De database Instellingen pagina kun je zien door op Instellingen te klikken in de secundaire zijbalk op de Database pagina.

Database-instellingen in MyKinsta.
Database-instellingen in MyKinsta.

Het onderdeel Basisgegevens toont de weergavenaam en de beschikbare resources voor je database. Om de weergavenaam of grootte van je database te wijzigen, klik je op Gegevens bewerken, breng je wijzigingen aan en klik je op de knop Gegevens bewerken in de popup.

Wijzig de databasenaam of -grootte in de Database info in MyKinsta.
Wijzig de databasenaam of -grootte in de Database info in MyKinsta.

Met de knop Database verwijderen kun je de database verwijderen. Als je de database verwijdert, worden alle gegevens in de database vernietigd.