Eigendom overdragen

In MyKinsta hebben we het zo eenvoudig mogelijk gemaakt om bedrijfseigendom over te dragen van de ene gebruiker naar de andere binnen Gebruikers en om een site te verplaatsen van je bedrijfsaccount naar een ander bedrijf met onze tool voor siteoverdracht.

Bedrijfseigendom overdragen

Met onze Multi User featurekun je een team aanmaken en beheren en hen toegang geven tot verschillende aspecten van je WordPress websites, applicaties of databases. Zoals vermeld in ons artikel over hoe gebruikersrollen werken, is er een speciale rol: de Company Owner.

Deze rol is in alle opzichten precies hetzelfde als een Company Administrator; alleen Company Owners kunnen een account afsluiten of het eigendom van een bedrijf overdragen (aan een Company Administrator in hetzelfde account). Elk bedrijf kan maar één eigenaar hebben, maar het is mogelijk om het eigendom over te dragen tussen gebruikers.

Belangrijke opmerkingen

Om eigendom over te dragen aan een andere gebruiker, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Je moet ingelogd zijn op MyKinsta als de Company Owner.
  • De gebruiker aan wie je het eigendom wilt overdragen moet een Company Administrator zijn.

Eigendom overdragen

Log in op MyKinsta en ga naar de sectie Gebruikers. Klik op de knop Eigendom overdragen aan de rechterkant van de rij van je gebruiker.

Selecteer in de popup die verschijnt een beschikbare Company Administrator in de vervolgkeuzelijst Nieuwe eigenaar. Voer je wachtwoord in en klik op de knop Bevestigen om het eigendom over te dragen.

Bedrijfseigendom overdragen.
Bedrijfseigendom overdragen.

Een site overdragen naar een ander bedrijf

Er zijn verschillende redenen waarom je een site naar een ander bedrijf moet overdragen:

  1. Je bent een WordPress bureau dat een site moet overdragen aan het persoonlijke Kinsta account van een klant.
  2. Je bent een bedrijfseigenaar die een site wil overdragen aan een WordPress beheerbedrijf voor routineonderhoud.
  3. Je gaat verder met een ander project en wilt je site overdragen aan een derde partij.

Volg de onderstaande stappen om sites onder jouw bedrijf in MyKinsta over te zetten naar een account van een ander bedrijf.

Stap 1 – Vind het bedrijfs-ID of e-mailadres van het bedrijf van bestemming

Als je de site overdraagt aan iemand die al een account en bedrijf heeft bij Kinsta, zoek dan het bedrijfs-ID of e-mailadres van een Company Owner of Company Administrator van het bedrijf van bestemming. Het bedrijfs-ID kan worden gevonden in MyKinsta onder Bedrijf > Factureringsgegevens > Bedrijfs-ID. De e-mailadressen van bedrijfsgebruikers kun je vinden onder Gebruikers in MyKinsta.

Kinsta Bedrijfs ID in MyKinsta.
Kinsta Bedrijfs ID in MyKinsta.

Als je geen MyKinsta toegang hebt tot het bedrijf van bestemming of het e-mailadres van een Company Owner of Company Administrator niet weet, moet je rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf om het bedrijfs-ID of e-mailadres te krijgen.

Als je de site overdraagt aan iemand die nog geen account heeft bij Kinsta, neem dan contact met ze op om het e-mailadres te krijgen dat ze willen gebruiken bij Kinsta. Als onderdeel van de overdracht moeten ze een account en bedrijf aanmaken bij Kinsta.

Stap 2 – Start de siteoverdracht als het bronbedrijf

De volgende stap is het initiëren van de siteoverdracht (zowel live als testsiteomgevingen) vanuit het bronbedrijf, jouw bedrijf dus.

Om dit te doen, navigeer je naar WordPress sites in MyKinsta, klik je op het kebab (drie-stippen) menu voor de site die je wilt overdragen en selecteer je de Transfer site optie in het dropdown menu dat verschijnt.

Selecteer Transfer site om te beginnen met het overdragen van je site naar een ander bedrijf.
Selecteer Transfer site om te beginnen met het overdragen van je site naar een ander bedrijf.

Voer in de popup die verschijnt het e-mailadres of de bedrijfs-ID in. Je kunt ook optioneel een aanbevolen pakket kiezen voor de site die je overdraagt en je Affiliate ID invoeren (indien van toepassing).

Als je Kinsta’s DNS gebruikt voor een domein dat is toegewezen aan de site die wordt verplaatst, raden we je aan dat ook te verplaatsen. Selecteer onder Domein verhuizen de relevante domein(en) en klik op de knop Volgende om door te gaan naar de bevestigingsstap.

