Foutcodes

Hieronder staan fouten met beschrijvingen en oplossingen die je kan zien als een probleem zich voordoet in DevKinsta. Probeer de voorgestelde oplossingen en als het probleem aanhoudt, meld het dan op het DevKinsta Community Forum.

Het logbestand van de applicatie bekijken

Het controleren van het applicatie logbestand (main.log) wordt soms aanbevolen voor het onderzoeken van fouten. Dit logbestand is toegankelijk via het Help and Support scherm in DevKinsta; klik op het vraagteken (?) pictogram in de linker zijbalk, klik dan op Reveal log file in File Manager onder het Support forum kopje. Op macOS kun je ook naar Help > Reveal log file in het DevKinsta applicatiemenu bovenin het scherm.

Als je DevKinsta niet kunt starten en het logbestand niet kunt openen via het scherm Help and Support, kun je het logbestand handmatig op je computer openen en bekijken. Het pad naar het logbestand van de applicatie (main.log) verschilt enigszins per besturingssysteem.

Windows

%userprofile%\AppData\Roaming\DevKinsta\logs

Mac

/Users/<yourusername>/Library/Logs/DevKinsta

Linux

~/.config/DevKinsta/logs on Ubuntu

DK0001

Beschrijving: onvoldoende vrije schijfruimte.

Tijdens bepaalde acties (DevKinsta installatie, aanmaken van sites, importeren van sites uit MyKinsta, enz.) controleert DevKinsta de beschikbare schijfruimte. Als er niet genoeg ruimte is op je computer, zal je deze fout zien.

Oplossing

Maak schijfruimte vrij op je computer, en voer de actie opnieuw uit.

DK0002

Omschrijving: Er is geen internetverbinding.

Tijdens bepaalde acties (DevKinsta installatie, importeren van sites uit MyKinsta, enz.) controleert DevKinsta of er een stabiele internetverbinding is. Wanneer je computer niet verbonden is met internet krijg je deze foutmelding.

Oplossing

Zorg ervoor dat je computer verbonden is met internet, en probeer de actie opnieuw uit te voeren.

DK0003

Omschrijving: Kan Docker niet installeren.

DevKinsta kon Docker Desktop niet installeren.

Oplossing

Zorg ervoor dat je computer voldoet aan de systeemeisen en probeer Docker Desktop handmatig te installeren. Nadat je Docker Desktop hebt geïnstalleerd kan je proberen DevKinsta nogmaals te starten.

DK0004

Omschrijving: Kan Docker niet starten. Probeer Docker handmatig te starten.

DevKinsta kan Docker Desktop niet starten.

Oplossing

Probeer Docker Desktop handmatig te starten, en start DevKinsta daarna opnieuw.

DK0005

Omschrijving: Kan geen Docker containers maken.

DevKinsta kan geen Docker containers maken.

Oplossing

Herstart Docker Desktop handmatig en start daarna DevKinsta opnieuw.

DK0006

Omschrijving: Kan geen Docker images downloaden.

DevKinsta kan de vereiste Docker afbeeldingen niet laden.

Oplossing

Controleer je internetverbinding. Als deze goed werkt kan je DevKinsta proberen te herstarten.

DK0008

Omschrijving: Kan IP niet ophalen.

DevKinsta kan het IP adres van Docker niet vinden.

Oplossing

Probeer Docker Desktop handmatig te herstarten en start daarna DevKinsta opnieuw op.

DK0009

Omschrijving: Kan Docker container niet starten.

DevKinsta kan de Docker containers niet starten.

Oplossing

Probeer Docker containers voor DevKinsta te stoppen, en herstart DevKinsta.

docker kill devkinsta_fpm && docker kill devkinsta_nginx && docker kill devkinsta_adminer && docker kill devkinsta_db && docker kill devkinsta_mailhog

DK0010

Omschrijving: Kan Docker images niet laden.

DevKinsta kan de vereiste Docker afbeeldingen niet laden.

Oplossing

Controleer je internetverbinding. Als deze goed werkt kan je DevKinsta proberen te herstarten.

DK0011

Omschrijving: Onbekende fout opgetreden. Probeer het nog eens.

Je kunt deze foutmelding zien als DevKinsta geen toegang kan krijgen tot de Kinsta API.

Oplossing

Controleer eerst je internetverbinding. Werkt die goed, probeer het dan later opnieuw, waarschijnlijk zit de fout in de MyKinsta API.

