Een background worker is een proces dat op de achtergrond draait, los van de hoofdapplicatie, en niet toegankelijk is vanaf het internet. Het gebruik van een background worker voor lopende taken zoals het verwerken van grote datasets houdt deze taken gescheiden van de hoofdapplicatie en helpt om een goede gebruikerservaring te behouden.

Dit type proces is niet bedoeld om te worden uitgevoerd als een eenmalige taak die na een bepaalde tijd eindigt. Als een achtergrondproces eindigt nadat het zijn taak heeft voltooid, zal de pod afsluiten, zichzelf herstarten en het proces herhalen. Voor een proces dat eindigt nadat de taak is voltooid, kun je een cron job proces gebruiken.

Je kunt een achtergrondworker toevoegen wanneer je een applicatie toevoegt of op elk moment in Processen. Hoewel er geen limiet is aan het aantal achtergrondworker processen dat je kunt toevoegen, heeft elk proces minstens één pod nodig om te draaien.

Om een nieuwe achtergrondworker toe te voegen, klik je op Proces maken en vul je de velden als volgt in:

Maak een achtergrondwerkerproces aan.
Maak een achtergrondwerkerproces aan.
  • Naam: De naam van het proces; bijvoorbeeld Prijsberekening.
  • Type: Kies Achtergrondworker.
  • Start commando: Het commando dat nodig is om het proces te starten, bijvoorbeeld npm run [process].
  • Podgrootte: Dit bepaalt de CPU en RAM die aan het proces worden besteed.
  • Instances: Het aantal benodigde instatie, tot een maximum van 50. Elke instantie vertegenwoordigt één pod, en de instanties gebruiken allemaal dezelfde podgrootte. Je kunt niet voor elke instantie een andere pod-grootte definiëren.

Je kunt de details van elk proces op elk moment wijzigen, inclusief de podgrootte (verticale schaling) en het aantal pods dat tegelijkertijd draait (horizontale schaling). Voor meer informatie over het wijzigen van de pod-grootte en andere schaalopties, zie onze gids over het schalen van applicatieresources.

Klik op Doorgaan, bekijk de samenvatting en de betaalmethode en klik dan op Bevestigen om het aanmaken van het nieuwe proces te voltooien.

Gerelateerde documentatie