DevKinsta verwijderen

Volg de onderstaande instructies om DevKinsta te verwijderen voor een nieuwe start.

DevKinsta verwijderen

Windows

Ga naar Settings > Apps, zoek naar Kinsta en verwijder het.

Mac

Open Finder en klik op Applications in de zijbalk. Sleep het DevKinsta pictogram naar de prullenbak of klik met de rechtermuisknop op het DevKinsta pictogram en kies File > Move to Trash in het menu dat wordt weergegeven.

Linux

Verwijder in de terminal/opdrachtregel de DevKinsta toepassing met:

sudo rm /usr/share/applications/dev-kinsta.desktop

Opruimen na verwijdering

Er zijn enkele mappen en Docker containers die wat extra moeten worden opgeruimd.

Docker

Op alle besturingssystemen moeten Docker containers, volumes en netwerken die beginnen met devkinsta_ worden verwijderd.

Als je Docker niet nodig hebt voor andere toepassingen en het ook wilt verwijderen, ga je in Docker Desktop naar Preferences > Troubleshoot > Uninstall.

Op Linux kan je Docker ook verwijderen met:

sudo apt-get purge docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Hosts bestanden

Je kunt ook de items verwijderen die door DevKinsta aan je hosts bestand zijn toegevoegd. Dit is alles wat staat tussen de START DEVKINSTA en de END DEVKINSTA entries in je hosts bestand.

Mac

Verwijder de volgende mappen:

  • User/Library/Application Support/DevKinsta (applicatie config)
  • User/DevKinsta (sitebestanden)

Windows

Verwijder de volgende mappen:

  • User\DevKinsta
  • User\AppData\Roaming\DevKinsta
  • User\AppData\Local\dev-kinsta-updater

Linux

Verwijder de volgende mappen:

  • /opt/DevKinsta
  • ~/.config/DevKinsta
Was dit artikel nuttig?