DK0012

Omschrijving: Verzoek is verlopen. Probeer het nog eens.

Je kunt deze foutmelding zien als DevKinsta geen toegang kan krijgen tot de Kinsta API vanwege een time-out.

Oplossing

Controleer eerst je internetverbinding. Werkt die goed, probeer het dan later opnieuw, waarschijnlijk zit de fout in de MyKinsta API.

DK0013

Omschrijving: Externe server heeft verkeerde gegevens ontvangen. Probeer het nog eens.

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta een “bad request” fout krijgt van de Kinsta API.

Oplossing

Meld deze fout in het DevKinsta Community Forum.

DK0014

Omschrijving: Je bent niet geauthenticeerd. Probeer opnieuw in te loggen op je MyKinsta account.

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta een “unauthorized request” fout terugkrijgt van de Kinsta API.

Oplossing

Ga naar het DevKinsta Settings scherm, probeer opnieuw in te loggen op je MyKinsta account, en probeer het proces opnieuw.

DK0015

Omschrijving: Je hebt geen toestemming voor deze actie.

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta een toegangsfout krijgt van MyKinsta bij het gebruiken van de Kinsta API.

Oplossing

Ga naar je MyKinsta profiel en zorg ervoor dat je de juiste toegangsrechten hebt.

DK0016

Omschrijving: Kan externe server niet vinden. Probeer het nog eens.

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta een 404 foutmelding terugkrijgt van de Kinsta API.

Oplossing

Meld deze fout in het DevKinsta Community Forum.

DK0017

Omschrijving: Je hebt te veel verzoeken gedaan. Probeer het een paar minuten later opnieuw.

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta een foutmelding “too many requests” van de Kinsta API krijgt. Deze fout treedt op wanneer de Kinsta API te vaak wordt gebruikt.

Oplossing

Wacht een paar minuten en probeer het opnieuw.

DK0018

Omschrijving: Je hebt geen toestemming gegeven voor het verwijderen van de site.

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta een website niet kan verwijderen vanwege het ontbreken van de juiste toegangsrechten.

Oplossing

WindowsmacOS
Probeer de website opnieuw te verwijderen, en bevestig de actie voor Windows.Probeer de website opnieuw te verwijderen en typ je wachtwoord in wanneer macOS daar om vraagt.

DK0019

Omschrijving: NGINX configuratie mislukt

Je ziet deze fout als DevKinsta het Nginx configuratie bestand niet kan updaten.

Oplossing

Probeer eerst DevKinsta opnieuw te starten en de site opnieuw aan te maken. Als dat niet werkt, controleer je het sites.ini bestand binnen je projectFolder/kinsta map met een tekstverwerker, en verwijder je eventuele dubbelingen.

DK0020

Omschrijving: Database creëren mislukt

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta de MySQL database niet kan maken. De database naam is gebaseerd op de naam van de site. Deze foutmelding treedt op wanneer de naam van de database niet geldig is.

Oplossing

Probeer de website opnieuw te maken met een andere naam. Werkt dat niet, herstart DevKinsta dan.

DK0021

Omschrijving: Installatie van WordPress site mislukt

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta WordPress niet kan installeren.

Oplossing

Probeer DevKinsta opnieuw te starten en de site opnieuw aan te maken.

DK0022

Omschrijving: Updaten van host bestand mislukt

Tijdens het maken van de site kan DevKinsta het hosts bestand niet bijwerken. Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta het hosts bestand van je computer niet kan updaten.

Oplossing

WindowsmacOS
Probeer de website opnieuw te maken, en bevestig de actie voor Windows.Probeer de website opnieuw te maken en typ je wachtwoord in wanneer macOS daar om vraagt

DK0023

Omschrijving: Kan certificaat niet toevoegen aan Keychain

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta het beveiligingscertificaat niet kan opslaan in de macOS Keychain.

Oplossing

Probeer de website opnieuw te maken en voer het juiste wachtwoord in wanneer macOS daar om vraagt.

DK0024

Omschrijving: Kan niet schrijven naar Certificate store

Je ziet de foutmelding wanneer DevKinsta het beveiligingscertificaat niet kan opslaan in de certificaatmanager van Windows.

Oplossing

DevKinsta moet worden uitgevoerd in de Administrator modus om het certificaat te maken. Probeer de website opnieuw te maken en geef het juiste wachtwoord op wanneer Windows om bevestiging vraagt.

