Met een cron job kun je voor je applicatie een proces plannen op een bepaald interval. Hiermee kun je herhalende taken automatiseren, zoals het versturen van rapporten of het uitvoeren van onderhoudstaken op een getimede manier, zonder een continu draaiende pod.

Een cron job proces is vergelijkbaar met een background worker, maar start alleen op basis van de geconfigureerde timing en sluit af na afloop van de vereiste bewerking.

Je kunt een cron job toevoegen wanneer je een applicatie toevoegt of op elk moment in Processen. Hoewel er geen limiet is aan het aantal cron job processen dat je kunt toevoegen, vereist elk proces minstens één pod om te draaien.

Om een nieuwe cron job toe te voegen, klik je op Proces maken en vul je de velden als volgt in:

Maak een cron job proces aan.
Maak een cron job proces aan.
  • Naam: De procesnaam; bijvoorbeeld Marketing e-mail scheduler.
  • Type: Kies Cron job.
  • Start commando: Het commando dat nodig is om het proces te starten, bijvoorbeeld npm run [proces].
  • Herhalingen: Kies hoe vaak je het proces wilt laten lopen (elke minuut, uur, dag, week, maand of jaar). Als je kiest hoe vaak je het proces wilt laten draaien, kun je vervolgens een specifieke minuut, tijd, dag, datum of maand kiezen – afhankelijk van je eerste selectie.
  • Pod grootte: Dit bepaalt de CPU en RAM die aan het proces worden besteed.
  • Instanties: Het aantal benodigde instanties, tot een maximum van 50. Elke instantie vertegenwoordigt één pod, en de instanties gebruiken allemaal dezelfde podgrootte. Je kunt niet voor elke instantie een andere pod-grootte definiëren.

Je kunt de details van elk proces op elk moment wijzigen, inclusief de podgrootte (verticale schaling) en het aantal pods dat tegelijkertijd draait (horizontale schaling). Voor meer informatie over het wijzigen van de pod-grootte en andere schaalopties, zie onze gids over het schalen van applicatiebronnen.

Klik op Doorgaan, bekijk de samenvatting en de betaalmethode en klik dan op Bevestigen om het aanmaken van het nieuwe proces te voltooien.

Gerelateerde documentatie