SSH- en SFTP verbindingsfouten

Kom problemen ondervinden bij het verbinden via SSH of SFTP? Als je een fout krijgt zoals hieronder, gebeurt dit meestal omdat het IP adres of de fingerprint van de SSH sleutel is gewijzigd (vaak als gevolg van een serverupdate) en de oude nog steeds is opgeslagen in het bestand known_hosts. De known_hosts wordt gebruikt voor SSH- en SFTP verbindingen.

[user@hostname ~]$ ssh root@user
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
xx:xx:xx.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/hostname /.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /var/lib/sss/pubconf/known_hosts:4
RSA host key for user has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

Geen verbinding via SSH or SFTP – verwijder SSH known_hosts

Als er problemen zijn bij het verbinden, moet je eerst controleren of je het juiste wachtwoord gebruikt. Je kunt altijd het SFTP- en of SSH-wachtwoord wijzigen vanuit MyKinsta.

Als het probleem zich blijft voordoen, volg je de onderstaande aanwijzingen om vermeldingen uit je known_hosts bestand te verwijderen.

Mac of Linux

 1. Open Terminal en bewerk het bestand known_hosts in de nano text editor met het volgende commando:
nano ~/.ssh/known_hosts
 1. Verwijder alle entry’s die beginnen met het IP adres van je site (te vinden in het gedeelte SFTP/SSH in het tabblad Info van je site in MyKinsta). Je kan met Ctrl + k elke regel verwijderen die je wil weghalen.
 2. Sla vervolgens het document op (Ctrl + x). Wanneer hierom wordt gevraagd, beantwoordt je Y (voor ja) en wijzig je de bestandsnaam niet (druk simpelweg op Return wanneer je wordt gevraagd om de bestandsnaam te bevestigen en de huidige naam te behouden).

Windows

Windows maakt gebruikt van een vergelijkbaar known_hosts, maar de referenties en de IP-adressen worden opgeslagen in het register.

 1. Start regedit vanuit je startmenu. Het onderstaande voorbeeld gebruikt Windows 10.
  regedit
  Windows regedit
 2. Blader naar de volgende map:
  HKEY_CURRENT_USER\SoftWare\SimonTatham\PuTTY\SshHostKeys
  sshhostkeys
  SshHostKeys
 3. Verwijder alle vermeldingen die eindigen op het IP adres van je site (te vinden in het gedeelte SFTP/SSH in het tabblad Info van je site in MyKinsta).
Was dit artikel nuttig?