DK0025

Omschrijving: Kan site niet downloaden

Je ziet deze foutmelding wanneer DevKinsta de website niet kan ophalen uit Kinsta.

Oplossing

Start DevKinsta opnieuw, log opnieuw in op je MyKinsta account in de instellingen van DevKinsta en probeer de website nogmaals op te halen.

DK0026

Omschrijving: Site push mislukt

Start DevKinsta opnieuw op, log in op je MyKinsta account in DevKinsta instellingen en probeer de site opnieuw te pushen. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer je het logboekbestand van de toepassing (main.log). Het zoeken naar de foutcode (DK0026) in het logbestand kan helpen de zoekopdracht te beperken en kan leiden tot meer gedetailleerde informatie over de hoofdoorzaak.

Als de fout aanhoudt, meld deze fout dan aan het DevKinsta Community Forum.

Oplossing

Start DevKinsta opnieuw, log opnieuw in op je MyKinsta account in de instellingen van DevKinsta en probeer de website nogmaals te pushen.

DK0027

Omschrijving: Ontbrekende entry host bestand

Je ziet deze foutmelding wanneer er gegevens missen in het hosts bestand. In dit geval kan je de website niet openen via de domeinnaam.

Oplossing

Klik op de knop Fix this.

DK0029

Omschrijving: Kan mysql dump niet maken

Je ziet deze fout wanneer DevKinsta tijdens het ophalen van een site geen MySQL dump kan maken op de remote server.

Oplossing

Probeer het later opnieuw. Als het nog steeds niet helpt, meld deze fout dan aan het DevKinsta Community Forum.

DK0030

Omschrijving: OPDRACHT AFGEBROKEN

Je ziet deze fout wanneer je DevKinsta afsluit tijdens het aanmaken van een website.

Oplossing

Klik op Retry. Kan DevKinsta de website niet maken, verwijder de website dan en maak de website opnieuw aan.

DK0031

Omschrijving: Poort 80 of 443 wordt gebruikt.

Je ziet deze foutmelding wanneer de poort 80 gebruikt wordt.

Oplossing

Probeer het proces te sluit dat poort 80 gebruikt.

Vind en sluit processen op macOS

# find & kill processes which are using port 80
sudo lsof -i tcp:80 | grep LISTEN | awk '{print $2}' | xargs kill -9

Vind en sluit processen op Windows

# find processes which are using port 80
netstat -ano | findstr :80


# kill process by PID. replace "" with result from the above command.
taskkill /PID /F

DK0032

Beschrijving

Je ziet deze foutmelding mogelijk in Windows als WSL2 niet geïnstalleerd of ingeschakeld is.

Oplossing

Stard DevKinsta opnieuw op om de installatie van WSL2 automatisch te initiëren. Als DevKinsta niet in staat is om WSL2 te installeren, kan je het rechtstreeks downloaden van Microsoft.

DK0033

Omschrijving: Kan geen verbinding maken met database

Deze fout treedt op wanneer DevKinsta geen verbinding kan maken met de MySQL database.

Oplossing

Volg de stappen hieronder om het probleem op te lossen.

 1. Exporteer de database van je site met Adminer. (optioneel)
 2. Sluit DevKinsta af.
 3. Voer deze opdracht uit in terminal – docker container rm devkinsta_db && docker volume rm devkinsta_db_data.
 4. Start DevKinsta
 5. Importeer de database met Adminer. (optioneel)

DK0034

Omschrijving: Start je computer opnieuw op om de installatie te voltooien.

Deze foutmelding treedt op wanneer het vereist is om je computer opnieuw op te starten.

Oplossing

Start de computer opnieuw op in start DevKinsta.

DK0035

Beschrijving

Deze fout treedt op in Windows als DevKinsta tijdens het installatieproces niet in staat is om WSL2 te downloaden.

Oplossing

Start DevKinsta opnieuw op om WSL2 opnieuw te downloaden.

DK0036

Beschrijving

Deze fout treedt op als de feature Windows Subsystem for Linux (WSL2) niet is ingeschakeld.

Oplossing

Schakel WSL2 in door de documentatie van Microsoft op te volgen.

DK0037

Beschrijving: container niet gevonden

Deze fout kan optreden omdat de Docker container niet bestaat.

Oplossing

Volg de instructies op die in het foutbericht worden vermeld. Als er geen instructies worden gegeven of de fout niet wordt opgelost, start dan DevKinsta opnieuw.

