Er kunnen momenten zijn waarop je een applicatie wil stoppen zonder deze te verwijderen. We werken aan het toevoegen van deze feature aan MyKinsta, maar hier is een workaround die je in de tussentijd kunt gebruiken.

Om een applicatie te stoppen, verander je het aantal instanties voor het webproces in 0.

Set your application's web process instances to 0 to stop the application.
Stel de webprocesinstanties van je applicatie in op 0 om de applicatie te stoppen.

Als je de applicatie weer wilt starten, verander dan het aantal instanties voor het webproces in 1 of hoger. Wacht 2-3 seconden tot je applicatie opnieuw is opgestart en weer beschikbaar is.