Voer de bedrijfs-ID van de bestemming in en selecteer de domeinen die je wilt verhuizen.
Voer de bedrijfs-ID van de bestemming in en selecteer de domeinen die je wilt verhuizen.

Om de overdracht van de site te bevestigen, typ je de sitenaam in en klik je op de knop Transfer site.

Klik op de knop Transfer site om de siteoverdracht te bevestigen.
Klik op de knop Transfer site om de siteoverdracht te bevestigen.

Vervolgens moet het bedrijf van bestemming de siteoverdracht bevestigen. In je MyKinsta account (het bronbedrijf) verschijnt de site als In afwachting van overdracht voor de Company Owner en Company Administrator(s).

Een site in afwachting van overdracht naar een ander bedrijf in MyKinsta.
Een site in afwachting van overdracht naar een ander bedrijf in MyKinsta.

Opmerking: Totdat het bedrijf van bestemming de siteoverdracht accepteert, kun je de overdracht intrekken in WordPress Sites > sitenaam > Info.

Een siteoverdracht annuleren/herroepen in MyKinsta.
Een siteoverdracht annuleren/herroepen in MyKinsta.

Stap 3 – Voltooi de siteoverdracht binnen het bedrijf van bestemming

Nadat je de siteoverdracht hebt geïnitieerd, ontvangen de Company Owner en de Company Administrator(s) van het bedrijf van bestemming een kennisgevingsmail.

Dit is hoe het er aan hun kant uitziet, afhankelijk van een paar factoren:

  1. Als je een pakket hebt aanbevolen.
  2. Als de ontvanger al een Kinsta account heeft.
  3. Als de ontvanger meer dan één bedrijf heeft.

Geen Kinsta account, geen pakketaanbevolen

Site-overdracht e-mail zonder pakket aanbevolen.
Site-overdracht e-mail zonder pakket aanbevolen.

Als er geen pakket wordt aanbevolen, brengt een klik op de knop Registreer een account hen naar de pagina met Kinsta pakketten, waar ze hun pakket kunnen selecteren en vervolgens kunnen beginnen met het aanmeldingsproces.

Kinsta Managed WordPress Hosting Prijzen pagina.
Kinsta Managed WordPress Hosting Prijzen pagina.

Geen Kinsta account, pakket aanbevolen

Site-overdrachtsmail met een aanbevolen pakket.
Site-overdrachtsmail met een aanbevolen pakket.

Als een plan wordt aanbevolen, brengt een klik op de Registreren knop de bezoeker naar de aanmeldpagina waar hij zijn Kinsta account kan instellen.

Kinsta inschrijfpagina.
Kinsta inschrijfpagina.

Kinsta account met meerdere bedrijven

Als de accepterende gebruiker al een Kinsta account heeft, hebben ze de optie om de site over te zetten naar een van hun bedrijven of om de site over te zetten naar een nieuw bedrijf.

E-mail voor siteoverdracht met meerdere bedrijven.
E-mail voor siteoverdracht met meerdere bedrijven.

Door te klikken op de knop Transfer naar dit bedrijf gaan ze naar de WordPress sites lijst van het bedrijf in MyKinsta.

De overdracht accepteren in MyKinsta

De site die wordt overgedragen verschijnt als een Inkomende overdracht. Door op de sitenaam te klikken krijgen ze de optie om de overdracht te accepteren of af te wijzen.

Inkomende sitetransfer in de MyKinsta WordPress sites lijst van het bedrijf van bestemming.
Inkomende sitetransfer in de MyKinsta WordPress sites lijst van het bedrijf van bestemming.

Om de siteoverdracht te voltooien moeten ze op de knop Accepteer transfer in MyKinsta klikken. Als ze je verzoek niet willen accepteren, kunnen ze het verwerpen door in plaats daarvan op Transfer weigeren te klikken.

Klik op Overdracht accepteren om de binnenkomende site te accepteren.
Klik op Overdracht accepteren om de binnenkomende site te accepteren.

Als het plan van het bestemmingsbedrijf niet genoeg sites of KinstaDNS slots heeft om de inkomende site te ontvangen, wordt hen gevraagd om hun pakket te upgraden na het accepteren van de overdracht.

Als ze op Annuleren klikken zonder de overdracht af te wijzen, kunnen ze deze binnen 72 uur alsnog accepteren.

Een pakketupgrade kan nodig zijn om een siteoverdracht mogelijk te maken.
Een pakketupgrade kan nodig zijn om een siteoverdracht mogelijk te maken.

Nadat de siteoverdracht is geaccepteerd, ontvangen jij (de eigenaar van het bronbedrijf) en eventuele Company Administrator(s) – een e-mail ter kennisgeving.

Was dit artikel nuttig?