DK0038

Beschrijving: WP config instellen

Deze fout treedt op wanneer het bestand wp-config.php ontbreekt of verkeerd is geconfigureerd.

Oplossing

Klik op de knop Retry die wordt weergegeven in DevKinsta.

DK0039

Beschrijving: Docker stopt communicatie

Als Docker stopt en DevKinsta er niet mee kan communiceren, wordt deze fout weergegeven.

Oplossing

Start Docker Desktop handmatig opnieuw en start daarna DevKinsta opnieuw.

DK0040

Omschrijving: Kan de ssh sleutel niet vernieuwen.

Je ziet deze fout mogelijk wanneer DevKinsta probeert de ssh sleutel te vernieuwen tijdens het importeren van de site.

Oplossing

Controleer allereerst je internetverbinding om te zien of er problemen zijn. Als dit niet het geval is, probeer het dan later opnieuw voor het geval het probleem bij de MyKinsta API ligt.

DK0041

Omschrijving: Invalid TwoFA. Only Authy and TOTP TwoFA are supported.

Deze fout zorgt ervoor dat DevKinsta duidelijk is over welke TwoFA methoden worden ondersteund.

Oplossing

Gebruik een ondersteunde TwoFA methode.

DK0044

Omschrijving: Kan niet schrijven naar Certificate store

Je ziet deze fout mogelijk wanneer DevKinsta probeert een lokaal certificaat op het systeem voor je site te maken.

Oplossing

Probeer de site opnieuw te maken en zorg ervoor dat je het juiste wachtwoord opgeeft wanneer Linux daar om vraagt.

DK0045

Omschrijving: Certificaat is niet geverifieerd

Je ziet deze fout mogelijk wanneer DevKinsta probeert een lokaal certificaat te maken, maar het verificatieproces mislukt vanwege een reeds bestaand certificaat of een certificaat in de database.

Oplossing

Voor gevorderde gebruikers: probeer de corresponderende certificaten te vinden en handmatig te verwijderen uit uw database op “home/jouwgebruikersnaam/.pki/nssdb/cert9.db”

DK0046

Omschrijving: Kon certutil package niet installeren

Je ziet deze fout mogelijk wanneer DevKinsta probeert ontbrekende pakketten te installeren die nodig zijn om certificaten te maken en te beheren op je Linux systeem.

Oplossing

Open een Terminal venster en voer een sudo apt update uit, en probeer vervolgens in DevKinsta opnieuw een SSL aan te maken. Je kan ook proberen om handmatig de benodigde pakketten te installeren door sudo apt install libnss3-tools uit te voeren of door twee opdrachten te combineren en sudo apt update && apt install libnss-tools-tools uit te voeren. Om te kijken of de installatie is gelukt, voer je certutil uit in de terminal en controleer je de output.

DK0047

Omschrijving: DevKinsta kan sites.ini niet overschrijven. Het maken van de site is mislukt.

Mogelijk zie je deze fout wanneer DevKinsta het bestand sites.ini in je DevKinsta rootmap wil overschrijven.

Oplossing

Ga naar je root DevKinsta map en ga naar de map kinsta. Verwijder het sites.ini bestand en start DevKinsta.

DK0048

Beschrijving: je hebt niet de benodigde rechten om de Docker client te starten. Stel de vereiste rechten in en probeer het opnieuw.

Mogelijk zie je deze fout als je Linux gebruikt en de Docker client niet over de benodigde rechten of machtigingen beschikt om op je systeem te starten.

Oplossing

Je moet je gebruikersprofiel controleren om er zeker van te zijn dat je over de nodige machtigingen beschikt om de docker client uit te voeren.

Om tijdelijk toestemming te geven aan je gebruikersprofiel (alleen voor de huidige sessie), voer je sudo chmod 666 /var/run/docker.sock uit in terminal en klik je vervolgens op de knop Retry in DevKinsta om door te gaan met het opstartproces.

Als u de machtigingen permanent wilt instellen (aanbevolen), voeg je je gebruikersprofiel toe aan de docker groep door de onderstaande stappen te volgen.

