestandsrechten, weergegeven als een getal van 3 cijfers. Elk getal geeft het toestemmingsniveau aan voor elke categorie (lezen, schrijven en uitvoeren) die hierboven is weergegeven.

404 error

Als het deployen van je site foutloos verloopt, maar je ziet een 404 foutmelding als je de site probeert te bezoeken in je browser, dan zijn er een paar dingen die je moet controleren:

 1. Als je site afhankelijk is van een buildstap, is de Build commando (Instellingen > Basisgegevens) dan ingevuld en correct?
 2. Is de publish-directory correct?
 3. Is je archief compatibel met Statische  Site Hosting? Het moet een van beide bevatten:
  1. Een statisch siteframework dat Node.js gebruikt voor de buildstap.
  2. Of statische bestanden zoals HTML, CSS en Javascript, die geen buildstap nodig hebben (laat het Build commando leeg).

Het Build commando vertelt ons systeem hoe je site opgebouwd moet worden en de Publish directory is de subdirectory waar de voltooide site bestanden staan, relatief ten opzichte van de root van je repository. Het is cruciaal om deze velden correct in te vullen als je site afhankelijk is van een buildstap. Dit zorgt ervoor dat je site wordt gebouwd en geleverd zoals je wilt. Als het Build commando leeg wordt gelaten, kan het systeem aangeven dat de deployment is voltooid, maar wordt alleen de ongebouwde content van je archief geüpload.

Onjuiste Node versie

Als je een build commando voor je site invoert, kun je de te gebruiken Node versie selecteren. Als je de verkeerde versie selecteert, mislukt het deployen en komt er een foutmelding in de Build and rollout log die aangeeft dat er een andere Node.js versie nodig is, vergelijkbaar met deze:

" Build project": error [email protected]: The engine " node " is incompatible with this module . Expected version "16.14.0". Got "16.20.0"

Controleer de instellingen van je statische site, wijzig de Node-versie als dat nodig is, en implementeer de site opnieuw handmatig (klik op Nu deployen op de Deployments pagina).

Kan pakketbeheerder niet bepalen

Als er een probleem optreedt met het build commando of configuratiebestand, kun je de volgende fout zien:

Error: Unable to determine package manager

Deze fout treedt meestal op door een verkeerd build commando of een ontbrekend of onjuist geconfigureerd package.json bestand. Hier zijn een paar dingen die je kunt controleren:

  1. Is de Build commando (Instellingen > Basisgegevens) ingevuld en correct?
  2. Staat het package.json bestand in je Git repository?
  3. Is het package.json bestand correct geconfigureerd, inclusief conflicterende Node versies? Je kunt bijvoorbeeld Node versie 18.16.0 hebben gekozen toen je de statische site toevoegde, maar in het package.json bestand kun je de Node versie op iets anders hebben gezet, zoals in het volgende voorbeeld:
   "engines": {
   " node ": ">=20.0.0"
   },
Was dit artikel nuttig?