Met onze multi-user feature kun je een team creëren en beheren en hen toegang geven tot verschillende aspecten van je WordPress websites, applicaties of databases. Zoals vermeld in ons artikel hoe gebruikersrollen werken, is er een speciale rol: de Company Owner.

Deze rol is in alle opzichten precies hetzelfde als een Company Administrator; alleen Company Owners kunnen een account sluiten of het eigendom van een company overdragen (aan een Company Administrator in hetzelfde account). Elk bedrijf kan één en slechts één eigenaar hebben, maar het is mogelijk om eigendom over te dragen tussen gebruikers.

Belangrijke opmerkingen

Om het eigendom aan een andere gebruiker over te dragen, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

  • Je moet als Company Owner aangemeld zijn bij MyKinsta
  • Het bedrijf moet ten minste één Company Administrator, afgezien van de eigenaar

Eigendom overdragen

Log in op MyKinsta en ga naar het gedeelte Gebruikers. Klik op de knop Eigendom overdragen aan de rechterkant van de rij van je gebruiker.

Selecteer in de popup die verschijnt een beschikbare Company Administrator in de vervolgkeuzelijst Nieuwe eigenaar. Voer je wachtwoord in en klik op de knop Bevestigen om het eigendom over te dragen.

Bedrijfseigendom overdragen.
Bedrijfseigendom overdragen.