 1. Zorg ervoor dat de docker-groep bestaat door sudo groupadd docker in terminal uit te voeren.
 2. Voer vervolgens de opdracht groups uit om te controleren of je gebruiker is toegevoegd aan de docker-groep.
 3. Als je je gebruiker aan de docker-groep moet toevoegen, voer je sudo usermod -aG docker $USER uit.
 4. Voer sudo chmod 666 /var/run/docker.sock uit om de toestemming in te stellen.
 5. Log in en uit om de wijzigingen door te voeren.

DK0049

Beschrijving: kan de content van de site niet verwijderen.

Je ziet deze fout mogelijk als de devkinsta_nginx docker container niet actief is terwijl je probeert de content van een site te verwijderen.

Oplossing

Zorg ervoor dat devkinsta_nginx actief is en probeer het opnieuw.

DK0050

Beschrijving: kan site entry niet verwijderen uit sites.ini.

Mogelijk zie je deze fout als de devkinsta_nginx docker-container niet actief is terwijl je probeert de site entry uit het bestand sites.ini te verwijderen.

Oplossing

Zorg ervoor dat devkinsta_nginx actief is en probeer het opnieuw.

DK0051

Beschrijving: kon de database niet verwijderen.

Mogelijk zie je deze fout wanneer de database van de site niet kan worden verwijderd vanwege interne problemen.

Oplossing

Je kan proberen de database handmatig te verwijderen met behulp van de CLI door docker exec devkinsta_db bin/sh -c 'mysql -u root -p[YOUR_DB_PASSWORD] -e "drop database [YOUR_SITE];"' in terminal uit te voeren.

Je kan controleren of de database is verwijderd of niet door docker exec devkinsta_db bin/sh -c 'mysql -u root -p[YOUR_DB_PASSWORD] -e "show databases;"' in terminal uit te voeren.

DK0052

Beschrijving: kon de php.ini content niet opslaan

Je ziet deze fout mogelijk als de devkinsta_fpm container niet actief is wanneer je probeert uw wijzigingen op te slaan in de php.ini editor.

Oplossing

Zorg ervoor dat de devkinsta_fpm container actief is en probeer het opnieuw.

DK0053

Beschrijving: kon de php.ini content niet opslaan

Mogelijk zie je deze fout als de devkinsta_fpm container niet opnieuw kan worden opgestart na het bijwerken van het php.ini bestand.

Oplossing

Als het klikken op de knop Retry proberen niet helpt, kun je proberen de container handmatig te starten of DevKinsta opnieuw te starten.

DK0054

Beschrijving: kan sites.ini niet updaten met de nieuwe poorten.

Mogelijk zie je deze fout als de devkinsta_nginx container niet actief is terwijl je het bestand sites.ini probeert bij te werken met de nieuwe poorten die je hebt geselecteerd.

Oplossing

Zorg ervoor dat de devkinsta_nginx container actief is en probeer het opnieuw.

DK0055

Beschrijving: kon de Nginx container niet opnieuw maken met nieuwe poorten.

Je ziet deze fout mogelijk wanneer DevKinsta de devkinsta_nginx container niet opnieuw kan maken op de nieuwe poorten die je hebt geselecteerd.

Oplossing

Als klikken op de knop Retry niet helpt, kun je proberen DevKinsta opnieuw te starten of de devkinsta_nginx container zelf opnieuw maken met behulp van de docker CLI.

Als je bijvoorbeeld de container op poort 80 en 443 op macOS en Linux wilt maken, kan je het volgende in terminal uitvoeren, waarbij je de variabele ${LATEST_IMAGE_VERSION} vervangt of instelt door de nieuwste versie van onze DevKinsta Docker image:

docker run --network devkinst_network --name devkinsta_nginx \\
-p 80:80 -p 443:443 \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/kinsta:/kinsta" \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/logs:/www/kinsta/logs" \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/private:/www/kinsta/private" \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/public:/www/kinsta/public" \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/ssl:/www/kinsta/ssl" \\
-d kinsta/devkinsta_nginx:${LATEST_IMAGE_VERSION} \\

In Windows kan je dezelfde opdracht gebruiken zonder de regeleinden en de \\ scheidingstekens .

Om de nieuwste versie van onze images te krijgen, je het volgende uit: docker image ls --filter=reference='kinsta/devkinsta_*'

DK0056

Beschrijving: kan site URL’s niet bijwerken met nieuwe poorten.

Je ziet deze fout mogelijk als devkinsta_fpm niet actief is terwijl je probeert de URL’s van de site te hernoemen nadat je de nieuwe poorten hebt geselecteerd.

Oplossing

Zorg ervoor dat devkinsta_nginx en devkinsta_fpm containers actief zijn.

DK0058

Beschrijving: Kopiëren van de sitemap is mislukt.

DevKinsta kon de bestanden niet naar de nieuwe map kopiëren bij het hernoemen van de pagina.

Oplossing

Ga naar de map DevKinsta/public. Verwijder de map met de nieuwe sitenaam en probeer het hernoemingsproces opnieuw in DevKinsta.

DK0059

Beschrijving: Kan de database niet kopiëren.

DevKinsta kon de database niet kopiëren tijdens het hernoemen van de site.

Oplossing

Verwijder de database van de nieuw aangemaakte site en probeer het hernoemingsproces opnieuw in DevKinsta.

DK0060

Beschrijving: Kan de database niet bijwerken.

DevKinsta kon de URL’s, domeinen en e-mails in de nieuwe sitedatabase niet bijwerken bij het hernoemen van de site.

Oplossing

Controleer of de database bestaat. Zo niet, probeer deze dan handmatig aan te maken en kopieer de oude sitegegevens.

DK0061

Beschrijving: Kan de gegevens van de oude site niet verwijderen.

Mogelijk zie je deze fout wanneer DevKinsta probeert de gegevens van de oude site te verwijderen.

Oplossing

Probeer de naam van de site opnieuw te wijzigen en zorg ervoor dat je het juiste wachtwoord opgeeft.

DK0062

Beschrijving: Kan geen certificering toevoegen aan de winkel.

Mogelijk zie je deze fout wanneer DevKinsta probeert een lokaal certificaat op het systeem voor je site te maken.

Oplossing

Probeer de naam van de site opnieuw te wijzigen en zorg ervoor dat je het juiste wachtwoord opgeeft. DevKinsta moet zich in de beheerdersmodus op Windows bevinden.

DK0063

Beschrijving: Herstarten van een dockercontainer is mislukt

Mogelijk zie je deze fout wanneer DevKinsta een dockcontainer niet opnieuw opstart.

Oplossing

Je kan de container handmatig herstarten in Docker Desktop of in de terminal (vervang <container> door de naam van de container):

docker start <container>

DK0064

Beschrijving: Kon externe bestanden niet verwijderen.

Mogelijk zie je deze fout wanneer er iets verandert in je remote omgeving waardoor DevKinsta het commando voor het verwijderen van bestanden (rm) niet kan uitvoeren op het bestandssysteem van de externe site.

Dergelijke wijzigingen kunnen zijn:

 • Machtigingswijzigingen (DevKinsta heeft geen toestemming om sommige bestanden te verwijderen)
 • Veranderingen aan mapstructuur (de naam van de hoofdmap van de externe site is gewijzigd sinds de pull).

Oplossing

Probeer de externe site opnieuw te pullen en de wijzigingen op de nieuwe site toe te passen (bijv. kopieer en plak de gewijzigde bestanden of database) en probeer vervolgens opnieuw te pushen. Als dat niet helpt, probeer dan uit te loggen en opnieuw in te loggen.

Als de fout aanhoudt, controleer dan het applicatie logbestand (main.log). Het zoeken naar de foutcode (DK0064) in het logbestand kan helpen de zoekopdracht te beperken en kan leiden tot meer gedetailleerde informatie over de hoofdoorzaak.

DK0065

Beschrijving: Het uploaden van lokale bestanden is mislukt

Deze fout treedt op wanneer er iets mis is met het uploaden van de lokale site naar de externe server (de map van je MyKinsta omgeving). Dit kan worden veroorzaakt door een mislukte verbinding met de externe server of onvoorspelbare problemen met betrekking tot de geüploade bestanden.

Merk op dat deze stap rsync gebruikt als een hulpmiddel om bestanden te delen met de externe site, dus alles wat ervoor kan zorgen dat rsync faalt, kan de hoofdoorzaak van dit probleem zijn.

Oplossing

Probeer uit te loggen bij MyKinsta in DevKinsta en log vervolgens opnieuw in. Als het nog steeds niet werkt, probeer dan de remote site opnieuw te pullen en de wijzigingen op de nieuwe site toe te passen (bijv. kopieer en plak de gewijzigde bestanden of database) en probeer je vervolgens opnieuw te pushen.

Als de fout aanhoudt, controleer dan het applicatie logbestand (main.log). Het zoeken naar de foutcode (DK0065) in het logbestand kan helpen de zoekopdracht te beperken en kan leiden tot meer gedetailleerde informatie over de hoofdoorzaak. Als die zoekopdracht geen bruikbare informatie bevat, probeer dan te zoeken naar rsync.

DK0066

Beschrijving: Kan database dump niet importeren

Deze fout betekent dat DevKinsta de lokale databasedump niet kon importeren in de database van je MyKinsta site.

Mogelijke basisoorzaken:

 • Lokale databasedump is niet gemaakt (zeer onwaarschijnlijk, omdat het zou mislukken bij de stap om een MySQL dump te maken).
 • Je remote database bestaat niet of is om een of andere reden uitgeschakeld

Oplossing

Onderzoek de database en het bestandssysteem van je MyKinsta site om te zien of je database goed werkt. Zo niet, dan is er een probleem aan de kant van de server en ons ondersteuningsteam kan hierbij helpen.

Als de database van je site goed werkt, dan was er waarschijnlijk een probleem aan de kant van DevKinsta. Het onderzoeken van het applicatie logbestand (main.log) kan nuttig zijn. Het zoeken naar de foutcode (DK0066) in het logbestand kan helpen de zoekopdracht te beperken en kan leiden tot meer gedetailleerde informatie over de hoofdoorzaak.

DK0067

Beschrijving: Kan zoeken en vervangen niet uitvoeren

Zoeken en vervangen is een WP-CLI commando (WP-CLI is de opdrachtregelinterface voor WordPress) dat het mogelijk maakt om alle keren dat een string voorkomt in de database van de site te vervangen. We gebruiken het om de URL van de lokale site te overschrijven met de oorspronkelijke URL van de externe site (om de site toegankelijk te houden na de push).

Als deze stap werkt, kunnen er twee dingen mis zijn:

 • WP-CLI is niet beschikbaar of werkt niet in de map van je site op de remote server (MyKinsta)
 • Je remote database is down

Oplossing

Controleer of WP-CLI werkt op je externe (MyKinsta) site. Als WP-CLI werkt maar database-gerelateerde problemen rapporteert, dan maakt je site geen goede verbinding met de database. Controleer de database-instellingen in het wp-config.php bestand van je site en controleer of de databasegegevens juist zijn.

Als je externe database niet werkt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam om dat probleem op te lossen.

Als de hierboven voorgestelde oplossingen het probleem niet oplossen, wordt het herstellen van een recente backup aanbevolen.

DK0068

Omschrijving: Failed to create site backups when trying to change ports.

We maken een backup van sites voordat we de poort veranderen, zodat we bij een fout terug kunnen rollen.

Oplossing

De fout heeft meestal te maken met zippen of problemen met het bestandssysteem. De backup wordt gemaakt in de TEMP map in de “backup” map. Controleer of de locatie bestaat en of je schrijfrechten hebt.

DK0070

Beschrijving: Kan DNS record niet verwijderen.

Kon de URL van een site niet verwijderen van de DNS server van de FPM container.

Oplossing

Je kan het handmatig verwijderen (vervang http://example.com door de URL die je wilt verwijderen):

docker exec devkinsta_fpm dns_server delete -d http://example.com

DK0071

Beschrijving: Kan DNS record niet toevoegen.

Kon de URL van een site niet toevoegen aan de DNS server van de FPM container.

Oplossing

Probeer DevKinsta opnieuw te starten en klik op de knop Retry. De DNS record moet tijdens het opstartproces worden gemaakt.

DK0072

Beschrijving: Kon siteconfiguratiebestand niet verwijderen

Deze fout treedt op wanneer je probeert een site te verwijderen of een andere naam te geven, maar DevKinsta kan het sitenaam.conf bestand dat is opgeslagen in DevKinsta/nginx_sites niet verwijderen.

Oplossing

De meest voorkomende reden dat dit gebeurt, is vanwege problemen rond rechten, dus het kan zijn dat je het bestand handmatig moet verwijderen.

DK0073

Beschrijving: Kan Nginx service niet opnieuw starten

Wanneer een site wordt gemaakt, hernoemd of verwijderd, moet de Nginx service opnieuw worden gestart. Deze fout verschijnt als de herstart mislukt.

Oplossing

Om de Nginx container handmatig opnieuw te starten, open je een terminalvenster en voer je het volgende uit:

docker stop devkinsta_nginx
docker start devkinsta_nginx

Het controleren van Nginx logboeken of DevKinsta logboeken kan meer details geven over waarom de herstart is mislukt.

DK0074

Beschrijving: Kan sitebackup niet maken.

De sitebackup is een gearchiveerde (gezipte) versie van een site in de temp map op je lokale computer. Deze fout is zeldzaam en treedt alleen op in unieke gevallen zoals een tekort aan schijfruimte of onjuiste machtigingen in de temp map.

Oplossing

Controleer de machtigingen voor je temp map en controleer of er voldoende ruimte op de schijf is, vooral in het geval van grotere sites.

DK0075

Beschrijving: Kan de backup van de site niet herstellen.

Herstel kan mislukken als de map van de site om de een of andere reden niet beschrijfbaar is. Een andere reden voor deze failure kan zijn dat het aanmaken van het ZIP bestand niet was gelukt bij het maken van de backup.

Oplossing

 1. Controleer of de sitebackup bestaat in de temp map.
 2. Als de backup bestaat, kan deze handmatig worden uitgepakt in de map van de site.

Om dit probleem te voorkomen, synchroniseer je de site regelmatig met MyKinsta of gebruik je een versiebeheersysteem zoals Git om wijzigingen bij te houden en je in staat te stellen te herstellen van eerdere versies.

DK0076

Omschrijving: Couldn’t install WordPress plugin

DevKinsta kon een WordPress plugin voor een bepaalde site niet installeren. DevKinsta moet soms plugins installeren.

Oplossing

Als de installatie mislukt, kan dit worden verholpen door de plugin handmatig te installeren via WP-CLI.

DK0077

Omschrijving: Couldn’t remove WordPress plugin

DevKinsta kon een WordPress plugin niet verwijderen van een bepaalde site. DevKinsta moet soms plugins verwijderen.

Oplossing

Als het verwijderen mislukt, kan dit worden verholpen door de plugin handmatig te verwijderen via WP-CLI.

DK0078

Omschrijving: Couldn’t update WordPress option

DevKinsta kon een van de WP opties in de site database niet bijwerken met behulp van een WP-CLI commando.

Oplossing

Als de update mislukt, kan deze worden verholpen door de optie handmatig bij te werken via WP-CLI.

DK0081

Beschrijving: Parsing wp-config.php file failed.

Deze fout kan optreden bij het importeren van een sitebackupbestand als een van de volgende situaties zich voordoet:

 • wp-config.php not found
  Dit betekent dat DevKinsta het wp-config.php bestand niet kan vinden in de backup.
 • Invalid database settings. Cannot find DB_NAME variable
  Dit betekent dat DevKinsta de databasenaam niet uit wp-config.php kon halen.
 • {dbName}.sql not found
  Dit betekent dat wp-config.php in orde is, maar het database backupbestand kan niet gevonden worden in de map of het zipbestand.

Oplossing

Controleer in een van de bovenstaande situaties het backupbestand van de site en zorg ervoor dat:

 • wp-config.php bestaat in de hoofdmap.
 • De define( 'DB_NAME', '{dbName}' ); regel in het bestand staat in het bestand.
 • Een .sql bestand met de exacte naam zoals vermeld in configuratiebestand {dbName}.sql in de hoofdmap staat.

DK0082

Omschrijving: Load remote file system error.

Deze fout treedt op als DevKinsta er niet in slaagt de boom van het bestandssysteem van de externe site te laden bij het doen van een selective pull. De fout wordt meestal veroorzaakt door een probleem met de SSH sleutel.

Oplossing

Probeer opnieuw in te loggen. Als de fout blijft bestaan, verwijder dan je map “.ssh” en probeer opnieuw in te loggen. Als dat niet werkt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam om dat probleem op te lossen.

DK0083

Beschrijving: Volume path is not supported.

Volumepad wordt niet ondersteund.

Oplossing

Controleer de paden van het volume op je computer. Als het pad niet wordt ondersteund, werk dan Windows of Docker bij.

Afgeschreven foutcodes

De volgende foutcodes komen niet voor in de nieuwste versie van DevKinsta. Als je een van de volgende fouten ontvangt, zorg er dan voor dat je upgradet naar de nieuwste versie.

DK0007: Docker kon niet worden gedownload.

DK0028: Je hebt geen toestemming gegeven om het hostbestand te bewerken.

DK0057: We kunnen geen e-mails weergeven op computers met M1-chip.

Was dit artikel nuttig?